Polanka nad Odrou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona:Infobox městská část statutárního města

Polanka nad Odrou je bývalá obec, katastrální území a od 24. listopadu 1990 také městský obvod na jihozápadě Ostravy. Polanka má rozlohu 17,3 km² a kolem 4900 trvale přihlášených občanů, kterých na rozdíl od velké Ostravy soustavně přibývá. Obvodem protéká řeka Odra, podle níž byla odvozena část názvu. Součástí obvodu je i Národní přírodní rezervace Polanská niva, jejíž část je také začleněna do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Původně se území Polanky nad Odrou členilo na dvě katastrální území: Horní Polanka (severní část) a Dolní Polanka (jižní část), které na horním konci u Klimkovic rozděloval potok Polančice a na dolním konci hlavní silnice, dnes pojmenovaná ulice 1. května.

Historie

Symboly

Znak a prapor byly uděleny usnesením Rady města Ostravy číslo 2278/64 z 24.08.1993.

Znak

V modrém štítě zlatovlasý stříbrný anděl držící v pravici na jednom zeleném stonku dvě červené růže se zlatými semeníky a v levici zlaté váhy.

Prapor

Avers opakuje znak, revers tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý.

Pamětihodnosti

  • Smírčí kříž – Nejstarší dochovanou památkou v Polance Smírčí kříž je ze 16 st.-17st., nacházející se u polní cesty vedoucí od Klimkovic ve směru na kostel ve Staré Bělé. Tato cesta se nazývá Mozgal asi proto, že roku 1805 upomínají tažení ruských vojsk za napoleonských válek. Podle místní kroniky měly být kříže 3, ale zachoval se jen jeden, tyto kříže měly označovat hromadné hroby zemřelých ruských vojáků.
  • Polanecký les – V Polance nad Odrou se nachází původní lužní lesy s karpatskými prvky, které pokrývájí celou oderskou nivu. Co se týče zalesnění oblasti, tak tuto plochu pokrývají, jak listnaté, tak jehličnaté stromy a různé křoviny např.: duby, buky, lípy, javory, břízy, habry, smrky atd. Dále i rostlinstvo je hojně zastoupené např.: česnek medvědí, ostřice chlupatá, hvězdnatec čemeřicový, babyka atd. Co se týče fauny tak je útočištěm ptactva vodního, tak i drobných pěvců např.: volavka obecná, labutě atd.
  • Kostel svaté Anny

Externí odkazy