Marobudova říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Marcomanni (la)
 Markomani 6 př. n. l.?
19 n. l.
?
Vanniovo království 
geografie
Mapa
Území Markomanů – ve středu mapy
obyvatelstvo
národnostní složení:
dialekty pragermánštiny a keltského jazyka
státní útvar
kmenový svaz
státní útvary a území
Předcházející:
Markomani Markomani
Nástupnické:
Vanniovo království Vanniovo království

Marobudova říše je historické označení pro germánský mocenský útvar, který vznikl na přelomu letopočtu na území střední Evropy pravděpodobně s centrem v Čechách.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

Mezi lety 9–7 př. n. l. přišel na území dnešní České republiky germánský kmen Markomanů pod vedením (krále?) Marobuda, který po konsolidaci začal budovat svou říši, přičemž uplatňoval vynikající organizační a diplomatické schopnosti.

Podle římského vzoru například zavedl stálou armádu s přesnou organizací a intenzivně obchodoval s Římskou říši. V jeho rezidenci (Marobudum, zřejmě v okolí Starého Plzence) dokonce sídlila celá kolonie římských kupců a řemeslníků. Vzhledem k výraznému vzrůstu markomanské moci stouply i vojenské a ekonomicko-politické úspěchy. Pod Marobudův vliv se postupně dostaly okolní kmeny (Lugiové, Semnoni, Langobardi, Gótové, Hermunduři a Kvádové).

Římané považovali ambiciozního souseda za nebezpečného a zorganizovali proti němu v roce 6 n. l. vojenskou výpravu vedenou budoucím císařem Tiberiem. Výprava, která postupovala dvěma proudy z Mohuče a z Carnunta, nakonec ztroskotala kvůli vnitřním problémům v říši a Římané byli nuceni s Marobudem uzavřít mírovou a spojeneckou smlouvu. Postupně však vnitřní třenice a vleklé rozpory s Cherusky vedly k oslabení této říše. V roce 17 došlo k rozhodujícímu konfliktu mezi Cherusky a Markomany, po němž od říše odpadli Hermunduři a Gótové. Poklesu Marobudovi moci využil jeho synovec Katvalda, který v roce 19 dobyl Marobudovo sídlo a sám se ujal vlády. Ještě téhož roku byl však svržen hermundským vůdcem Vibiliem a Marobudova říše definitivně zanikla.

Markomanští vládci[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Marobuduum (či Marábudum), o němž píše Klaudios Ptolemaios (Geografia II. 1. XI. 29) jako o sídle Marobuda, jiní autoři jeho doby ho však nezmiňují, se snažilo mnoho archeologů objevit. Z doby germánského osídlení se ale na českém území nezachovaly žádné opevněné výšinné polohy. Předpokládá se tedy, že snad osídlil některé opuštěné keltské hradiště (Závist u Zbraslavi nebo Stradonice u Nižboru), popřípadě jeho sídlo mohlo být tvořeno soustavou různých dvorců.

Související články[editovat | editovat zdroj]