Převorská kultura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Převorská a další příbuzné archeologické kultury okolo roku 300 př. n. l.

Převorská kultura (Przeworská kultura) je archeologická kultura doby železné existující od 2. století př. n. l. do počátku 5. století v dnešním centrálním a jižním Polsku. Později se rozšířila na východní Slovensko a Podkarpatskou Rus. Je pojmenována po polském městě Převorsk.

Částečně navazovala na kulturu pomořanskou, patrné jsou i vlivy laténské a jastorfské. Konec převorské kultury se časově shoduje s invazí Hunů a migrací germánských kmenů na západ. Jiní badatelé zdůrazňují kontinuitu osídlení a zdůrazňují vliv společenské krize, která nadešla kvůli ukončení obchodních vztahů s Římskou říší. Na konci 5. století se na území převorské kultury usídlila slovanská kultura s keramikou pražského typu.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Její nositelé se živili zemědělstvím a obratně ovládali výrobu železa. Neopevněná sídliště stavěli na slunných svazích v blízkosti vodních toků. Obývali zpravidla domy se sloupovou konstrukcí s hliněnou pecí v jednom z rohů, ale stavěli také zahloubené domy.

Pohřbívali především žehem, popel byl ukládán do nádoby, jamky či byl rozptýlen. Existovali také hroby kostrové, které často obsahovali římské výrobky a jsou proto označovány jako knížecí. Na jejich existenci mohl mít vliv keltský substrát nebo Skytové. Vykazují také prvky germánské jako ukládání výzbroje a zabodávání štítu, kopí a meče do hrobu.

Keramika byla zhotovována jak na kruhu, tak v ruce, část z ní, stejně jako háčkovité ostruhy, připomíná keramiku raně slovanskou.

Etnicita[editovat | editovat zdroj]

Etnicita nositelů této kultury byla na počátku 20. století předmětem nacionálních sporů, slovanští badatelé je zpravidla ztotožňovali s předky Slovanů, němečtí s východními Germány, nejčastěji Vandaly a Burgundy. Je pravděpodobné, že převorská kultura byla polyetnická a vznikla setřením lokálních rozdílů pod vlivem římské kultury.[1] Kromě Germánů a předků Slovanů se v ní nejspíše odrážel i keltský vliv.

Podle písemných záznamů na území převorské kultury žil kmen Venedů a germánský kmen Lugiů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KLANICA, Zdeněk. Počátky Slovanů. Praha: Futura, 2009. ISBN 978-80-254-5298-1. S. 18. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]