Jastorfská kultura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Situace v Evropě v pozdní předřímské době železné: Červeně Jastorfská kultura, světle zeleně převorská kultura, oranžově Keltové stahující se k jihu

Jastorfská kultura (německy: Jastorf-Kulturstufe) je archeologická kultura z předřímské doby železné, jejíž pozůstatky jsou nacházeny v severním Německu, jižní Skandinávii[1] a částečně též v Polsku.[2] Její pojmenování je odvozeno od popelnicových polí u vesnice Jastorf (dnes součást Bad Bevensen) v zemském okrese Uelzen (Dolní Sasko).[3] Kultura je klíčová pro úvahy o etnogenezi Germánů. Je to první kultura, s níž je pojem Germáni spojován.[4][5] Časově je umisťována do 6. až 1. století př. n. l. Navázala na kultury severské doby bronzové. V jižnějších oblastech se prolínala se souběžně se rozvíjející Převorskou kulturou. Jih kultury byl patrně ovlivněn též keltskou halštatskou kulturou. Původním jádrem jastorfské kultury bylo Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko, ale poté se rozšířila směrem k pohoří Harz a do roku 500 př. n. l. zasáhla Durynsko, Dolní Slezsko a oblast dolního Porýní. Jastorfská kultura se vyznačovala žárovými pohřby v rozsáhlých popelnicích. Do nich bylo vkládáno oproti starším obdobím mnohem méně darů a zbraní, což je typické pro neklidné období stěhování národů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Jastorf culture na anglické Wikipedii.

  1. MARTENS, Jes. Jastorf and Jutland (On the northern extent of the so-called Jastorf Culture). Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. 2014-01-01. Dostupné online [cit. 2023-07-07]. 
  2. WOŹNIAK, Zenon; GRYGIEL, Michał; MACHAJEWSKI, Henryk. The Jastorf Culture in Poland. [s.l.]: Archaeopress 124 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4073-1202-6. (anglicky) 
  3. PINGEL, Volker (Bochum). Jastorf Culture. [s.l.]: Brill Dostupné online. (anglicky) 
  4. Germanic Religion: An Overview | Encyclopedia.com. www.encyclopedia.com [online]. [cit. 2023-07-07]. Dostupné online. 
  5. WOLFRAM, Herwig. Die Germanen. [s.l.]: C.H.Beck 145 s. Dostupné online. ISBN 978-3-406-76457-8. (německy) Google-Books-ID: YO4cEAAAQBAJ.