Limnologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ženevské jezero

Limnologie (slovo pochází z řeckého Λίμνη [limne]) je věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody. Jedná se především o jezera a přehrady. Zahrnuje celý komplex geologických, fyzikálních, chemických a biologických procesů, které v nich probíhají. Patří mezi geografické vědy. Využívá metody hydrobiologie, hydrochemie, hydrofyziky, geomorfologie, geobotaniky a meteorologie. Hlavním úkolem je komplexní zkoumání vývoje těchto vodních útvarů, procesů, které v nich a jejich povodích probíhají a jejich vzájemných vazeb, které způsobují jedinečnost jednotlivých jezer a přehrad a jejich vodních režimů.

Předmět studia[editovat | editovat zdroj]

Limnologie studuje:

  • původ, rozměry, strukturu a přetváření kotlin a břehů jezer a přehrad,
  • strukturu a skladbu usazenin na jejich dnech,
  • fyzikální a chemické vlastnosti vody v celém povodí, její strukturu a dynamiku,
  • vodní a tepelnou bilanci, kolísání úrovně hladiny,
  • pohyb vody (vlnění, proudění, slapové jevy, vlny s dlouhou periodou (sejši), konvektivní a dynamické promíchávání vody),
  • výskyt a vlastnosti ledové pokrývky,
  • skladbu, koncentraci a bilanci rozpuštěných minerálních a organických látek,
  • sezónní cykly rozvoje a vzájemného působení vodních organismů (plankton), jejich produktivitu a roli při přeměně organických látek a
  • vliv jezer na proces odtoku vody.

Význam[editovat | editovat zdroj]

Spolu s výzkumem velkých a hospodářsky důležitých jezer a přehrad má velkou hodnotu také průzkum, jehož cílem je typizace a klasifikace velkého množství malých vodních ploch.

Údaje o stratigrafii jezerních usazenin a kolísání úrovně hladiny se využívají k výzkumu změn podnebí a koloběhu vody mezi oceány a pevninami v minulých epochách.

Metody[editovat | editovat zdroj]

V limnologii se využívají materiály z pozorování na expedicích, jezerních stanicích, stavidlech, hydrometeorologických pozorovatelnách. Data se získávají leteckým mapováním, elektrometrickou, fotometrickou, izotopovou a dalšími přesnými měřícími metodami, komplexním hydrologickým, hydrochemickým a hydrobiologickým měřením jezer a přehrad a také fyzikálním a matematickým modelováním procesů, jež se v nich odehrávají.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]