Přeskočit na obsah

Geografie cestovního ruchu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Turisté u Niagarských vodopádů

Geografie cestovního ruchu je multidisciplinární věda a disciplína socioekonomické geografie, jejímž předmětem je studium zákonitostí, činitelů a rozmístění cestovního ruchu. V minulosti byla součástí ekonomické geografie, ale během 90. let došlo k jejímu osamostatnění. V obecné rovině se zabývá geografickými problémy terciéru a obyvatelstva.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Jednu z definic geografie cestovního ruchu nabízí Václav Hrála:

Geografie cestovního ruchu se zabývá studiem zákonitostí a činitelů a faktickým rozmístěním cestovního ruchu v oblastech rozličné velikosti a ekonomické váhy. V tomto rámci se orientuje na:
  • vyhodnocování činitelů (faktorů a podmínek) rozmístění a jejich lokalizační váhy obecně i v konkrétních oblastech
  • analýzu cestovního ruchu jako specifické formy migrace populace mezi oblastmi jejího vzniku a oblastmi jejího uspokojování ve vnitrostátním či mezinárodním měřítku
  • hodnocení vlivu cestovního ruchu na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství v oblasti
  • vyhodnocování oblastí pro různé formy cestovního ruchu na základě přírodních a společenských předpokladů
  • vymezení oblastní cestovního ruchu pro praktické hospodářské účely a použití

Václav Hrala, Geografie cestovního ruchu, s. 10-11[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 2002. 173 s. ISBN 8085970368. S. 10–11. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HAMARNEHOVÁ, Iveta. Geografie cestovního ruchu – Evropa. Praha: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 272 s. ISBN 978-80-7380-093-2. 
  • HRALA, Václav: Geografie cestovního ruchu. Praha : Oeconomica, 2005, 109 s. ISBN 80-245-0858-3
  • PÁSKOVÁ, Martina; ZELENKA, Josef: Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002, 448 s. ISBN 80-239-0152-4
  • ŠTĚPÁNEK, Vít; KOPAČKA, Ludvík; ŠÍP, Jiří: Geografie cestovního ruchu. Praha : Karolinum, 2001, 228 s. ISBN 80-246-0172-9

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]