Ladislav Votruba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc.
Narození 6. května 1914
Radlice u Prahy, Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 1. října 2002
Povolání hydrotechnik, vodohospodář
Zaměstnavatel České vysoké učení technické v Praze
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Ladislav Votruba (6. května 1914 Radlice u Prahy1. října 2002), byl český stavební inženýr-vodohospodář, vyučující na ČVUT, Stavební fakultě, katedře hydrotechniky.[1]

Život[editovat | editovat zdroj]

Na Stavební fakultě ČVUT působil plných padesát roků. Po vynikajícím absolutoriu Vysoké školy inženýrského stavitelství při ČVUT působil na Ústavu vodních nádrží a využití vodní energie. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 za protektorátu pak na stavbě přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice. Po skončení 2. světové války pokračoval na ČVUT v Praze v pedagogické a organizátorské práci i ve výzkumu. Zaměřoval se na řadu oblastí vodohospodářské a hydrologické vědy a inženýrských staveb. Byl ženatý.

Na Fakultě inženýrského stavitelství (později přej. Fakultě stavební) byl v několika funkčních obdobích děkanem, popř. proděkanem Stavební fakulty pro vodní stavby a vodní hospodářství a členem vědeckých rad rektorátu ČVUT. V sedmdesátých letech byl vedoucím Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Vědecká a pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

Po dlouhá léta své pedagogické činnosti přednášel řadu profilových předmětů zaměřených na vodní stavby, soustavy a přehradní komplexy, z nichž mnohé vůbec jako první koncipoval a prosadil jejich zavedení do vědy a školství. Jeho výukou prošlo mnoho vědeckých pracovníků. Podílel se na práci Komise pro vodní hospodářství ČSAV. Hydrologické a vodohospodářské vědě přispěl zejména aplikací pravděpodobnostních metod a teorií spolehlivosti na vodohospodářská řešení, systémovým přístupem k vodohospodářským soustavám, teorií teplotního a ledového režimu na hydrotechnických dílech. V oboru hydrotechnických staveb se nejprve zabýval využitím vodní energie a vodními elektrárnami, ale později věnoval svůj zájem postupně otázkám nádrží a přehrad, ať již šlo o vodohospodářská řešení, betonové či sypané přehrady, moderní technologie a materiály pro výstavbu přehrad, odkaliště, technicko-bezpečnostní dohled na vodních dílech, zimní provoz vodních toků a vodních děl a další.

Mezinárodní působení[editovat | editovat zdroj]

Stal se předsedou Československého přehradního výboru (později byl zvolen čestným předsedou Českého přehradního výboru) a v 70. letech 20. století byl zvolen viceprezidentem prestižní Mezinárodní přehradní komise. Mezinárodní věhlas získal mimo jiné účastí na expertizách po katastrofě vodního díla Vajont v Itálii v šedesátých letech.

V Československu založil úspěšnou tradici odborných konferencí s mezinárodní účastí, tzv. Přehradních dnů. V poslední době se pak zvláště intenzivně věnoval dějinám vědy a techniky se zaměřením na obory vodního hospodářství a vodního stavitelství a environmentálním otázkám vodního hospodářství a vodohospodářské výstavby.

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Po 2. světové válce se spolupodílel na sepsání Rusko-českého stavebního slovníku,[2] sestavil s T. Kohoutem Rejstřík časopisů Vodní hospodářství a Voda za léta 1951 až 1962.[3] Je autorem, popř. spoluautorem mnoha učebnic, monografií a dalších knižních publikací, které patří ke stěžejním dílům české odborné vodohospodářské, zejména hydrotechnické literatury, které našly velkou odezvu i v cizině, některé byly přeloženy do angličtiny či ruštiny, např. Hospodaření s vodou v nádržích,[4] Vodohospodářské soustavy,[5] Spolehlivost vodohospodářských děl.[6]

Přínos vědě[editovat | editovat zdroj]

Přínos Ladislava Votruby v oblasti pravděpodobnostních metod řešení nádrží spočívá zejména v aplikaci teorie pravděpodobnosti, náhodných jevů a teorie spolehlivosti, hluboké analýze zabezpečenosti při řešeních přehradních nádrží, v rozpracování některých metod generování syntetických průtokových řad (např. Svanidzeho metody fragmentů), v rozvinutí řešení různých funkcí nádrží a jejich vzájemných vztahů. Tím položil základy pravděpodobnostních koncepcí řešení vodohospodářských problémů, které dnes patří k základním a samozřejmým metodickým přístupům ve vodním hospodářství. Prosadil se spolupracovníky řešení vodohospodářských soustav v rámci tehdejšího státního plánu základního výzkumu (1976–1990), což umožnilo státní finanční podporu pro Stavební fakultu, směr Vodní stavby a vodní hospodářství ČVUT, možnost zahraničních cest některým vyučujícím a účast na výzkumu v zahraničí a přísun informací z mnoha podniků v Československu, odbornou spoluúčast vodohospodářských kateder ČVUT při aplikaci výzkumných řešení do praxe.

Otázky zabezpečenosti vodohospodářských soustav při vodohospodářských řešeních rozšířil o aplikaci teorií spolehlivosti na technické prvky a změny stavů s teplotou a v čase v komplexu širokého geograficky ohraničeného prostoru. Zabýval se vodohospodářskou prognostikou, aplikoval v ní matematické metody a postupy, s parametry času a teploty. Vycházel z praktických problémů teplotního a zimního režimu vodních toků, nádrží a vodních děl, např. zimního režimu vodních elektráren, ledového režimu přiváděčů a potrubí a výzkumu ledové zácpy a nápěchů.

Přispíval ke sblížení stanovisek techniků, vodohospodářů a ekologů, např. jako iniciátor a účastník konferencí Voda pro příští generace (2000, 2001), publikací Vztahy mezi vodním hospodářstvím a přírodou v České republice,[7] knihou Rozvíjení tvůrčí činnosti techniků.[8] Významně přispěl do rozměrné encyklopedie Technické památky České republiky.[9]

Celé jeho životní dílo v oblasti vědy zaměřené na vodní stavby, vlivy klimatu a hospodaření s vodou je výsledkem obdivuhodné píle, houževnatosti. Dle názoru profesora Nacházela a A. Patery byl nestorem dalších generací českých[10] vodohospodářů. Na jeho práce odkazuje například profesor Miloš Starý VUTB v knize Hydrologie.[11] Někteří relativní malou početnost jiných odborných publikací od jiných autorů v této oblasti přičítají vnější politické situaci, že jeho dílo spadá do poválečné doby a doby normalizace, kdy na ČVUT i jiných vysokých školách byli někteří vyučující zvýhodňováni a jiní diskriminováni, tvůrčí činnost a publikační práva nebyla fakticky svobodná, byla cenzurována podle rozhodnutí politického grémia KSČ.

Reference, publikace a zdroje informací[editovat | editovat zdroj]

 1. Ladislav Votruba, DrSc. (1914-2002), autor Vojtěch Broža a kol ČVUT ke 100.výročí nar. L.Votruby, rozsah 44 stran s foto
 2. Rusko-český stavební slovník, autoři Votruba Ladislav; Hübsch Boris; editovaný Strnadem Janem, 1. vyd. SNTL 1958. 626, Edice- Řada theoretické literatury
 3. Rejstřík časopisů Vodní hospodářství a Voda za léta 1951 až 1962, autoři Ladislav Votruba a Tomáš Kohout se spolupracovníky: Státní nakladatelství technické literatury, 1963
 4. Hospodaření s vodou v nádržích, 1966, rozšířené vydání 1980, V. Broža, L. Votruba, anglicky 1989
 5. Vodohospodářské soustavy (1979, L. Votruba, K. Nacházel a kol. autorů, rusky 1984, anglicky 1988
 6. Spolehlivost vodohospodářských děl (1993, L. Votruba, J. Heřman a kol.)
 7. Vztahy mezi vodním hospodářstvím a přírodou v České republice, vyd. Povodí Vltavy a Česká matice technická, 1999
 8. Rozvíjení tvůrčí činnosti techniků (Academia, 2000)
 9. Technické památky České republiky (nakl. Libri, 1. díl: 2002)
 10. http://dlib.lib.cas.cz/6127/
 11. Hydrologie MO1 -Miloš Starý VUTB Brno

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Nejstarší přehrady doby předkřesťanské / Votruba Ladislav, MZe ČR 2002, ISBN 80-02-01479-0
 • Rozvíjení tvořivosti techniků / Ladislav Votruba, Praha Academia 2000, vyd. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, Česká matice technická
 • Spolehlivost vodohospodářských děl / Ladislav Votruba, Jiří Heřman vyd. Praha : Brázda, 1993-rozsah 488 s.Edice Česká matice technická; roč. 99 (1993)
 • Water management in reservoirs / Ladislav Votruba, Vojtěch Broža vyd. Amsterdam : Elsevier, 1989
 • Analysis of water resource systems / Ladislav Votruba ; translation from the Czech by Z. Kos Amsterdam : Elsevier, 1988
 • Nádrže a vodohospodářské soustavy / Ladislav Votruba, Adolf Patera Knihy 1984 CVUT dotisk
 • Odkaliště / Ladislav Votruba Knihy ČVUT 1984 dotisk
 • Projektirovanije vodochozjajstvennych sistem / Ladislav Votruba, perevod s češskogo G.V. Ševa - Moskva : Strojizdat, 1984
 • Výchova studentů k tvůrčí práci se zřetelem k inženýrskému studiu / Ladislav Votruba, ČVUT 1984
 • Teplotní a zimní režim toků, nádrží a vodních děl / Ladislav Votruba, Adolf Patera ČVUT 1983
 • Hospodaření s vodou v nádržích / Ladislav Votruba, Vojtěch Broža ČVUT 1980
 • Vodohospodářské soustavy / Ladislav Votruba ČVUT 1979
 • Přehrady / Ladislav Votruba, Vojtěch Broža, Ivo Kazda ČVUT 1978, dotisk 1983
 • Úvod do vodohospodářského inženýrství / Ladislav Votruba ČVUT 1978
 • Vodohospodářské inženýrství / Ladislav Votruba ČVUT 1975
 • Základy teorie stochastických procesů a jejich aplikace ve vodním hospodářství / Ladislav Votruba, Knihy 1975 dotisk
 • Základy teorie stochastických procesů a jejich aplikace ve vodním hospodářství : příklad Votruba Ladislav, Knihy 1975 dotisk
 • Systémové inženýrství ve vodním hospodářství / Ladislav Votruba, Karel Nacházel, Adolf Votruba, Knihy 1974
 • Vodohospodářské řešení nádrží : A - doplňující stati : B - metodické návody / Ladislav Votruba, Vojtěch Broža Knihy 1974
 • Voda a inženýr / Ladislav Votruba Knihy 1969
 • Těsnění sypaných přehrad asfaltovými směsemi a cementovým betonem / Ladislav Votruba, Ivo Kazda ČVUT, stav.fak. 1967
 • Údolné nádrže a priehrady / Pavel Peter, Ladislav Votruba, Ladislav Mejzlík Knihy 1967
 • Hospodaření s vodou v nádržích / Ladislav Votruba, Vojtěch Broža Knihy 1966
 • Provoz a rekonstrukce vodních staveb / Stanislav Kratochvíl, Václav Paule, Ladislav Votruba Knihy 1965
 • Sborník z Přehradních dnů 1964 konaných ve dnech 15.-17. září 1964 v Košicích / Přehradní dny 1964 sborník publ ČSVTS.1965
 • Construction of the Orlík : hydro-electric scheme Ladislav Votruba, Kraus Alois, -Dam construction in Czechoslovakia vyd. Ministerstvo zemědělství, lesů a vody 1964
 • Rejstřík časopisů Vodní hospodářství a Voda za léta 1951 až 1962 / sestavili Ladislav Votruba a Tomáš Kohout se spolupracovníky, Seriály, vyd. 1963
 • Sborník z Přehradních dní 1962 konaných ve dnech 17. až 20. září 1962 v Praze - Přehradní dny 1962, vydáno Praha ČSVTS 1963 Československý přehradní výbor 205 stran
 • Úvod do studia na fakultě stavební / Studijní texty 4.vyd. Praha : SNTL 1961 ČVUT, stavební fakulta Praha, rozsah 308 stran
 • Úvod do studia stavebního inženýrství. 1, Obecná část / Ladislav Votruba, František Malý 3,vydání 1960 Praha : SNTL rozsah 222 stran
 • Rusko-český stavební slovník : určeno pro pracovníky stavebního průmyslu, architekty, vodohospodářské pracovníky a překladatele Votruba, Ladislav, Knihy 1958
 • Vodní inženýrství : hydrobiologie, nádrže, úpravy toků, jezy, vodní cesty, přehrady, využití vodní energie Ježdík Theodor, Votruba Ladislav Knihy 2.vydání Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1957 rozsah 287 s. Edice Učební texty vysokých škol
 • Naše velké vodní stavby socialismu / Ladislav Votruba Knihy 1954
 • Předmluva L.Votruby k českému vydání knihy Přehrady a jezy / I.M. Karpov, V.V. Fandějev ; z ru3tiny přeložila Zdena Hájková Technicko-vědecké vydavatelství 1952, edice Malá knižnice sovětské techniky ,sv. 32-33
 • Kritické hloubky různých profilů = Kritičeskije glubiny različnych sečenij= Critical depths of various channels : přijato dne 6. července 1949 Votruba Ladislav, Vědecko-technické nakladatelství, edice Sborník vysoké školy inženýrského stavitelství; sv. 10