Léčebná rehabilitace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Léčebná rehabilitace je základní medicínský obor s úzkým propojením na řadu dalších odborností, který se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém. Podle statistik má 95 procent lidí problémy, které lze léčit rehabilitačními postupy. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím. Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví cestou odstranění či substituce, případně snížením či zpomalením progrese. Využití metod léčebné rehabilitace zkvalitní pohybový aparát, ovlivní bolest, sníží svalovou únavnost a zlepší i paměťové schopnosti.

Samostatným oborem úzce propojeným s oborem léčebné rehabilitace je balneologie.

Každý tělesně postižený na vozíčku se musí udržovat ve fyziké kondici, provádět dechová a kondiční cvičení, udržovat kloubní pohyblivost ochrnutých končetin a protahovat svaly s tendencí se zkracovat. Důležitý je stoj jako prevence demineralizace kostí, působí i na vyměšovací funkce. Vhodné je věnovat se třeba jen rekreačně některé sportovní činnosti a pohybovat se na čerstvém vzduchu. Postupem času se u vozíčkářů objevují problémy související s přetížení horních končetin, páteře z celodenního sezení a jízdy na vozíku, z přesunů. Jedná se o tzv.:

  1. syndromy z přetížení - artrotické změny na kloubech horních končetin,
  2. bolesti od páteře s iradiací (vyzařováním) do horních končetin či hlavy, bolesti v oblasti lopatek, hrudníku či beder z důvodu často špatného zakřivení páteře při sedu ve vozíku.

Jednotlivé problémy je třeba řešit s rehabilitačním lékařem. Z tohoto důvodu je vhodná pravidelná lázeňská péče či 3-4týdenní pobyt v rehabilitačním zařízení. Určité regenerace organismu lze dosáhnout i při týdenních rehabilitačních a rekondičních pobytech, pořádaných občanskými sdruženími. S dobrou fyzickou i duševní kondicí souvisí dodržování správné životosprávy s dostatkem spánku a odpočinku. Omezit kouření a požívání alkoholu, nepřejídat se, dostatečně pít 2-3 l tekutin denně, udržovat spíše nižší váhu, aby nebyly přetěžovány horní končetiny.