Kontroverze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Kontroverze (z lat. controversio, od contra-vertere, obrátit proti, nesprávně kontraverze)[1] znamená významnější a delší názorový spor, obvykle vedený na veřejnosti. Podobný význam má polemika.

Odtud označení kontroverzní, sporný, které nechce hodnotit; v moderní době ovšem právě kontroverzní názory a často i osoby přitahují pozornost a označení „kontroverzní“ tak může působit jako reklama. Mezi obvykle diskutovaná témata se řadí například náboženství, sexualita, politika, věda a filosofie. Můžeme sem zahrnout i ekonomii, historii, sociální témata, zdravotnictví, vzdělání a v neposlední řadě i problematiku rasismu a genderu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V evropské literatuře se kontroverze objevují v římské době kolem politických a soudních případů a byly vedeny řečnicky, obvykle ve shromážděních. Velká kontroverzní a apologetická (obranná) literatura vznikla v raném křesťanství, politické, filosofické i teologické kontroverze se vedly ve středověku a zejména v době reformace. Filosofický spor o podíl vrozeného a získaného ve filosofii poznání (epistemologii) se vede už víc než dvě tisíciletí.[2] Slavné kontroverze 19. století se týkaly například pojetí práva, otázek historie a vědy, národnostních sporů a dalších. V Čechách byl takovou kontroverzí Spor o rukopisy, Hilsnerova aféra a později Spor o smysl českých dějin.

Kontroverze vznikají ve veřejném životě, v politice, v otázkách etických a mravních, v teologii, ale také ve vědách, typicky o otázkách, které mají i jistý mravní význam. Kolem původně rozdílných názorů se zpravidla objeví také emoce, výpady, případně i urážky. Ze sociologického hlediska je kontroverze důležitá pro zkoumání mentality a chování člověka v dané společnosti v určitém časovém úseku. Hranice kontroverze se neustále posouvají. To, co se v minulosti mohlo zdát kontroverzní, je dnes považováno za jednoznačné a naopak.[3]

Typická kontroverzní témata se málokdy definitivně vyřeší a spor znovu propukne až po čase. Lidé se jim ve společenské konverzaci raději vyhýbají a k věcnému vyjasnění sporu dochází až po delší době, kdy už téma ztratilo svoji výbušnost.

Kontroverze a média[editovat | editovat zdroj]

V dnešní době mají na vznik mnoha kontroverzí velký vliv média, která také většinou uměle vytváří dva názorově proti sobě stojící tábory. Poměr těchto dvou skupin je na počátku vyrovnaný, postupem času se však začne měnit v důsledku mediální manipulace. Zde je jedna ze stran označena za morálně správnou a druhá strana je prezentována jako morálně špatná. Na základě této skutečnosti se zastánci druhé skupiny mohou pod tlakem začít zdráhat projevit svůj názor. Tento problém popisuje Elizabeth Noelle-Neumannová (1973) jako teorii spirály mlčení.[4]

Teorie konfliktu (konfliktualismus)[editovat | editovat zdroj]

Teorie konfliktu (konfliktualismus) se zabývá problematikou moci a nerovnosti ve společnosti, která je rozdělena do několika skupin, jež se snaží prosadit určitý názor, většinou svůj vlastní, na úkor ostatních (protistran). Podle této teorie je vždy pouze část zúčastněných zvýhodněna a ostatní jsou nuceni se přizpůsobit.[5] Teorie konfliktu ve své podstatě koreluje s kontroverzí. V některých případech se jedná o shodnou záležitost. Opakem této teorie je teorie konsenzuální, která chápe kontroverzi jako cestu k nalezení společného závěru.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Controversy na anglické Wikipedii a Kontroverse na německé Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6134 - Kontraverze?
  2. http://plato.stanford.edu/entries/innateness-history/
  3. ZNEBEJÁNEK, František. Sociologie konfliktu. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 172 s. ISBN 978-80-7419-177-0.  
  4. ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014. 207 s. ISBN 978-80-246-2583-6. S. 204.  
  5. KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 204 s. ISBN 978-80-7419-177-0.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]