Polemika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Polemika (z řec. polemiké techné, válečnické umění) znamená původně umění sporu, později odborný, politický nebo umělecký spor vůbec.

Na rozdíl od diskuse a dialogu, které hledají spíše shodu, cílem polemiky je vyvrátit názor protivníka, případně ho i odborně nebo lidsky zpochybnit. Polemiky se obvykle vedou písemně, v denním nebo odborném tisku. Prostředkem polemiky jsou především argumenty, mohou to však být i různé informace nebo domněnky a často se v polemikách užívaly a užívají též pomluvy, nepravdivá a zkreslená tvrzení atd. Protikladem polemiky jako útočné řeči je apologie jako řeč obranná, obhajoba.

Slovo polemika se do evropských jazyků rozšířilo z francouzštiny během 17. století. Řečnické polemiky se ovšem vyskytovaly už ve starověku, zejména jako soudní a sněmovní řeči; mezi slavné polemiky patřili Démosthenés, Cato starší, Cicero a další. Slavné křesťanské polemiky, týkající se náboženských a teologických otázek, vedli Tertullián, Ireneus, Ambrosius a Augustinus, ve středověku například Bernard z Clairvaux nebo William Ockham. Význam polemiky prudce vzrostl za reformace, kdy se polemické spisy a pamflety také tiskly.

Polemika má protivníka připravit o klid duše, ne ho urážet.
— Karl Kraus[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. K. Kraus: Der kleine Pan stinkt schon. Die Fackel, 1911, Nr. 324–325, s. 55.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CARR, Gilbert J. The Major Literary Polemics of Karl Kraus. Durham, 1972. Dissertation. University of Durham.
  • DIRK, Rose. Polemische Transgression Karl Kraus zwischen Schrift und Aktion. Studia theodisca. 2014, XXI, s. 5–29. ISSN 2385-2917.
  • KRAUS, Karl. Der kleine Pan stinkt schon. Die Fackel [online]. 1911, XIII., Nr. 324–325 (2. Juni 1911). 23.01.2007 [cit. 9. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.textlog.de/36288.html [Polemik soll den Gegner um seine Seelenruhe bringen, nicht ihn belästigen.]
  • MERHAUT, Luboš. Cesty polemiky: význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021. 475 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. XX. ISBN 978-80-7671-020-7. ISBN 978-80-7671-021-4 (online).
  • MICHELMAN, Frank I., FERRARA, Alessandro a HRUBEC, Marek, ed. Polemika o ústavě. Praha: Filosofia, 2006. 135 s. Filosofie a sociální vědy, 18. ISBN 80-7007-225-3.
  • DIRK, Rose. Polemische Transgression Karl Kraus zwischen Schrift und Aktion. Studia theodisca. 2014, XXI, s. 5–29. ISSN 2385-2917.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]