Diskuse

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat)[1] je věcný rozhovor několika osob o určitém tématu, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí. Pravidla českého pravopisu připouštějí i variantu diskuze,[2] avšak za slohově neutrální považují diskusi.[3]

Požadavky na diskusi[editovat | editovat zdroj]

Diskuse od účastníků vyžaduje:

 • věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat;
 • otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět;
 • poctivost: podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří;
 • trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas;
 • zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci.

Zkušenost ukazuje, že taková diskuse může být pro hlubší poznání složitých jevů velmi užitečná, protože překonává přirozené jednostrannosti účastníků a zvyšuje pravděpodobnost, že se na nic důležitého nezapomnělo. Některé diskuse jsou méně náchylné k polemikám, například diskuse řešení v matematice, obtížnější je dodržet požadavky diskuse ve vědě, v právu, nebo dokonce v politice.

Panelová diskuse[editovat | editovat zdroj]

Panelová diskuse je diskuse několika osob, obvykle odborníků, na pódiu před posluchači, před televizními diváky a podobně.

Co diskuse není[editovat | editovat zdroj]

Řada pojmů označuje něco podobného a jejich významy se často překrývají, nicméně v přesném smyslu slova se od sebe liší:

 • debata je více rétorická a klade menší důraz na věcnost a argumentaci
 • dialog chce vést ke shodě a více zdůrazňuje vzájemné uznání účastníků
 • disputace má blíže k polemice a měla by směřovat k rozhodnutí
 • polemika je vyloženě konfliktní a snaží se vyvrátit názor druhé strany
 • výměna názorů nevyžaduje argumentaci a může být i polemická

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. discussion | Search Online Etymology Dictionary. www.etymonline.com [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné online. 
 2. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2024. Heslo diskuze. 
 3. Internetová jazyková příručka. prirucka.ujc.cas.cz [online]. 2004- [cit. 2020-03-24]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Ottův slovník naučný, heslo Diskusse. Sv. 7, str. 607
 • J. Sokol, Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál 2003, kap. III.3.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]