Konsenzus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Konsensus nebo konsenzus, konsens či konsenz znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas,[1] obecně jakýkoliv vzájemný souhlas. V právu se za konsenzuální považují takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí projev souhlasné vůle stran,[1] v protikladu k reálným smlouvám, které jsou uzavřeny až faktickým plněním (např. předáním věci). Konsensuální je takové rozhodování, které se snaží[zdroj?] vyjednat dobrovolný souhlas všech zúčastněných. Jeho alternativou je buď rozhodování autoritativní nebo hlasování.[zdroj?] Velkou výhodou[zdroj?] konsenzuálního rozhodování je, že nevzniká opozice,[zdroj?] hlavní nevýhodou je zdlouhavost jednání.[zdroj?]

Souvislosti termínu[editovat | editovat zdroj]

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí ve slovníkové části jako jediný správný tvar konsenzus, stejně jako Akademická pravidla českého pravopisu z roku 1993, 1. bod Pilipova dodatku však připustil také psaní se s, přičemž podoba se z se považuje za základní a stylově neutrální. Nový akademický slovník cizích slov uvádí jen varianty konsensus a konsenz, Český etymologický slovník Jiřího Rejzka uvádí formu konsens(us), tedy konsens a konsensus. Latinské slovo consensus (souhlas, jednomyslnost) je přičestím trpným od slovesa consentire (souhlasit, shodovat se), a to je odvozeno předponou con (s-, se-, sou-) od slovesa sentire (vnímat smysly, cítit, pociťovat, pozorovat) a příbuzné se slovem sensus (počitek, čití, vjem, vnímání, cit, smysl pro něco, smysl něčeho).[2][3] V češtině souvisí se zdomácnělými slovy nonsens (nesmysl), sentence (výrok, úsudek) či senzace (původně výraz pro silné citové vnímání).[2]

Slovo konsensus se správně nepíše ve tvaru koncensus a etymologicky nesouvisí se slovy census (odhad jmění římského občanstva, soupis obyvatel), cenzura či recenze, která jsou odvozena z latinského substantiva censura (kontrola, posouzení) a slovesa censere (cenit, počítat, odhadovat, posuzovat).[2][3] a která souvisí se slovem censualis (poplatný, poddaný).[3]

Smysl a povaha konsensu[editovat | editovat zdroj]

Smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maximální možnou podporu těch, kterých se to týká.[zdroj?] Dosažení konsensu obvykle vyžaduje zodpovědný přístup každé ze zúčastněných stran a téměř vždy ochotu ke kompromisu.[zdroj?] Jakmile je přijato příslušné rozhodnutí, je velmi důležité, aby všechny zúčastněné strany takové rozhodnutí respektovaly.[zdroj?] Základním předpokladem dosažení konsensu je umění naslouchat druhé straně, věcně reagovat na námitky, respektovat odlišné názory a pružně navrhovat akceptovatelné řešení.[zdroj?]

Konsensus není hlasováním, není vládou většiny ani menšiny.[zdroj?]

Konsensus není takové řešení, které maximalizuje zisk zúčastněných stran, nýbrž které minimalizuje škody ze vzájemné dohody.[zdroj?] Konsensus neznamená, že všichni souhlasí s navrženým řešením, ale že je budou přinejmenším respektovat. Musí jej tedy podpořit i ti, kteří původně nesouhlasili.[zdroj?]

Kdy použít konsensus[editovat | editovat zdroj]

 • je dostatek času na rozhodování[zdroj?]
 • pro úspěšný výsledek je nutná podpora všech zúčastněných stran[zdroj?]

Konsensus může být použit pro výběr problémů, odsouhlasení jejich příčin, volbu řešení, přípravu plánu anebo tvorbu způsobu vyhodnocování.[zdroj?]

Jak použít konsensus[editovat | editovat zdroj]

 • je potřeba správně identifikovat rozhodnutí, které je potřeba přijmout, nebo problém, který je potřeba vyřešit (nezabývat se podružnostmi nebo zástupnými problémy)[zdroj?]
 • každý účastník jasně identifikuje svůj postoj k řešení problému[zdroj?]
 • je potřeba dobře vysvětlit svůj názor tak, aby ostatní účastníci mohli pochopit pohnutky, které k tomuto názoru vedou[zdroj?]
 • je potřeba pozorně naslouchat názorům a pocitům ostatních[zdroj?]
 • je nutné být připraven upravit svůj postoj na základě informací a porozumění argumentů[zdroj?]
 • vyhnout se výsledku vítěz-poražený, odlišnost postojů má svou cenu[zdroj?]
 • změnit navrhované řešení tak, aby jej mohli ostatní podpořit, nepokoušet se měnit mysl lidí (mohu řešení podpořit i tehdy, pokud si zachovám kritický náhled)[zdroj?]
 • uvědomit si, že dosažení konsensu je obtížné[zdroj?]
 • není možné, aby byl proces hledání konsensu narušován jedinou stranou, která je proti a zároveň není schopná navrhnout alternativu, která může být ostatními akceptovaná[zdroj?]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005
 2. a b c Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA, Voznice, 2001
 3. a b c Latinsko-český slovník, LEDA, Praha, 2000

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo konsenzus ve Wikislovníku