Komandér

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Komandér (česky velitel) se užívá v následujících rozdílných významech.

  • velitel vojenského oddílu, který má k dispozici vlastní štáb
  • velitel samostatně operující jednotky, často se speciálním určením, jejíž velící důstojník je tak nazýván z tradičních důvodů
  • námořní důstojník, který odpovídá armádní hodnosti podplukovníka, v některých zemích nazýván fregatním kapitánem
  • hodnostní stupeň řádu za zásluhy
  • hodnost a titul rytířského řádu

Námořní hodnost[editovat | editovat zdroj]

V námořnictvech anglicky hovořících zemí se jako komandér[1] (Commander) označuje důstojnická hodnost odpovídající armádní hodnosti podplukovníka, která v systému hodností NATO odpovídá stupni OF-4. Vyšší hodností je kapitán (Captain). Hodnost komandéra se vyvinula ze starší hodnosti Master and Commander užívané britským Royal Navy v 18. století. V jiných námořnictvech jí odpovídá hodnost fregatní kapitán. Například Kanadské královské námořnictvo používá v angličtině označení hodnosti Commander a ve francouzštině, druhém oficiálním jazyku Kanady, označuje stejný stupeň jako Capitaine de frégate.

Německo[editovat | editovat zdroj]

V německých bojových silách je Kommandeur vojenským důstojníkem. Velí vojenskému útvaru od oddílu velikosti batalionu až po divizi.

Komandérovi stojí po boku štáb s různými štábními odděleními, který jej podporuje v různých oborech velení či vojenské správy.

Bundeswehr[editovat | editovat zdroj]

V Bundeswehru jsou tato štábní oddělení označována písmenem S (když jsou vedena v rámci generálního štábu tak písmenem G[2]) a jednou z cifer označujících základních oblastí velení jako například:

  • S3, příslušející oblasti rozvoje vědomostí a dalšího vzdělávání, velení, organizace a řízení
  • G6, příslušející podpoře velení, prostředkům dálkové komunikace, zpracování dat a IT-bezpečnostním službám

Wehrmacht[editovat | editovat zdroj]

Kommandeur byl doplňkový titul velitele samostatné jednotky: Kommandeurem byl nazýván (ale nebyl na něj povýšen; služební stupeň a skupina výše žoldu zůstávaly nezměněny) ten, kdo byl po určitou dobu velel samostatné jednotce. Těmito samostatnými jednotkami byly veškeré regimenty (pluky), avšak nikoliv bataliony (prapory) například Abteilungen (oddělení) u artilérie (dělostřelectva). Existovalo mnoho speciálních oddílů, bei denen es gar keine Regimenter gab, např. u artilérie (dělostřelectva) pozorovací oddělení; takové jednotky byly samostatné. Šéfem regimentu byl v normálním případě Oberst (plukovník), mohl jím být ale také Oberstleutnant (podplukovník) a na konci války i major; velitelem oddělení byl v normálním případě Major a na konci války i Hauptmann (hejtman - kapitán). Všichni výše jmenovaní mohli být nazývání 'Kommandeur'. Praktický význam mělo toto rozčlenění pouze pro die häufige „Kommandeursbesprechung“ bei der Division - da nahmen nur die Kommandeure der selbständigen Einheiten teil.

Rakousko a Švýcarsko[editovat | editovat zdroj]

V rakouském Bundesheeru a švýcarské armádě je pro komandéra používán pojem Kommandant.

Synonymní pojmy[editovat | editovat zdroj]

Pojem má též synonymní významy. Těmi jsou například v pojmosloví řádů Kommandeur či Komtur, prostřední stupeň v hodnostním žebříčku řádů za zásluhy, které jsou rozčleněny do více hodnostních stupňů.

Řádový stupeň[editovat | editovat zdroj]

Čestná legie

Ve francouzském řádu Čestné legie stojí hodnost Commandeur či Komtur nad řádovými hodnostními stupni Rytíř Čestné legie a Důstojník Čestné legie a pod řádovými hodnostními stupni Velkodůstojník a Velkokříž.

Rytířské řády

V rytířských řádech byl titulem Komandér nebo Komtur (odvozeno od tvaru Kommentur, z lat. commendator - německy Befehlshaber) označován představitel komendy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kommandeur na německé Wikipedii.

  1. NOVOTNÝ, František. Námořní rozpaky pani Češtiny 3 [online]. Militaria.cz [cit. 2016-07-02]. Dostupné online. 
  2. „G“ v polním vojsku a v centrální sanitní službě jako Generalstab; „A“ u Luftwaffe jako Air Staff a u maríny jako Admiralstab; „J“ jako Joint (srv. Joint Staff) v mezinárodních agendách velitelských štábů, například Einsatzführungskommando der Bundeswehr.

Související články[editovat | editovat zdroj]