Jiří Kořínek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jiří Kořínek (1. října 1906 Liberec20. října 1989) byl esperantista a překladatel. Překládal především operní árie a písně (na 250 překladů), českou poezii do esperanta.


Byl obchodním příručím v Liberci, od roku 1931 v textilním závodě v Brně. Za války byl totálně nasazen ve slévárně. Po válce se vrátil ke své původní profesi, nejdříve opět v Brně, v roce 1964 se přestěhoval do Ústí nad Labem, kde pracoval až do důchodu jako kontrolor kvality v závodě Textil Liberec.

Jako student v roce 1922 se seznámil s esperantem, od roku 1949 začal překládat do esperanta prózu i poezii, vynikl v překladech operních árií. Jeho bibliografie zachycuje kolem 500 překladů básní a 300 původních prací, které se zachovaly rozsety po esperantských časopisech celého světa nebo v rukopisech v esperantských archívech (níže uvádíme jen rozsáhlejší práce). Dva týdny před smrtí byl vyznamenán titulem Zasloužilý pracovník kultury, který tehdejší stát uděloval amatérským umělcům.


Dílo

Vlastní díla

 • Doktor Zamenhof (Brno, 1957. - 19 p.)
 • Skizoj de Usedom (Usedomské črty)
 • Problemoj de tradukado (Problémy překládání, In: Apliko de Esperanto en scienco kaj teĥniko; p. 63 - 65)
 • Ree pri la paco (Opět o míru, In: Poemaro por paco; p.23)
 • Romanco f-majxora de Beethoven (Beethovenova romance f-dur, In: 25 jaroj: antologio de belartaj konkursoj, Hrsg.: Vaskó, Tibor; p.39)
 • Taskoj de nia literaturo beletra kaj faka (Úkoly naší literatury umělecké a odborné, In: Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo: II Esperantismo)

Překlady

Zdroje

 • esperantská Wikipedie
 • archív Českého esperantského svazu
 • Jiří Kořínek sepdekjara (Jiří Kořínek sedmdesátiletý, Starto 6/1976 )
 • Jiří Kořínek jubileas (Starto 5/1981)
 • Jiří Kořínek 80 (Starto 4/1986)
 • Forpasis Jiří Kořínek (Umřel Jiří Kořínek, Starto 2/1989)
 • Vzpomínky na tatínka Jiřího Kořínka (v knize "Mistero de doloro" Otokara Březiny¨)

Odkazy

Související články

Externí odkazy