Hradec u Nuzic

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hradec u Nuzic
Chybí zde svobodný obrázek
Poloha
Adresaseverovýchodně od Nuzic, Týn nad Vltavou, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Hradec u Nuzic
Hradec u Nuzic
Další informace
Rejstříkové číslo památky29943/3-5302 (PkMISSezObrWD)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hradec u Nuzic je pravěké a snad i raně středověké hradištěJihočeském krajiokrese České Budějovice. Nachází se na ostrožně nad soutokem Lužnice a Židovy strouhy severovýchodně od NuzicTýna nad Vltavou. Část hradiště byla zničena těžbou kamene, ale zbývající pozůstatky jsou chráněné jako kulturní památka.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Plocha hradiště byla jistě osídlena ve starší době bronzové a v raném středověku.[2] Starší archeologické nálezy publikované v první polovině dvacátého století, které údajně pocházely z doby halštatské a laténské, se ztratily a nejsou považovány za spolehlivé. Další zlomky keramiky a železné předměty (zlomek klíče nebo koule z houfnice) pochází z vrcholného středověkuraného novověku a na místo se dostaly v souvislosti se zemědělským využíváním lokality.[3]

Ve starší době bronzové hradiště patřilo k sídelnímu mikroregionu v širším okolí soutoku Vltavy a Lužnice.[3] Nejbližší známá rovinná sídliště se ve stejném období nacházela u Březnice nebo u Hodonic a u Hostů bývalo pohřebiště. Ze střední doby hradištní jsou v blízkém okolí známa další hradiště v Bechyni a v okolí Týna nad Vltavou (Koloděje nad Lužnicí, Holý vrch).[4]

Nejstarší zmínky o archeologických nálezech pochází z roku 1893. Josef Ladislav Píč v roce 1909 upozornil na tehdejší rozvážení hlinitokamenného valu.[5] Z pozdější doby pochází zejména zmínky o nálezech keramických střepů a v roce 1970 proběhlo polohopisné zaměření hradiště.[6]

Stavební podoba[editovat | editovat zdroj]

Hradiště se nachází v nadmořské výšce 387–392 metrů na ploché ostrožně obtékané meandrem Židovy strouhy. Přirozenou ochranu poskytovaly s výjimkou západní strany strmé a místy skalnaté svahy, které údolní dno převyšují až o třicet metrů. Plocha vymezená svahy a opevněním měří 0,95 hektaru.[7]

Jedinou v terénu patrnou stavbou je pozůstatek hradby, kterým je obloukovité těleso valu na jihozápadní straně. Val je dlouhý 130 metrů a na vnější straně dosahuje výšky až 2,5 metru. Severozápadní konec valu je poškozen těžební jámou a ve střední části je patrné narušení vzniklé při stavbě rekreační chaty v šedesátých letech dvacátého století.[8]

Podle zpráv z první poloviny dvacátého století, na hradišti existovaly další valy. Jeden měl přehrazovat nejužší místo ostrožny a na jeho rozvážení upozornil J. L. Píč. Pozůstatkem třetího valu může být vyvýšenina na severovýchodním okraji hradiště a čtvrtý val byl údajně zničen na jihozápadě při stavbě silnice před rokem 1928, popř. mohl vést souběžně s cestou k rekreačním chatám nad Lužnicí. Skutečnou existenci těchto valů by mohl prokázat pouze archeologický výzkum.[8]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2020-05-11]. Identifikátor záznamu 141353 : Hradiště Hradce. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
  2. CHVOJKA, Ondřej; JOHN, Jan; MENŠÍK, Petr. Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010. Dále jen Chvojka a kolektiv (2010). ISSN 0231-8237. Svazek 23. S. 60.
  3. a b Chvojka a kolektiv (2010), s. 61.
  4. Chvojka a kolektiv (2010), s. 62.
  5. Chvojka a kolektiv (2010), s. 54.
  6. Chvojka a kolektiv (2010), s. 55.
  7. Chvojka a kolektiv (2010), s. 53.
  8. a b Chvojka a kolektiv (2010), s. 53.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CHVOJKA, Ondřej; JOHN, Jan; MENŠÍK, Petr. Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010. ISSN 0231-8237. Svazek 23. S. 53–71.
  • ČTVERÁK, Vladimír; LUTOVSKÝ, Michal; SLABINA, Miloslav; SMEJTEK, Lubor. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Nuzice, s. 220–221. 

Související články[editovat | editovat zdroj]