Elektronická cigareta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Elektronická cigareta
Elektronická cigareta eGO - A

Elektronická cigareta (vaporizér) je zařízení, které bylo vyvinuto a patentováno v Číně v roce 2006. Toto zařízení vytváří aerosol[1] podobný cigaretovému kouři zahřátím kapalné náplně komerčně nazývané e-liquid. Tento aerosol pak uživatel elektronické cigarety vtahuje do plic a vydechuje. Přestože oficiální název zní elektronická cigareta (e-cigareta), jedná se funkcí o vaporizér.

Historie elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Historie elektronických cigaret sahá do 20. let 20. století. Prvním, kdo přišel s myšlenkou daného principu, byl Joseph Robinson, který si dal svůj elektrický vaporizér – zařízení, díky němuž bylo možno inhalovat léčivé látky za pomoci elektrického vyhřívání – patentovat po několikaletém bádání v roce 1927. Přestože jeho myšlenka upadla na delší čas v zapomnění, znovu se jí chopil v 60. letech Herbert A. Gilbert a zkonstruoval první netabákovou cigaretu bez kouře, čímž se vaporizér přiblížil své dnešní podobě i uplatnění. Posledním mužem v řadě těch, kdo si mohou nárokovat autorství e-cigarety, je Číňan Hon Lik, který se zasloužil nejen o vzkříšení této myšlenky[2], ale spolu s ním o čistší a bezproblémovější průběh olympijských her v Pekingu roku 2008. V současnosti je přístup k elektronickým cigaretám ve světě poněkud rozporuplný, zatímco některé země jejich využívání preferují, jiné jsou k nim více než kritické a poukazují na fakt, že neexistují žádné potvrzené studie o neškodnosti jejich používání, kterým zastánci argumentují.

Do České republiky dorazila elektronická cigareta nedlouho poté, co byla v Číně patentována. Česká republika se tak stala po Číně, Izraeli, Austrálii a Turecku pátou zemí na světě, kde se elektronická cigareta začala distribuovat. V létě 2009 byl v ČR schválen zákon, který elektronickou cigaretu definuje a vymezuje podmínky používání a prodeje. Podle tohoto zákona se elektronickou cigaretou rozumí „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků.“[3] Česká vláda v roce 2015 navrhla zakázat používání elektronických cigaret všude tam, kde tabákový zákon zakazuje kouření (nově by se mělo jednat i o vnitřní prostory restaurací a barů). Doposud používání elektronických cigaret zakazují pouze vnitřní předpisy některých provozovatelů, např. Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy.[4] Dne 31. května 2017 začal platit v České republice úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách, přičemž tento zákon se dotýká i elektronických cigaret. Výjimku mají pouze v provozovnách stravovacích služeb.[5]

Rozdíly mezi elektronickou cigaretou a běžnou cigaretou[editovat | editovat zdroj]

Prodejci elektronických cigaret často označují dým vycházející z elektronické cigarety jako páru. Takové označení není přesné, protože jde ve skutečnosti o aerosol, směs pevných a kapalných částic v plynu[1]. V elektronických cigaretách není náplň zapálena, takže aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako je oxid uhelnatý, dehet, atd.. Porovnáváte-li složení tabákové a elektronické cigarety, lze obě porovnat následovně:

 • Tabáková cigareta před použitím – k výrobě filtru se používá acetát celulózy, k výrobě papírku např. uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný; dále je zde samozřejmě tabák s přidanými látkami - typický je třeba čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu (mezi oblíbené dále patří etylenglykol, různě složité cukry, aromata).[6]
 • Elektronická cigareta před použitím – e-liquid v elektronické cigaretě se skládá převážně z propylengylokolu a glycerolu, nikotinu (jedná-li se o nikotinovou variantu), aromata. Je potřeba dbát na to, jaký e-liquid je používán, složení se může měnit dle receptury a typu příchutě (tzn. ve stopovém množství mohou být v e-liquidu i další látky)[7]
 • Tabáková cigareta při kouření – je prokázáno více než 4000 nebezpečných látek, které do sebe kuřák inhaluje při použití tabákové cigarety[8]
 • Elektronická cigareta při kouření – při zahřátí e-liquidu dochází k částečnému rozkladu glycerolu a propylenglykolu v náplni podle bodu varu každé z látek. Dle typu použitého e-liquidu lze ve výsledném aerosolu najít některé nebezpečné látky (např. se tak vyskytovaly v japonských e-cigaretách mimo jiné mutageny glyoxal a methylglyoxal, které se v tabákovém kouři nevyskytují[9]). V aerosolu elektronických cigaret zkoumaných na VŠCHT byl zjištěn trimethylpyrazin, který je dle zprávy nepříznivý pro zdraví kuřáka. Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret patří zvýšené množství vydechovaného oxidu dusnatého, což je látka signalizující zánětlivou reakci v plicích.[10] Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se vyskytují jak v tabákovém kouři, tak v aerosolu elektronických cigaret. Podstatným rozdílem ovšem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách. Ta je nižší než v klasických cigaretách (9 až 450krát dle [11], 100 až 1000krát dle [12]). Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou známé.

Škodlivost[editovat | editovat zdroj]

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

©

Část obsahu této stránky, přístupná nyní pouze v její historii, byla odstraněna kvůli podezření z porušení autorských práv, neboť se nápadně podobá textu z:

https://www.info.cz/magazin/e-cigarety-jsou-skutecne-zdravejsi-co-jeste-zjistila-prvni-dlouhodoba-studie-5936.html?fb_comment_id=1429471927102888_1449586601758087#f3d0dbf2b82abf4
Tato stránka je proto nyní zapsána na Wikipedie:Porušení práv. Odstraněný text bez vysvětlení neobnovujte. Pokud jste autorem materiálu a souhlasíte s podmínkami naší licence GFDL a licence CC-BY-SA 3.0, pošlete prosím souhlas e-mailem dle pokynů na Nápověda:Svolení autora nebo na internetové stránce, ze které text pochází, uveďte jeho licencování dle GFDL a CC-BY-SA 3.0. Pokud se nepodaří původ textu ověřit, bude po týdnu posouzeno jeho odstranění. Jestliže si nevíte rady, navštivte prosím stránku Wikipedie:Potřebuji pomoc.
Pro vkladatele šablony:
Najděte autora a vložte mu na diskusní stránku:
případně použijte pro nové přispěvatele:
a vložte sem:

Obsah nebezpečných chemikálií[editovat | editovat zdroj]

Kuřáci elektronických cigaret vdechují celou řadu nebezpečných chemických látek Chemické analýzy prokázali ve výparech řadu dráždivých nebo dokonce karcinogenních látek, například o formaldehyd, akrolein, acetaldehyd, toluen, některé nitrosaminy nebo těžké kovy (nikl, kadmium). Výpary e-cigaret proto mohou představovat problém nejen pro zdraví kuřáků, ale i pro znečištění vnitřního ovzduší. [13]

Spory o velikosti zdravotních rizik[editovat | editovat zdroj]

V současné společenské diskusi se objevuje potřeba vyvážit přínosy elektronických cigaret s jejich riziky. Na jednu stranu přechod kuřáka na elektronické cigarety vede k menšímu poškození zdraví jak u kuřáků, tak u dalších lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře.[14][15][16] U některých kuřáků se při půlročním výzkumu ukázalo, že jim e-cigarety můžou nahradit běžné cigarety a na konci výzkumu běžné cigarety nekouřili.[17]

Dále nepanuje shoda na tom, zda jsou elektronické cigarety prvním krokem ke kouření. Skupina lékařů a vědců tvrdí, že se nic takového neprokázalo a jedná se jen cestu, jak eliminovat prosazení elektronických cigaret.[18] Později zveřejněná studie mezi více než 60 000 žáky základních a středních škol v USA tento názor rozporuje: z dětí, které zkusily elektronickou cigaretu, jich chce začít kouřit dvojnásobek oproti dětem, které elektronickou cigaretu nezkusily.[19] Ve Spojených státech tvoří pětinu kuřáků elektronických cigaret lidé, kteří nikdy nekouřili nebo přestali kouřit před více než pěti lety.[20] Australská studie z roku 2014 říká, že počet nekuřáků (tabákových cigaret), kteří používají elektronickou cigaretu, je malý a není prokázán přestup od elektronických cigaret ke klasickým.[21]

Vzhledem k tomu, že v elektronických cigaretách náplň nehoří, je nižší riziko požáru než u běžných cigaret (běžné cigarety způsobily např. v letech 2001 až 2010 na území České republiky celkem 8176 požárů, což je okolo 4 % všech požárů vůbec; bylo při nich usmrceno 176 osob).[22] V několika případech však došlo k výbuchu baterie elektronické cigarety a vážným poraněním kuřáků.[23][24] Jak však konstatuje americký úřad pro požáry, na to, že nyní je v USA cca 2,5 mil kuřáků elektronických cigaret, tak se toto riziko řadí do velmi nízkého. Od roku 2009 do roku 2014 bylo evidováno 25 těchto případů, z toho 80 % vzniklo při nabíjení, pouze 8 % při užívání (tedy pouze 2 případy za 5 let).[25]

Poměrně bizarním negativem může být šíření počítačových virů při připojení elektronické cigarety přes USB port k počítači.[26]

V zemích, kde jsou tabákové výrobky zatíženy vysokou spotřební daní, může být elektronická cigareta levnějším zdrojem nikotinu. Přes tvrzení některých prodejců není primárně určena pro odvykání kouření. Je určena pro kuřáky, aby mohli holdovat své zálibě jiným, méně škodlivým způsobem.

Pasivní kouření[editovat | editovat zdroj]

Úroveň vstřebaného nikotinu u nekuřáků vystavených aerosolu elektronických cigaret je podobná jako u nekuřáků vystavených kouři běžných cigaret.[27] Množství vstřebaného nikotinu pasivním kuřákem je tak malé, že nemá vliv na jeho zdraví ani nemůže způsobit jeho závislost na nikotinu.[28]

Kolem elektronických cigaret vznikají mýty a zároveň různé studie, které informují proti (např. informace o koncentraci škodlivin) – vydechovaný aerosol se liší od kouře běžných cigaret: v aerosolu je méně jemných částic, ale více některých těžkých kovů v porovnání s kouřem běžných cigaret[29], či pro - např. porovnání obsahu různých látek v e-cigaretě a klasické cigaretě[30]. Vydechovaný aerosol obsahuje kromě nikotinu i ultrajemné pevné částice a těkavé organické sloučeniny, například propylenglykol[31]. Vystavení propylenglykolu ve formě aerosolu může způsobit podráždění očí a horních dýchacích cest[32]. Ale zatím nejsou k dispozici zhodnocení dlouhodobého účinku pasivního vdechování aerosolu z elektronických cigaret, na rozdíl od klasických cigaret, kde jsou negativní účinky na zdraví uživatele dokázány a jsou považovány za velmi škodlivé zdraví. Zatímco v elektronické cigaretě hledáme jen několik potenciálně nebezpečných látek[zdroj?], v klasické tabákové cigaretě je prokázáno na 4000 nebezpečných substancí.[8]

Náplň do elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Náplň elektronické cigarety, tedy e-liquid, je většinou založena na propylenglykolu nebo glycerolu, případně směsi obou. Obsahuje aromatické látky, většinou buď potravinářská aromata, nebo speciálně pro tento účel vytvořená aromata tabákových příchutí. V závislosti na receptuře pak může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin. Při kontrole dovozců e-liquidů do Česka v roce 2013 bylo zjištěno, ze většina dovozců porušila chemický zákon při označovaní těchto produktů.[33]

V neposlední řadě náplň může obsahovat volitelné množství nikotinu. Množství nikotinu se obvykle uvádí v miligramech na jeden mililitr, což odpovídá přibližně desetinám procent (16 mg/ml = 1,6 % objemových). Běžné obsahy nikotinu v komerčních e-liquidech jsou 0 mg, 3 mg, 6 mg, 8 mg, 12 mg, 16 mg, 18 mg, 24 mg. EU plánuje od roku 2016 snížit maximální obsah nikotinu v náplních na 20 mg.[34]

Náplně do elektronických cigaret si můžete také připravit sami. Stačí si zakoupit tzv. bázi - tj. náplň bez příchuti a k tomu si můžete vybrat z několika set příchutí (aromat). Poměr míchání záleží na výrobci příchuti, a to v rozmezí 1-10 %. Nejčastěji se jedná o poměr okolo 3 %, tj. 9 kapek do 10 ml báze.

Části elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Elektronická cigareta se skládá z dvou funkčních částí:

 1. elektrická baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky)
 2. atomizér

V případě, že je atomizér vyroben v celku s patronou (cartridge), je nazýván cartomizér.

Jako baterie se používají lithium-iontové akumulátory a pro účely elektronické cigarety se u nich uvádí typ spínání: AUTO a MANUAL. Spínání typu Auto znamená, že k sepnutí obvodu dojde při potažení z elektronické cigarety. Spínání Manual je zajištěno tlačítkem, které je třeba stisknout při potažení z elektronické cigarety.

Atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně, která je napájena elektrickým proudem z baterie a do níž se dostává přiměřené množství e-liquidu. V současné době se jedná většinou o topnou spirálku z odporového drátu (kanthal), která je v kontaktu se savým materiálem napuštěným e-liquidem. Atomizér svoji konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství dýmu a další vlastnosti elektronické cigarety.

Patrona (cartridge) je jakýmsi zásobníkem a podavačem e-liquidu k atomizéru.

Cartomizér je spojení atomizéru a patrony v jeden celek. Mohou se prodávat jak prázdné, tak i předplněné e-liquidem. Cenově bývá levnější než atomizér, jeho životnost je však obvykle kratší. Výhodu má právě v tom, že po vypotřebování náplně jej lze vyhodit a nasadit nový. Cartomizér může mít trochu odlišnou chuť i dýmivost oproti atomizéru.

Novější a běžně užívané typy elektronických cigaret už používají možnost plnění e-liquidu přes echomizér či clearomizér.

Plnění elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Elektronickou cigaretu, která umožňuje doplňování e-liquidu, je možné plnit z plnící lahvičky. Část, která se dá plnit e-liquidem, se jmenuje atomizér (echomizér či cartomizér), a obvykle se do ní vejde cca 1,5 ml - 10 ml e-liquidu. Náplň se následně nalije do echomizéru menším postranním otvorem. Doporučuje se plnit do 75 % kapacity.

Postupným vývojem se elektronické cigarety stále méně podobají klasickým tabákovým cigaretám. Rozměry i hmotnost se spíše zvětšují, protože podstatnějšími parametry oproti vzhledu jsou kapacita a výdrž baterie, dostatečně výkonný atomizér a optimální zásoba e-liquidu, proto není neobvyklé mít e-cigaretu výkonnější než 100 W.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b E-Cigarettes: A Scientific Review, dostupné na http://fulltextreports.com/2014/05/21/e-cigarettes-a-scientific-review/
 2. Hon Lik, le père inconnu des vapoteurs. Lemonde.fr [online].  [cit. 2014-3-24]. Dostupné online.
 3. Zákon ze dne 24. července 2009, č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. KINDL, Tomáš. Tabák a právo [online]. Dostupné online. 
 5. BRODCOVÁ, Daniela. Co přináší protikuřácký zákon? Přehledně v osmi bodech [online]. Irozhlas.cz, 2017-05-31 [cit. 2017-10-30]. Dostupné online. 
 6. http://www.ulekare.cz/clanek/kuraci-v-zajeti-specialnich-tabakovych-smesi-13537
 7. http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
 8. a b http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zajimavosti-a-statistiky/co-obsahuje-cigaretovy-kour-dym/5-chemicke-slozeni-cigaretoveho-koure-co-obsahuje-kour-z-cigaret.html [online]. 
 9. Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes, dostupné na http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm [online]. 
 10. Use of electronic cigarettes (e-cigarettes) impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers, dostupné na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463913001533
 11. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes, Goniewicz et al., 2013, dostupné na http://weprovideit.com/vaping/Goniewicz-tobaccocontrol-2013.pdf
 12. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141119084520.htm [online]. 
 13. Jak (ne)bezpečné jsou elektronické cigarety?
 14. http://www.scotsman.com/news/health/e-cigarettes-could-help-save-millions-msps-told-1-3608524 [online]. 
 15. http://m.zahranicni.eurozpravy.cz/eu/101617-vedci-tvrde-kritizuji-kampan-proti-elektronockym-cigaretam/ [online]. 
 16. http://www.slzt.cz/novinky/prohlaseni-prednich-vedcu-z-oblasti-vyzkumu-nikotinu-a-politiky-verejneho-zdravi-217 [online]. 
 17. http://medicalxpress.com/news/2014-11-e-cigarettes-significantly-tobacco-cravings.html [online]. 
 18. http://www.slzt.cz/novinky/prohlaseni-prednich-vedcu-z-oblasti-vyzkumu-nikotinu-a-politiky-verejneho-zdravi-217 [online]. 
 19. http://www.cdc.gov/tobacco/youth/e-cigarettes/ [online]. 
 20. Trends in Electronic Cigarette Use Among U.S. Adults: Use is Increasing in Both Smokers and Nonsmokers, dostupné na http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2014/11/28/ntr.ntu213 [online]. 
 21. http://www.informit.com.au/pages/ecigaretteuse.html [online]. 
 22. POSPÍŠIL, Libor. Bc. [online]. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2012. [www.hzscr.cz/soubor/cigarety-pdf.aspx Dostupné online]. 
 23. Lawsuite filed after e-cigarette explodes, citováno [2014-11-04], dostuné online na http://www.ksl.com/?sid=32210982&nid=148&title=lawsuit-filed-after-e-cigarette-explodes&s_cid=queue-2
 24. Smoker's legs are 'nearly torn off' after e-cigarette EXPLODES 'like a grenade', citováno [2014-11-04], dostupné online na http://www.dailymail.co.uk/health/article-2791061/smoker-s-legs-nearly-torn-e-cigarette-explodes-like-grenade.html
 25. http://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/electronic_cigarettes.pdf [online]. 
 26. https://techxplore.com/news/2017-06-london-event-focuses-e-cig-exploit.html - Researcher at London event focuses on e-cig used for computer exploit
 27. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935114003089 [online]. 
 28. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape [online]. 
 29. Second-hand e-cig smoke compared to regular cigarette smoke, citováno [2014-11-04], dostupné na http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140828142809.htm
 30. http://en.esmokinginstitute.com/node/31 [online]. 
 31. Does e-cigarette consumption cause passive vaping?, T. Schripp et al., dostupné na http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1600-0668.2012.00792.x/asset/ina792.pdf?v=1&t=i221k594&s=ceb1422447550610955441a31ca143917939dd9d
 32. A Guide to Glycols (http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_02aa/09002f13802aaf25.pdf), strana 36
 33. http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/dovozci-naplni-do-elektronickych-cigaret-porusuji-chemicky-zakon-975358
 34. Pane vrchní, chci si potáhnout. Jsme k výparům tolerantnější?. Metro Praha. Duben 2014, čís. 65, s. 8. Na titulní straně kje článek uveden jako E-cigarety jako lék: ať se pak kouří všude. Dostupné online. ISSN 1211-7811. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]