Elektronická cigareta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Elektronická cigareta
Elektronická cigareta eGO - A

Elektronická cigareta (vaporizér) je zařízení, které bylo vyvinuto a patentováno v Číně v roce 2006. Toto zařízení vytváří aerosol[1] podobný cigaretovému kouři zahřátím kapalné náplně komerčně nazývané e-liquid. Tento aerosol pak uživatel elektronické cigarety vtahuje do plic a vydechuje. Přestože oficiální název zní elektronická cigareta (e-cigareta), jedná se funkcí o vaporizér.

Historie elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Historie elektronických cigaret sahá do 20. let 20. století. Prvním, kdo přišel s myšlenkou daného principu, byl Joseph Robinson, který si dal svůj elektrický vaporizér – zařízení, díky němuž bylo možno inhalovat léčivé látky za pomoci elektrického vyhřívání – patentovat po několikaletém bádání v roce 1927. Přestože jeho myšlenka upadla na delší čas v zapomnění, znovu se jí chopil v 60. letech Herbert A. Gilbert a zkonstruoval první netabákovou cigaretu bez kouře, čímž se vaporizér přiblížil své dnešní podobě i uplatnění. Posledním mužem v řadě těch, kdo si mohou nárokovat autorství e-cigarety, je Číňan Hon Lik, který se zasloužil nejen o vzkříšení této myšlenky[2], ale spolu s ním o čistší a bezproblémovější průběh olympijských her v Pekingu roku 2008. V současnosti je přístup k elektronickým cigaretám ve světě poněkud rozporuplný, zatímco některé země jejich využívání preferují, jiné jsou k nim více než kritické a poukazují na fakt, že neexistují žádné potvrzené studie o neškodnosti jejich používání, kterým zastánci argumentují.

Do České republiky dorazila elektronická cigareta nedlouho poté, co byla v Číně patentována. Česká republika se tak stala po Číně, Izraeli, Austrálii a Turecku pátou zemí na světě, kde se elektronická cigareta začala distribuovat. V létě 2009 byl v ČR schválen zákon, který elektronickou cigaretu definuje a vymezuje podmínky používání a prodeje. Podle tohoto zákona se elektronickou cigaretou rozumí „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků.“[3] Česká vláda v roce 2015 navrhla zakázat používání elektronických cigaret všude tam, kde tabákový zákon zakazuje kouření (nově by se mělo jednat i o vnitřní prostory restaurací a barů). Doposud používání elektronických cigaret zakazují pouze vnitřní předpisy některých provozovatelů, např. Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy.[4] Dne 31. května 2017 začal platit v České republice úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách, přičemž tento zákon se dotýká i elektronických cigaret. Výjimku mají pouze v provozovnách stravovacích služeb.[5]

Rozdíly mezi elektronickou cigaretou a běžnou cigaretou[editovat | editovat zdroj]

Prodejci elektronických cigaret často označují dým vycházející z elektronické cigarety jako páru. Takové označení není přesné, protože jde ve skutečnosti o aerosol, směs pevných a kapalných částic v plynu[1]. V elektronických cigaretách není náplň zapálena, takže aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako je oxid uhelnatý, dehet, atd.. Porovnáváte-li složení tabákové a elektronické cigarety, lze obě porovnat následovně:

 • Tabáková cigareta před použitím – k výrobě filtru se používá acetát celulózy, k výrobě papírku např. uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný; dále je zde samozřejmě tabák s přidanými látkami - typický je třeba čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu (mezi oblíbené dále patří etylenglykol, různě složité cukry, aromata).[6]
 • Elektronická cigareta před použitím – e-liquid v elektronické cigaretě se skládá převážně z monopropylengylokolu a glycerolu, nikotinu (jedná-li se o nikotinovou variantu), aromata. Je potřeba dbát na to, jaký e-liquid je používán, složení se může měnit dle receptury a typu příchutě (tzn. ve stopovém množství mohou být v e-liquidu i další látky)[7]
 • Tabáková cigareta při kouření – je prokázáno více než 4000 nebezpečných látek, které do sebe kuřák inhaluje při použití tabákové cigarety[7]
  • cigaretový kouř obsahuje látky dráždící oči a dýchací systém, toxické látky (jedy), mutagenyy (látky ovlivňující genetickou informaci v DNA chromozomů), karcinogeny, reproduktivně-toxické látky (látky zhoršující schopnost početí dítěte)
  • toxické látky zahrnují např. amoniak, akrolein, oxid uhelnatý, formaldehyd, kyanid, nikotin, oxidy dusíku, fenol, oxidy síry
  • v tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek s karcinogenními účinky
  • samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů I A třídy (nejvyšší nebezpečnost)
  • v místnostech kde se opakovaně kouří byla naměřena zvýšená koncentrace radioaktivního polonia-210 a olova-210
 • Elektronická cigareta při kouření – při kouření elektronické cigarety dochází k zahřátí e-liquidu, a tím k částečnému rozkladu glycerolu a monopropylenglykolu v náplni. Monoropylenglykol může ve vysoké dávce během krátké doby způsobit otravu. Vystavení monopropylenglykolu v kapalné formě může způsobit podráždění očí a horních dýchacích cest.

Obsah nebezpečných chemikálií[editovat | editovat zdroj]

Kuřáci elektronických cigaret vdechují celou řadu nebezpečných chemických látek. Některé chemické analýzy prokázaly ve výparech řadu dráždivých nebo dokonce karcinogenních látek, například o formaldehyd, akrolein, acetaldehyd, toluen, některé nitrosaminy nebo těžké kovy (nikl, kadmium). Výpary e-cigaret proto mohou představovat problém nejen pro zdraví kuřáků, ale i pro znečištění vnitřního ovzduší. [8] Naproti tomu analýza VŠCHT provedená v roce 2009 neprokázala výskyt zdraví nebezpečných látek ve výparech s výjimkou nikotinu [9].

Spory o velikosti zdravotních rizik[editovat | editovat zdroj]

V současné společenské diskusi se objevuje potřeba vyvážit přínosy elektronických cigaret s jejich riziky. Na jednu stranu přechod kuřáka na elektronické cigarety vede k menšímu poškození zdraví jak u kuřáků, tak u dalších lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře.[10][11][12] U některých kuřáků se při půlročním výzkumu ukázalo, že jim e-cigarety můžou nahradit běžné cigarety a na konci výzkumu běžné cigarety nekouřili.[13]

Dále nepanuje shoda na tom, zda jsou elektronické cigarety prvním krokem ke kouření. Skupina lékařů a vědců tvrdí, že se nic takového neprokázalo a jedná se jen cestu, jak eliminovat prosazení elektronických cigaret.[14] Později zveřejněná studie mezi více než 60 000 žáky základních a středních škol v USA tento názor rozporuje: z dětí, které zkusily elektronickou cigaretu, jich chce začít kouřit dvojnásobek oproti dětem, které elektronickou cigaretu nezkusily.[15] Ve Spojených státech tvoří pětinu kuřáků elektronických cigaret lidé, kteří nikdy nekouřili nebo přestali kouřit před více než pěti lety.[16] Australská studie z roku 2014 říká, že počet nekuřáků (tabákových cigaret), kteří používají elektronickou cigaretu, je malý a není prokázán přestup od elektronických cigaret ke klasickým.[17]

Studie se zaměřila na několik skupin kuřáků a exkuřáků: na ty, kteří kouří běžné cigarety, bývalé kuřáky, kteří přešli na e-cigarety, bývalé kuřáky na substituční nikotinové terapii a bývalé kuřáky, kteří dnes kouří elektronicky nebo užívají i náhradní nikotinovou terapii.

A výsledek je jednoznačný. Významně nižší hodnoty karcinogenů měli v těle ti, kteří kouří pouze e-cigarety a odnaučení kuřáci s nikotinovými náhražkami. Na rozdíl od těch, kteří zůstali věrní tabáku, kuřáci obou cigaret a kuřáků, kteří zároveň užívají nikotinovou odvykací terapii.

Analýza moči a slin 181 účastníků výzkumu prokázala, že hladina chemických látek spojených s rakovinou je u 97,5 procenta testovaných nižší u odnaučených kuřáků, kteří vdechují výpary z elektronických cigaret než u dlouhodobých kuřáků.

„Zpráva pro kuřáky a uživatele e-cigaret je, že porovná-li se dlouhodobé používání elektronických cigaret s běžným kouřením, je pravděpodobně zdraví prospěšnější, určitě vzhledem k riziku vzniku rakoviny. E-cigarety jsou podstatně bezpečnější než obyčejné cigarety.“ citoval v roce 2017 server The Daily Dot Liona Shahaba, jednoho z vědců, kteří se podíleli na dlouhodobé studii.[18]

Riziko požárů[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že v elektronických cigaretách náplň nehoří, je nižší riziko požáru než u běžných cigaret (běžné cigarety způsobily např. v letech 2001 až 2010 na území České republiky celkem 8176 požárů, což je okolo 4 % všech požárů vůbec; bylo při nich usmrceno 176 osob).[19] V několika případech však došlo k výbuchu baterie elektronické cigarety a vážným poraněním kuřáků.[20][21]

Jak konstatuje americký úřad pro požáry, na to, že nyní je v USA cca 2,5 mil kuřáků elektronických cigaret, je toto riziko velmi nízké. Od roku 2009 do roku 2014 bylo evidováno 25 těchto případů, z toho 80 % vzniklo při nabíjení, pouze 8 % při užívání (tedy pouze 2 případy za 5 let).[22]

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Regulované produkty amerického potravinářského a léku (FDA), jako jsou nikotinové inhalátory, jsou pravděpodobně bezpečnější než e-cigarety. Systematické přezkoumání v roce 2014 dospělo k závěru, že zdravotní úřady přehnaly rizika elektronických cigaret a uvedla, že i když mohou existovat určité zbývající rizika, riziko používání elektronických cigaret je pravděpodobně malé ve srovnání s kouřovým tabákem.

Pasivní kouření[editovat | editovat zdroj]

Úroveň vstřebaného nikotinu u nekuřáků vystavených aerosolu elektronických cigaret je podobná jako u nekuřáků vystavených kouři běžných cigaret.[23] Množství vstřebaného nikotinu pasivním kuřákem je tak malé, že nemá vliv na jeho zdraví a ani nemůže způsobit jeho závislost na nikotinu.[24]

Kolem elektronických cigaret vznikají mýty a zároveň různé studie, které informují proti (např. informace o koncentraci škodlivin) – vydechovaný aerosol se liší od kouře běžných cigaret: v aerosolu je méně jemných částic, ale více některých těžkých kovů v porovnání s kouřem běžných cigaret[25], či pro - např. porovnání obsahu různých látek v e-cigaretě a klasické cigaretě[26]. Vydechovaný aerosol obsahuje kromě nikotinu i ultrajemné pevné částice a těkavé organické sloučeniny, například monopropylenglykol[27]. Vystavení monopropylenglykolu ve formě aerosolu může způsobit podráždění očí a horních dýchacích cest[28]. Ale zatím nejsou k dispozici zhodnocení dlouhodobého účinku pasivního vdechování aerosolu z elektronických cigaret, na rozdíl od klasických cigaret, kde jsou negativní účinky na zdraví uživatele dokázány a jsou považovány za velmi škodlivé zdraví. Zatímco v elektronické cigaretě hledáme jen několik potenciálně nebezpečných látek[zdroj?], v klasické tabákové cigaretě je prokázáno na 4000 nebezpečných substancí.[29]

Náplň do elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Náplň elektronické cigarety, tedy e-liquid, je většinou založena na monopropylenglykolu a glycerolu. Obsahuje aromatické látky, většinou buď potravinářská aromata, nebo speciálně pro tento účel vytvořená aromata tabákových příchutí. V závislosti na receptuře pak může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin. Při kontrole dovozců e-liquidů do Česka v roce 2013 bylo zjištěno, ze většina dovozců porušila chemický zákon při označovaní těchto produktů.[30]

V neposlední řadě náplň může obsahovat volitelné množství nikotinu. Množství nikotinu se obvykle uvádí v miligramech na jeden mililitr, což odpovídá přibližně desetinám procent (16 mg/ml = 1,6 % objemových). Běžné obsahy nikotinu v komerčních e-liquidech jsou 0 mg, 3 mg, 6 mg, 8 mg, 12 mg, 16 mg, 18 mg, 20 mg. EU snížila maximální obsah nikotinu v náplních na 20 mg (toto omezení je pod regulací nazvanou TPD). Dále toto se toto omezení vztahuje na maximální objem nikotinových náplní tj. 10 ml. [31]

Náplně do elektronických cigaret si můžete také připravit sami. Stačí si zakoupit tzv. bázi - tj. náplň bez příchuti a k tomu si můžete vybrat z několika set příchutí (aromat). Poměr míchání záleží na výrobci příchuti, a to v rozmezí 1-10 %. Nejčastěji se jedná o poměr okolo 3 %, tj. 9 kapek do 10 ml báze.

Konstrukce elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

E-cigaret je hned několik typů, ale všechny mají stejnou základní konstrukci. Elektronická cigareta se skládá z dvou funkčních částí:

 1. elektrická baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky)
 2. atomizér - v případě, že je atomizér vyroben v celku s patronou (cartridge), je nazýván cartomizér. U novějších typů elektronických cigaret je součástí atomizéru průhledná nádržka (tank) na e-liquid. V takovém případě je označován jako clearomizér.

Jako baterie se používají lithium-iontové akumulátory. U některých typů najdeme vestavěný akumulátor, jindy to jsou jeden nebo dva vyjímatelné články. Pro účely elektronické cigarety se u nich uvádí typ spínání: AUTO a MANUAL. Spínání typu Auto znamená, že k sepnutí obvodu dojde při potažení z elektronické cigarety. Spínání Manual je zajištěno tlačítkem, které je třeba stisknout při potažení z elektronické cigarety.

Atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně, která je napájena elektrickým proudem z baterie a do níž se dostává přiměřené množství e-liquidu. V současné době se jedná většinou o topnou spirálku z odporového drátu (kanthal), která je v kontaktu se savým materiálem napuštěným e-liquidem. Ten je zahříván na teplotu 100-250 °C a dochází ke vzniku kouři podobnému aerosolu. Atomizér svoji konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství dýmu a další vlastnosti elektronické cigarety.

Patrona (cartridge) je jakýmsi zásobníkem a podavačem e-liquidu k atomizéru.

Cartomizér je spojení atomizéru a patrony v jeden celek. Mohou se prodávat jak prázdné, tak i předplněné e-liquidem. Cenově bývá levnější než atomizér, jeho životnost je však obvykle kratší. Výhodu má právě v tom, že po vypotřebování náplně jej lze vyhodit a nasadit nový. Cartomizér může mít trochu odlišnou chuť i dýmivost oproti atomizéru.

Novější a běžně užívané typy elektronických cigaret už používají možnost plnění e-liquidu přes echomizér či clearomizér.

Na výsledném prožitku z vapování se kromě atomizéru podílí také výkon akumulátoru v kombinaci s odporem žhavicí spirály a v neposlední řadě i použitá náplň (e-liquid).

Klasické elektronické cigarety jsou často subtilnější zařízení s jednou baterií poskytující nižší výkon. Naopak gripy, neboli mody, jsou robustnější přístroje mnohdy se dvěma vyjímatelnými bateriemi a výrazně vyšším výkonem. Výsledkem je tak větší množství aerosolu, který tyto elektronické cigarety produkují. Gripy se dále dělí na mechanické a elektronické.

Elektronické gripy mají často displej informující o parametrech, jako jsou kapacita baterie, teplota žhavicí spirály atd.

Plnění elektronické cigarety[editovat | editovat zdroj]

Elektronickou cigaretu, která umožňuje doplňování e-liquidu, je možné plnit z plnící lahvičky. Část, která se dá plnit e-liquidem, se jmenuje atomizér (echomizér či cartomizér), a obvykle se do ní vejde cca 1,5 ml - 10 ml (pro splnění nařízení EU je omezena kapacita tanku na 2ml) e-liquidu. Náplň se následně nalije do echomizéru menším postranním otvorem. Doporučuje se plnit do 75 % kapacity.

Postupným vývojem se elektronické cigarety stále méně podobají klasickým tabákovým cigaretám. Rozměry i hmotnost se spíše zvětšují, protože podstatnějšími parametry oproti vzhledu jsou kapacita a výdrž baterie, dostatečně výkonný atomizér a optimální zásoba e-liquidu, proto není neobvyklé mít e-cigaretu výkonnější než 100 W.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b E-Cigarettes: A Scientific Review, dostupné na http://fulltextreports.com/2014/05/21/e-cigarettes-a-scientific-review/ Archivováno 4. 10. 2014 na Wayback Machine
 2. Hon Lik, le père inconnu des vapoteurs. Lemonde.fr [online].  [cit. 2014-3-24]. Dostupné online.
 3. Zákon ze dne 24. července 2009, č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. KINDL, Tomáš. Tabák a právo [online]. Dostupné online. 
 5. BRODCOVÁ, Daniela. Co přináší protikuřácký zákon? Přehledně v osmi bodech [online]. Irozhlas.cz, 2017-05-31 [cit. 2017-10-30]. Dostupné online. 
 6. http://www.ulekare.cz/clanek/kuraci-v-zajeti-specialnich-tabakovych-smesi-13537
 7. http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/odvykani/elektronicka-cigareta-a-dymka/259-jake-chemicke-latky-obsahuje-elektronicka-cigareta-ecigareta.html
 8. Jak (ne)bezpečné jsou elektronické cigarety?
 9. [1]
 10. http://www.scotsman.com/news/health/e-cigarettes-could-help-save-millions-msps-told-1-3608524 [online]. 
 11. http://m.zahranicni.eurozpravy.cz/eu/101617-vedci-tvrde-kritizuji-kampan-proti-elektronockym-cigaretam/ [online]. 
 12. http://www.slzt.cz/novinky/prohlaseni-prednich-vedcu-z-oblasti-vyzkumu-nikotinu-a-politiky-verejneho-zdravi-217 [online]. 
 13. http://medicalxpress.com/news/2014-11-e-cigarettes-significantly-tobacco-cravings.html [online]. 
 14. http://www.slzt.cz/novinky/prohlaseni-prednich-vedcu-z-oblasti-vyzkumu-nikotinu-a-politiky-verejneho-zdravi-217 [online]. 
 15. http://www.cdc.gov/tobacco/youth/e-cigarettes/ [online]. 
 16. Trends in Electronic Cigarette Use Among U.S. Adults: Use is Increasing in Both Smokers and Nonsmokers, dostupné na http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2014/11/28/ntr.ntu213 [online]. 
 17. http://www.informit.com.au/pages/ecigaretteuse.html [online]. 
 18. Vaping is safer than smoking cigarettes, according to long-term study. The Daily Dot. 21. 2. 2017. Dostupné online. 
 19. POSPÍŠIL, Libor. Bc. [online]. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2012. [www.hzscr.cz/soubor/cigarety-pdf.aspx Dostupné online]. 
 20. Lawsuite filed after e-cigarette explodes, citováno [2014-11-04], dostuné online na http://www.ksl.com/?sid=32210982&nid=148&title=lawsuit-filed-after-e-cigarette-explodes&s_cid=queue-2
 21. Smoker's legs are 'nearly torn off' after e-cigarette EXPLODES 'like a grenade', citováno [2014-11-04], dostupné online na http://www.dailymail.co.uk/health/article-2791061/smoker-s-legs-nearly-torn-e-cigarette-explodes-like-grenade.html
 22. http://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/electronic_cigarettes.pdf [online]. 
 23. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935114003089 [online]. 
 24. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape [online]. 
 25. Second-hand e-cig smoke compared to regular cigarette smoke, citováno [2014-11-04], dostupné na http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140828142809.htm
 26. http://en.esmokinginstitute.com/node/31 [online]. 
 27. Does e-cigarette consumption cause passive vaping?, T. Schripp et al., dostupné na http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1600-0668.2012.00792.x/asset/ina792.pdf?v=1&t=i221k594&s=ceb1422447550610955441a31ca143917939dd9d
 28. A Guide to Glycols (http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_02aa/09002f13802aaf25.pdf Archivováno 21. 2. 2006 na Wayback Machine), strana 36
 29. http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zajimavosti-a-statistiky/co-obsahuje-cigaretovy-kour-dym/5-chemicke-slozeni-cigaretoveho-koure-co-obsahuje-kour-z-cigaret.html [online]. 
 30. http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/dovozci-naplni-do-elektronickych-cigaret-porusuji-chemicky-zakon-975358
 31. Pane vrchní, chci si potáhnout. Jsme k výparům tolerantnější?. Metro Praha. Duben 2014, čís. 65, s. 8. Na titulní straně kje článek uveden jako E-cigarety jako lék: ať se pak kouří všude. Dostupné online. ISSN 1211-7811. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]