Slang

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě.

Někdy se rozlišuje:

 • slovní zásoba profesionální – zahrnující nespisovné názvy odborné rozšířené v daném pracovním okruhu (profesní slang, respektive profesní názvosloví – neoficiální odborná terminologie),
 • slovní zásoba slangová (slang v užším smyslu) – zahrnující nespisovné výrazy užívané zájmovými skupinami - studentský, vojenský, železničářský, sportovní, sázkařský, hudebnický, trampský slang apod.[1]
 • žargon (z francouzského jargon – cvrlikání, nesrozumitelný jazyk) – konkrétní jazykový projev, obsahující mnoho slangových a profesních výrazů; v podstatě stejný význam má i výraz hantýrka,[2]
 • mluva v kriminálním prostředí mající za účel skrýt význam výpovědi nezasvěcencům, argot.

Prvními pracemi zabývající se slangem a argotem v českém prostředí jsou slovníky V. Hájka Tajná řeč zlodějů z roku 1806 a Puchmajerova učebnice romštiny z roku 1821, jejíž součástí je i seznam hesel „hantýrky“.

Lingvista František Čermák samotný pojem slangu zpochybňuje, protože tvrdí, že je neobratné a nesmyslné oborovou terminologii rozštěpovat na spisovné "termíny" a nespisovný "slang" - spisovné výrazy jsou totiž často samotným oborovým pracovníkům neznámé a vznikají tak "termíny", které se v daném oboru neužívají. Např. ke slangovému výrazu ponk existuje termín řemeslnický pracovní stůl - což je výraz, který má jistě své místo ve spisovném jazyce, ale nikoli v oborové mluvě.[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. Kapitola Vrstvy ve slovní zásobě, s. 23. 
 2. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-198-1. S. 13. 
 3. ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-020-3. S. 135. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Oberpfalcer F.: Slang a argot. In Jazykozpyt. JČF, Praha 1932.
 • Oberpfalcer F.: Argot a slangy. In Československá vlastivěda, díl III. Sfinx, Praha 1934.
 • Ouředník P.: Argot v odborné literatuře – Argot v beletrii. In Šmírbuch jazyka českého, Paseka, Praha 2005. ISBN 80-7185-638-X.
 • Kalita I.: Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Ruský slang v procesu vývoje. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-427-1, 2011.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]