Přeskočit na obsah

Diskuse s wikipedistou:Dan Polansky

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 2 měsíci od uživatele Janbery v tématu „Dotazník pro editory ke tvorbě strategického plánu

Přeji pěkný den! Mercy 09:58, 8. 10. 2007 (UTC)

Nová sekce[editovat zdroj]

Dobrý den,

chci Vás upozornit na funkci vložení nové sekce na diskusních stránkách (nahoře + mezi editovat a historie). Připsáním nadpisu pod jiný příspěvek se můžete dostat do editačního konfliktu, tak jako jsem se do něj kvůli vaší nesouvisející editaci dostal já. S pozdravem --PaD 17:41, 14. 11. 2007 (UTC)

Hm; nerozumím. Na stránce diskuze pod lípou jsem zmíněnou, mně známou, funkci použil, pokud jsem však právě neodpovídal pod hlavu dané diskuze. Vezmu vaše doporučení v úvahu. --Dan Polansky 17:43, 14. 11. 2007 (UTC)

Ad související články[editovat zdroj]

Ahoj, asi došlo k nedorozumění, já netvrdím, že zrovna u této věci došlo k nějaké chybě v hlasování, ale že o tom doporučení se vedou spory jako o celku, a to se tedy dotýká i této věci. --Reaperman 22:31, 9. 2. 2008 (UTC)

Promiň; špatně jsem to pochopil. Máš nějaký odkaz na tu diskuzi? Jak vidno, tak věc mě ruší tak moc, že mi stojí za to o ní dlouze diskutovat.--Dan Polansky 22:40, 9. 2. 2008 (UTC)
V tom asi nemohu sloužit, diskuzi o Vzhledu a stylu jsem již před drahnou dobou přestal intenzivně sledovat, protože to prakticky nikam nevedlo (docela mi to připomínalo včerejší a dnešní volbu prezidenta). V zásadě se jednalo o diskuze na podstránce, kterou jsi uvedl, potom její pokračování na hlavní stránce k té, kterou jsi uvedl, taky něco na diskuzi vzhled a styl, něco Pod lípou a vůbec kdekoli se v té době vyskytl nějaký spor o názvy, pořadí a využití sekcí. Zrovna minulý týden jsem narazil na nějakou starší diskusi (už nevím co to bylo za stránku), kde bylo uvedeno, že Miraceti má v plánu to dát nějak dohromady a pak to v prvních měsících roku přednést. Možná by nebylo od věci poptat se, jak na tom v současnosti je. A podle toho, jestli něco v blízké době bude nebo ne, tak se přizpůsobit. --Reaperman 22:50, 9. 2. 2008 (UTC)
Děkuju. Když jde o volbu prezidenta, tam mi při té diskuzi též vytanula na mysli ;). --Dan Polansky 22:52, 9. 2. 2008 (UTC)

Prudký jed[editovat zdroj]

Dovoluji si upozornit, že na této wikipedii je zavedeným zvykem dávat nálepku prudký jed jak k jedům, tak jedovatým organismům. Pokud máte jinou představu, měl byste ji nejdříve prodiskutovat. Já s ní každopádně nesouhlasím. --Cinik 24. 8. 2008, 20:40 (UTC)

Ani já nesouhlasím s bezdůvodným mazáním něčeho, co jste Vy sám do článku nevložil ** --MiroslavJosef 24. 8. 2008, 20:44 (UTC)
Dobře, nezlobte se. Edtioval jsem s nejen s odvahou ale i s rozvahou. Jak jsem již vyjádřil ve shrnutí mojí úpravy, působí na mě obrázek jako obrázek na plechovku jedu, varující čtenáře; jako když dostanu facku. Rozhodně doporučuji tento zavedený zvyk změnit. Uvedl jsem dvě Wikipedie, kde nic podobného nemají: anglickou a francouzskou.
K panu Miroslavovi: svoji úpravu jsem zdůvodnil, tedy nevím, z čeho soudíte, že je bezdůvodná. Hm; podivné. Že s ní nesouhlasíte je myslitelné. Ale že soudíte, že jsem jednal bez důvodu, a to přesto, že jsem úpravu vysvětlil ve shrnutí, je pro mě nesrozumitelné.
K panu Miroslavovi: Nevěděl jsem, že se na české Wikipedii nesmí mazat části článku, které jsem sám nevložil. Je to zde zakázané? Je to někde zdokumentované? Na angloamerických projektech jsem se s podobným pravidlem nesetkal. --Dan Polansky 24. 8. 2008, 20:49 (UTC)
Anglosaské projekty nejsou vůbec rozhodující, tím bych vůbec neargumentoval - máme svoji jazykovou verzi Wikipedie ** Mazání šablon, které jsem já sám nevložil IMHO považuji za velmi nevhodné ** --MiroslavJosef 24. 8. 2008, 20:55 (UTC)
Hm. Mě udivuje, že hovoříte, jako kdybyste byl zákonodárce. Já jsem angloamerickými projekty neargumentoval; jenom jsem je zmínil. Ptal jsem se vás, zda je zde zakázáno mazat části, které jsem sám nepřidal, a pokud ano, kde je to zdokumentované. Odpovědi se mi zatím nedostalo. Musím říct, že mě vaše označení mých úprav jako bezdůvodných popíchlo; k tomu jste se nevyjádřil. --Dan Polansky 24. 8. 2008, 20:59 (UTC)

s/z ve slově filosofie[editovat zdroj]

Rád bych vás upozornil na to, že slovo filosofie psáno se "z" připomíná řecké slovo zófos znamenající "temnota". Je to tedy spíše opakem slova sofía, a tedy nepřesné. To že jako úlytba Slovákům bylo psání s a z v podobných slovech uvolněno je sice fakt a pravopisně je správně obojí, ale u slova filosofie, kde změna prakticky mění význam, není psání "z" žádoucí. Navíc na wikipedii je hlavní článek Filosofie psán se "s" a ten by snad měl být měřítkem. Nedivte se tedy, že lidem, kteří vědí, co jsem vám právě napsal, nemají rádi variantu se "z". Už vůbec ji nemají rádi sami filosofové, kteří se považují za milovníky moudrosti, nikoliv temnoty. Jistě u mnoha lidí je v psaní se "s" i projev určitého snobství, ale v případě tohoto slova to tak být nemusí. Zde se prostě změnou mění význam. To se jinde neděje. Děkuji za pochopení --Bab dz 19. 9. 2008, 15:43 (UTC)

Prosím, přečtěte si tabulku k tomuto tématu na mé uživatelské stránce. Jako hlavní kritérium bych vyzdvihl konzistence, tedy filozofie, fyzika, fyziologie, metafyzika, extáze, a další. Další je, že platné právní normy upřednostňují "filozofie" a připouští "filosofie". Vaše tvrzení o tom, že nějaká skupina lidí, jmenovitě filozové, nemají rádi "z", je bez citace a tudíž pro mě či jiného nezaujatého člověka neověřitelné. --Dan Polansky 19. 9. 2008, 15:48 (UTC)
Tak např.: "Písmeno s ve slově filosofie a v jeho odvozeninách se systematicky vyskytuje nejen na stránkách časopisu, který v této chvíli čtete, ale především téměř ve všech odborných filosofických textech, které jsou v naší zemi časopisecky a knižně publikovány po kulturně přelomovém roce 1989. Takto psané slovo lze číst i na budovách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a Filosofického ústavu Akademie věd a také na obálce Filosofického časopisu... Filosofové (včetně mne) by proto uvítali, kdyby smysl jejich skromného snažení byl důsledněji než dosud repektován i v ortografii katolicky profilovaných autorů, překladatelů a redaktorů. Je fakt, že v 70. letech minulého století si "filozofové" zvolili jiný pravopis. Ale filosofie v pravém slova smyslu si ho nezaslouží." (Jolana Poláková in: Teologické texty 2007/4 str. 221) (Jinak podívejte se na diskusní stránku filosofa Sokola, kde také apeluje na psaní se "s".
Co se týče vaší tabulky, tak na tu sem se už podíval a mou deklarovaný arugement vůbec neřeší. Statistiky jsem řešil již víše a rozhodně nejsou přesvědčivé a navíc je ani nelze považovat za argument. Je jasný rozdíl mezi filosofie, extáze, fyzika, civilizace apod. A to ten, že ve slově filosofie změna hlásky mění význam! To v jiných slovech nevidíme. Vytvářel byste konzistenci jazyka inkonzistencí samotného slova. Navíc je i nápadné, že fyzikům, metafyzikům (což z jazykového pohledu ani nejsou dva různé příklady) psaní "z" nevadí. Filosofům očividně ano.
Navíc vaše práce na wikipedii není vůbec vaše. Proto si nestěžujte, že někdo vaše filozofie přepsal na filosofie. --Bab dz 19. 9. 2008, 16:12 (UTC)
Očekával jsem tento směr argumentace. Význam slova nelze změnit změnou jeho pravopisu, jak jsem pro vás nyní nově odargumentoval na své uživatelské stránce, v oddíle "Význam a původ slov". Já statistiky za argument považuji, a to za dost pádný; ukazující, co o věci soudí jiné myslící bytosti.
"Filosofům očividně ano."--ale přesně k tomuto tvrzení citace chybí. Vy sice nyní cituje, ale názor jedné paní, nikoliv článek výslovně se zabývající psaním filozofie vs filosofie. A je to názor v "Teologické texty". A je to zřetelně názor; je to tvrzení, jež se neopírá o žádná verifikovatelá či falzifikovatelá fakta či tvrzení. Citovat byste musel studii podnikající empirický výzkum v názorech filozofů. Tato studie by musela vydefinovat, kdo je filozof a kdo není. Musela by to být vědecká studie, ne teologický spis.
Dále, kdyby vaše argumentace o významu slova měla být platná, potom by většina východoevropských jazyků musela narážet na nějaké zásadní problémy, což se zjevně neděje. Stejně tak by na ně musely narážet všechny ty české texty, které používají podobu se z. Těchto textů je téměř tolik kolik těch co užívají "s", jak je patrné ze statistiky Google books. Stastistika, abych se vrátil ještě k tomuto tématu, je všem myslícím bytostem dostupná evidence o stavu věcí. Tato evidence může být zavádějící, ale je dostupná a zreprodukovatelná.
Na stránce pana Jana Sokola jsem nenašel žádný oddíl, který by měl v hlavičce kontrast mezi s a z. Prosté plnotextové hledání na této stránce mi též nepomohlo. Který oddíl máte na mysli?
--Dan Polansky 19. 9. 2008, 16:31 (UTC)
Jde o oddíl Kategorie:Filosofie. Cituji: "V jedné maličkosti mám názor jednoznačný: prosím, filoSofie! Z píší jenom postkomunistické" jazyky."
Jinak co se týká vašeho posledního příspěvku, tak jste trochu vedle. Nejde vůbec o žádný teologický spis. Autorem kratičkého příspěvku je filosofka a její příspěvek se týká striktně jen pravopisu. Vybízí, aby se filosofie psala se "s" v katolicky profilovaných periodicích... Tato paní, znalá oboru, která jistě přečetla odborných publikací o filosofii velmi mnoho, tvrdí, že se tam vyskytuje "s" a že jak ona, tak ostatní filosofové by uvítali, kdyby se to respektovalo. Je možno ji tedy považovat za určitou autoritu v této otázce a její názor brát vážněji. Vědeckou studii citovat nemohu, protože mi taková není známa a pravděpodobně jí ani nikdo dělat nebude, protože je to trochu zbytečné. Snažíte se mi předepsat, co musím citovat, ale na většinu věcí žádné vědecké studie nejsou a při diskusích je tedy nelze tahat z rukávu. To však platí pro obě strany. V podstatě všechny vaše tvrzení, které uvádíte na své stránce jsou úplně neozdrojovaná. Jde čistě o vaše subjektivní názory, které jsou z hlediska autorit v oboru méně cenné, než názor mnou citovaný.
To, že změna mění význam, je trochu nadnesené. Samozřejmě když vidím napsáno slovo filozofie, tak vím, co tím autor myslel. Na tom ale přeci nezáleží. To vím i když lidé píší "by jste" místo "byste" apod.
Celá moje reakce však vznikla z toho, že jste, dle mého názoru trochu ublíženě, reagoval na to, že někdo přespal "vaše filozofie"... Já osobně variantu "filozofie" respektuji, protože musím. Sám jí však psát nebudu. Na wikipedii mi filosofie přijde logičtější už jen vzhledem k tomu, že hlavní článek je taktéž "filosofie". Vy, který bojujete za nějakou konzistenci, byste se tedy měl spíše snažit ji držet i zde.
Diskusi už tímto končím.
Přeji příjemný večer
--Bab dz 19. 9. 2008, 16:53 (UTC)
Hm. Mnohá moje tvrzení jsou ozdrojovaná. Statistika je ozdrojovaná. Pravidla pravopisu jsou ozdrojovaná. Jiná moje tvrzení jsou zřejmá, jako že matematika není obliba učení. Že sémantika není etymologie je dle mě též zřejmé; že je to třeba vysvětlovat a že se děti na gymnáziích učí očividné nepravdy o tom, co je filozofie, je smutné.
Moje kritika zdroje byla kritika vědeckosti. Problém volby "filozofie" či "filosofie" je problém vyjednávání skupiny lidí. Při řešení podobných střetů se osvědčilo rozhodovat pomocí objektivních, nestranných, třetími stranami ověřitelných kritérií. Proto jsem navrhl kritéria, jež by mohla tyto požadavky splňovat. A proto jsem vzal v úvahu vědeckost či případnou nevědeckost zdroje, stejně jako bych ji měl vzít při činění věcných rozhodnutí o obsahu článku Wikipedie.
Že jsem mnou zadané "filozofie" v článku Předmět vrátil zpět poté, co to někdo změnil, je snad pochopitelné. Já taky nepředělávám článek "Filosofie" na "Filozofie", byť jsem pro druhou variantu.
Vaše přirovnání nepravopisného "by jste" s pravopisným "byste" nezadává na analogii s "filozofie" a "filosofie"; u druhého je obojí pravopisně v pořádku. Rozumím vaší analogii jen v tom smyslu, že "by jste" rozumíte, byť s ním nesouhlasíte.
Cituji, při vší úctě, ze stránky pana Jana Sokola: "Z píší jenom "postkomunistické" jazyky", což je uvedeno jako argument proti z. Ale ten argument je přece logicky neplatný. Čeština přece je jazyk postkomunistické země. Čili na té stránce stojí osobní preference, nikoliv argumentace a nikoliv zdroje.
I já vám přeji hezký večer. --Dan Polansky 19. 9. 2008, 17:09 (UTC)

Vědecká rozprava[editovat zdroj]

V článku Autentizace jste již dvakrát odstranil formulaci, protože se vám „nelíbí“. Byl bych rád, abyste neodstraňoval věci, které jsou podpořeny zdrojem tím, co si vy sám myslíte. Pravidla Wikipedie jsou jasná. Vlastní výzkum není povolen, formulace podepřené zdroji ano. Navíc onen odkaz míří na sadu článků, které jsou skutečně odborné, jak se sám můžete přesvědčit. Navíc jsem se mnohokrát setkal s tvrzením češtinářů, že ty ostatní výrazy se vůbec nemají používat, resp. že jejich používání souvisí s nevědomostí těch, co je používají (možná by se časem mohlo stát, že nahradí výraz „autentizace“, ale nevypadá to tak). Dosud se korektoři odborných textů řídí tím, co je napsáno v úvodu článku – t.j. používá se autentizace a ne varianty autentikace či autentifikace (jak jsem se sám přesvědčil). BTW: Jazyk skutečně operuje s pojmy méně vhodný, řídce využívaný, zastaralý atd. a všechny mají neurčité vyhranění. --Milan Keršláger 14. 6. 2009, 13:46 (UTC)

Zdravím, odpovívám na místě: Diskuse:Autentizace. --Dan Polansky 14. 6. 2009, 14:44 (UTC)

Pane Polanský, když už odmítáte počkat na konzultaci s řídicím výborem soutěže, tak aspoň vězte, že jste porušil pravidlo WP:3RR. Snad Vás aspoň to přesvědčí o tom, že trochu více ochoty k dialogu (a to nejen takového dialogu, který motivujete tím, abyste "mohl podniknout další kroky jinde") je více než na místě. Okino 5. 2. 2010, 18:48 (UTC)

Za porušení pravidla 3 revertů vám uděluji jednodenní blok. Ač vaše pohnutky chápu, tak pravidla se tu musí dodržovat a revertováním se to nedá řešit. --Jowe 5. 2. 2010, 18:50 (UTC)

Re:

Že jste využil pravidlo 3RR jako důvod pro moje zablokování je plně vaše volba a odpovědnost; pravidlo vám dává pouze právo blokovat a nikoliv povinnost. Místo bezhlavého blokování jste se měl podívat, kdo střet začal a kdo je v právu. Revertovat začal pan Okino a přidal se k němu pan Palu. Oba pánové nedali žádný příspěvek k diskuzi na diskcní stránce a pouze revertovali. Byli dva, takže jsem při obraně své úpravy čerpal rychle kvótu revertů. Měl byste coby blokující administrátor především rozpoznat, že reklamní propagace komerčních subjektů na Wikipedii v rozporu se záměry americké Wikimedia je nemravná. Pravidlo 3RR je pro vás důležité a poskytuje vám výmluvu pro vaše blokující jednání podle hesla "pravidla se musí dodržovat", ale pravidlo, že reklama na Wikipedii nepatří, vás nezajímá a nestojí vám za to pustit se do střetu s místními mocipány.

Pravidlo 3RR je jedno z těch méně povedených a je vysloveně nešťastné v kulturním prostředí, kde lidé říkají, že "pravidla jsou od toho, aby se dodržovala" bez ohledu na to, zda je jejich znění dobré či špatné, v prostředí, které nechápe, že jediný účel každého pravidla je ne jeho dodržování nýbrž ten určitý účel, k němuž bylo pravidlo ustaveno, v prostředí, které zapomíná na všechna-pravidla-opravující pravidlo "v případě nutnosti ignorujte všechna pravidla", pravidlo anglické Wikipedie. Tento střet, za který jste mě zablokoval na 24 hodin, ukazuje, jak toto 3RR pravidlo dává do rukou moc dvouhlavé sani při střetu s jednohlavou saní: jednohlavá saň čerpá kvótu revertů dvakrát rychleji než dvouhlavá saň. Pravidlo zakazuje revertovací válku bez ohledu na to, kdo je v právu a co je předmět sporu, i tam, kde by měla věc být posuzována případ od případu. --Dan Polansky

Že reklama na Wikipedii nepatří s tím s Váma plně souhlasím. Ale bojovat proti ní revertováním prostě nejde. Plané diskuse, osočování a revertování k ničemu nevedou a pouze narušují atmosféru na Wikipedii. Jsou zde jiné možnosti, např. Žádost o komentář či Hlasování. Zkuste jich využít, určitě nejste sám komu reklama vadí. --Jowe 6. 2. 2010, 21:08 (UTC)

Pane kolego, revertoval jsem Vás zase tamtéž. Opravdu si myslím, že to neberete za správný konec. Myslím, že změny sporných stránek se mají prosazovat prostřednictvím diskuse, a ne silou. Jak jste si zjevně všiml, tak jako zastánce menšinového názoru budete rychle přerevertován, zablokován a ztratíte jenom čas, nervy a prestiž. Hezkou neděli,--Ioannes Pragensis 6. 2. 2010, 20:51 (UTC)

Moc dobře víte, že o tom, že jsem zastánce menšinového názoru, není žádná evidence. Hlasování o umístění upozornění o probíhající sponzoské akci na hlavní stránku, které jste pane Ioannesi sám založil, jste prohrál. Když vaše mocenská klika z Wikimedia ČR prohrála toto hlasování, další hlasování o umístění upozornění coby prapor na všechny články Wikipedie jste se ani nenamáhali založit; víte, že byste ho nejspíš prohráli. --Dan Polansky 7. 2. 2010, 14:54 (UTC)

Pro jistotu: První hlasování 12:11 pro umístění na hlavní stranu, druhé hlasování 8:7 opět pro umístění na hlavní stranu, součet hlasujících z obou hlasování (vyřazeny opakující se hlasy) 14:12 pro umístění (přičemž u Egga si troufnu tvrdit, že se současným umístěním souhlasí, takže spíš 15:11). Tvrdit, že hlasování prohrál, je dost sporné, a tvrdit, že pro většinu není evidence, je nepravdivé. Okino 7. 2. 2010, 15:17 (UTC)

Pane Okino, těsná většina 12:11 ani 14:12 z prvního hlasování není konsenzus. Názor zastávaný bezmála polovinou hlasujích bych nenazval "menšinový", byť v jistém slova smyslu menšinový je. Buď jak buď, opakuji, že to není konsenzus, klíčový princip Wikipedie. Pro nepřítomnost konsenzu čili pro těsnou většinu říkám, že pan Ioannes hlasování prohrál, nebo, pokud chcete, nevyhrál: ke schválení nedošlo. --Dan Polansky 7. 2. 2010, 16:09 (UTC)

Konsenzu se hlasováním nedosahuje, toho se dosahuje diskusí. Navíc 15:11 už je i "konsenzus" podle našich zaběhnutých zvyků pro hlasování, navíc si klidně můžete na stranu těch, kteří věc podporují, připočítat wikipedisty Dannyho B. a Jana Spoustu, kteří sice nehlasovali, ale jsou ve výboru, takže se dá předpokládat, jaký by byl jejich názor. Rovněž se podívejte na průběh diskuse Pod lípou, kde se znovu projevuje, že Vaše námitky mají výrazně menšinovou podporu. Já Vaše námitky v žádném případě neznevažuji, po věcné stránce jsem na ně nikdy nereagoval, to nechávám na členech výboru, ale také tam pod lípou píšu, že kdybyste se spíš Vy z té zjevné menšiny snažili o dialog a konsenzus a nikoli o prosazení věci silou, tak by to mohlo dopadnout lépe, a to kompromisem. Prosím, zkuste to opravdu zvážit, moc Vám za to děkuji. Okino 7. 2. 2010, 16:51 (UTC)

Již z názvu anketa vyplývá, že se nejedná o hlasování. Otázka je vágní, aby na ni byla jasná odpověd ano/ne/nevím, diskuzí je tu plno, netřeba přidávat další. Jedná se o můj průzkum názoru tzv. komunity na tuto soutěž. Děkuji --Petr Losert 8. 2. 2010, 11:26 (UTC)

Re "Otázka je vágní, aby na ni byla jasná odpověd ano/ne/nevím": Jakže? Na vágní otázku právě jasnou odpověď nelze udat; odpovídající si pro sebe nejprve musí otázku nějak vyložit. --Dan Polansky 8. 2. 2010, 11:28 (UTC)
Jak byste tedy formuloval otázku? --Petr Losert 8. 2. 2010, 11:29 (UTC)
Jedna otázka je kromě jiných otázek tato:
  • Souhlasíte s tím, aby na české Wikipedii probíhaly komerčními firmami sponzorované soutěže o ceny avizované pomocí takového praporu umístěného na každém článku Wikipedie, jejž nelze skrýt poklepáním na jeho křížek?
--Dan Polansky 8. 2. 2010, 11:36 (UTC)
Ale anketa není o nynější a budoucích soutěžích, jakoliv sponzorovaných. Jedná se jen o tuto právě probíhající soutěž a jeho formu. Vaše otázka by měla být vznesena po skončení této soutěže jakožto podklad k oficiálnímu hlasování/diskuzi a podkladu k dalšímu diskurzu české wikipedie. --Petr Losert 8. 2. 2010, 11:39 (UTC)
Dobře, čili vaše otázka možná zní:
  • Souhlasíte se současnou podobou soutěže o ceny za 40 000 Kč sponzorované komerčními firmami, včetně umístění jmen firem velkým písmem na začátku stránky o soutěži a avizování této soutěže pomocí takového praporu umístěného na každém článku Wikipedie, jejž nelze skrýt poklepáním na jeho křížek?
--Dan Polansky 8. 2. 2010, 11:42 (UTC)
O stylu: Tučné zvýrazňování budu nadále číst jako křičení; pro prosté zdůraznění slouží italika. --Dan Polansky 8. 2. 2010, 11:43 (UTC)
Ad styl. Jestli jste někdy narazil na obsáhlo diskuzi (přes 30 kB textu), pak jistě víte, jak nepřehledná může být. Člověk, který nemá zájem či čas či trpělivost přelouskat celou diskuzi, takto snadno jedním přejetím může získat hlavní stanovisko příspěvku, aniž by musel číst omáčku kolem. Ano, jedná se v podstatě o křičení, italika ve změti textu snadno zanikne. Bohužel jsem se to naučil používat i v kratších diskuzích a ne a ne se to odnaučit ;-). Ad otázka, nevím zda by změna po začátku ankety byla to pravé ořechové. --Petr Losert 8. 2. 2010, 11:48 (UTC)

Pod lípou[editovat zdroj]

STOP Osobní útoky nejsou na Wikipedii tolerovány. Pokud v nich budete pokračovat, bude vám zablokována možnost editace. Děkuji za pochopení.

Jen pro připomínku. Bazi (diskuse) 22. 4. 2018, 11:31 (CEST)Odpovědět

Místo přivítání stopka. Nu což. Abychom byli na stejné stránce, jde vám o toto, že ano: "Proč jste potřeboval v tomto vlákně verbálně exhibovat nevím, ale to spíš souvisí s vaší osobou a její schopností klidné a věcné rozpravy". Co jste v diskuzním vlákně Wikipedie:Pod lípou#Wikislovník pokořil metu 100 000 hesel předvedl nechť posoudí čtenář. --Dan Polansky (diskuse) 22. 4. 2018, 11:43 (CEST)Odpovědět
Chtěl bych vás poprosit abyste tu stopku nahradil prostým textem. Text může být přesně ten stejný, jen ta stopka mě ruší. --Dan Polansky (diskuse) 22. 4. 2018, 11:53 (CEST)Odpovědět
Ta stopka sem patří a můžete si za ni sám. Signalizuje, že toho máte nechat a podobné věci neopakovat. Zkuste pro začátek třeba omluvu, ta by věci pomohla. Bazi (diskuse) 22. 4. 2018, 17:56 (CEST)Odpovědět
Až na to že omluvou byste měl začít vy, za "močálem černým kol bílých skal" a "jen tak si vesele zahnívá". Můj výše citovaný výrok je především platná kritika komunikace a až v druhé řadě něco co má náběh na osobní útok. Za sebe registruji tuto stopku coby hrubě nezdvořilou, stejně jako vaše výroky, jež jsem právě citoval. --Dan Polansky (diskuse) 23. 4. 2018, 21:40 (CEST)Odpovědět
Vidím, že sem by wikislovníkářské móresy opravdu hodláte zatahovat. A pak se divte, že se nikdo moc nehrne do Wikislovníku. Hezký den. --Bazi (diskuse) 24. 4. 2018, 13:05 (CEST)Odpovědět
Vy jste na českém Wikislovníku byl když tam prostředí bylo spíše horší, ale pak jste odešel. Proč jste odešel víte jen vy sám, ale těžko to bylo kvůli atmosféře. Udělal jste tam nicméně kus dobré práce, byť ne nutně na slovníkovém obsahu. Moje způsoby, či snad "móresy", jsou moje, a nemají s cs wikt téměř nic společného; moje domovské projekty jsou anglické. Takže méně si vymýšlet, méně bez rozmyslu rozhazovat nemístná přirovnání, a více pozorovat jednotlivosti. Moje způsoby zahrnují vcelku otevřenou kritiku jevů, jež mám za závadné, avšak s tím, že se pokouším držet v mezích slušnosti; někdy se to nepodaří. --Dan Polansky (diskuse) 4. 5. 2018, 19:39 (CEST)Odpovědět

Wikikytička[editovat zdroj]

Wikikytička Wikipedie:Nositelé_Wikivyznamenání_2._třídy#2020 pro Vás za soustavné rozšiřování článku Pandemie covidu-19 v Česku. Díky. --Pavouk (diskuse) 23. 9. 2020, 11:04 (CEST)Odpovědět

Děkuji pěkně; milé překvapení. --Dan Polansky (diskuse) 23. 9. 2020, 11:06 (CEST)Odpovědět
Můžete si vložit na svoji uživatelskou stránku, tu je návod Wikipedie:Uživatelská vyznamenání. --Pavouk (diskuse) 23. 9. 2020, 11:30 (CEST)Odpovědět

Dotazník pro editory ke tvorbě strategického plánu[editovat zdroj]

Dobrý den,

jako aktivního editora Vás prosíme o pomoc při tvorbě strategického plánu spolku Wikimedia Česká republika do roku 2027. Pomozte nám rozhodnout, jakým směrem se mají programy pro editory v následujících třech letech ubírat. O vyplnění krátkého dotazníku Vás prosíme do 1. května 2024, obsahuje 7 otázek a zabere to asi 5 minut.

Vyplňte dotazník pro editory

V rámci probíhajících příprav strategického plánu spolku WMČR na léta 25–27 běží paralelně řada procesů. Různými formami postupně oslovujeme definované cílové skupiny. V rámci možností se snažíme o maximální stručnost a efektivitu, ptáme se vždy na to, co je pro danou skupinu primárně relevantní.

Více informací k procesu a průběhu přípravy SP najdete na pro tyto účely zřízené veřejné stránce. Na editorský dotazník navazuje termínově setkání se správci a patrolou – v gesci Pavla Bednaříka. V případě jakýchkoliv dotazů se mi můžete ozvat na diskusní stránce, nebo mailem na jan.beranek@wikimedia.cz.

Děkujeme za zapojení,

--janbery (diskuse) 20. 4. 2024, 23:49 (CEST)Odpovědět