CMMI

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

CMMI je model kvality organizace práce určený pro vývojové týmy. Definuje procesní oblasti, které musí tým realizovat a cíle, kterých musí v každé oblasti dosahovat. Model má 5 úrovní zralosti a prostřednictvím "auditu" se hodnotí na jaké z úrovní kvalita práce týmu je. Model CMMI je volně dostupný na Internetu.

CMMI, zkratka anglického Capability Maturity Model Integration, se dá volně přeložit jako Stupňovitý model zralosti. Jde o souhrn cílů a doporučených pracovních postupů pro vývojové týmy, které vedou ke kvalitnímu plánování a řízení prací a měly by zajistit i odpovídající kvalitu výstupu.

Autorem modelu CMMI je tým pracující při Carnegie Mellon University, konkrétně jejich Software Engineering Institute, zkráceně SEI-CMU.

Historie vzniku standardu[editovat | editovat zdroj]

SEI-CMU vydalo první model pro softwarové procesy v roce 1987. Tento model vycházel ze starších standardů a prací zejména z práce Phila Crosbyho Quality is Free, ve které definoval Maturity Grid, matici která byla pro CMMI ideovým základem.

Model byl postupně vyvíjen a poprvé dostal označení CMM - Capability Maturity Model v roce 1990.

V roce 1995 byla vydána verze modelu pro návrh celých technologických celků - SE-CMM System Engineering CMM. Vedle sebe tak existovaly dva velmi podobné standardy pro stejný typ práce: CMMI, označované nadále jako SW-CMM pro softwarové týmy a SE-CMM pro týmy technické.

Dichotomie dvou podobných modelů vedla v roce 2000 ke vzniku CMMI. Přidané slůvko integrated značí, že model integruje několik standardů dohromady.

I když CMMI sloučilo dvě větve CMMI standardu, souběžně vznikaly i další příbuzné standardy: CMMI for Acquisition (CMMI-AQ) a CMMI for Services (CMMI-SVC), který je faktickým ekvivalentem standardu ITIL. V rámci rozrůstající se rodiny CMMI standardů dostává "původní" označení CMMI for Development (CMMI-DEV)

Současná verze CMMI-DEV 1.3 je z roku 2009, souběžné standardy jsou novější, CMMI-SVC z r. 2010 a CMMI-AQ z r. 2011. Změny posledních verzí všech standardů se zabývaly především sjednocení požadavků i formy (organizace) samotných standardů, aby byly v zájemně komplementární. Díky tomu je snadné do týmu / firmy adaptovat více standardů najednou.

Organizace standardu[editovat | editovat zdroj]

Všechny modely CMMI mají stejnou vnitřní organizaci. Definují úrovně schopností a tým tak splňuje standard CMMI vždy na nějaké úrovni. Tyto úrovně jsou dvou typů, tzv. stupně zralosti (maturity stages) a úrovně schopností (capability levels). Stupně i úrovně směřují ke stejnému cíli (nejvyšší úrovně obou stupnic jsou shodné), ale jsou tak vytvořeny dvě cesty, jak k cíli směřovat. Oba druhy úrovní jsou doporučením, jak standard uvádět postupně do praxe.

Samotné schopnosti, které musí tým splňovat, jsou popsány procesními oblastmi, které jsou shodné pro obě cesty. Procesní oblasti definují věcnou náplň standardu a pro každý standard (CMM-DEV, SMMI-SVC, CMMI-AQ) jsou specifické, Každá procesní oblast má definované cíle, které musí tým naplňovat a pro jejich naplnění jsou doporučené činnosti. Činnosti jsou doporučené, tj. týmy je mohou, ale nemusí vykonávat, jsou ale navrženy tak, aby vedly k naplnění cílů. Ke každé činnosti jsou doporučené postupy, vstupy a výstupy.

Procesní oblasti standardu CMMI-DEV (v 1.3)[editovat | editovat zdroj]

Standard rozděluje procesní oblasti na několik skupin podle typu činností:

Skupina Řízení procesů

 • Definice procesů organizace
 • Zaměření na procesy organizace
 • Řízení výkonnosti procesů
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Školení organizace

Skupina Řízení projektů

 • Plánování projektů
 • Řízení požadavků
 • Monitorování a řízení projektů
 • Řízení vztahů se subdodavateli
 • Řízení rizik
 • Kvantitativní řízení projektů
 • Integrované řízení projektů

Skupina Návrh a realizace (Engineering)

 • Vývoj požadavků
 • Technické řešení
 • Integrace produktu
 • Verifikace
 • Validace

Skupina podpůrné procesy

 • Řízení konfigurací
 • Řízená analýza a rozhodování
 • Zajištění jakosti produktů a procesů
 • Měření a analýza
 • Rozhodování na základě analýzy variant

Stupně zralosti[editovat | editovat zdroj]

Stupňovitý model CMMI definuje 5 úrovní zralosti, přičemž model je navržen tak, aby firmy mohly kvalitu svých procesů přirozeně rozvíjet podle úrovní: Do každého stupně jsou zařazeny procesní oblasti, kterým ve kterých musí tým plnit cíle.

 • 1 - Počáteční (Initial): Týmy na této úrovni definované procesy nevykonávají nebo pouze částečně
 • 2 - Řízená (Managed): Je stanoveno řízení projektů a činnosti jsou plánovány
 • 3 - Definovaná (Defined): Postupy jsou definovány, dokumentovány a řízeny
 • 4 - Kvantitativně řízená (Quantitatively Managed): Produkty i procesy jsou řízené kvantitativně
 • 5 - Optimalizující (Optimizing): Tým soustavně optimalizuje své činnosti

Úrovně schopnosti[editovat | editovat zdroj]

Úrovně schopností definují, jak kvalitně musí tým vykonávat jednotlivé procesní oblastí. Na rozdíl od stupňů zralosti úrovně schopností rozvíjejí všechny procesní oblastí (kromě několika "pokročilých" oblastí zařazených až do posledních dvou oblastí.

 • 0 - Neúplné (Incomplete): Některé činnosti nejsou vykonávány
 • 1 - Vykonávané (Performed): Činnosti jsou vykonávány
 • 2 - Řízené (Managed): Je řízeno, jak jsou činnosti vykonávány
 • 3 - Definované (Defined): Je definováno, jako jsou činnosti vykonávány

Úrovně schopností odpovídají prvním třem stupňům zralosti a navazují na ně stupně 4. a 5., které jsou shodné se stupni zralosti.

Alternativy k CMMI[editovat | editovat zdroj]

Model je svým určením blízký dobře známému modelu ISO 9000:2001, ale je mezi nimi několik zásadních rozdílů: Standard ISO 9000:2001 není určen pro žádnou konkrétní oblast a je aplikován na firmy z nejrůznějších oborů. Naproti tomu CMMI je určen pro vývojové týmy. ISO 9001 je stručný standard, který definuje pouze cíle, zatímco CMMI je podrobný model, který jde do podrobností, když definuje očekávané činnosti a jejich pracovní výstupy. Díky tomu má CMMI návodný charakter, takže je na jeho základě možné procesy přímo definovat. V neposlední řadě ISO 9001 nedefinuje stupně zralosti, takže nevede firmy k soustavnému zlepšování tak jako CMMI a ostatní uváděné standardy.

Současná verze modelu CMMI je velmi blízká evropskému standardu ISO 15504, který vznikl z dřívější iniciativy SPICE. Podobnost není náhodná, CMMI se záměrně přizpůsobila standardu ISO, protože globálně působící společnosti potřebují plnit oba standardy.

Pro firmy pracující pro automobilový průmysl, je výhodnější používat odvozeného standardu Automotive SPICE (mírně upravený standard ISO 15504).

Rozhodnutí, který model jakosti je pro určitou firmu vhodnější, není příliš závislé na modelech samotných, ale především na zákaznících dané firmy a jejich požadavcích. Samotné modely jsou si podobné, liší se především úrovní detailu a zaměřením na určitou oblast podnikání. Pro firmy aspirující na dodávky do USA bude významnější model CMMI, evropské firmy zatím dávají přednost jiným standardům, ale zájem o CMMI díky globální ekonomice a jeho dominantnímu postavení v Americe i Asii trvale roste i v Evropě.

Externí informace[editovat | editovat zdroj]

 • SEI-CMU Software Engineering Institute - oficiální stránky instituce, která CMMI rozvíjí
 • Otázky a odpovědi o CMMI Další informace o CMMI a jeho implementaci ve firmách
 • Školení Školení standardu CMMI dostupná i v českém jazyce.

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Konference[editovat | editovat zdroj]

 • CEE-SPI Každoročně pořádaná konference zaměřená na rozvoj CMMI ve firmách a určená pro firmy ve střední Evropě
 • CMMI made Practical CMMI v praxi (anglicky)
 • SEPG SEPG
 • SEPG Europe SEPG Europe (ESEPG)