ISO 9000

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vývoj řady ISO 9000

Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu kvality. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.[1]

Členem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je i Česká republika a pro označení svých norem využívá zkratku ČSN. Povinností členských zemí ISO je přeložit a vydat nově vydanou ISO normu, a to v termínu do 6 měsíců. Překlad však v případě sporů nenahrazuje originál v anglickém jazyce.[2]

Historie ISO 9000[editovat | editovat zdroj]

Normy ISO 9000 byly poprvé zveřejněny v roce 1987 a vzešly z řady norem BS 5750 (British Standard). Určité úpravy a revize proběhly v roce 1994, ale až v roce 2000 vznikla nová ucelená řada ISO 9000, která sloučila tři standardy (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003). V roce 2008 byl systém doplněn o normu ISO 9004, která pouze rozšiřuje již fungující systémy.

Další informace[editovat | editovat zdroj]

Aby mohla řada ISO 9000 udržet svou účinnost, jsou normy periodicky revidovány, aby bylo možné využívat nový vývoj v oblasti řízení jakosti a také ze zpětné vazby uživatelů. ISO / TC 176, která se skládá z odborníků z firem a dalších organizací po celém světě, sleduje používání norem, aby zjistila, jak mohou být zlepšeny tak, aby vyhovovaly potřebám a očekáváním uživatelů při příštích revizích. Všechny normy ISO jsou pravidelně kontrolovány z hlediska relevance; změny jsou provedeny, pokud je prokázána potřeba zlepšit standard.[3]

Na základě informací od uživatelské komunity bude ISO / TC 176 nadále hodnotit a přijímat nové koncepce v oblasti řízení kvality pro začlenění do norem ISO. To může zahrnovat iniciativy specifické pro daný sektor a podpůrné dokumenty v rámci rodiny ISO 9000. Většina technických komisí ISO rozpozná strukturu normy ISO 9001, pokud jsou vypracovány nové standardy systémů řízení pro jiné nebo specifické účely.[3]

Závazek společnosti ISO k udržení hybnosti ISO 9000 prostřednictvím recenzí, zdokonalování a zefektivnění norem zaručuje, že vaše investice do systému ISO 9000 dnes budou i nadále poskytovat efektivní řešení správy do budoucnosti.[3]

Pro vytvoření jednotných pravidel a jednotného rámce zabezpečování jakosti v organizacích všech typů a velikostí byly vypracovány normy řady ISO 9000. Poslední revize těchto norem proběhla v roce 2015. Jedná se o normy:[4]

 • ISO 9000:2015 – norma popisuje zásady systémů managementu jakosti a specifikuje terminologii systémů managementu jakosti,
 • ISO 9001:2015 – tato norma specifikuje požadavky na systémy managementu jakosti pro použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů,
 • ISO 9004:2009 – tato norma poskytuje návod na systémy managementu jakosti, včetně procesů pro neustálé zlepšování, které přispívají ke spokojenosti zákazníků organizace a jiných zainteresovaných stran.[4]

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu je 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit.[5] Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem. Jedná se o všechny organizace od nemocnic po poskytovatele internetového připojení.[6][7]

Normy ISO 9000 jsou dostupné prostřednictvím tzv. národních orgánů, v ČR je jím ÚNMZ.[8] Lze dohledat seznamy certifikovaných společnosti a seznamy společností s neplatnými certifikáty.[9]

Důvody k držení certifikátů[editovat | editovat zdroj]

Globální přijetí ISO 9001 může být způsobeno řadou faktorů. Většina významných odběratelů vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli v držení certifikát ISO 9001. Kromě toho mnoho studií ukázalo na znatelné finanční benefity, plynoucí z držení certifikátu 9001. Roku 2011 britská certifikační agentura (British Assessment Bureau) ukázala, že 44% jejich klientů získalo novou zakázku,[10] stejně tak další společnosti poskytující certifikát zaznamenaly značné nárůsty obchodů jejich klientů, oproti necertifikovaným společnostem.[11]

Obecné zásady ISO 9000[editovat | editovat zdroj]

Normy ISO řady 9000 jsou založeny na sedmi obecných zásadách, zavazujících zejména vrcholový management a platných a použitelných pro jakýkoliv typ organizace:[12]

 1. Zaměření na zákazníka:
  • Pochopte potřeby stávajících a budoucích zákazníků,
  • Sladění organizačních cílů s potřebami a očekáváními zákazníků,
  • Uspokojte požadavky zákazníků,
  • Měření spokojenosti zákazníků,
  • Správa vztahů se zákazníky,
  • Snažte se překonat očekávání zákazníků,
 2. Vedení lidí:
  • Stanovte vizi a směr organizace,
  • Nastavte náročné cíle,
  • Model organizačních hodnot,
  • Vytvořte důvěru,
  • Vybavte a posilněte zaměstnance,
  • Uznávejte příspěvky zaměstnanců,
 3. Zapojení lidí:
  • Zajistěte, aby byly lidské schopnosti využívány a oceňovány,
  • Udělat lidem zodpovědnost,
  • Umožnit účast v neustálém zlepšování,
  • Vyhodnoťte individuální výkon,
  • Povolit sdílení učení a znalostí,
  • Povolit otevřenou diskusi o problémech a omezeních,
 4. Procesní přístup:
  • Správa činností jako procesů,
  • Změřte schopnost činností,
  • Identifikujte vazby mezi činnostmi,
  • Upřednostněte příležitosti ke zlepšení,
  • Rozložte zdroje efektivně,
 5. Zlepšení:
  • Zlepšete výkon a schopnosti organizace,
  • Vyrovnejte zlepšovací aktivity,
  • Posílejte lidem zlepšení,
  • Opatření měříme důsledně,
  • Oslavte zlepšení,
 6. Rozhodování založené na důkazech:
  • Zajistěte dostupnost přesných a spolehlivých dat,
  • Pro analýzu dat použijte vhodné metody,
  • Proveďte rozhodnutí na základě analýzy,
  • Analýza bilance dat s praktickými zkušenostmi,
 7. Správa vztahů:
  • Identifikujte a vyberte dodavatele, abyste spravovali náklady, optimalizovali zdroje a vytvořili hodnotu,
  • Vytvořte vztahy s ohledem na krátkodobé i dlouhodobé,
  • Sdílejte odborníky, zdroje, informace a plány s partnery,
  • Spolupracujte na zlepšovacích a rozvojových aktivitách,
  • Uznávejte úspěchy dodavatelů.[12]

Počet držitelů certifikátů[editovat | editovat zdroj]

Růst certifikací ISO 9001 je uveden v tabulkách níže:

Počet celosvětových držitelů certifikátů ISO 9001 (vždy na konci roku)
2000[13] 2001[13] 2002[13] 2003[13] 2004[14] 2005[14] 2006[14] 2007[14]
409,421 510,616 561,747 567,985 660,132 773,867 896,929 951,486
2008[15] 2009[15] 2010[16] 2011[16] 2012 2013[17] 2014[17] 2015
982,832 1,064,785 1,118,510 1,111,698 1,126,460 1,138,155
Top 10 zemí v počtu držených certifikátů ISO 9001 (2010)[18]
Rank Country No. of certificates
1 Čína 297,037
2 Itálie 138,892
3 Rusko 62,265
4 Španělsko 59,854
5 Japonsko 59,287
6 Německo 50,583
7 Spojené království 44,849
8 Indie 33,250
9 Spojené státy 25,101
10 Korea 24,778
Top 10 zemí v počtu držených certifikátů ISO 9001 (2009)[15]
Rank Country No. of certificates
1 Čína 257,076
2 Itálie 130,066
3 Japonsko 68,484
4 Španělsko 59,576
5 Rusko 53,152
6 Německo 47,156
7 Spojené království 41,193
8 Indie 37,493
9 Spojené státy 28,935
10 Korea 23,400

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO 9000 na anglické Wikipedii.

 1. ISO 9001 Certifikace systému managementu jakosti [online]. tuv-sud.cz [cit. 2011-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-13. 
 2. 1959-, Blecharz, Pavel,. Základy moderního řízení kvality. 1. vyd. vyd. Praha: Ekopress 122 s. ISBN 9788086929750, ISBN 8086929752. OCLC 780138272 
 3. a b c ISO, ISO/TC. Ženeva: ISO, 2016. ISBN 978-92-67-10656-4. 
 4. a b 1975-, Škapa, Stanislav,. Jakost výrobních procesů. Vyd. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM 219 s. ISBN 9788072045716, ISBN 8072045717. OCLC 237071953 
 5. ISO FAQ [online]. certifikace-iso.cz [cit. 2015-09-16]. Dostupné online. 
 6. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně získala certifikát kvality [online]. mediafax.cz, 2011-11-05 [cit. 2011-11-18]. Dostupné online. 
 7. Kvality B2B služeb od UPC potvrzeny [online]. parabola.cz, 2011-11-8 [cit. 2011-11-18]. Dostupné online. 
 8. Normy jakosti řady ISO 9000 [online]. normy.jakosti.cz [cit. 2011-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-13. 
 9. ISO - certifikace systémů řízení - ISO 9000 - ISO 14001 [online]. [cit. 2011-11-30]. Dostupné online. 
 10. Prokázáno, že ISO 9001 pomáhá podnikům v získání nových zakázek [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-28. (anglicky) 
 11. YEUNG, Chris K.Y.; CHENG, Andy C.L. Dopad ISO 9000 na obrat společnosti [online]. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2007. S. 40. Dostupné online. (anglicky) 
 12. a b ISO 9000 - What Is ISO 9000? A Standards Series | ASQ. asq.org [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. a b c d ISO průzkum z roku 2003 [online]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 14. a b c d ISO průzkum z roku 2008 [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-18. (anglicky) 
 15. a b c ISO průzkum z roku 2009 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b ISO náhled průzkumu z roku 2011 [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 17. a b ISO náhled průzkumu z roku 2014 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. ISO průzkum z roku 2010 [online]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]