Management kvality

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Management kvality je součást řízení podniku; cílem je optimalizace pracovních postupů nebo výrobních procesů se zohledněním materiálových a časových zdrojů, očekávané konečné kvality produktu (definované pokud možno číselnými parametry) a předpokládaného dalšího růstu a vývoje firmy. Mezi základní nástroje managementu kvality patří například sběr dat o spokojenosti zákazníka, vyhodnocování výkonnosti a spolehlivosti procesů, počtu reklamací od zákazníků, statistika a jiné, vedoucí ke zlepšování podnikových komunikačních struktur, odborných firemních strategií, zvýšení spokojenosti zákazníka, úspoře zdrojů díky zavedení vhodně zvolených standardů atd.

Součásti managementu kvality[editovat | editovat zdroj]

Management kvality může zahrnovat následující témata:

 • Kvalita (anglicky: quality) – stupeň splnění požadavků souborem inherentních (existujících v objektu) charakteristik objektu. Kvalita může být špatná, dobrá nebo vynikající.
 • Politiky kvality (anglicky: quality policies) – záměry a zaměření organizace formálně vyjádřené vrcholovým vedením. Tento termín se vztahuje k systémům managementu.
 • Cíle kvality (quality objectives) – cíle, které se vztahují ke kvalitě a jsou obvykle založeny na politice kvality organizace. Cíle kvality jsou obvykle specifikovány pro příslušné funkce, úrovně a procesy v organizaci.
 • Procesy (quality processes) – soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících činností, které využívají vstupy pro dosažení zamýšleného výsledku.
 • Zamýšlený výsledek (intended result) může být podle kontextu výstup, produkt nebo služba
 • Vstupy do procesu (inputs to a process) – jsou obvykle výstupy jiných procesů a výstupy procesu jsou obvykle vstupy do jiných procesů.
 • Plánování kvality (quality planning) – část zaměřená na stanovení cílů kvality a specifikování nezbytných provozních procesů a souvisících zdrojů pro dosahování cílů kvality.
 • Prokazování kvality (quality assurance) – část zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny.
 • Řízení kvality (quality control) – část zaměřená na plnění požadavků na kvalitu.
 • Zlepšování kvality (quality improvement) – část zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu. Požadavky na kvalitu se mohou týkat jakéhokoliv aspektu, např. efektivnosti, účinnosti nebo sledovatelnosti.

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Institucemi zabývajícími se touto oblastí jsou v ČR zejm. Rada kvality ČR, která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie,[1] a Česká společnost pro jakost, z. s. (ČSJ) .[2]

V mezinárodním měřítku pak Evropská organizace pro kvalitu (European Organization for Quality, EOQ) a EFQM.

Osobnosti, ocenění[editovat | editovat zdroj]

Významnými osobnostmi v ČR byli zejm. Anežka Žaludová a František Egermayer. Jejich jména nesou ceny, které uděluje ČSJ osobám z České republiky, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v této zemi (Cena Anežky Žaludové) a za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů (Cena Františka Egermayera).[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Rada kvality ČR [online]. [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. 
 2. a b WWW.ERIGO.CZ, ERIGO | Web design, Corporate, Print |. WEB. Česká společnost pro jakost [online]. [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
 • VEBER, Jaromír, a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 359 s., viii s. barev. obr. příl. s. ISBN 978-80-7261-210-9. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]