Feature Driven Development

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
FDD Process Diagram

Feature Driven Development (FDD) je jedna z agilních metodologií vývoje software. Název lze přeložit zhruba jako vývoj řízený užitnými vlastnostmi daného software.[1]

Na rozdíl od procesního frameworku XP zachovává tato metodika fázi modelování systému. Za základní model je zde považován doménový model na vysoké úrovni abstrakce, který popisuje celý systém a slouží tak k minimalizaci problémů integrace a kolaborace jednotlivých částí vytvořených různými programátory. Práce na projektu je poté rozdělena do zpravidla dvoutýdenních iterací, přičemž v každé iteraci jsou navrhovány a implementovány konkrétní užitné vlastnosti systému (features).[2] Dalším rozdílem od procesního frameworku XP případně SCRUM je fakt, že jednotliví programátoři si sami nevybírají práci, kterou budou řešit. Každému z nich je přidělena zodpovědnost za část doménového modelu – za jeden objekt. V případě, že řešená vlastnost vyžaduje spolupráci více objektů s rozdílnými vlastníky, je vytvořen tým pro řešení dané vlastnosti – feature team.[3][4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BUCHALCOVÁ. Alena. Metodika Feature-Driven Development neopouští modelování a procesy, a přesto přináší výhody agilního vývoje, Katedra informačních technologií VŠE Praha 2005 ([1])
  2. HAJDIN, Tomáš. Agilní metodiky vývoje software. Brno, 2005 [cit. 2022-01-18]. 71 s. diplomová práce. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Barbora Zimmerová. s. 16, 17. Dostupné online.
  3. PALMER, Stephen R.; FELSING, John M. A Practical Guide to Feature-Driven Development. Prentice Hall PTR, 2002. ISBN 0-13-067615-2.
  4. RYCHLÝ Marek; TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007. Poznań, Poland, 2007.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]