Bileám

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Cognacq-Jay Rembrandt, Bileám

Bileám (hebrejsky בִּלְעָם‎, Bil‘am), též přepisováno jako Bilám, Balám či Balaám, je postava z Bibleprorok národů, jenž bydlel na západním břehu Eufratu ve městě Petór.[1] Benjamín z Tudely ve svém cestopisu uvádí, že se ve městě nachází věž, kterou Bileám „postavil pro určování denních hodin.“[2] Kvůli pověsti o účinnosti jeho kleteb ho najal moábský král Balak, aby proklel izraelské kmeny, jež se právě chystaly vstoupit do své zaslíbené země. Dříve, než Bileám dorazil k Balakovi, aby odvedl svou práci, Bůh nejprve Bileáma varoval, aby nejezdil. Když se přes varování přece jen vydal na cestu a jel na své oslici, postavil se mu Hospodinův anděl do cesty jako Satan neboli „protivník“[3] a promluvila k němu i jeho oslice. Tím vším se sice Bohu nepodařilo Bileáma odradit od cesty k Balakovi, ale zato ho přiměl k tomu, aby na adresu Izraelců místo kleteb pronášel samá požehnání. To ovšem popudilo Balaka, který si ho najal k opačnému účelu. Aby si Bileám alespoň trochu vylepšil u Balaka svou reputaci a nepřišel zcela o svou peněžní odměnu, poradil mu, aby se skrze vnadné Moábky a ženy svých midjánských spojenců pokusil svést Izraelce k páchání smilstva, čímž by na Izraelce přivodil Boží hněv. Tato strategie se zpočátku zdála být účinná.[4] Někteří Izraelci se dokonce spřáhli s Baal-peórem, takže proti Izraeli nakonec opravdu vzplanul Boží hněv,[5] v jehož důsledku zemřelo 24 000 Izraelců.[6] Ostatní Izraelité se však postavili na stranu svého Boha a pobili midjánské uctívače Baal-peóra a také Bileáma.[7][8]

Jméno Bileám se vykládá jako „Hubící lid“.[9] Podle midraše byl Bileám jedním ze synů Jákobova proradného tchána Lábana.[10] Tento Lábanův potomek se později údajně stal rádcem egyptského faraóna a jakožto rádce mu doporučoval, aby Izraelce ve své zemi zničil.[11] O Bileámovi se rovněž zmiňují novozákonní spisy, a sice Druhý list Petrův,[12] list Judův,[13] a Zjevení Janovo.[14] Mišna v traktátu Pirkej Avot[15] uvádí tři charakterové vady, jimiž se vyznačoval Bileám. Jsou to tyto:

 1. zlé oko (hebrejsky, עַיִן רָעָה‎, ajin ra‘a),
 2. vypínavý duch (hebrejsky, רוּחַ גְּבוֹהָה‎, ruach gevoha),
 3. rozmáchlý život (hebrejsky, נֶפֶשׁ רְחָבָה‎, nefeš rechava).

Za jednoho z žáků Bileáma je proto považován každý člověk, který je nešťastný, když vidí, že se druhému daří, který je zároveň bohorovný, domýšlivý a bezostyšný a který má navíc nezřízenou touhu po majetku. Charakterovým protipólem Bileáma je Abrahám.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Nu 22, 5 (Kral, ČEP)
 2. Z TUDELY, Benjamín; Z ŘEZNA, Petachja. Dva středověké hebrejské cestopisy. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-436-7. S. 28. 
 3. Nu 22, 22 (Kral, ČEP)
 4. Nu 25, 1 (Kral, ČEP)
 5. Nu 25, 3 (Kral, ČEP)
 6. Nu 25, 9 (Kral, ČEP)
 7. Nu 31, 8 (Kral, ČEP)
 8. Joz 13, 22 (Kral, ČEP)
 9. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 111. 
 10. Časopis Šavua tov 88/5768, str. 1. www.olam.cz [online]. [cit. 2015-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 11. Časopis Šavua tov 36/5767, str. 7. www.olam.cz [online]. [cit. 2015-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 12. 2Pt 2, 15 (Kral, ČEP)
 13. Ju 1, 11 (Kral, ČEP)
 14. Zj 2, 14 (Kral, ČEP)
 15. SLÁMA, Petr. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. S. 208. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]