Absolutní datování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Datování v archeologii se dělí na relativní a absolutní. Metoda relativní zjišťuje pouhou následnost mezi prameny a metoda absolutního datování, též zvaná chronometrická nebo kalendářní, určuje stáří pramene na lineární časové ose. Absolutní tedy znamená přesnější určení času, poukazuje na datové zařazení do určitého časového období.

Radiometrické datování je založené na principu, že chemické prvky obsahují radioaktivní izotopy, jejichž množství se v čase mění. Známe-li rychlost (poločas) rozpadu izotopů a jejich „původní“ poměr, můžeme z jejich poměru ve zkoumaném vzorku odvodit, kdy proces radioaktivního rozpadu začal.

Radiokarbonové datování je nejčastěji používaná technika, kterou lze použít pouze u biologických pozůstatků. Výpočet je stanoven díky poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku C14 v původně živém organickém materiálu.

Termoluminiscence, používá se pro datování vypálených hliněných struktur, např. keramiky. Křemičité minerály v hliněných předmětech absorbují tepelné záření na svoji maximální hodnotu (děje se tak při vypalování př. cihel v peci) a dojde zde k prudkému vyzáření. Poté začnou minerály záření sice znovu absorbovat, ale už ne na maximum. Rozdíl mezi maximální hodnotou a v současnosti naměřenou hodnotou nám pomáhá určit stáří artefaktů.

Optická luminiscence, metoda pro určování staří zeminy, konkrétně mikro zrnka křemene, které jsou v archeologických vrstvách přítomny prakticky všude. Výkop se provádí za tmy, protože metoda zjišťuje, kdy byl předmět naposled vystaven světlu.

Dendrochronologie, založena na analýze letokruhů, je vůbec nejpřesnější metodou. Podle jejich množství, vzdálenosti, velikosti a za pomoci kalibračních křivek, které byly vytvořeny, můžeme určit nejen stáří stromu, ale i klimatické podmínky v daných letech.

Archeomagnetické datování, datace pecí a výrobků z pálené hlíny. Využívá magnetické vlny.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]