Ѣ

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Písmeno cyrilice
Ѣ ѣ
obrázek písmene Ѣ ѣ
kódování majuskule
(dec/hex)
  minuskule
(dec/hex)
Unicode 1122/0462   1123/0463
ISO 8859-5 --   --
Windows-1251 --   --
CP866 --   --
KOI7 --
KOI8-O 178/B2   162/A2
YUSCII --   --

Ѣ, minuskule ѣ (jať, rusky ять) je již běžně nepoužívané písmeno cyrilice. Používá se pouze v liturgických textech. V návrhu nové azbuky chantyjštiny je uvažováno se znakem Ѣ jako s ligaturou spřežky ть, podobně jako spřežky ль a нь tvoří ligatury љ a њ.[1]

Užití ve staroslověnských textech a vývoj[editovat | editovat zdroj]

S písmenem jať je možné se setkat už u staroslověnských památek. Lze si tam také všimnout, že se postupně namísto znaku pro jať používá (ja), což znamená, že se nejspíše vyslovovalo velmi podobně. K těmto změnám dochází hlavně na začátku slov. Tyto informace se donesly z byzantských a latinských záznamů, kdy cestovatelé neslovanského původu zaznamenali hlásky (jať), kterou sami neznali, a psali co slyšeli. Protože slyšeli pokaždé něco jiného, ví se, v jaké pozici se jať zhruba mohl nacházet.[2]

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Původem se jať vykrystalizoval z praindoevropského dlouhého E, a to změnou, ke které došlo, kdy se nacházelo před souhláskami měkkými. Jeho vývoj se během následujících století měnil, a to na všech územích, kde se postupně staroslověnský jazyk rozrůznil do řady dialektů a nakonec samostatných jazyků. Například v západním jihoslovanském prostředí, kde se vytvořily v budoucnosti srbský a chorvatský jazyk výsledkem byl vznik řady dialektů a nářečí, která se liší nejen používáním přízvuků, ale především i reflexem jatě (ekavice, ijekavice, ikavice). Srbská redakce církevní slovanštiny používala podobu jať jako E. Pod jejím vlivem docházelo k některým nepatrným změnám i v oblastech, kde se jať realizoval jinak. A na druhou stranu do ekavského jazykového prostoru pronikala spousta vlivů ikavských a ijekavských, např. podoba některých zájmen.

Realizace v různých slovanských jazycích[editovat | editovat zdroj]

V různých slovanských jazycích se z hlásky zachycené tímto písmenem vyvinuly jiné:

Písmeno existuje i v jotované variantě jako (jotovaný jať), ale vyskytuje se vzácně.

V hlaholici mu odpovídá písmeno .

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Материалы Рабочей группы по совершенствованию графики и орфографии хантыйского языка na doinhmao.ru, vyd. 2012-10-18, dokument vytvořen 2012-10-16
  2. ĐORĐIĆ, Petar. Staroslovenski jezik. [s.l.] : Matica srpska, 1975. Kapitola O slovu jat, njegovoj glasovoj vrednosti i upotrebi. (srbochorvatština)