Šrámkova Sobotka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka (1877–1952). Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, koncerty, divadelní představení a v neposlední řadě také dílny s předními českými umělci a odborníky. Od 4. do 11. července 2020 se bude konat již 63. ročník festivalu nazvaný Od folkloru k folkloru.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počátky festivalu jsou spjaty jednak s předválečnými letními divadelními slavnostmi v Sobotce, jichž se Šrámek účastnil jako autor, a jednak s letní přehlídkou amatérských divadelních souborů pořádanou místním patriotem MUDr. Aloisem Kafkou v létě 1947. U příležitosti Šrámkových nedožitých 80. narozenin byl uspořádán první ročník festivalu v létě 1957. Na jeho uskutečnění se podíleli především Milka Hrdličková-Šrámková (Šrámkova družka), Marie a Václav Hejnovi (učitelé a správci archívu Fráni Šrámka), Drahomíra Bílková-Kyzivátová (předsedkyně MNV) a již zmiňovaný Alois Kafka, od konce roku 1987 do roku 1997 utvářel ideově především Jaroslav Šimůnek, po něm Jan Bílek a další. Po letech změn, diskusí a ideových sporů došlo roku 2015 k ustanovení města Sobotka tím, kdo festival pořádá, a to prostřednictvím Městského kulturního střediska (MKS). Zároveň s festivalem vznikla i sobotecká odnož Exkurzně vzdělávací základy (EXOD) pro učitele. V roce 1999 byl na Šrámkově Sobotce založen několika studenty časopis Splav!, jehož redaktoři se od té doby aktivně podílejí na tvorbě festivalu ve spolupráci s MKS, Přípravným výborem festivalu a dalšími externími subjekty, jež se na přípravě Šrámkovy Sobotky podílejí. V roce 2016, u příežitosti osmnáctých narozenin časopisu, se redakce rozhodla po dohodě se základajícími členy Splav!u přejmenovat na Raport!, aby tak upozornila mj. na proměnu vlastní poetiky a směřování časopisu. Časopis vydává Spolek Splav!, který je také vydavatelem Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, nejedná se tedy o oficiální festivalový zpravodaj.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Festival se koná vždy v prvním prázdninovém týdnu, otevírá tak léto, ukončuje školní rok i divadelní sezónu. Každý ročník má stanoveno nosné téma, kterému se přizpůsobuje náplň festivalu.

Návštěvníky festivalu jsou především studenti humanitních oborů, ale také učitelé, zaměstnanci knihoven a další kulturní pracovníci. Festivalové publikum je velmi pestré, tvoří jej lidé všech generací - i vzhledem k programové skladbě se na festival stále vracejí lidé, kteří na festival jezdili jako studenti a nyní se sem vrací i s vlastními dětmi a partnery, významnou část publika tvoří také lidé v seniorském věku. Učitelé se rovněž mohou zúčastnit festivalu prostřednictvím základny EXOD, projektu odborového svazu pracovníků ve školství ČMOS. Festivalových dílen se každoročně zúčastní více než sto účastníků. Celý týden na festivalu prožije na dvě stě lidí, mnozí však přijíždějí jen na pár dní, což přispívá k pestrosti festivalového publika, počty účastníků samozřejmě v rámci jednotlivých pořadů navyšují také samotní obyvatelé Sobotky.

Programové schéma festivalu se dynamicky proměňuje. V 60. letech platilo, že po slavnostním zahájení následovalo poetické odpoledne spojené s procházkou po městě a recitací, následující dny pak začínaly odbornými přednáškami a pokračovaly odpoledními vzdělávacími a kulturními akcemi; ty pak tvořily také program večerní. V posledních letech začíná festival v sobotu večer koncertem, v neděli dopoledne probíhá slavnostní zahájení. Během týdne začíná den odbornou přednáškou, po poledni si lze vybrat z poslechových pořadů a dvou bloků autorských čtení; večery jsou pak věnovány divadelním inscenacím, literárním pořadům, koncertům nebo filmovým projekcím. Celou dobu je možné navštívit také některou z výstav. V roce 2016 se poprvé konal běžecký závod Šrámkova jedenáctka, který nahradil dříve pořádaný běh k nyní již neexistující Semtinské lípě.

V neděli probíhá jednodenní BarCamp, interaktivní konference určená především učitelům a pracovníkům ve školství, celý projekt zastřešuje a organizuje Josef Šlerka.

Paralelně probíhají také vzdělávací a tvůrčí dílny, jejichž výstupy účastníci prezentují v sobotu na tzv. jarmarku dílen. V dřívějších dobách byly dílny věnovány výhradně uměleckému přednesu a byly určeny pouze studentům pedagogických a filozofických fakult (do 80. let byly koncipovány včetně soutěžní přehlídky), s měnící se dobou a vývojem zájmů účastníků byla nabídka dílen postupně rozšířena: kromě recitací a hlasové pedagogy se objevují tvůrčí dílny věnované překladu z němčiny a angličtiny, tvůrčímu psaní, rozhlasovému dokumentu,[1] divadelní a literární kritice, recitaci, divadelní tvorbě (mezi lektory se v posledních letech objevili např. Tomáš Dimter, Marek Šindelka, Jonáš Hájek či Olga Walló). Velmi oblíbené jsou tzv. dětské dílny – v nich se tvůrčí práci s dětmi věnují zkušení pedagogové, takže se dílen pro dospělé mohou zúčastnit i ti, kteří přijedou s vlastními ratolestmi. Celý festival se ostatně snaží vycházet vstříc mladým rodinám, děti mají v prostorách festivalové zahrady k dispozici hračky a každý rok se mohou těšit na několik divadelních představení určených právě mladším ročníkům. Dílnu EXODu vede rozhlasová režišérka a dlouholetá návštěvnice festivalu Hana Kofránková, populární je také odpolední sbor vedený Jiřím Šlupkou Svěrákem.

Dříve – do roku 2009 – byla s festivalem spjata také literární soutěž. Byla organizována ve třech kategoriích (poezie pro autory do 35 let, próza pro autory do 35 let, vlastivědné práce o regionu Českého ráje a Jičínska). Mezi úspěšnými autory lze najít některé v současné době oceňované prozaiky nebo básníky (Kateřina Rudčenková, Jan Riedelbauch, Michal Bystrov).

Seznam festivalových témat uplynulých ročníků[editovat | editovat zdroj]

2020 LXIV. SŠ - Od folkloru k folkloru

2019 LXIII. ŠS - Na scénu!

2018 LXII. ŠS - Čas v nás

2017 LXI. ŠS - Kritika. Výpověď umění?

2016 LX. ŠS - Lyrika dnes

2015 LIX. ŠS - Staří mistři. Kouzlo literárního řemesla

2014 LVIII. ŠS - Norma. Posouvání hranic

2013 LVII. ŠS - XMÍCHU. Humor v jazyce a literatuře

2012 LVI. ŠS - Já píši Vám... :) Od dopisu k emailu

2011 LV. ŠS – Bylo nebylo, je není (Mýtus v literatuře)

2010 LIV. ŠS – Máchovské variace

2009 LIII. ŠS – Šrámkova Sobotka online (Jazyk, literatura, škola a nová média)

2008 LII. ŠS – Mají si co číst? (Literatura pro děti a její čtenáři)

2007 LI. ŠS – Léto s tělem (Šrámek v souvislostech)

2006 L. ŠS – Znějící řeč (Kultura mluveného projevu)

2005 XLIX. ŠS – Kolik příležitostí má jazyk (Šest procházek lingvistickými lesy)

2004 XLVIII. ŠS – Kde domov jejich? (Česko – literární křižovatka Evropy)

2003 XLVII. ŠS – Hledání ztraceného smyslu (Proměny české literární teorie 20. století)

2002 XLVI. ŠS – Žena dělá slovo, slovo dělá ženu

2001 XLV. ŠS – Krajina textu

2000 XLIV. ŠS – Slovo a paměť

1999 XLIII. ŠS – Hudebnost jazyka

1998 XLII. ŠS – Mateřština a historie

1997 XLI. ŠS – A přece Šrámek!

1996 XL. ŠS – Mateřština a doba

1995 XXXIX. ŠS – Mateřština a věda

1994 XXXVIII. ŠS – Živé dědictví

1993 XXXVII. ŠS – Chrám i tvrz

1992 XXXVI. ŠS – Brána jazyků

1991 XXXV. ŠS – Venkov a literatura

1990 XXXIV. ŠS – Marsyas aneb Z okraje literatury

1989 XXXIII. ŠS – Mateřština úsměvná

1988 XXXII. ŠS – Česká píseň

1987 XXXI. ŠS – Na levém křídle budu stát

1986 XXX. ŠS – České umění překladu

1985 XXIX. ŠS – Mládí – radost – mír

1984 XXVIII. ŠS – Země zpívá

1983 XXVII. ŠS – Česká jevištní řeč

1982 XXVI. ŠS – Aby škola byla plná poezie

1981 XXV. ŠS – Revoluce a poezie

1980 XXIV. ŠS – Poslání učitele

1979 XXIII. ŠS – Čeština dneška

1978 XXII. ŠS – Básníci a písničkáři

1977 XXI. ŠS – V modré dálce rudý květ

1976 XX. ŠS – Literární minulost a současnost

1975 XIX. ŠS – V nový svět

1974 XVIII. ŠS – Chvála jazyka

1973 XVII. ŠS – Děti a poezie

1972 XVI. ŠS – Mládí zpívá

1971 XV. ŠS – Síla slova

1970 XIV. ŠS – Odkaz národu

1969 XIII. ŠS – Věrni sobě

1968 XII. ŠS – Schola ludus – Škola na jevišti

1967 XI. ŠS – Ať zním!

1966 X. ŠS – A přece klasikové

1965 IX. ŠS – Umění řečnit

1964 VIII. ŠS – Tvoříme, vymýšlíme, experimentujeme

1963 VII. ŠS – Za kulturu české řeči

1962 VI. ŠS – Za živou literární výchovu

1961 V. ŠS – Škola uměleckého přednesu

1960 IV. ŠS – téma nebylo určeno

1959 III. ŠS – Fráňa Šrámek a dělnická píseň

1958 II. ŠS – Fráňa Šrámek v hudbě

1957 I. ŠS – Šrámkova lyrická Sobotka

Financování festivalu[editovat | editovat zdroj]

Festival pořádá Město Sobotka prostřednictvím Městského kulturního střediska. Festival není plánován jako komerční akce a i když se podaří dosáhnout zisku z některého večerního představení díky vysoké návštěvnosti místních, celková bilance je ztrátová.[zdroj?] Skladba peněžních zdrojů je proměnlivá a nejist, festival finančně podporují především město Sobotka, Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury ČR či Státní fond kultury.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. JEŽEK, Michal. Dům v pocitech startující dokumentaristky Zuzany Řezníčkové. Osobnosti za mikrofonem [online]. Archiv ČRo [cit. 9.2.2017]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]