Generali Česká pojišťovna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Česká pojišťovna)
Generali Česká pojišťovna
Pobočka pojišťovny v Pražské Libni.
Pobočka pojišťovny v Pražské Libni.
Základní údaje
Právní formaakciová společnost
Datum založení1827 a 1992
SídloPraha, Česko
Adresa sídlaSpálená 75/16, Praha, 113 04, Česko (Obchodní dům Olympic)
Klíčoví lidéRoman Juráš
Charakteristika firmy
Rozsah působeníČesko
Oblast činnostipojišťovnictví
Službypojištění
Obrat37,7 mld. Kč (2022)[1]
37,6 mld. Kč (2021)[1]
Výsledek hospodaření4,5 mld. Kč (2022)[1]
9,6 mld. Kč (2021)[1]
Celková aktiva124,6 mld. Kč (2022)[1]
137,2 mld. Kč (2021)[1]
Základní kapitál4 mld. Kč (2018)
Vlastní kapitál22,4 mld. Kč (2018)
Zaměstnanci3 568 (2022)[1]
Mateřská společnostAssicurazioni Generali
MajitelGenerali PPF Holding (100 %)
Dceřiné společnostiGenerali Real Estate Fund CEE (61,9 %)
FINHAUS a.s. (100 %)
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (100 %)
Pařížská 26 (100 %)
Penzijní společnost České pojišťovny (100 %)
City Empiria (61,9 %)
Palac Krizik (50 %)
Mustek Properties (61,9 %)
IDEE (61,9 %)
Identifikátory
Oficiální webhttp://www.generaliceska.cz/
IČO45272956
ISINCZ0009106043
LEI31570010000000054609
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.) je univerzální pojišťovnou s dlouholetou tradicí v životním i neživotním pojištění. V roce 2019 měla tři miliony klientů, spravovala více než sedm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahoval 21,5 %.[zdroj⁠?] Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

Česká pojišťovna byla součástí Generali CEE Holdingu B.V., který v České republice kromě České pojišťovny vlastnil i Generali Pojišťovnu. Generali CEE Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho organizační složka sídlí v České republice v Praze. Dříve byl společným podnikem Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a PPF Group (49 %).[2] V lednu 2013 PPF Group oznámila, že svůj podíl v holdingu postupně v letech 2013 a 2014 odprodá Assicurazioni Generali a z holdingu si ponechá jeho aktiva v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a na Ukrajině.[3]

V roce 2019 Česká pojišťovna koupila část pojistného kmene Generali Pojišťovny a přejmenovala se na Generali Česká pojišťovna, když Generali Pojišťovna se přejmenovala na Pojišťovnu Patricie.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počátky českého pojišťovnictví (1827 – 1898)[editovat | editovat zdroj]

Stanovy nejstarší vzájemné požární pojišťovny v Praze s názvem Císařsko královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm svedené pojišťovací ústav byly schváleny 27. října 1827. Hlavními zakladateli byli František Josef hrabě z Vrtby ( 1765–1830) a Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu (1794–1868), kteří později stanuli ve funkci generálních ředitelů. Hlavním cílem bylo na základě vzájemnosti zabezpečovat nemovitý majetek svůj i poddaných proti nebezpečí požáru.[4] První škodu zaplatila pojišťovna v roce 1828 panu J. Lipšanskému z Loučic na panství Žehušickém. Upsané pojištěné hodnoty zpočátku činily 11 milionů zlatých, o třináct měsíců později vzrostly na 36 855 500 zlatých.[5]

Bouřlivý rok 1848, který přinesl zrušení poddanství, nové teritoriální rozdělení země a přenesení veřejné správy do rukou vládních orgánů, znamenal pro první českou pojišťovnu řadu těžkých starostí a nutnost změny vnější organizace. Trvalo řadu let, než byla uspokojivě rozřešena otázka součinnosti s veřejnými úřady. Tyto okolnosti byly také hlavní příčinou těžkých obchodních ztrát, které však společnost nepoložily.[5]

Po stránce hospodářského vývoje se dějiny ústavu v poslední čtvrtině 19. století vyznačovaly stálým vzestupem, který byl jen zčásti zpomalován přechodnými výkyvy méně příznivých let. Trvalá prosperita ústavu v tomto období se projevila zejména v téměř nepřetržitém růstu rezervních fondů. Největší ztrátu v 19. století utrpěla Česká pojišťovna pojistným plněním za škody vzniklé požárem Národního divadla dne 12. 8. 1881 ve výši 297 869 zlatých[6], ale získala si velkou prestiž u českého národa, a tím propagovala nejen sama sebe, ale i české pojišťovnictví vůbec.

Rozšiřování nabídky pojištění na větší spektrum rizik (1898 – 1922)[editovat | editovat zdroj]

Na valné hromadě v roce 1909 bylo rozhodnuto o rozšíření činnosti na nová pojišťovací odvětví – pojišťování škod proti krádežím vloupáním a pojištění zákonné odpovědnosti. Bylo rovněž ustanoveno zvláštní oddělení ústavu – požárního zajišťování. Podle tehdejších předpisů nebylo možné připojit životní pojištění k ústavu jako zvláštní oddělení, a tak byl pro tento účel zřízen samostatný ústav, Česká vzájemná životní pojišťovna. Svým ředitelstvím i osobou předsedy správní rady byla však tato společnost úzce spjata s ústavem mateřským.[4]

První česká vzájemná pojišťovna byla členem prakticky všech tarifních i jiných dohod, které byly sjednány v domácím pojišťovacím obchodu. Svůj vliv se snažila posilovat i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Hospodářská krize na počátku třicátých let rozlet ústavu přibrzdila, stejně jako nepřehledná situace za druhé světové války, kdy v zemi převzaly vliv německé pojišťovny.

Znárodnění a monopolizace (1948 – 1988)[editovat | editovat zdroj]

Vyhláškou Ministerstva financí z 25. 5. 1948 bylo pět stávajících pojišťoven sloučeno v Československou pojišťovnu n.p.[6], která se tak stala monopolní pojišťovnou na území ČSR pro pojišťování vnitrostátních i zahraničních rizik a zajišťování. V roce 1950 byly vydány dvě zákonné normy, díky nimž byla poprvé v dějinách československého zákonodárství pojišťovna začleněna do ekonomicko-finančního systému ČSR. Nejrozsáhlejší a společensky nejvýznamnější oblastí činnosti ČP bylo pojištění obyvatelstva, zvláštní kapitolou vnitrostátní pojišťovací činnosti bylo pojišťování socialistických organizací (právnických osob). Kromě poskytování pojistné ochrany měla zákonem uloženo aktivní provádění zábrany škod.[7]

Státní pojišťovna se stala součástí československého finančního systému a její organizační struktura se přizpůsobila státnímu administrativnímu členění s hlavní správou v Ministerstvu financí. Na sklonku šedesátých let došlo k závažné změně v souvislostí s federalizací Československa: vznikly Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna. Nové pojistné potřeby se objevily především v souvislosti s přítomností sovětských okupačních vojsk na československém území.[7]

Změny se dotýkaly třeba nové koncepce rozvoje pojištění obyvatelstva, která se v sedmdesátých a osmdesátých letech v obou pojišťovnách zakládala na přednostním rozvoji pojištění osob. V roce 1975 vydala obě národní Ministerstva financí Zásady o bezziskovosti v životním a důchodovém pojištění.[7] V 70. letech došlo i k vypracování nové koncepce provozování zábranné činnosti v České státní pojišťovně.

Privatizace[editovat | editovat zdroj]

Česká pojišťovna, pobočka Mělník.

Po sametové revoluci byla ČP postupně privatizována. Vláda schválila transformaci na akciovou společnost, 1. května 1992 proběhl zápis do obchodního rejstříku.[8] Patnáct procent akcií bylo nabídnuto v kupónové privatizaci, většina z nich skončila v privatizačních fondech spravovaných společnostmi Harvard Capital & Consulting, První investiční a Spořitelní investiční společnost. Následně došlo k prodeji majoritního podílu polostátním bankám. ČSOB získala 14 %, Komerční banka, Investiční a poštovní banka, Česká spořitelna a Interbanka shodně 10 %, Fond národního majetku si ponechal pouze 30 % podíl.[9]

V polovině devadesátých let měly české banky problémy s klasifikovanými úvěry. Problémy měly nejen banky, které držely v ČP majoritní podíl, ale také Kreditní banka Plzeň a Pragobanka, které vlastnila ČP. Tuto situaci využila investiční společnost PPF vedená Petrem Kellnerem. Investiční privatizační fondy spravované PPF odkoupily od České spořitelny a Interbanky jejich podíly. Stav Kreditní banky Plzeň a Pragobanky se rychle zhoršoval a ČP hrozily miliardové ztráty. 19. června 1996 se konala na Ministerstvu financí schůzka akcionářů ČP.[10] [11] Stát zastupovali ministr financí Ivan Kočárník (ODS), šéf FNM Roman Češka (ODA) a guvernér ČNB Josef Tošovský. Byla podepsána dohoda, na základě které skupina PPF převzala řízení samotné ČP a manažeři IPB si vzali na starost problémové banky. Součástí dohody byla opce pro PPF a IPB na odkoupení podílu ČSOB, podmíněná hospodařením ČP za rok 2007 (1997?) v černých číslech a auditorským výrokem bez výhrad. V roce 1998 PPF a IPB odkoupily podíl ČSOB a společně ČP ovládly, FNM a KB měly dohromady pouze 40% akcií.

Pobočka v České Lípě

V roce 2000 získala 31% akcií od IPB, podle pozdějších informací za 5,6 miliardy Kč, k červnu 2000 tak ovládala PPF 53,7%. Transakce byla později napadena u soudu, protože PPF uplatnila vysokou pokutu za pozdní převod části akcií ve výši 1,6 miliardy Kč. Spory se státem i ČSOB, jež získala aktiva zkrachovalé IPB, trvaly až do roku 2006 a nakonec skončily podle informací médií smírem.[12] V roce 2000 vláda Miloše Zemana odmítla nabídku PPF na odkup podílu FNM (asi 30% akcií), v roce 2001 však prodej podílu schválila. Stát získal za jednu akcii 3 750 Kč, celkem 3,9 miliardy korun. Ve stejném roce PPF získala i 10% podíl od Komerční banky za 1,279 miliardy Kč. V roce 2005 PPF rozhodla jako vlastník více než 90% vlastník o provedení squeeze-outu (vytěsnění minoritních akcionářů) za 21 288 Kč za akcii a stala se tak jediným vlastníkem České pojišťovny.[12]

Generali[editovat | editovat zdroj]

V roce 2006 byl stoprocentní podíl PPF převeden do nově vzniklé společnosti CZI Holdings N.V., kam byla převedena i další aktiva PPF z oboru pojišťovnictví z Ruska a Ukrajiny. V roce 2007 PPF a Assicurazioni Generali oznámily, že vytvoří společný podnik – Generali PPF Holding, do kterého Generali vloží 1,1 miliardy eur a svá středoevropská aktiva, čímž v holdingu získá podíl 51%; PPF (resp. její dceřiná společnost PPF Co1 B.V.) pak vloží CZI Holding a v holdingu získá podíl 49 %. Společný podnik zahájil činnost v lednu 2008.[12]

V lednu 2013 PPF Group oznámila, že svůj podíl v holdingu postupně v letech 2013 a 2014 odprodá Assicurazioni Generali za 1,286 (2013) a 1,235 (2014) miliardy eur a dále získá dividendy ve výši 352 milionů eur, celkem tedy 2,873 miliard eur (asi 73 miliard Kč). Dále PPF Group z holdingu odkoupila za 80 milionů eur jeho aktiva v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a na Ukrajině.[3] Galerie PPF Art skupiny PPF Petra Kellnera zakoupila také Galerii České pojišťovny.[13]

V prosinci roku 2019 převzala většinu pojišťovacích aktivit Generali Pojišťovny a přejmenovala se na Generali Česká pojišťovna. Nové logo obsahuje znak Generali a název Generali Česká pojišťovna. Změna proběhla 21. prosince 2019.[14]

Členství v důležitých organizacích[editovat | editovat zdroj]

Dceřiné společnosti[editovat | editovat zdroj]

Mezi dceřiné společnosti patří:

a další společnosti a nadace v České republice, Irsku, Bělorusku, Rumunsku a v Rusku.

Bývalé dceřiné společnosti[editovat | editovat zdroj]

 • ČP DIRECT, a.s.
  • Vymazána z OR, sloučena se společností Direct Care s. r. o.
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
  • Do r. 2016 ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 • Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond
  • Do r. 2016 ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s.
  • Vlastní akciovou společnost City Empiria, které patří stejnojmenná budova

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g výroční zpráva. Dostupné online.
 2. Výroční zpráva České pojišťovny za rok 2010
 3. a b PPF Group: Skupina PPF prodává svůj 49% podíl v Generali PPF Holdingu (“GPH”) společnosti Assicurazioni Generali. www.ppf.cz [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-11-01. 
 4. a b Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 1: Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Miroslav Marvan. 1989
 5. a b 180 let České pojišťovny, 2007
 6. a b Kapitoly z historie českého pojišťovnictví, Miroslav Marvan, Josef Chaloupecký, 1997
 7. a b c Dějiny pojišťovnictví v Československu, 3.díl. Josef Chaloupecký, Miroslav Marvan. 1997
 8. Obchodní rejstřík na justice.cz, IČ 45272956
 9. Monika Antonová, Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP, 2000, strana 30 (diplomová práce, IES FSV UK, konzultant Roman Matoušek)
 10. Tomáš Němeček, Naši oligarchové, Respekt, 19. dubna 2004, strana 13, kopie článku na transparency.cz
 11. poslanec Petr Vrzáň, řeč k návrhu novely zákona o bankách pronesená v poslanecké sněmovně 13. května 1998
 12. a b c Finanční noviny: Generali odkoupí podíl PPF, zaplatí 2,5 miliardy eur
 13. E15 z 6. 1. 2015: Kellner koupil sbírku obrazů České pojišťovny
 14. KUČERA, Petr. Už fungují společně. Vznikla Generali Česká pojišťovna [online]. [cit. 2020-01-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]