Životní pojištění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník[1], smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.[2] Smlouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).[3]

Druhy životních pojištění[editovat | editovat zdroj]

Na trhu existuje velká nabídka životních pojištění, které se liší různou pojistnou ochranou a mírou flexibility, tj schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta. Základní rozdělení životního pojištění je životní pojištění bez rezervotvorné složky a životní pojištění s rezervotvornou složkou. Životní pojištění je však pojistný produkt a jako takový by se měl primárně i využívat, tedy k zajištění následků zhoršení zdravotního stavu z důvodu úrazu nebo nemoci, případně k zajištění rodiny a závazků v případě úmrtí jednoho z živitelů rodiny.[4]

Životní pojištění bez rezervotvorné složky[editovat | editovat zdroj]

Tento druh pojištění má pouze jednu část. Veškeré zaplacené pojistné jde na krytí poplatků za sjednaná rizika. Jedná se o vysoce transparentní druh pojištění. Do této skupiny patří:

 • rizikové životní pojištění
 • úvěrové životní pojištění
 • úrazové pojištění

Životní pojištění s rezervotvornou složkou[editovat | editovat zdroj]

Tento druh pojištění má dvě části. Část zaplaceného pojistného jde na krytí poplatků za sjednaná rizika. Z druhé části zaplaceného pojistného se vytváří finanční rezerva. Tyto kombinované produkty jsou obvykle velmi netransparentní a výnosy jsou velmi nízké, v reálné hodnotě mnohdy i záporné. Pro vytváření rezerv je tedy vhodnější použít spořící a investiční nástroje. Do této skupiny patří:

 • kapitálové životní pojištění - finanční rezerva je zhodnocována technickou úrokovou mírou mínus poplatky produktu, můžou být připisovány podíly na výnosech
 • investiční životní pojištění - finanční rezervy jsou investovány do podílových fondů, výnos záleží na vývoji na finančních trzích
 • důchodové pojištění - v podstatě jen marketingový název pro kapitálové životní pojištění

Výhody životního pojištění[editovat | editovat zdroj]

Finanční krytí při úrazu, smrti, trvalých následků, hospitalizace, vážných onemocnění či invaliditě.

Nevýhody životního pojištění[editovat | editovat zdroj]

 • Poplatková struktura produktu není vhodná pro vytváření rezerv v pojištění [5]
 • Daňové úlevy motivují občany k vytváření rezerv v nevhodném produktu
 • Složité pojistné podmínky, výluky

Životní pojištění a daně[editovat | editovat zdroj]

Životní pojištění je podporováno státem, který umožňuje daňové úlevy, které se týkají zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Při uzavření více pojistných smluv platí stále částka dvanáct tisíc. Při odpočtu 12.000 Kč činí roční úspora 1.800 Kč. Od ledna 2017 platí větší daňové výhody. Pokud mají lidé správně nastavenou smlouvu, budou si moci snížit daňový základ až o 24 tisíc korun.[6] Smlouva musí být sjednána na minimálně 5 let a minimálně do 60 let věku. Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40.000 Kč pro smlouvy na 5 - 15 let a 70.000 kč pro smlouvy nad 15 let. Dále musí být pojištěná osoba plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu. Pozor, pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy před 60 rokem věku, je nutné všechny uplatněné úlevy zpětně dodanit a vrátit tak státu.

Ukončení pojistné smlouvy[editovat | editovat zdroj]

Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Výpověď pojistné smlouvy se řídí příslušnými paragrafy občanského zákoníku nebo zákonu o pojistné smlouvě, záleží na tom, kdy pojistná smlouva začala platit. Standardní výpovědní lhůta je 6 týdnů, smlouva pak zanikne k nejbližšímu výročí, buď měsíčnímu nebo ročnímu, záleží na pojistných podmínkách. Pojistnou smlouvu lze ukončit i dohodou, pokud na to pojišťovna přistoupí. Případně může pojistná smlouva zaniknout pro neplacení pojistného. V tomto případě má pojišťovna nárok na pojistné do data zániku pojistné smlouvy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/
 2. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pojistna_smlouva/
 3. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
 4. http://afpcr.cz/zivotni-pojisteni-jak-ho-pouzivat/
 5. http://afpcr.cz/pravda-o-danovych-ulevach-zivotni-pojisteni/
 6. S.R.O., Via Aurea. V roce 2017 platí výhodnější daňové výhody u životního pojištění - Porovnej24.cz. www.porovnej24.cz [online].  [cit. 2017-05-19]. Dostupné online.  (česky)