Krádež

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Historické vyobrazení krádeže bot
Na tento článek je přesměrováno heslo Zloděj. O krádežích v přírodě pojednává článek kleptoparazitismus.

Krádež (také odcizení, nezaměňovat se zcizením) je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. Právní řády všech zemí ji hodnotí jako trestný čin, přičemž ovšem v řadě z nich jsou vyčleněny jako zvláštní trestné činy různé speciální případy přisvojení si cizích věcí či hodnot, jako jsou např. zpronevěra či podvod.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Některé formy přisvojení cizího majetku mohou být v některých obdobích či společnostech zákonem či zvykovým právem tolerovány či podporovány. Ty pak v tomto kontextu nejsou, minimálně z právního hlediska, chápány jako krádež (konfiskace, válečná kořist). Morální pohled nebo pohled různých skupin se také může od právního pohledu v některých případech a dobách lišit.

U živočichů se takové chování nazývá kleptoparazitismus. Chorobná a nezadržitelná touha po odcizování věcí je psychická porucha zvaná kleptomanie. Osoba páchající krádež se běžně nazývá zloděj. Krádež, při které pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pod pohrůžkou okamžitého vykonání násilí, se nazývá loupež.

Krádež podle zákonů České republiky[editovat | editovat zdroj]

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) pojednává o krádeži v § 205:[1]

§205 Krádež
 • (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
  • a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
  • b) čin spáchá vloupáním,
  • c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  • d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  • e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 • (2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 • (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 • (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  • b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 • (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 • (6) Příprava je trestná.

Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.) v § 8 stanoví, že fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením nebo poškozením věci z takového majetku, přičemž i pokus takového přestupku je trestný a v případě, že pachatelem je fyzická osoba, se přestupku dopustí též organizátor, návodce nebo pomocník. Za přestupek lze uložit pokutu do 50000 Kč, a je-li některý z přestupků příslušných odstavců přestupkového zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70000 Kč. Za přestupek lze uložit též omezující opatření. Řízení o přestupku spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]