Úmrtní list

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úmrtní list Vladimíra Clementise, vydaný roku 1952.

Úmrtní list je matriční doklad a veřejná listina, potvrzující úmrtí člověka a základní údaje o něm, kterou vydává na žádost příslušný matriční úřad podle podkladů z knihy úmrtí.

Úmrtí se zapisuje do knihy úmrtí toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu k úmrtí došlo, případně v jehož obvodu byla zemřelá osoba nalezena či v jehož obvodu byla vyložena z dopravního prostředku, v němž zemřela. Zápis na základě soudního prohlášení za mrtvého provádí Úřad městské části Praha 1 a úmrtí českých občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed. Zápis se pak provádí buď na základě listu o prohlídce mrtvého, který musí příslušnému matričnímu úřadu do tří dnů zaslat prohlížející lékař, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.

Žádost o vydání úmrtního listu může podat člen rodiny, nebo ten, kdo prokáže, že jej potřebuje pro uplatnění svých práv před úřady. Úmrtní list obsahuje tyto údaje o zemřelém:

  • den, měsíc, rok a místo úmrtí,
  • jméno a příjmení,
  • den, měsíc, rok a místo narození,
  • rodné číslo, osobní stav, pohlaví a místo trvalého pobytu,
  • jméno a příjmení žijícího manžela či partnera,
  • příčina smrti a
  • datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk jeho razítka.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]