Kniha úmrtí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kniha úmrtí je jednou z matričních knih, do které se zapisují úmrtí osob. Každý správní obvod udržuje vlastní knihu úmrtí, kde jsou sepsána veškerá úmrtí v daném obvodu a také nalezené mrtvoly ve správním obvodu.

Zápis se provádí na základě listu o prohlídce mrtvého nebo na základě rozhodnutí soudu o prohlášení osoby za mrtvou.

Povinné údaje[editovat | editovat zdroj]

Součástí záznamu o úmrtí je:

 • místo úmrtí,
 • den, měsíc a rok úmrtí,
 • jméno a příjmení (popř. rodné příjmení),
 • den, měsíc, rok a místo narození,
 • osobní stav,
 • rodné číslo,
 • pohlaví,
 • státní občanství,
 • místo trvalého pobytu,
 • jméno, příjmení (popř. rodné příjmení) žijícího manžela/manželky/partnera,
 • rodné číslo manžela/manželky/partnera,
 • datum provedení zápisu,
 • podpis matrikáře.

Změny po vyhlášce č. 389/2007 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Z důvodu zavedení vyhlášky č. 389/2007 Sb. o registrovaném partnerství je možné používat starší tiskopisy až do 31. prosince 2020 za předpokladu, že v nich bude provedena změna slov „žijící manžel“ na „žijící manžel/partner“.

Doba archivace[editovat | editovat zdroj]

Kniha úmrtí musí být archivována matričním úřadem po dobu 75 let od posledního zápisu. Na žádost se vydává úmrtní list, který je vyhotoven na základě údajů z knihy úmrtí.

Související články[editovat | editovat zdroj]