Zemědělství na Slovensku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zemědělství na Slovensku lze označit jako rozvinuté. Slovenské zemědělství užívá 19 350 km² zemědělské půdy (39,5% území) a ještě na začátku 20. století zaměstnávalo 60% obyvatelstva. V současnosti zaměstnává spolu se souvisejícími odvětvími 4,9% ekonomicky aktivního obyvatelstva (asi 100 050 zaměstnanců). Nejvhodnější podmínky na rostlinnou výrobu jsou v nížinách. Na Slovensku se pěstuje hlavně obilí (60% osevních ploch), dále pak olejniny, jednoleté a dvouleté pícniny. Brambory, luštěniny a zelenina (hlavně rajčata, bílé zelí, cibule, paprika a mrkev) se pěstují celkem na asi 3% orné půdy. Na Slovensku se nachází 6 vinařských oblastí. Většina hroznů se pěstuje hlavně na západním, méně na středním a nejméně na východním Slovensku. Ve vyšších polohách se využívají pastviny na chov hovězího dobytka a ovcí. Větší část živočišné výroby je soustředěná v nížinách, kde se nacházejí dostatečné zdroje pícnin.

K 31. prosinci 2009 se na Slovensku chovalo:

Druh Počet kusů v tisících
Hovězí dobytek 471
Prasata 740
Ovce 376
Kozy 35
Koně 7
Drůbež (z toho slepice) 13 583 (6 252)

Počet chovaných zvířat většiny druhů má dlouhodobě tendenci poklesu, hlavně v důsledku poklesu domácího odbytu a nízké kupní sily domácího obyvatelstva.

Půdní fond[editovat | editovat zdroj]

Struktura půdního fondu v SR v letech 2007 – 2012 byla nasledovná (všechny údaje v ha k 1. lednu daného roku)

Rok Celkem Zemědělská půda Orná půda Chmelnice Vinice Zahrady Ovocné
sady
TTP Lesní půda Vodní
plochy
Zastavané
plochy
Jiné
2007 4 903 397 2 430 683 1 427 357 534 27 314 76 813 17 792 880 873 2 006 939 93 325 227 092 145 357
2008 4 903 573 2 428 899 1 425 896 530 27 243 76 720 17 590 880 920 2 007 142 93 656 227 931 145 945
2009 4 903 704 2 423 478 1 421 852 520 27 258 76 636 17 360 879 853 2 008 257 94 575 229 059 148 335
2010 4 903 717 2 417 933 1 417 983 519 27 140 76 563 17 257 878 470 2 008 843 94 645 229 941 152 356
2011 4 903 644 2 414 291 1 416 633 520 27 091 76 529 17 034 876 484 2 011 250 94 761 230 589 152 753
2012 4 903 613 2 410 812 1 415 653 517 26 997 76 563 16 858 874 224 2 012 336 94 764 231 967 153 733

Výnosy[editovat | editovat zdroj]

Průměrná úrodnost zemědělských plodín na Slovensku v roce 2005 (t/ha)[1]
pšenice 4,70
žito 3,34
ječmen 4,00
oves 2,69
kukuřice na zrno 7,89
brambory 22,15
slnečnice 2,32
řepka olejka 2,44
cukrová řepa 54,96
Průměrná užitkovost některých hospodářských zvířat na Slovensku v roce 2005[2]
Průměrná roční dojivost v l 5 812
Průměrný přírůstek telat v kg na 100 krmných dní 72,36
Průměrný přírůstek mladého chovného hovězího dobytka v kg na 100 krmných dní 61,76
Průměrný přírůstek výkrmného hovězího dobytka v kg na 100 krmných dní 83,52
Průměrný přírůstek mladých chovných prasat v kg na 100 krmných dní 39,82
Průměrný přírůstek výkrmných prasat v kg na 100 krmných dní 59,08
Hrubá zemědělská produkce v běžných cenách v roce 2002 (v mil. Sk)[1]
Hrubá rostlinná produkce 28 745
obilniny 12 330
obchodní plodiny 5 159
krmiva 2 123
zelenina 3 747
brambory 2 522
ovoce 949
hrozny 562
ostatní rostlinná výroba 1 353
Hrubá živočišná produkce celkem 34 190
hovězí dobytek 4 522
prasata 11 378
ovce a kozy 338
drůbež 4 060
mléko surové 9 946
vejce 1 944
ostatní živočišná výroba 2 002

Reference[editovat | editovat zdroj]