Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Workshop

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Workshop slouží ke shromažďování a rozboru argumentů pro rozhodnutí Arbitrážního výboru. Obsahuje návrhy účastníků řízení, komentáře arbitrů, stran sporu a jiných. Nejprve jsou analyzovány důkazy, následuje rozbor principů, o něž by se mělo opírat rozhodnutí. Hledají se důležitá fakta a možná opatření. Každý editor by měl své návrhy a komentáře podepisovat. Později budou arbitři hlasovat o akceptovatelnosti jednotlivých položek a umístí je případně na stránku Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil.

Úvodní fáze[edit | edit source]

Podněty a žádosti stran[edit | edit source]

Šablona[edit | edit source]

n) {Text s podnětem nebo žádostí}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Analýza důkazů[edit | edit source]

Sem vkládejte jednotlivé důkazy (s diffy) a detailní analýzou

Šablona[edit | edit source]

n) {Text s analýzou důkazu}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená dočasná opatření[edit | edit source]

Šablona[edit | edit source]

n) {Text navrženého dočasného opatření}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Obecná diskuse[edit | edit source]

Šablona[edit | edit source]

n) {Námět do diskuse}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržená závěrečná rozhodnutí[edit | edit source]

Principy[edit | edit source]

Psaní článků o kontroverzních tématech[edit | edit source]

n) Psaní o kontroverzních tématech obzvlášť nezbytně vyžaduje dodržování tří základních zásad Wikipedie, jimiž jsou Ověřitelnost, Žádný vlastní výzkum a Nezaujatý úhel pohledu. Při posuzování potenciálních sporů je třeba porovnávat věc z hlediska všech tří těchto zásad.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. S důrazem na poslední větu. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím. --Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím.--Beren 11. 1. 2010, 00:03 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. O to jsem se vždy snažil, o to jsem usiloval a na to jsem upozorňoval. V souvislosti s touto arbitráží upozorňuji na WP:Věrohodné zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy (Existují signály, které by měly editory varovat a přimět k pečlivému a skeptickému posouzení zdrojů pro dané tvrzení. Překvapující nebo očividně důležitá tvrzení, která nejsou obecně známá. Tvrzení nepodporovaná nebo v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity. Buďte zvláště opatrní, pokud jejich zastánci říkají, že zde existuje spiknutí s cílem umlčet je.) a WP:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu (pokud je úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou, neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec (snad s výjimkou zmínky v nějakém doplňujícím, specializovaném článku) „bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nepravdivý a bez ohledu na to, zda je možné to dokázat, nebo ne“), neboť pan Brzek není žádná encyklopedicky významná autorita pro uvádění nijak nepodložené domněnky v nerecenzovaných mimooborových skriptech, kterou je nutné beze sporu považovat za překvapující nebo očividně důležité tvrzení, které není obecně známé a v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity podporovaná extrémně malou skupinou. jak se kdokoliv může okamžitě přesvědčit přečtením oddílu na stránce http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology , která je 523x navštěvovanější uživateli z celého světa a editovaná několikanásobně více editory a zdůrazňuji, že přesto za celou dobu tento oddíl nebyl ani zamčen, ani revertován ani nijak komentován v diskusi, nepochybně také proto, že je napsán plně v souladu se všemi pravidly Wikipedie a obsah je založen na tolika na sobě nezávislých a tak důvěryhodných vědecko-odborných zrojů z celého světa, že respektovanější a kompetentnější pro danou oblast už neexistují. --Destinero 2. 1. 2010, 21:26 (UTC)
 2. Souhlasím, především bych chtěl upozornit na fakt, že Destinero všude zdůrazňuje první dvě pravidla, ale v případě třetího ticho po pěšině. Ono to bude asi tím, že právě toto pravidlo zcela evidentně a mnohokráte ze zjevných důvodů nerespektoval. (např. mazáním ověřitelných zdrojů)--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:06 (UTC)

Musí platit všechna pravidla zároveň a respektovat jejich průnik a chovat se podle něj! A ne že si nějaký editor usmyslí, že když něco nezakazuje jedno pravidlo, že je to dovoleno, i když to ostatní výslovně zakazují. Pravidla mluví jasně: Wikipedie:Ověřitelnost Wikipedie:Ověřitelnost je jedním ze tří základních pravidel pro vytváření obsahu Wikipedie. Dvě zbývající důležitá pravidla jsou Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu. Dodržování těchto pravidel má zásadní vliv na kvalitu materiálů, které jsou akceptovány v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. Tato pravidla by ale neměla být interpretována odděleně, ale měla by být chápána jako kompaktní celek. Přispěvatelé by se měli seznámit se všemi pravidly ihned na začátku. Wikipedie:Žádný vlastní výzkum Pravidlo, které zakazuje vlastní výzkum, je jedním z tří základních pravidel vytváření článků Wikipedie. Zbylá dvě pravidla jsou Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Dodržování těchto pravidel má zásadní vliv na kvalitu materiálů, které jsou akceptovány v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. Tato pravidla by ale neměla být interpretována odděleně, ale měla by být chápána jako kompaktní celek. Přispěvatelé by se měli seznámit se všemi pravidly ihned na začátku. Velká část zapojených osob tedy prokazuje, že tato pravidla nechápou. --Destinero 4. 1. 2010, 20:17 (UTC)
Opět copypaste pravidel... jako by nestačil odkaz. Jediná přidaná hodnota je, že jsem se dozvěděl, že jsem opět prokázal, že to nechápu, aneb jsem prostě bystrej jak štoudev. Pokud Destinero nepřestane naznačovat takovéto věci ... není bohužel možná žádná další spolupráce.--DeeMusil 5. 1. 2010, 11:44 (UTC)

Komentáře ostatních:

Okrajový názor[edit | edit source]

n) Okrajové názory na Wikipedii mají své místo pouze tehdy, jsou-li jako takové jasně prezentovány a jsou podložené bezvýhradně věrohodným zdrojem. Podrobněji na WP:Věrohodné zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy. Na druhou stranu ani u velmi okrajových názorů není vyloučeno jejich uvedení na Wikipedii, pokud je tak učiněno „zmínkou v doplňujícím, specializovaném článku“ (WP:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu). Okrajové názory podložené věrohodnými zdroji musejí být prezentovány v souladu se svým významem u relevantního publika; k tomu, aby nedošlo ke zmatení, je např. nutno zásadně se vyvarovat vyhýbavých slov.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím. Je samozřejmě vždycky otázkou, jak definujeme "okrajový názor", což je i jádrem předmětného sporu. Osobně se domnívám, že názor dr. Brzka není okrajový.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. jako Yopie. --Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím. Co se týká specializovaného článku, domnívám se, že jde o článek, jehož předmětem je právě otázka, kterou se zabývá i onen okrajový názor. --Beren 11. 1. 2010, 00:09 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Stejný komentář jako http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop#Psan.C3.AD_.C4.8Dl.C3.A1nk.C5.AF_o_kontroverzn.C3.ADch_t.C3.A9matech s dodatkem, že Brzkova nebyla ani nijak podložená a ani prezentovaná jako extrémně okrajová, a nehledě ani na to, že jako taková by stejně neměla být prezentována ve Wikipedii vůbec a už vůbec nešlo o specializovaný doplňující článek: WP:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu. --Destinero 2. 1. 2010, 21:32 (UTC)
 2. Souhlas - v souvislosti s tímto bude některé pasáže textu přepracovat, nemělo by však dojít k mazání zdrojů.--DeeMusil 4. 1. 2010, 17:28 (UTC)
 3. S tím bych souhlasil, ale nějak se to netýká toho případu. Zde existují běžné většinové a menšinové názory, které se navíc v prostoru a čase liší. Co se okrajových stanovisek typu "Homosexuální jednání by mělo být povinné" či "Homosexální jednání na nás seslaly pseudotvůrci a veřeší jej Aštar Šeran" týče, tak ta se tu nevyskytovala. --Dezidor 4. 1. 2010, 17:42 (UTC)

Extrémně okrajová stanoviska dokladovatelně prezentovali jak Brzek, tak Trapková, Chvála a ACP (Brzek o nemedicínském vyřazení homosexuality ze seznamů, ostatní pak ohledně výchovy dětí stejnopohlavním párem) a editoři a správci, které tyto zdroje protlačili a pak uzamykali články. --Destinero 4. 1. 2010, 20:22 (UTC)
Destinero, byly to především Vaše reverty a nedostatečná diskuse, co způsobilo, že správci článek uzamkli.--DeeMusil 5. 1. 2010, 11:35 (UTC)

Tato donekonečna omílaná tvrzení o nedostatečné diskusi jsou průkazně lživá, neboť jsem diskutoval a argumentoval již měsíce předtím: Diskuse:Léčení_homosexuality#NPOV, Diskuse:Léčení_homosexuality#Žádost o zařazení verze zpracovávající veškeré přednesené výhrady a odemčení článku, Diskuse:Léčení_homosexuality#Celkově zpochybněno, Diskuse:Léčení_homosexualityPasáž z článku Homosexualita, Diskuse:Léčení_homosexuality#Pasáž ze Sexuologie pro právníky --Destinero 6. 1. 2010, 12:47 (UTC)
Domněnka v klíčové otázce sporu by si jistě zasloužila kvalitní odůvodnění na základě doložených faktů (například jasné vymezení, kvalifikace a především kvantifikace skupin prezentující okrajový či menšinový názor) než pouhé konstatování. Na to se během celého roku protistrana nezmohla, zjevně proto, že tyto názory jsou skutečně extrémně okrajové, což je velmi nebezpečné z hlediska jejich propagace na Wikipedii. --Destinero 7. 1. 2010, 17:32 (UTC)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:UNDUE#Undue_weight "Keep in mind that, in determining proper weight, we consider a viewpoint's prevalence in reliable sources, not its prevalence among Wikipedia editors or the general public." Arbitři, vůbec nechápete pravidla. Jestliže se něco domníváte v klíčové otázce sporu, laskavě to dokažte. Kvantifikujte neokrajovost takového názoru a doložte ji autoritativním zdrojem. Na odborné úrovni se ale o něčem takovém co si myslí Brzek a by už dlouho nediskutuje, takže to, co si tu hlasujete, je tak akorát pro ostudu! --Destinero 10. 1. 2010, 09:05 (UTC)
Komentáře ostatních:

Hodnocení důležitosti zdrojů[edit | edit source]

n) Wikipedisté mají při tvorbě článku hodnotit věrohodnost a autoritativnost zdrojů. Nastane-li ale spor o důležitost zdrojů, nemá být určující vlastní výzkum nebo nastavení vlastních subjektivních kritérií; vzhledem k obecným zásadám Wikipedie má být význam posuzován podle věrohodných terciárních zdrojů, které se samy zabývají hodnocením zdrojů primárních a sekundárních.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím.--Beren 11. 1. 2010, 13:48 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Přesně tak. Neexistuje terciární zdroj, který by hodnotil věrohodnost a autoritativnost nijak nepodložené a celým vědecko-odborným mainstreamem vyvrácenou Brzkovu domněnku v nerecenzovaných mimooborových skriptech. Naopak existuje terciání zdroj, který bez nejmenších námitek vyhodnotil věrohodnost a autoritativnost zdrojů použitých v http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology Pokračovat bych mohl http://www.apa.org/pubs/books/4316052.aspx (recenze: http://www.apa.org/pubs/books/4316052c.pdf doporučující článek: http://www.apadivision44.org/publications/2006summer.pdf - o autorovi: http://www.christophermartell.com/about.php) Pan Brzek ani není nijak kompetentní k encyklopedickému zpracování svých nepodložených a vyvrácených domněnek z nerecenzovaných mimooborových skript k danému tématu (kdy vše poukazuje na to, že jeho domněnky jsou podřízené význávané náboženské doktríně než aby byly podložené více než žádným zdrojem, natožpak hodnověrným a uznávaným - následující dokument potvrzuje jeho religiozní inklinaci a do dokumentu Brzkův nesmysl o nemedicínském vyřazení homosexuality nepronikl snad jen z toho důvodu, že se jedná o novější a společné dílo více doktorů: http://www.srcce.cz/synod/tisky/tisk19_06.htm) na rozdíl od jiných zdrojů, například špičkového odborně recenzovaného akademického žurnálu v souladu s doporučovaními samotné Wikipedie http://www.soulforce.org/article/642 (http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=2701&year=1999 Wikipedie:Věrohodné zdroje#Hodnocení věrohodnosti Wikipedia:Reliable sources (medicine-related articles)#Choosing sources) --Destinero 2. 1. 2010, 22:39 (UTC)
 2. Souhlas. Destinero bohužel takové hodnotící zdroje v případě zdroje Brzek a jeho užití v textu nebyl schopen dodat. Pouze ho zde umí lakovat na černo a prosazuje vlastní domněnku o předmětu sporu (nemedicínské vyřazení homosexuality), která je vůči panu Brzkovi neuctivá. Vysokoškolští profesoři totiž do skript rozhodně „nesmysly“ nepíší, rozhodně ne úmyslně a v tomto kontextu. --DeeMusil 4. 1. 2010, 18:19 (UTC)
Tvrzení o prosazování vlastní domněnky je lživé a zdůrazňuji, že pokud tato arbitráž rozhodne o tom, že užití tohoto zdroje k tomuto tématu je pro Wikipedii přípustné, tak se historicky znemožní a ztrapní stejně jako pan Brzek píšící nesmyslné nepodložené a lživé domněnky do svých nerecenzovaných skript určených mimooborovým studentům a stejně jako všichni editoři, kteří to obhajují. Brzek, Trapková, Chvála a ACP nejsou žádné kapacity v oboru ani vzdáleně srovnatelné s http://www.glad.org/uploads/docs/cases/2009-11-17-doma-aff-herek.pdf http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf a pokud přesto chce někdo tvrdit, že ano, tak to zjevně nemá schopnosti kriticky hodnotit a analyzovat zdroje a utvářet důvěryhodnou encyklopedii založenou na faktech a nikoliv na smyšlenkách extrémně bezvýznamných skupin či jednotlivců. --Destinero 4. 1. 2010, 20:31 (UTC)

Věrohodné zdroje v oblasti vědeckého diskursu[edit | edit source]

n) Wikipedie podle stávajících zásad upřednostňuje (WP:Žádný vlastní výzkum:) „odborné publikace, knihy publikované známými akademickými nakladatelstvími, univerzitní tisky a případně i tisky, které vydávají obecná nakladatelství, pokud jsou respektovány odbornou veřejností a jejich publikace se používají pro výuku“. Vysokoškolské učebnice považuje Wikipedie za věrohodné zdroje, ale informace publikovaná v nich není sama o sobě zárukou správnosti. (WP:Věrohodné zdroje#Pozor na falešné autority).

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC) Upraven před vložením prvního hlasu vkladatelem. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.Nicméně musím uvést v reakci na Formola, že konkrétně sexuologie je pro právníky vyučována na odborné úrovni, stejně jako soudní lékařství, protože případy pohlavního zneužívání, znásilnění a šíření pornografie patří v soudní praxi k běžným a komplikovaným případům. Nejde tedy o "Filozofii pro techniky", ale o prakticky zaměřené přednášky. Pokud se týká MUDr. Brzka, jenom bych odkázal na oblíbeného sexuologa MUDr. Uzla, který užívá stejný titul. --Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Co se týká skript pana Brzka a jeho odbornosti v dané věci, tak nemám pochybnosti. Na druhou stranu, pokud zde vyvstal spor a byl prezentován jiný názor, mělo by být tvrzení ze skript formulováno jako tvrzení zdroje, nikoliv jako všeobecně uznávaný fakt. --Beren 15. 1. 2010, 10:53 (UTC)
 4. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Ad komentář Formola 30. 12. 2009, 02:00: Toto je arbitráž Destinero vs. já (a později i vs. zbytek světa), diskuse o pravidlech a náměty na jejich přepisování je vždy u příslušného pravidla. Tam by tento komentář asi příliš neuspěl. Jediné, co se z toho dá vytáhnout je ustanovit nějaký institut na posuzování zdrojů, což arbitrům nepřísluší. Zde je co do formálnosti dle mého naprosto zbytečnou reakcí.--DeeMusil 30. 12. 2009, 04:09 (UTC)
  Ad Destinero 2. 1. 2010, 22:58 - česká Wikipedie takovýto institut bohužel nemá. Navíc zdroj naprosto nepodstatný pro mezinárodní angloamerický pohled může být podstatný pro pohled český, takže nelze paralelizovat en-cz. Destinerova úporná snaha znemožnit zdroj Brzek zde v této arbitráži je navíc zbytečná, jelikož arbitři nerozhodují o obsahu. A kdyby přece, pan Brzek je odborníkem na historii psychologie (viz důkazy) a jako takový má nejlepší kompetenci na to aby řekl, jak se co na poli psychologie stalo.--DeeMusil 4. 1. 2010, 18:27 (UTC)
Nutno podotnout, že Brzek je refaktorizováno a jeho skripta refaktorizováno neautoritativní nerecenzovaný a nijak podložený zdroj k jeho domněnce ve srovnání například s přísažným svědectvím skutečné kapacity v oboru http://www.glad.org/uploads/docs/cases/2009-11-17-doma-aff-lamb.pdf anebo http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf Tvrzení, že má nejlepší kompetenci je tedy naprosto lživá manipulace. --Destinero 4. 1. 2010, 20:41 (UTC)
Je-li někdo soudním znalcem v oboru (viz důkazy), pak není možné ho označit výrazem, který vyžaduje refaktorizaci. Destinero s oblibou hodnotí druhé, ale toto je opravdu příliš.--DeeMusil 5. 1. 2010, 12:13 (UTC)
Žádám Okina, aby okamžitě důsledně odůvodnil, proč odstranil faktický neutrální popis stavu, kdy jsem Brzka s jeho domněnkou publikovanou v mimooborových nerecenzovaných skriptech označen za naprosto bezvýznamného jednotlivce (ve smyslu prezentování extrémně okrajové domněnky) ve srovnání se zcela protichůdným a důvěryhodnými zdroji podloženým vyjádřením American Psychiatric Association (založena v roce 1844, 38 tisíc členů), American Psychological Association (založena v roce 1892, 150 tisíc členů), National Association of Social Workers (založena v roce 1955, 150 tisíc členů) pro Nejvyšší soud v Kalifornii, který dokonce ve svém rozsudku citoval z tohoto vyjádření jako jediné z celkem 45 předložených vyjádření (http://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/marriage.aspx). Tolik tedy k důvěryhodnosti tohoto zdroje. Dalším zdrojem, se kterým jsem Brzkovu extrémně okrajovou domněnku uvedenou v jeho nerecenzovaných mimooborových skriptech srovnával, byla mnoha vysoce důvěryhodnými referencemi podložená svědecká přísaha profesora Cambridge University Michala Lamba: http://www.glad.org/uploads/docs/cases/2009-11-17-doma-aff-lamb.pdf O Brzkovi je z dostupných zdrojů známo tak akorát to, že je nějaký soudní znalec, jeho kvalifikace, vzdělání a uznání v oboru je naprosto neznámé. Kdyby osoba Brzka byla ve svém oboru aspoň ze setiny tak významná jako profesor Lamb, jistě by o tom byly na internetu snadno dostupné zmínky. Vzhledem k tomu, že nejsou, je zcela neuvěřitelné, že jsou jeho domněnky v nerecenzovaných mimooborových skriptech použity jako zdroj pro extrémně okrajové tvrzení v rozporu s převládajícím míněním akademické komunity a tedy v jasném rozporu s Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy. --Destinero 6. 1. 2010, 13:08 (UTC)

Je možné, že problém byl pouze ve Vaší sporné textaci, ale na rozdíl od verze v reakci z 13:08 vyvolávalo původní vyjádření dojem, že hodnotíte osobu p. Brzka obecně, a z pohledu takovho chápání velmi dehonestujícím způsobem. Refaktorizace byla na místě - a měla by být pro Vás ponaučení, abyste lépe vážil slova při hodnocení jiných wikipedistů i třetích osob. Tímto vysvětlením považuji celou věc refaktorizace za vyřízenou. Pokud jde o uvěřitelnost a neuvěřitelnost, to je už zkrátka otázka subjektivního pohledu, a z objektivního pohledu celého souboru pravidel české Wikipedie na tom nic neuvěřitelného nevidím, protože po jejich prostudování naprosto chápu, že na věc mohou být rozporné názory. --Okino 6. 1. 2010, 14:54 (UTC)
 1. Anglická Wikipedie má nástěnku, kde editoři specializující se na posuzování zdrojů odpovídají, zda je zdroj použitelný. Jak jsem již několikrát informoval, vyzkoušel jsem ho a funguje dobře (v souladu s pravidly Wikipedie): http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians Kromě toho, zmiňované pravidlo WP:Věrohodné zdroje#Pozor na falešné autority je přece naprosto jasné: Dejte pozor na falešné nárokování si autority. Vyšší akademické tituly dávají autoritu pouze v oblasti, jíž se titul týká. I webové stránky s množstvím poznámek pod čarou mohou být zcela nevěrohodné. Je třeba si nejprve položit otázku: „Jaký je kredit a odborné znalosti lidí, kteří jsou za web odpovědní?“ Na webu může kdokoliv zveřejnit cokoliv. Užívejte zdroje, jejichž tvůrci mají postgraduální tituly nebo prokazatelnou veřejně známou kvalifikaci v diskutované oblasti. Dobré pověsti se těší zdroje spojené s akademickými institucemi. Nejuznávanější v dané oblasti jsou vysokoškolské učebnice: očekává se, že jejich autoři mají široký, autoritativní záběr ve svém oboru. Tyto učebnice jsou často revidovány a usilují, aby byly autoritativním, směrodatným zdrojem. Učebnice nižších typů škol podobné ambice nemají a protože jsou schvalovány ministerstvem, mohou podléhat politickým vlivům. Je však nutno stále pamatovat na skutečnost, že publikace nějakého tvrzení ve vysokoškolské učebnici není sama o sobě zárukou jeho pravdivosti či politické neutrality. = Pan Brzek je na právnické fakultě externista, kde napsal nerecenzovaná mimooborová skripta, která si jistě nekladou ambici být "autoritativním, směrodatným zdrojem", když je nikdo nikde necituje, natožpak nějaké nepodložené a vyvrácené domněnky v nich. Navíc užívá titul Mudr, tedy doktor všeobecného lékařství, takže dle pravidel Wikipedie tedy těžko může být použit ke komentování psychologických či psychiatrických disciplín a vyřazení homosexuality ze seznamu duševních poruch. Vůbec nechápu, proč se kvůli takto elementárním samozřejmostem musí vést dlouhé arbitráže, aby je editoři porušující pravidla pochopili a dodržovali. --Destinero 2. 1. 2010, 22:58 (UTC)
Povinností editorů je vyhledávat a prezentovat co možná nejdůvěryhodnější a nejautoritativnější zdroje. A takové na anglické stránce již dlouhou dobu existují naprosto bezkonfliktně. Takovými zdroji však zjevně nejsou ani pan Uzel ani Brzek pro toto téma. Možná, že pan Brzek je expert na pohlavní zneužívání, znásilnění a šíření pornografie, ale v otázce postupu deklasifikace homosexuality ze seznamů poruch dodal nijak nepodloženou a celým vědecko-odborným mainstreamem vyvrácenou domněnku do jeho nerecenzovaných skript pro mimooborové studenty. To je jako si plést kvalifikaci a kompetenci učitelky angličtiny byť na univerzitě podávat věrohodné encyklopedické informace k zásadním lingvistickým otázkám, k tomu jsou zapotřebí uznávané lingvistických sdružení či expertů, kteří jsou schopni nosná fakta odborně publikovat v prestižnícha a odborně recenzovaných zdrojích. Na to se však Brzek v tomto ohledu vůbec nezmohl. --Destinero 7. 1. 2010, 17:38 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Celá řada skript vzniká naprosto spontánním způsobem a autor mnohdy píše "z voleje" i o věcech, které tak nějak loví z toho, co kde zaslechl. Domnívám se tedy, že by bylo žádoucí právě s odkazem na tento spor uvážit, zda by nemělo být v doporučení explicitně zmíněno to, že i VŠ učebnice může být nevěrohodným zdrojem a je třeba, zejména pokud jde o sporná tvrzení, zvážit i to, zda daná kniha skutečně naplňuje nejen literu ale i smysl tohoto pravděpodobně převzatého pravidla, tedy jde text, za kterým "stojí univerzita". Prakticky to imho znamená explicitně zmínit, zda jde skutečně o učebnici daného oboru, nikoliv o miniskripta obsahující výcuc pro jiný obor (Sexuologie pro právníky, Filozofie pro techniky, Právní věda pro rostlinolékaře, ....), a především to, zda jde o knihu recenzovanou. Nerecenzovaná kniha vydaná příslušným VŠ vydavatelstvím je totiž věcně srovnatelná s volným textem daného autora např. na jeho webu (tedy došlo by na hodnocení autora,...), doslovným lpěním na pravidlech má však automaticky (a "nezaslouženě") punc věrohodnosti. Pouhá zmínka o respektovanosti v oboru nestačí, na nerecenzovaná skripta nebudou žádné ohlasy prostě proto, že se dostanou do rukou obvykle jen studentům. --Formol 30. 12. 2009, 02:00 (UTC)

Zdvořilost[edit | edit source]

n) Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat a předpokládat dobrou vůli.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh podle předchozích arbitráží. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím.--Beren 15. 1. 2010, 10:54 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Jestliže jsou jak moje ochota prakticky bezkonflitkně spolupracovat tak i snaha o zdvořilost dlouhodobě dokladovatelné na anglické Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Destinero), jsou na české Wikipedii bržděna skupinou editorů opakovaně porušující pravidla a dlouhodobě blokující některé články, přičemž dosavadní diskuse nevedly k žádnému výsledku (dokladováno výše) a rýpavě provokovaly k osobním útokům, i když posouzení řady z nich bylo dle mého názoru diskutabilních a nefér. Faktem ale je, že s tímto principem souhlasím a snažím se jej dodržovat a v prostředí, kde se neporušují pravidla a rýpavě se neprovokuje, se mi to prokazatelně daří. --Destinero 2. 1. 2010, 23:05 (UTC)
 1. Souhlasím. Ad Destinero výše 2. 1. 2010, 23:05 - Chování Destinera jinde a jindy je irelevantní, Destinero svým chováním mnohokráte projevil neochotu diskutovat kultivovaně a na úrovni a uchyloval se i k hrubostem. I když předpokládám, že změna tohoto přístupu je ze strany Destinera možná, mělo by být přihlédnuto k minulému a zajistit přísnější nástroje k prosazení tohoto návrhu.--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:20 (UTC)
Komentáře ostatních:

Osobní útoky[edit | edit source]

n) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh podle předchozích arbitráží. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím. Vyprovokovanost je maximálně polehčující okolností (tedy nevyprovokované osobní útoky jsou horší), nikoliv ospravedlněním osobního útoku. --Beren 15. 1. 2010, 10:59 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Vizte komentář k principu zdvořilosti. Osobní útoky mě každopádně mrzí a omlouvám se za ně. Uznávám, že blokace coby účinné opatření několikrát pomohlo zchladit hlavu. --Destinero 2. 1. 2010, 23:07 (UTC)
 2. Souhlasím. Destinero, je to poprvé od počátku Vaší působnosti na Wikipedii, kdy vidím projev lítosti nad nepravostí a za tuto omluvu Vám děkuji. Stejně i já se omlouvám, pokud jsem se Vás snad jakkoliv osobně dotkl a doufám, že dalších blokací nebude třeba.--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:26 (UTC)
Komentáře ostatních:

Diskuse u článků o kontroverzních tématech[edit | edit source]

n) Diskuse na Wikipedii je třeba obecně vést ve věcném tónu a dodržovat zásady wikietikety. U článků o kontroverzních tématech je ještě důležitější chovat se podle pravidel a doporučení, zejména podle WP:Žádné osobní útoky.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím. U kontroverzního tématu by mělo být velice důležité dodržovat pravidlo WP:Žádné osobní útoky, jak již bylo napsáno.--Mirek256 5. 1. 2010, 18:14 (UTC)
 3. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 4. Souhlasím. Práce na kontroverzních tématech je psychicky mnohem náročnější a dodržování zásad slušného chování důležitější než při editování jiných článků. I když to někdo není schopen zvládnout, může být stále velmi platným editorem v nekontroverzních oblastech. --Beren 15. 1. 2010, 11:05 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. Platí současně i související komentáře k ostatním bodům. --Destinero 2. 1. 2010, 23:08 (UTC)
Komentáře ostatních:

Odstraňování informací podložených věrohodným zdrojem[edit | edit source]

n) Wikipedie je encyklopedie, jejíž obsah je omezen ověřitelností informací a dalšími body uvedenými na stránce WP:Co Wikipedie není. Uveřejňování různorodých encyklopedických informací je proto obecně vítáno. K odstranění encyklopedické informace podložené věrohodným zdrojem by mělo docházet pouze ve zdůvodněných případech. Pokud dojde ke sporu o to, zda má být informace uvedena (revertování odstranění), je vhodné v diskusi neprosazovat pouhé ponechání nebo vymazání informace, ale hledat způsob, jak informaci vhodným způsobem a na vhodném místě uvést.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. S důrazem na poslední větu. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím. Zde souhlasím. --Mirek256 5. 1. 2010, 18:12 (UTC)
 3. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 4. Souhlasím. --Beren 15. 1. 2010, 11:11 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Odstraňování informací jsem zdůvodňoval. Často však nebyly podložené věrohodným zdrojem, v horším případě vůbec ničím. Jinak souhlasím. --Destinero 2. 1. 2010, 23:11 (UTC) Průkazně odstraňoval pouze takové domněnky, které zaprvé nebyly podložené věrohodným zdrojem jak přímo vyžaduje Wikipedie:Ověřitelnost#Zdroje, neboť není obecně známo, že v Brzkových skriptech jsou publikovaná fakta ověřována a že jsou přesná, a pro vědecká témata nebyly použity vědecky recenzované publikace, zadruhé tato výjimečná trvzení nepodporovaná nebo v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity [dokladováno vysoce důvěryhodnými referencemi podloženým vyjádřením American Psychiatric Association (založena v roce 1844, 38 tisíc členů), American Psychological Association (založena v roce 1892, 150 tisíc členů), National Association of Social Workers (založena v roce 1955, 150 tisíc členů) pro Nejvyšší soud v Kalifornii, který dokonce ve svém rozsudku citoval z tohoto vyjádření jako jediné z celkem 45 předložených vyjádření (http://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/marriage.aspx), vysoce důvěryhodnými referencemi podloženým vyjádření Royal College of Psychiatrists (založena 1841; 13,5 tisíce členů) http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Submission%20to%20the%20Church%20of%20England.pdf, vysoce důvěryhodnými referencemi podložená zpráva American Academy of Pediatrics (založena v roce 1930; 60 tisíc členů) vydaná v nejprestižnějším pediatrickém odborně recenzovaném žurnálu Pediatrics http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/1/349 a mnoha dalšími zdroji] nebyla podložená výjimečnými důkazy jak přímo vyžaduje Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy a zatřetí byl takový úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou a neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec jak přímo vyžaduje Wikipedie:Žádný_vlastní_výzkum#Dohady o důležitosti pohledu. --Destinero 6. 1. 2010, 13:37 (UTC)
 2. Naprostý souhlas. Naopak bych chtěl upozornit na nekompletní informaci Destinera výše 2. 1. 2010, 23:11, jelikož k odstranění zdroje došlo vždy předtím, než se o tom po revertech a zamčení článku diskutovalo, případně, pokud se snad někdo pokusil stať přeformulovat, Destinero po odemčení článku stejně celou věc včetně zdroje smazal a to bez jakékoliv dohody v diskusi.--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:32 (UTC)
Zdroje jsem odstranil plně v souladu s Wikipedie:Věrohodné zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy: Existují signály, které by měly editory varovat a přimět k pečlivému a skeptickému posouzení zdrojů pro dané tvrzení. Tvrzení nepodporovaná nebo v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity. Oponující editoři nebyli schopni dodat takové formulace a zdroje, které by nebyly v rozporu s pravidly Wikipedie. Pokud by takové dodali, nemusel být další vývoj vůbec takový, jaký byl. --Destinero 4. 1. 2010, 20:48 (UTC)
Komentáře ostatních:

Shoda české a cizojazyčné Wikipedie[edit | edit source]

n) Česká Wikipedie je samostatný projekt, který není závislý na cizojazyčných mutacích Wikipedie. Rozdíly mezi jazykovými verzemi jednotlivého článku jsou ale důvodem k promyšlené revizi. Faktické a v menší míře i interpretační rozdíly by měly být korigovány a odstraňovány, ne ale slepým přebíráním z cizojazyčných verzí, nýbrž prověřováním nezávislých věrohodných zdrojů. „Sama Wikipedie dosud nevyhovuje všem kritériím věrohodnosti.“ (WP:Věrohodné zdroje#Hodnocení věrohodnosti).

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím a upozorňuji, že se Destinerova interpretace nezakládá na znění tohoto principu, ale že do ní Destinero vkládá svůj POV. Za obsah české Wikipedie odpovídá komunita české Wikipedie, nikoli komunita anglické Wikipedie, proto princip zdůrazňuje, že se v případě rozdílu mezi mutacemi má vycházet ze zdrojů, nikoli z důvěry v to, že komunita anglické Wikipedie funguje lépe. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.Chtěl bych upozornit, že na řadu témat se bude lišit český a anglický, nebo maďarský pohled. Momentálně třeba na EN diskutuji s Maďary o určitých historických událostech typu Velká Morava a jejich pohled se zcela liší od českého, i když oba jsou ozdrojované. Prostě klademe důraz na odlišné věci a pochopitelně, co je z jednoho pohledu brutální okupace, je z druhého pohledu osvobození od útlaku. --Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. I když je důležité zmínit všechny důležité úhly pohledu, v různých kulturách je kladen důraz na různé věci. To se odráží i ve výsledné podobě článků. --Beren 15. 1. 2010, 11:18 (UTC)
 4. Souhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:54 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. Jak jsem výrazně kvantitativně i kvalitativně dokladoval, prověřením nezávislých věrohodných zdrojů se dojde k podobě velice blízké té (aniž by to musel být přímo otrocký slepý doslovný překlad), k níž se během delšího časového úseku a díky podstatně větší navštěvovanosti a editovanosti z různých kultur a úhlů pohledu vyvinula anglická verze. Ze samotné podstaty věci je mimořádně nepravděpodobné, aby jednotlivé jazykové verze vyznívaly zcela opačně - to může poukazovat jedině na porušování pravidel (špatné zacházení se zdroji a špatné chování editorů). Česká verze může reflektovat a přidat specifika z českého prostředí, ale opět jen v souhladu s pravidly. Na druhou stranu by se česká Wikipedia neměla apriorně vyhýbat přejímání anglického obsahu - tam kde je dobře zpracovaný a tam kde to má smysl (je obecně platný) - regionální kontext lze snadno doplnit. --Destinero 2. 1. 2010, 23:19 (UTC)
 2. Souhlasím a upozorňuji na to že Destinero v komentáři zase mluví o tom svém... chápu tento bod jako smetení ze stolu argumentů typu "ale na anglické wikipedii to tak je!". Dokonce nesouhlasím v tomto s Destinerem, protože je nanejvýš pravděpopdobné, že např. Litevská nebo Suadskoarabská Wikipedie bude obsahovat některé informace o homosexualitě zásadně odlišné od anglického mainstreamu a bude to tak v pořádku.--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:39 (UTC)

Aha, takže když jste se s Cinikem a Tchořem snažili revertovat mnou vložená fakta (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evoluce&action=history) o evoluci, tak to podle vás asi taky bylo v pořádku, přestože anglická verze mluví týmž jazykem a vůbec nevymezuje kdo a v jaké míře to tvrdí (http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution Evolutionary biologists document the fact that evolution occurs, and also develop and test theories that explain its causes.) jak jste se o to snažili vy, když už se vám to nepodařilo udržet vymazané. Zjevně jste si opět spletli Wikipedii s http://www.conservapedia.com/Evolution a chtěli jste ji přiblížit tamnějšímu extremistickému pohledu. --Destinero 4. 1. 2010, 20:59 (UTC)
Námitka, spor o článek Evoluce není součástí této arbitráže, nebyl zatím ani Žok, chybí důkazy a závěry, co se vlastně stalo. Opět zmatečná argumentace.--DeeMusil 5. 1. 2010, 11:10 (UTC) Navíc, není to až tak přesné. Prozkoumal jsem to a byl jsem to nakonec já, kdo v článku Evoluce po mnoha urgencích kolegů s žádostí o neutrálnost editace a po zablokování Destinera přeformuloval text do neutrálního tónu v kontextu smyslu článku a ponechal Destinerem dodaný zdroj. Tato formulace zůstala v článku dodnes a nikdo si dále nestěžoval. Nechápu tedy smysl Destinerova argumentu. Destinero tím pouze ukazuje, že má stejné problémy jaké jsou předmětem arbitráže nejen v článcích o homosexualitě, ale i v jediné editaci, která spadá mimo tento rádius, a i s jinými Wikipedisty... To výhledy na budoucí spolupráci značně omezuje.--DeeMusil 5. 1. 2010, 11:27 (UTC)
To je vážně srandovní, jak zde odkazujete svou editaci, kde jste změnil možná tak slovosled toho odstavce, který jsem tam dodal, a žádnou faktickou změnu jste na něm neprovedl, takže jsem evidentně vložil nenapadnutelný text i zdroj v němž jste si udělal kosmetické úpravy a manipulativně to vydáváte za jakousi převratnou změnu. Naopak opět používáte podezřelá tvrzení o jakýchsi urgencích kolegů, jelikož se jich na diskusní stránce vyjádřilo jen několik (Tchoř, Cinik a Reo): Diskuse:Evoluce To vše dokazuje, jak si svým chováním vy sám omezujete radius spolupráce. --Destinero 6. 1. 2010, 13:46 (UTC)
Může Vám to klidně připadat srandovní, skutečností ale zůstává, že Vaše editace byla vzápětí revertována jako POV, zatímco moje editace zůstala na místě. Není mojí chybou, že nevidíte ten obrovský rozdíl v textaci, stejně, jako jste ho neviděl ve Vašich textech v článcích o homosexualitě. Zkuste si jednoduše přiznat, že editovat nezaujatým úhlem pohledu, Vám dělá potíže - a to i po všech vysvětleních (viz důkazy), urgencích a jednoleté praxi na Wikipedii - takže to bohužel k Vaší vlastní škodě není chyba nováčkovská (taky jsem tomu na začátku nerozuměl), ale systematická. --DeeMusil 7. 1. 2010, 14:46 (UTC)
Tak laskavě ukažte ten obrovský rozdíl v textaci (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evoluce&action=historysubmit&diff=4260609&oldid=4232583), změny jsem vyznačil kurzívou: "Život se od prvního výskytu na Zemi vyskytl v mnoha formách a všechny se nadále vyvíjejí způsoby, které paleontologie a moderní biologické a biochemické vědy popisují a nezávisle potvrzují s narůstající přesností. Společné rysy ve struktuře genetického kódu všech žijících organismů včetně lidí dokladují jejich společný prvotní původ.[1]" versus "Evolucí živočišných druhů je tak chápán postupný vývoj života od prvního výskytu na Zemi k mnoha různým formám života, které se nadále vyvíjejí způsoby, které paleontologie a moderní biologické a biochemické vědy popisují a nezávisle potvrzují s narůstající přesností. Společné rysy ve struktuře genetického kódu všech žijících organismů včetně lidí tak dokladují jejich společný prvotní původ. [2]" Vy jste tu ten, komu dělá potíže vnímat psaný text a jeho rozdíly - a to i po všech vysvětleních (viz důkazy), urgencích a několikaleté praxi na Wikipedii - takže to bohužel k Vaší vlastní škodě není chyba nováčkovská (taky jsem tomu na začátku nerozuměl), ale systematická. --Destinero 8. 1. 2010, 09:02 (UTC)
Jak prosté milý Destinero, ukážu Vám rozdíl - avšak opakování fóru jak známo není fórem natož pak čehokoliv, třebas i označení protinázoru. A tato Vaše parafráze mi zní jako od mého syna(5) (Já nejsem takový ty jsi takový)... Toto není příklad plodné diskuse. Zde je tedy (opět) ten rozdíl, i když to vůbec nepatří k této arbitráži: Vy jste napsal, že "Život se od prvního výskytu na Zemi vyskytl v mnoha formách" - což je sukulent/tvrzení odtržené od toho, že je to článek o Evoluci a o tom co je evoluce. Tento text pak tvrdí něco, co ani ve zdroji není, je to tvrdé tvrzení. -/- verzus má verze "Evolucí živočišných druhů je tak chápán postupný vývoj života od prvního výskytu na Zemi k mnoha různým formám", která toto tvrzení vztahuje k předchozímu odstavci a k tomu co rozumíme evolucí - což mimochodem lépe odpovídá překladu textu uvedenému ve Vámi dodaném zdroji. Nikdo další včetně ŠJůa a Vás pak již neměl potřebu toto revertovat, neboť toto skutečně zdroj tvrdí. Vy z takového tvrzení děláte Vaše subjektivní závěry a ty pak prezentujete na Wikipedii - což je Váš POV. Tento svůj tvrdý názor pak zubynehty bráníte reverty a odmítáte udělat kompromis v textaci (který v tomto případě zjevně vyhovuje i Vám) tak, aby se protistrana tzv. nažrala a Wikipedie přitom zůstala celá. Tohle Vám bohužel nejde. Důsledkem je bohužel boření Wikipedie. Je zjevné, že takto postupujete i v článcích o homosexualitě, to se pak se nedivím současnému stavu - jste ve sporu s kdekým a v arbitráži.--DeeMusil 8. 1. 2010, 12:24 (UTC)
"Tento text pak tvrdí něco, co ani ve zdroji není, je to tvrdé tvrzení." Proč máte zapotřebí v dokladování vlastní neschopnosti rozumět anglickému textu a tedy i nezpůsobilosti přispívat do Wikipedie? Zdoj (http://www.interacademies.net/Object.File/Master/6/150/Evolution%20statement.pdf) výslovně uvádí: ""We agree that the following evidence-based facts about the origins and evolution of the Earth and of life on this planet have been established by numerous observations and independently derived experimental results from a multitude of scientific disciplines. ... Since its first appearance on Earth, life has taken many forms, all of which continue to evolve, in ways which palaeontology and the modern biological and biochemical sciences are describing and independently confirming with increasing precision. Commonalities in the structure of the genetic code of all organisms living today, including humans, clearly indicate their common primordial origin." Doporučuji vám tedy osvěžit si rozdíl mezi tvrzením a faktem a omluvit se za další vámi šířené lži snažící se manipulativně podsunout mé osobě něco, co neudělala (že jsem přispěl textem, který tvrdí něco, co ve zdroji není), bez této schopnosti totiž nemáte co přispívat do encyklopedie. --Destinero 8. 1. 2010, 19:40 (UTC)

Komentáře ostatních:

Diskuse na Wikipedii[edit | edit source]

n) Cílem diskuse na Wikipedii je hledat cesty ke zkvalitňování článků. K tomu, aby mohly plnit svou roli, je vhodné dodržovat nejen psaná pravidla a doporučení, ale i nepsané konvence. Ignorování relevantních žádostí dalších diskutujících o dodržování určité formy diskuse může efektivně bránit dosažení konsenzu.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC) Vzhledem k pokračujícímu způsobu vedení argumentace kolegy Destinero ho upozorňuji, že masivní vkládání okopírovaných jiných textů do diskusí je v příkrém rozporu s tímto principem a zvyklostmi Wikipedie a znesnadňuje, ne-li přímo znemožňuje spolupráci a je zcela v pořádku takové způsoby vinit z toho, že brání konsenzu. Pokud se tak děje dlouhodobě navzdory opakovaným upozorněním ostatních diskutujících, je to možné považovat dokonce za záměrné bránění v dosažení konsenzu, což je jev pro Wikipedii vysoce škodlivý. Okino 5. 1. 2010, 12:40 (UTC)
 2. Souhlasím. A naprosto souhlasím s Okinem, co se týká Destinerových "copy-paste", svým způsobem bych to byl ochoten považovat i za vandalismus.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Méně je někdy více. Nejlépe je shromáždit své argumenty někde v přehledné formě a pak na ně jen odkazovat. Stálé kopírování velkých úseků textu vede jen k tomu, že je oponenti přestanou číst. --Beren 15. 1. 2010, 11:22 (UTC)
 4. Souhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:55 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Zamykání článků na téměř rok (Léčení homosexuality) a neochota dále diskutovat evidentně dosažení konsenzu brání. Zde šlo zjevně o taktiku, jak prosadit pouze své představy o článku. Jak bylo doloženo tak navíc v rozporu s pravidly. --Destinero 2. 1. 2010, 23:22 (UTC)
 2. Souhlasím. Ad Destinero 2. 1. 2010, 23:22 výše - tento bod je o diskusi, která má být věcná tedy ve vztahu k obsahu článku. Kdyby Destinero více diskutoval k obsahu článků a méně k schopnostem wikipedistů, pak by mohla pokračovat věcná diskuse, která takto byla z jeho strany vícekrát násilně přerušena (neslušnostmi a následným D. blokem) - tedy byo zabráněno dohodě o znění obsahu. Stejnětak by se měl Destinero i do budoucna více snažit předpokládat dobrou vůli a nevymýšlet konspirativní teorie o nějaké taktice, viz výše. Z mého pohledu (jeden revert v rámci předmětu arbitráže) a asi nejen z mého pohledu (další tuna revertů mnoha dalších Wikipedistů) šlo spíše o rezignaci nad současným stavem věci. --DeeMusil 4. 1. 2010, 16:49 (UTC)
Vzhledem k tomu, že jsem většinu doby blokován nebyl a i v situaci, kdy jsem blokován byl, probíhala vaše diskuse s Formolem aspoň na jiné textaci, je to průkazná výmluva z vaší strany jen proto, aby tam mohla být rok uvedená verze článku, která se vám líbí, ale která je také v rozporu snad téměř se všemi pravidly, které Wikipedie má. --Destinero 6. 1. 2010, 13:48 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Ta třetí věta návrhu mi připadá poněkud chaotická a velmi mnohoznačná. --ŠJů 11. 1. 2010, 01:37 (UTC)

Arbitrážní výbor a obsah Wikipedie[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu encyklopedie Wikipedie. Veškerá rozhodnutí i související s obsahem článků může Arbitrážní výbor vydávat pouze tehdy, je-li beze sporu porušováno některé pravidlo Wikipedie, ve sporných případech ale nemůže upřednostňovat některou variantu. Nejvyšší autoritou pro řešení podobných sporů je komunita Wikipedie, arbitrážní výbor v souvislosti s jejími rozhodnutími o obsahu zasahuje až tehdy, jestliže některý z wikipedistů vůli komunity soustavně ignoruje ke škodě Wikipedie a situaci už není možné řešit ani běžnými nástroji (např. úkony správců).

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:15 (UTC)
 1. Souhlasím a dodávám, že nevidím souvislost s Destinerovým komentářem, který se věnuje vztahu komunity a obsahu Wikipedie a částečně pak vztahu Destinera a pravidel, zatímco navržený princip se týká vztahu arbitrážního výboru a obsahu Wikipedie. Okino 4. 1. 2010, 11:13 (UTC)
 2. Souhlasím.Není prací ArbCommu určovat, co je a co není správný odborný názor. --Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 10. 1. 2010, 07:38 (UTC)
 4. Souhlasím. AC může říct, že nějaká sporná editace byla v rozporu s pravidly a proč, aby vyřešil spor, nemůže ale autoritativně předepsat výsledné řešení v článku. --Beren 15. 1. 2010, 11:35 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 20:57 (UTC)
Komentáře stran:
 1. O několik řádů početnější komunita anglické Wikipedie svými editacemi a evolucí článků rozhodla o obsahu http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology a tematicky souvisejících pasáží a článků, které vyznívají v přímém rozporu s českou verzí v důsledku soustavné ignorance pravidel (zejména těch dotýkajících se práce se zdroji) skupinkou českých editorů, kterým jsem oponoval často ve spojení s Formolem. Jiné vysvětlení prostě neexistuje. Případný postoj, že bych měl já beze sporu soustavně ignorovat pravidla Wikipedie, by byl z logiky věci zcela absurdní a přitažený za vlasy vzhledem k tomu, jak o několik řádů větší anglická komunita vyhodnotila moje editace a příspěvky v uplynulých letech - téměř všechny ponechala, jednotlivosti rychle vyřešily diskuse a proti současným konečným verzím mých příspěvků dlouhodobě neexistují vůbec žádné námitky. Tamní články se rozvíjejí na základech, které jsem spoluvytvářel. Takto má přece otevřená encyklopedie fungovat. V české Wikipedii jsem (spolu s Formolem) usiloval o totéž, bohužel nám to bylo znemožněno postupem skupiny ostatních editorů a správců. Kvalita argumentace a soudnost jde naštěstí ověřit velice jednoduše - ať si daná skupina editorů zkusí přidat a obhájit Brzka stejným způsobem jako na české Wikipedii přidat na anglickou a ať se chová jako tu, uvidíme, jestli obstojí, jestli tam s nimi vůbec bude někdo diskutovat jako tady. Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv, že Brzek poletí během pár minut, a v případě opakovaného hrubého porušování pravidel účinně zasáhnou správci. I ten systém ověřování zdrojů jim tam evidentně funguje (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians), takže ACP a podobně i Trapková, Chvála a další by neobstály, takže za porušování pravidel by tam pro Nissana (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexualita&diff=4081981&oldid=4081960 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexualita&diff=4082030&oldid=4081986) a H11 (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexualita&diff=4082837&oldid=4082507) byly také vyvozeny důsledky. --Destinero 2. 1. 2010, 23:47 (UTC)
 1. Souhlasím. Ad Destinero 2. 1. 2010, 23:47 výše: Nemohu si pomoci, ale nebyl to právě Destinero, kdo napsal u rozhodnutí Shoda české a cizojazyčné Wikipedie slovo „Souhlasím“? Něco mi tu nesedí.--DeeMusil 4. 1. 2010, 16:56 (UTC)
 1. ad Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC) Samozřejmě, že není prací ArbCommu určovat, co je a co není správný odborný názor, ale posouzení toho, co je v souladu s pravidly extrémně okrajový názor je klíčové pro rozhodnutí spolu, aby se ukázalo, kdo dodržoval a kdo porušoval na Wikipedii příslušná pravidla. Zatím se arbitrážní výbor ani protistrana v tomto sporu nezmohli ani na kvantifikaci tohoto okrajového názoru, já ji zde již vymezil vědeckými reporty největších a nejstarších odborných organizací z různých světadílů reprezentujících statisíce takových jednotlivých psychologů a psychiatrů jako je Brzek. Během celého roku jste se nezmohli na víc než předhazování jednotlivců a jejich nepodložených domněnek v nerecenzovaných zdrojích, a dovoluji si upozornit, že takové množství neodpovídá snad ani promile expertů v dané oblasti, a proto je veškerá vaše snaha o vydávání těchto názorů za cokoliv jiného než extrémně okrajového a navíc i snaha tato výjimečná tvrzení za podložená výjimečně důvěryhodnými zdroji (nerecenzovaná skripta pro mimooborové studenty bez jakékoliv reference) velice úsměvná a ostudná zároveň. --Destinero 8. 1. 2010, 09:11 (UTC)
Protichůdné informace v české a anglické verzi poukazují na špatnou práci lidí na jedné z nich. Vzhledem k několikařádovým rozdílům v návštěvnosti, editovanosti a tedy i kontrole lidí z různých koutů světa mezi těmito jazykovými verzemi a k tomu, že proti té anglické podobě dlouhodobě nikdo nikde nic nenamítá je zjevné, kde je problém. Česká komunita by to po kritickém posouzení zdrojů mohla pochopit také, protože bez toho budou vyznění jednotlivých jazykových verzí úplně jiná. --Destinero 4. 1. 2010, 21:08 (UTC)
Ono to může poukazovat na různé věci, nejen na špatnou práci na jedné z nich, ale např. na špatnou práci na obou z nich či na systematickou zaujatost jedné z nich či obou dvou. Stejně tak na jiné vnímání plurality odborných názorů, skupinové vlastnictví článků (které je na en.wiki, co vím, dost rozšířené), ale i na řadu dalších věcí. Různé jazykové verze Wikipedie se tím neliší moc od různých společností a kultur. Ostatně návrhy na smazání článků končí na různých Wikipedích také různým výsledkem a když vynácháme excesy, tak nenapovídají nic o tom, zda je mazací přístup jedné z nich lepší než jiný. Proti té anglické nikdo nic nenamítá? Nevím, jak je to v případě nějakého jednoho konkrétního článku, podle jednoho článku opravdu těžko posuzovat celek, ale systematická zaujatost anglické Wikipedie byla kritizovaná řadou zdrojů a to jak Wikipedie jako celku, tak v jednotlivých konkrétních oblastech. --Dezidor 4. 1. 2010, 22:08 (UTC)
Vyjadřujte se laskavě k věci, tedy specifickému konkrétnímu článku Homosexuality, který je 523x navštěvovanější než Léčení homosexuality, a přesto proti příslušným pasážím, o nichž se na české Wikipedii bavíme, dlouhodobě nikdo nic nenamítá. Je to docela jednoduché se o tom pár kliknutími přesvědčit. --Destinero 6. 1. 2010, 13:51 (UTC)
Destinero, nemyslete, že Dezidor je jediný, kdo se může splést. To tu máme i Wikipedisty, kteří zaměňují článek s diskusí a dokonce si pletou jednotlivé Wikipedisty - viz bod 1 arbitráže.--DeeMusil 8. 1. 2010, 11:55 (UTC)
Správně, DeeMusile, vy jste Wikipedista, který si plete vyjádření pro soud s rozhodnutím soudu, propagační článek s vědecky recenzovaným článkem, organizaci APA s akademickým žurnálem, nečtete si ani odkazované body v žádosti o arbitráž týkající se Trapkové a Chvály a tvrdíte, že žádné takové ani nejsou (viz. DeeMusil 5. 1. 2010, 11:06 (UTC) Wikipedie:Žádost_o_arbitráž/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop#Používání nevěrohodných zdrojů) a co je nejvíce úsměvné je to, že Wikipedisty si pletete hlavně vy, když jste mi však opakovaně podsouval něco, co jsem nenapsal, za což jste se po neúnavném připomínání dokonce nakonec omluvil Wikipedie_diskuse:Žádost_o_arbitráž/Destinero_versus_DeeMusil. --Destinero 8. 1. 2010, 12:06 (UTC) Problém je, že vy se pletete až podezřele příliš často, že na základě mnoha skutečností se lze oprávněně domnívat, že se ve vašem případě nejedná jen o nějakou pouhou nepozornost jako spíše o laxní přístup či dokonce záměr, a proto je spolupráce a diskuse s vámi mimořádně obtížná. --Destinero 8. 1. 2010, 12:08 (UTC) Vaše křivá obvinění a lži lze dokumentovat i na tom, jak jste tvrdil, že jsem nikdy neodkazoval a nedokladoval podklady, z nichž vycházela APA při odebírání homosexuality ze seznamů Wikipedie_diskuse:Žádost_o_arbitráž/Destinero_versus_DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Okino - když jste tyto důkazy - Hookerovou (1957) a další - sám komentoval už 19.2.2009! http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse:Homosexualita&diff=3640545&oldid=3619040). A odkaz na amici curiae je v článku o homosexualitě popisující výzkumy Hookerové byla coby reference zmíněná ještě mnohem dříve. Ale co se také tomu divit, když jste se přiznal k tomu, že neumíte ani číst ani klikat (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie_diskuse:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/D%C5%AFkazy&diff=4236060&oldid=4236009), že ano? --Destinero 8. 1. 2010, 12:26 (UTC)
Komentáře ostatních:

Šablona[edit | edit source]

n) {Text navrženého principu, o který se má posuzování případu opírat}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Konstatování nálezů[edit | edit source]

Používání nevěrohodných zdrojů[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor neobdržel důkazy o tom, že by někdo z wikipedistů jmenovaných v arbitráži vkládal zdroje, které by zjevně porušovaly pravidlo o věrohodných zdrojích.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Domnívám se, že předložené důkazy nesvědčí o vkládání nedůvěryhodných zdrojů. Brzkova skripta jsou standardní vysokoškolskou učebnicí, sám Brzek byl v jiné, nicméně relevantní souvislosti označen za odborníka; americká asociace představuje primární zdroj k tomuto menšinovému názoru, je významným mluvčím tohoto menšinového názoru. Chybou bylo, že měly být oba zdroje prezentovány jako přesně definované zdroje k menšinovému, nebo přímo okrajovému názoru. Osobně považuji za nevhodné jednání obou stran, které se ve výrazně větší míře věnovaly pouze prosazení ponechání, nebo naopak odstranění informací a zdrojů, a v mnohem menší míře hledaly způsob, jak tyto menšinové, ale z encyklopedického hlediska podstatné informace, vhodně zpracovat. Arbitrážní výbor nicméně nemůže do detailu rozpracovat takový způsob, jelikož zasahovat do obsahu Wikipedie podle pravidel nesmí. Proto odkazuji na příslušná pravidla a na výše uvedený princip Okrajový názor, který jejich relevantní body shrnuje. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím.Obě strany používaly odborně podložené zdroje, v jejichž samotné podstatě je ovšem rozpor.Podobné rozpory jsou ovšem běžné ve všech vědách, od fyziky přes ekonomii až po lékařství, a je tedy nutné v takovém případě uvést všechny relevantní názory a zdroje, i takové, které jsou v dané době minoritní, protože se následným vývojem může potvrdit správnost i zdánlivě okrajového pohledu.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Vše podstatné řekli Okino a Yopie. --Beren 15. 1. 2010, 11:58 (UTC)
 4. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC) viz. Yopie a ovšem také ŠJů
Komentáře stran:
 1. http://stats.grok.se/en/200912/homosexuality svědčí průměrně o téměř 5 tisících shlédnutích anglické verze stránky o homosexualitě denně a http://stats.grok.se/cs/200912/L%C3%A9%C4%8Den%C3%AD%20homosexuality průměrně o 9 shlédnutích denně, což je pro vaši informaci 523násobný rozdíl. Přesto ani čtenáři ani několikanásobně vyšší počet aktivních anglicky mluvících editorů dlouhodobě (zhruba půl roku i déle) nijak needitovalo nerevertovalo a v diskusi ke stránce ani na mojí diskusní stránce nekomentovalo příslušný oddíl článku http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology Skupinka českých editorů či správců (Šjů, Dezidor, Daniel Baránek http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9%C4%8Den%C3%AD_homosexuality&action=history a prostřednictvím mnoha diskusí i DeeMusil a případně další) protlačuje neobhajitelný odborně nerecenzovaný zdroj pro takto zásadní a především nijak nedoložené tvrzení, které je navíc zejména v rozporu s veškerým vědecko-odborným mainstreamem od Ameriky přes Evropu až po Čínu a Austrálii - Brzkova skripta. Kvůli tomuto protlačení naprosto neobhajitelných tvrzení v ostrém rozporu s fakty dlouhodobě prezentovanými o mnoho řádů navštěvovanější a editovanější anglickou Wikipedií (kde je nikdo nenapadá) se uzamykají články na 9 měsíců a musí se vést půl roku 2 žádosti o komentář a arbitráž. Proč český projekt není schopen takové záležitosti dlouhodobě uspokojivě řešit? Je zjevné, kdo zde tedy ve skutečnosti škodí českému projektu a kdo naopak na anglické Wikipedii v uplynulých letech prokázal činnost prakticky nekonfliktní (viz dlouhodobě žádné reverty a minimum připomínek vstřícně řešených v diskusi) na 523krát navštěvovanějších článcích a spolupracující na článcích s několikanásobně vyšším počtem ostatních editorů. V takové situaci například Berenovy povzdechy (předpokládám, že jiná osoba by si nepropůjčila jeho přezdívku) "určitě není úkolem správce cenzurovat něco, co je jinak podle pravidel projektu správné" a "je potřeba upozornit, když někdo chybuje, umožnit mu poučit se a příště chybu neopakovat. Proto je konkrétní kritika lepší než paušalizování. Umožňuje totiž věci zlepšovat." působí jako mimo realitu: http://www.e15.cz/relax/e-svet/wikipedia-stoji-pred-problemem-ztraci-dobrovolniky/diskuse Buď tedy arbitrážní výbor vidí, kdo se tu se svou činností opakovaně dlouhodobě podílí na porušování několik závazných pravidel Wikipedie a dlouhodobém blokování článků (něco, co jak vidno není možné, aby se na fungující anglické Wikipedii u tohoto tématu vůbec stávalo), a budou přijata účinná opatření, nebo to arbitrážní výbor nevidí a je podle něj vlastně v pořádku chování osob protlačujících dlouhodobě uzamknuté a neřešené bláboly české Wikipedie v ostrém rozporu se závaznými pravidly (sám Okino je tu zmiňuje http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop#Okrajov.C3.BD_n.C3.A1zor) a pochopitelně také v ostrém rozporu s mimořádně kvalitně a kvantitativně podloženou a dlouhodobě průkazně nekonfliktní pasáží http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology. Nechápu, jak je vůbec možné, že se o tak základních a zřejmých principech musí vést dlouhé arbitráže, když všechny ostatní možnosti evidentně nevedly k žádnému posunu. --Destinero 2. 1. 2010, 20:20 (UTC)
ad Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC) Čím byly odborně podložená nekontrolovaná skripta pro mimooborové studenty? Tam přece nebyla žádná reference k tomuto výjimečnému tvrzení! Nijak nepodložená domněnka obyčejného řadového psychiatra či lékaře má jakýpak encyklopedický význam v kontrastu s vědeckými reporty organizací reprezentující statisíce ostatních? A argument "je tedy nutné v takovém případě uvést všechny relevantní názory a zdroje, i takové, které jsou v dané době minoritní, protože se následným vývojem může potvrdit správnost i zdánlivě okrajového pohledu." je tedy v důsledku úplně scestný, neboť to, že homosexualita byla odebraná ze seznamů na základě dobře ustálené multidisciplinární shody na výsledcích několika desítek let vědeckých výzkumů je fakt podložený mnoha na sobě nezávislými mimořádně důvěryhodnými zdroji a není možné jakýmkoliv následným výzkumem tento fakt změnit. Yopie, dovoluji si vás tedy upozornit, že pro svá zdůvodnění používáte průkazně falešné argumenty. --Destinero 8. 1. 2010, 09:20 (UTC)
Nesouhlasím.
1. Arbitrážní výbor obdržel důkazy o porušování Wikipedie:Věrohodné zdroje#Politické a náboženské weby (včetně těch extrémistických), neboť skupinka editorů prosazovala zdroj Americké sdružení dětských lékařů (založené v roce 2002, 150-200 členů), tedy politicko-nábožensko-aktivistický think-tank (http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-75 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-ACP-76 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-77 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians) v článku o homosexualitě, přestože "skupiny všeobecně známé jako extrémistické nebo dokonce teroristické, ať už politického, náboženského, rasistického nebo jiného charakteru, by nikdy neměly být ve Wikipedii užívány jako zdroje, leda jako primární zdroje, tedy smějí být použity jen v článcích pojednávajících o názorech těchto organizací."
2. Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Věrohodné zdroje#Citujte vědecké publikace, které procházejí ověřováním, a sledujte konsenzus ve vědecké společnosti, neboť skupinka editorů necitovala ani vědecké publikace ani publikace procházející ověřováním a snažila se vyvolat dojem, že neexistuje široký vědecký konsensus v dané oblasti.
3. Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Hodnocení zdrojů, neboť skupinka editorů nevyhledávala nejvěrohodnější a nejautoritativnější zdroje a prosazovala neautoritativní zdroje jako nerecenzovaná skripta pro mimooborové studenty či webové stránky jednotlivců (http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_4/konf_predn_trapkova.htm) nebo Americké sdružení dětských lékařů (založené v roce 2002, 150-200 členů), tedy politicko-nábožensko-aktivistický think-tank (http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-75 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-ACP-76 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-77)
4. Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Ověřitelnost#Zdroje, neboť skupinka editorů v oblasti vědecko-odborného tématu prosazovala nedoložené domněnky jednotlivců z vědecky nerecenzovaných publikací.
5. Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu, neboť skupinka editorů prosazovala úhly pohledu podporované extrémně malou skupinou (jednotlivci!). --Destinero 8. 1. 2010, 20:58 (UTC)
 1. Souhlas. Destinero byl několikrát žádán, aby potvrdil zdrojem nevěrohodnost zdroje Brzek, případně nevěrohodnost textace z toho zdroje plynoucí. Toto nebyl schopen doložit. Pouze odkazoval na nějaký web citovanosti, který samozřejmě obsahuje především citáty anglických textů, takže lze použít pouze orientačně.--DeeMusil 4. 1. 2010, 17:54 (UTC)
Ale to přece vůbec není pravda! Nevěrohodnost jsme spolu s Formolem doložili zde Diskuse:Léčení_homosexuality#Pasáž ze Sexuologie pro právníky například "je citováno stručné dílko pro nelékaře a nepsychology, rozhodně není takovou autoritou" a "nerecenzovaná skripta pro minipředmět jsou zhruba na úrovni blogu. " (Formol), přičemž ŠJů tam rozvíjel elaborát, kde se dožadoval recenzovaných vědeckých dat oproti politickým prohlášením a když je dostal (http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf http://www.soulforce.org/article/642) tak je nebyl schopen přijmout a považoval je za politický text. Necím, co více je znakem jeho nekompetence v oblasti práce se zdroji než právě toto. Nadále si ŠJů vymýšlel nesmysly o tom, že žádný zdroj nevyvrací Brzkovy bláboly o nenaplněnosti homosexuálních partnerských vztahů, čímž dokázal, že diskuse s ním není vůbec možná, neboť se ani neobtěžoval číst poskytnuté zdroje nebo je četl a nevzal vůbec v potaz (strana 36 v PDF dokumentu http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf). Brzek prostě není ani z promile taková kapacita v oboru jako ostatní poskytnuté zdroje, aby se mohli v encyklopedii objevovat jeho nijak nepodložené a kredibilními zdroji vyvrácené domněnky. --Destinero 4. 1. 2010, 21:58 (UTC)
A jestli si tu velká část lidí pořád myslí, že je encyklopedické propagovat nedoložené domněnky extrémně malých skupin politických aktivistů (ACP) a jednotlivců s nízkou kvalifikací v oboru (Trapková, Chvála coby) coby snad ani ne promilová velikost a významnost v kontrastu s nejstaršími, největšími a nejrespektovanějšími vědecko-odbornými organizacemi v dané oblasti (http://ptomes.blog.cz/0911/shoda-odborniku-na-adopcich-deti-homosexualnimi-pary http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Parenting http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology), tak jste se tu už vážně dočista zbláznili a nezbývá dodat nic jiného, než že je to pokrytecké, ostudné a trapné a zjevně poškozující encyklopedický projekt: Wikipedia:NPOV#A simple formulation: Assert facts, including facts about opinions—but do not assert the opinions themselves. By "fact" we mean "a piece of information about which there is no serious dispute." For example, that a survey produced a certain published result would be a fact. That there is a planet called Mars is a fact. That Plato was a philosopher is a fact. No one seriously disputes any of these things, so we assert as many of them as possible. --Destinero 4. 1. 2010, 23:08 (UTC)
Tak zde je vidět snad nejlépe celková blamáž a způsob diskuse Destinera ohledně sporu o zdroj Brzek. Když je vyzván, aby doložil jeho nevěrohodnost, mává nám před očima rozhodnutím soudu státu Kalifornia a propagačním článkem APA na webu aktivistického pro-Gay hnutí jako rudým hadrem, aby nebylo vidět, že nemá nic v ruce. Spor o zdroj Trapková a Chvála vůbec není předmětem arbitráže a součástí důkazů, ohledně tohoto sporu nebyl zatím ani Žok - tedy zmatečný argument. Navíc Destinero opět Copy-pastuje části pravidel anglické Wikipedie (jakoby česká verze pravidla neměla) a jakoby Destinero neprojevil souhlas v bodu Shoda české a cizojazyčné Wikipedie. Už mne to fakt nebaví... Zdá se, že Destinerův „souhlas“ znamená ve skutečnosti něco jiného, tedy pravděpodobně, že pasáž pochopil jiným způsobem, než já. Navrhuji upřesnění, aby nebylo pochyb.--DeeMusil 5. 1. 2010, 11:06 (UTC)
Nemávám rozhodnutím státu Kalifornia, ale společným a vysoce důvěryhodnými referencemi podloženým vyjádřením třech nejstarších, největších, nejvýznamnějších a nejdůvěryhodnějších organizací v dané oblasti. Brzkovu nepodloženou domněnku publikovanou v mimooborových nerecenzovaných skriptech. Odstranil jsem tedy Brzkovu nepodloženou domněnku v nerecenzovaných skriptech pro mimooborové studenty domněnky, jelikož nebyla podložena věrohodným zdrojem jak přímo vyžaduje Wikipedie:Ověřitelnost#Zdroje, neboť není obecně známo, že v Brzkových skriptech jsou publikovaná fakta ověřována a že jsou přesná, a pro vědecké téma nebyla použita vědecky recenzované publikace, zadruhé jeho výjimečné trvzení nebylo podporováno převládajícím míněním příslušné akademické komunity ba naopak s ním bylo přímo v rozporu [dokladováno vysoce důvěryhodnými referencemi podloženým vyjádřením American Psychiatric Association (založena v roce 1844, 38 tisíc členů), American Psychological Association (založena v roce 1892, 150 tisíc členů), National Association of Social Workers (založena v roce 1955, 150 tisíc členů) pro Nejvyšší soud v Kalifornii, který dokonce ve svém rozsudku citoval z tohoto vyjádření jako jediné z celkem 45 předložených vyjádření (http://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/marriage.aspx), vysoce důvěryhodnými referencemi podloženým vyjádření Royal College of Psychiatrists (založena 1841; 13,5 tisíce členů) http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Submission%20to%20the%20Church%20of%20England.pdf a mnoha dalšími zdroji] nebyla podložená výjimečnými důkazy jak přímo vyžaduje Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy a zatřetí byl takový úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou a neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec jak přímo vyžaduje Wikipedie:Žádný_vlastní_výzkum#Dohady o důležitosti pohledu. Nemávám ani žádný propagačním článkem APA na webu pro-Gay hnutí, jak mi zase podsouváte, ale přetiskem článku publikovaném v jednom z nejprestižnějších odborně recenzovaných medicínských žurnálů vydáváném American Medical Association (založena 1847; 245 tisíc členů) JAMA vyvracejícím Brzkovu nepodloženou domněnku o nemedicínském vyřazení homosexuality ze seznamů poruch. Arbitráž se samozřejmě týká i chování ohledně nakládání se zdroji Trapková a Chvála, jak bylo zmíněno v druhém bodu mé žádosti o arbitráž Wikipedie:Žádost_o_arbitráž/Destinero_versus_DeeMusil#Žádost a dokladováno tam uvedeným 7. odkazem na Diskuse:Homosexualita#Odebrány American College of Pediatrics a další zdroje kde se výslovně píše "Odebrány American College of Pediatrics a další zdroje" a "na Wikipedii nelze propagovat ani další nepodložené a vyvrácené extrémní názory jednotlivců, kteří jsou vzhledem k úrovni všech ostatních zdrojů v dané části zcela bezvýznamní. Není možné uměle navyšovat význam jejich i jejich názorů, protože vědecká a odborná shoda je zcela jasně dokladovatelná následnou citací uveřejněnou spolu s dalšími přímo v článku" Doufám, že komunita i arbitři vidí a vnímají, jaké nepravdy zde neustále šíříte, jak se usilovně snažíte vydávat zdroje za něco jiného než jsou (což znamená jedině to, že buď se zdroji neumíte pracovat a přečíst si, jak se ty zdroje jmenují a o čem pojednávají anebo to umíte až moc dobře a děláte to schválně; jiné vysvětlení neexistuje, obě vysvětlení ale prokazují vaši nezpůsobilost přispívat do Wikipedie dle jejich pravidel) a že spolupráce a diskuse s vámi je z těchto důvodů mimořádně obtížná. --Destinero 6. 1. 2010, 14:25 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Podle mého názoru především Brzkův názor a informace nejsou v zásadním rozporu s tím, co tvrdí zdroje přinášené Destinerem, takže Destinerovy zdroje nijak nezpochybňují relevanci ani pravdivost Brzkova tvrzení. Brzek pouze zdůraznil určitý aspekt skutečnosti, o které z věcného hlediska totožně referuje APA (t. j. že APA svým rozhodnutím reagovala na společenskou situaci, jak sama konstatovala v příslušném prohlášení, že její rozhodnutí se opíralo o jakési hlasování a že většina v tomto hlasování byla relativně těsná). Jak Brzek, tak zdroje APA jsou v souladu s poměrně zjevnými předpoklady, že 1) existují homosexuálové, kteří nemají se svou orientací problém, 2) homosexualita je vrozené biologické (v tom smyslu medicínské) povahy a 3) homosexualita mnoha lidem v interakci se společností působí problémy. Brzka považuji za součást odborného mainstreamu a jeho názory za kompatibilní s klíčovými dokumenty APA. Méně kompatibilní s APA jsou názory Chvály a Trapkové, nicméně ty jsou zase reprezentativní a mainstreamové pro celý obor systemické psychoterapie a zároveň shodné i s některými významnými směry vycházejícími z psychoanalýzy. --ŠJů 11. 1. 2010, 01:57 (UTC)
Textbook of homosexuality and mental health: "In the final vote the decision of the Board of Trustees was upheld by the membership by a majority of 58%. It is noteworthy that this action of the American Psychiatric Association is often misrepresented to make it appear that homosexuality was deleted from the DSM simply by a popular vote. In fact, the decision was made through a formal process similar to that wich the American Psychiatric ASsociation continues to use when it makes decision on scientific issues." To dokazuje, že dezinterpretujete fakta. Očekával bych vaši omluvu. 3) Royal College of Psychiatrists: "There is now a large body of research evidence that indicates that being gay, lesbian or bisexual is compatible with normal mental health and social adjustment. However, the experiences of discrimination in society and possible rejection by friends, families and others, such as employers, means that some LGB people experience a greater than expected prevalence of mental health and substance misuse problems. Although there have been claims by conservative political groups in the USA that this higher prevalence of mental health difficulties is confirmation that homosexuality is itself a mental disorder, there is no evidence whatever to substantiate such a claim." To dokazuje, že Brzkovy domněnky jsou v tomto ohledu mimo odborný mainstream. Prohlášení American Psychoanalytic Association dokumentuje, že názory Trapkové a Chvály jsou mimo psychoanalytický mainstream. --Destinero 11. 1. 2010, 13:37 (UTC)
Nemusíte tady opět tapetovat kopírováním celých pasáží, abyste zopakoval, že pro rozhodnutí byla slabě nadpoloviční většina správní rady a že způsob, jakým APA politicky rozhodla o vyškrnutí, byl obdobný, jaký APA politicky rozhoduje o vědeckých tématech. Zdaleka si ovšem nejsem jistý, jestli se o každé změně DSM hlasuje zrovna tímto způsobem, jednotlivě a mimo běžnou celkovou revizi DSM: spíš bych řekl, že je to za celou historii DSM jediný takový případ. Rovněž další vámi citovaná věta říká (z faktického hlediska, odmyslíme-li si politické proklamace) prakticky totéž co Brzek. V prohlášení Americké psychoanalytické asociace nevidím psáno vůbec nic o Chválovi ani Trapkové (kteří ani psychoanalytiky nejsou) ani nic, co by se týkalo teorie a tradičních východisek a pojmů klasické psychoanalýzy nebo jejího mainstreamu: a to píšu s plným vědomím toho, že s tímto vyjádřením zmíněné asociace (například s potřebou dalších výzkumů) souhlasím mnohem víc než s Vašimi názory nebo s názory Chvály a Trapkové (byť i toto vyjádření obsahuje prvky demagogie a neopodstatněnou gereralizaci, tedy předsudek, když všem homosexuálním jedincům a párům paušálně přisuzuje schopnost, kterou zjevně má jen část jak homosexuálních, tak heterosexuálních jedinců a párů). --ŠJů 12. 1. 2010, 06:22 (UTC)

Osobní útoky wikipedisty Destinero[edit | edit source]

n) Wikipedista Destinero se v diskusích o článcích Homosexualita a Léčení homosexuality opakovaně dopouštěl osobních útoků, za které byl několikrát (a to i v průběhu arbitráže) zablokován. Blok mj. obcházel s použitím loutkového účtu Ptomes.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Prokázáno mnoha důkazy. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. --Beren 15. 1. 2010, 11:59 (UTC)
 4. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC) navíc Destinero toto v "komentářích stran" nerozporuje
Komentáře stran:
 1. Bezpochyby ano. --DeeMusil 4. 1. 2010, 17:54 (UTC)
Komentáře ostatních:

Osobní útoky wikipedisty DeeMusil[edit | edit source]

n) Wikipedista DeeMusil se v diskusích o článcích Homosexualita a Léčení homosexuality a na stránkách arbitráže dopouštěl nezdvořilostí a osobních útoků.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Viz ale též níže u opatření. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím. Nicméně, v daleko menší míře, než Destinero.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Zdržuji se. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC) dokud Okino neupřesní na základně DeeMusilovy námitky
Komentáře stran:
 1. Námitka: Obávám se že tento bod není zcela založen na důkazech. Vím pouze o jedné nezdvořilosti, která byla již probrána. Můžete Okino upřesnit na základě kterých mých editací jste došel k tomuto názoru?--DeeMusil 4. 1. 2010, 17:17 (UTC)
Komentáře ostatních:

Osobní útoky wikipedisty DeeMusil[edit | edit source]

n) Wikipedisté DeeMusil a Destinero se vzájemně dopouštěli hrubých osobních útoků mimo Wikipedii, přičemž tato aktivita ovlivňovala Wikipedii a byla s činností na Wikipedii úzce spojena.

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. --Krvesaj 24. 3. 2010, 11:15 (UTC) a) není mi známo, b) i kdyby bylo, vím o několika jiných wikipedistech, kteří ovlivňují názory na wikipedii mimo ni (např. na svých stránkách), což ovšem není předmětem této arbitráže.
 2. Zdržuji se. --Yopie 19. 5. 2010, 11:11 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 1. Nyní již jako obyčejný uživatel ještě jeden návrh nálezu a několik návrhů opatření. Okino 5. 3. 2010, 19:31 (UTC)

Nadměrné revertování[edit | edit source]

n) Wikipedisté Destinero, ŠJů, Cinik a DeeMusil opakovaně užívali revertů k prosazení své verze článků Homosexualita a Léčení homosexuality, což vedlo k jejich zamykání.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Zdržuji se. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC) v principu ANO, ale viz. Dezidor
Komentáře stran:
 1. Vizte především související komentář http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop#Arbitr.C3.A1.C5.BEn.C3.AD_v.C3.BDbor_a_obsah_Wikipedie --Destinero 2. 1. 2010, 23:49 (UTC)
 2. Zásadně Nesouhlasím. Není přeci nadměrným revertováním udělat jeden revert, pokud vidím, že byl odebrán ověřitelný zdroj bez jakékoliv shody v diskusi. Jediný skutečně nadměrný počet revertů je ze strany Destinera. Reverty Šjů, Cynika, mé i dalších (proč tu nejsou, když měli stejný počet revertů v předmětu arbitráže jako já ???) jsem vždy chápal jako obranu článku.
  Ad komentář Destinera 2. 1. 2010, 23:49 - argumentace anglickou Wikipedií je dle mého mimo pořad dne. --DeeMusil

Argumentace anglickou Wikipedií mimo pořad dne být rozhodně nemůže, neboť oba projekty vycházejí z naprosto stejných klíčových pravidel a na tom anglickém by vámi použité zdroje a formulace pravděpodobně nevydržely ani pár minut, což dokazuje na vámi nedodržovaná pravidla. Nevěrohodné a nerelevantní extremistické zdroje prezentující nepodložené domněnky v rozporu s akademickou komunitou k tématu tam totiž dle pravidel vůbec nemají co dělat. Je to opravdu ze své podstaty zcela stejné jako tlačit do článku Země#Vznik pitomosti o tom, že si některé okrajové neodborné kruhy (různé náboženské sekty atp.) myslí, že vznikla během pár dní před pár tisíci lety během několika dní, a zdůvodňovat to Nezaujatým úhlem pohledu. Ostatní pravidla o důležitosti pohledu a výjimečných tvrzeních vyžadující výjimečně důvěryhodné zdroje přece platí také - zároveň. --Destinero 4. 1. 2010, 22:07 (UTC)
Chtěl bych upozornit na současnou situaci na anglické Wikipedii, kde se rozhodli za stejnou věc destinera Zablokovat jako "Edit war" bez dostatečné snahy hledat koncenzus v diskusi, tzn. némlich stejná situace jako zde. Je tam již podruhé zablokován za tuto stejnou věc. Jiní editoři, kteří se téhož účastnili zablokováni nebyli. Mělo by tedy být přihlédnuto i k míře jakou jednotliví editoři přispěli k zamčení článku prostým revertem, nebo prostým mazáním. Dovolil jsem si připravit jsem následující přehled z bodů 1 a 2 arbitráže, který přímo vyplývá z důkazů:
 • Destinero : bod1: ***** 5, bod 2: ***** 5, celkem 10
 • ŠJů : bod1: * 1, bod2: * 1, celkem 2
 • Cinik : bod1: nic, bod2: ** 2, celkem 2
 • Nissan : bod1: nic, bod2: ** 2, celkem 2
 • DeeMusil : bod1: nic, bod2: * 1, celkem 1
 • Dezidor : bod1: * 1, bod2: nic, celkem 1
 • H11 : bod1: nic, bod2: * 1, celkem 1

všimněte si jasného nepoměru 1:10 mezi mnou a Destinerem--DeeMusil 23. 1. 2010, 07:33 (UTC)

Komentáře ostatních:
 1. Myslím, že hlavní revertovač a šiřitel osobních útoků je evidentní. Míra zavinění by měla být v nálezu zmíněna. --Dezidor 4. 1. 2010, 22:11 (UTC)
Je evidentní, že na rozdíl ode mně revertujete v rozporu s NPOV vysvětlenou například zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:51 (UTC)
 1. Pokud by někdo opakovaně revertoval zjevný vandalismus, bylo by výstižné to nazvat tak, že prosazoval "svou verzi článku" nebo jeho revert zmiňovat jako součást příčiny uzamčení článku? A pokud někdo revertem zasáhne ve prospěch té verze článku, kterou jiný wikipedista argumentačně obhájil v diskusi, prosadil i tento třetí wikipedista "svou verzi"? A za třetí: pokud příčinou uzamčení článku je, že docházelo k opakovaným revertům, znamená to automaticky, že všichni, kdo se účastnili revertů, byli společně a nerozdílně viníky uzamčení, bez ohledu na okolnosti a důvody, z jakých kdo revertoval? Bylo by pro vyjasnění třeba k navržené formulaci přidat výslovný dovětek, zda tato formulace má znamenat společnou spoluvinu všech anebo zda nemá. --ŠJů 11. 1. 2010, 02:09 (UTC)

Hledání neutrálního úhlu pohledu[edit | edit source]

n) Způsob vedení diskuse, přehnané revertování a další jevy popsané v arbitráži vedly k tomu, že obě strany sporu spíš prosazovaly svůj úhel pohledu místo toho, aby hledaly vhodné cesty k zajištění celkového neutrálního úhlu pohledu, jak je naznačují pravidla Wikipedie a výše uvedené principy.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Viz též výše zdůvodnění u prvního nálezu. Dodávám, že "konkrétní postup nebo argumenty" nemůže arbitrážní výbor předkládat, protože arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu článků. A ještě doplním, že na toto omezení jsem upozorňoval již při přijímání žádosti o arbitráž. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Připadá mi, že se točíme v kurhu. Chtěl bych se arbitrátorů zeptat, jakým konkrétním postupem či argumenty bylo možné zajistit neutrální úhel pohledu, když jsem vyčerpal snad všechny dostupné možnosti a protistrana stejně prosazovala vyznění v přímém rozporu s anglickou Wikipedií, kde s NPOV v relevantních pasážích nemá nikdo vůbec žádný problém a já přispíval v intencích toho, co bylo na anglické Wikipedii? --Destinero 2. 1. 2010, 23:53 (UTC)
 2. Ad Destinero 2. 1. 2010, 23:53 - Nesouhlasím s výše uvedeným, neboť se opět argumentuje tzv. „přímým rozporem s anglickou Wikipedií“, což vzhledem souhlasu Destinera výše u Shoda české a cizojazyčné Wikipedie nelze akceptovat. Také se necítím odpovědný za podstatu neurčité formulace "Způsob vedení diskuse" neboť právě Destinero vedení produktivní diskuse znemožňoval hned několika způsoby: Copypaste (většinou pravidel W českých i anglických), osobními útoky a nebo i svou nepřítomností (v případě jeho opakovanému zablokování v celkové délce několika měsíců). Takto se diskuse vést ani nedá. --DeeMusil 4. 1. 2010, 17:49 (UTC)
Argumentace anglickou Wikipedií je zcela racionální, pokud se jedná o způsob dodržování elementárních pravidel, které mají oba projekty stejné a na nichž byly obě Wikipedie založeny, aby vůbec mohly fungovat. Během roku jste totiž ještě nebyli schopni vysvětlit, jaktože se na anglické Wikipedii v článku o homosexualitě vůbec neobjevuje ani zmínka o těch extremistických a nijak nedoložených výjimečných pohledech, které pořád protlačujete? Vy si vážně si myslíte, že zrovna skupinka pár českých editorů revertující články a protlačující vlastní a ne neutrální znění je prubířským kamenem důvěryhodnosti Wikipedie a že se o několik řádů více čtenářů a editorů anglické verze dlouhodobě mýlí, když v tomto ohledu nepanuje žádný konflikt? --Destinero 4. 1. 2010, 22:13 (UTC)
Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:50 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Nesouhlasím. Byly předloženy nějaké důkazy, že ti, kteří revertovali nebo dopracovávali některé Destinerovy úpravy, tvořili nějakou jednotnou "stranu sporu" a že nebrali konstruktivně v potaz Destinerovy argumenty? Nebylo tomu tak, že tu byly čtyři strany a zatímco tři z nich se dokázaly konstruktivně shodnout, tak jedné se to jaksi stále nedařilo? Kupříkladu já se domnívám, že z čistě politického názoru na věc mám vcelku opačné názory než DeeMusil a možná i než Dezidor, a přesto jsem v případě článků týkajících se tohoto tématu shledával, že tito dva kolegové respektovali principy Wikipedie lépe než Destinero a že zřetelně více hledali vhodné cesty k zajištění neutrálního úhlu pohledu. Pokud jsem v těchto otázkách já jakožto příznivce poměrně liberálních a vstřícných názorů k projevům a integraci homosexuality s DeeMusilem, jehož osobní postoje nejspíš nemají daleko od evangelikálního fundamentalismu, i s Dezidorem, který se mi zdá blízek klasickému pravicovému konzervativismu, dokázal nalézt shodu v tom, že NPOV přístup má být v souladu s příslušným pravidlem budován tak, že spor POV má probíhat tak, že se mají zdroje dokládající jednotlivá ověřitelná POV přidávat, a Destinero jediný se pokoušel jemu nepohodlný zdroj zcela odmazávat a formulace o tvrzeních zdrojů soustavně předělávat na autoritativní až propagační tvrzení o faktech samých, tak to opravdu nelze shrnout tak, že nikdo, kdo se na úpravách článku podílel, nehledal vhodné cesty k zajíštění NPOV. K tomu, aby vznikly revertační války, bohužel stačí to, aby vhodné cesty odmítal hledat třeba i jen jeden kolega. --ŠJů 11. 1. 2010, 02:32 (UTC)
 2. Jeví se mi, že ačkoli v případě Brzkovy citace byl Destinero osamoceným "bojovníkem" proti dvojici Dezidor [3] [4] [5] a ŠJů [6], což samozřejmě zvyšuje jeho podíl revertů, zatímco reverty názorové protistrany se rozkládají mezi více účastníků (v jiných případech zřejmě i další než tyto dva), tak oboustranně šlo o zbytečně tvrdé prosazování vlastního názoru. I když bych Destinerovu aktivitu hodnotil jako zbytečně horlivou a tvrdošíjnou, jindy i třeba nekorektní, je potřeba poukázat na východiska jeho aktivity: totiž že Dezidor prezentoval okrajový názor vyjádřený dr.Brzkem jako encyklopedický fakt. Jakkoli bychom Brzkova skripta považovali sama o sobě za důvěryhodný zdroj, zůstává ve vyhrocenosti své formulace marginálním, a proto by měl být, když už, uveden formou "kdo řekl co kde" spíš než jako ozdrojovaný encyklopedický fakt. Pokud tuto jeho formulaci potvrzují jiné české zdroje, jedná se většinou o ideologicky zatížené aktivistické zdroje (např. obč.sdružení Exodus) a možná že dokonce jen recyklují samotného Brzka. Přitom objektivnější odborné zdroje volí mnohem méně vyhrocenou formulaci, např. SPRSV (podepsán: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.), kterou bych si editorům dovolil navrhnout jako kompromisní. Nejen Destinero, ale i ŠJů, Dezidor a další měli příležitost jít touto cestou. (Omlouvám se, můj příspěvek reaguje i na některé předchozí kapitoly, ale kdybych jednotlivé věty rozstrkal na příslušná místa, ztratila by se jejich celková vzájemná logika.) --Bazi 13. 3. 2010, 20:19 (UTC)
Díky Bazi za komentář... Je dobré že jste si narozdíl od Destinera všiml, že jsem nikde nic netlačil, ale že revertovali jiní Wikipedisté. Na druhou stranu, i když rozumím tomu že je to Vašemu přehledu blízké, vydávat pana Weisse za neutrální bod pohledu (bez ohledu na to co říká o této jedné partikulární věci) není zrovna šťastná volba. Pan Weiss by měl být považován zrovnatak za extrém, jelikož jak již jeho stránky prozrazují patří k mezinárodní organizaci Planned parenthood která není ani nestranná ani nezávislá. Takový zdroj nebo názor je pak třeba zvážit zvlášť důkladně. Jinak sohlasím s tím, že prezentovat to jako fakt nebylo nejvhodnější, jelikož bylo jasné, že to Destinero smaže, stejnětak nebylo správné to smazat, nýbrž přeformulovat, jelikož je zjevné (pokud je jeden soudný), že je to skutečně tak. Chtít ale po Destinerovi, aby udělal od něčeho správnou a neutrální formulaci by bylo vzhledem ke copy-(možná translate)-paste stylu asi too much.--DeeMusil 14. 3. 2010, 17:04 (UTC)

Odstraňování encyklopedických informací[edit | edit source]

n) Wikipedista Destinero opakovaně odstraňoval z článků Léčení homosexuality a Homosexualita encyklopedické informace podložené zdroji.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:16 (UTC)
 1. Souhlasím. Zdůvodnění všude kolem. V nálezu je přitom důležité označení encyklopedické informace, které je v protikladu k kdejakým ověřeným informacím. Okino 4. 1. 2010, 11:33 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Odstraňování takových informací bez náhrady je problém, který vede ke zbytečnému revertování. Mělo by se k němu přistoupit až poté, co se v diskusi ukáže, že je to vhodné řešení. --Beren 15. 1. 2010, 12:17 (UTC)
 4. Souhlasím. --Krvesaj 22. 1. 2010, 21:14 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Odstraňoval jsem informace a zdroje, které nebyly použity v souladu s pravidly Wikipedie. To je moje právo a povinnost. Mít kdejaký zdroj a informaci a jen tak je hodit do encyklopedie podle pravidel nestačí, platí přece vždy všechna pravidla najednou a ne pouze jedno z nich (třeba to, že stačí mít kdejaké ověřené informace). --Destinero 2. 1. 2010, 23:56 (UTC) Brzkova nepodložená domněnka komentující dění v jiných disciplínách, než ke kterým získal vzdělání a titul, a tato pocházejícíz mimooborobých nerecenzovaných skript Sexuologie pro právníky, které (nejen pro psychology a psychiatry rozhodně nejsou obecně akceptovaným referenčním textem), zcela rozhodně ani náhodou nemůže být encyklopedicou informací. Podobně zcela průkazně nejsou encyklopedickými informacemi domněnky malého konzervativního spolku aktivistů http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians a odborně nepublikované názory Trapkové a Chvály. Dokud nenajdete věrohodný nezávislý mainstreamový text (což po několikaletém zkoumání oblasti považuji za krajně nepravděpodobné), který by nepodložené domněnky Trapkové a Chvály kvantifikoval, pak je dle pravidel nezbytně nutné odmítnout názory takto extrémně malé skupiny nahrazující vlastní výzkum, neboť se jimi akademická, vědecká a odborná obec již několik desítek let vůbec nezabývá a zcela je ignoruje = nejsou relevantní stejně jako koncept o ploché Zemi nebo představy o obíhání Slunce kolem Země. Prohlašování všech těchto domněnek za encyklopedické informace je brutálním útokem na pravidla, která vznikla právě z toho důvodu, aby zamezila nahrazování vlastního výzkumu. --Destinero 4. 1. 2010, 15:32 (UTC)
 2. Souhlas. Destinero neustále argumentuje pravidly, ale neuvědomuje si jednu věc: Zda se něco stalo či nestalo v oboru psychologie není třeba ověřovat u vědce-psychiatra, ale u novináře, případně historika, případně člověka zabývající se jak historií, tak i psychologií (což přesně Brzek je). Destinero se však systematicky snaží tento zdroj znevěrohodnit, aniž by k tomu předložil důkaz. Navíc informace pochází z akademické půdy, z vysokoškolských skript. V případu sporu o zdroj American_College_of_Pediatricians může mít Destinero teoreticky pravdu, avšak věcná diskuse doposud neproběhla, spor o zdroj Trapková-Chvála není, pokud vím, předmětem arbitráže.--DeeMusil 4. 1. 2010, 18:07 (UTC)
Sporem arbitráže jsou přece veškeré konflikty s týmiž editory a Trapková s Chválou jsou přece zahrnuté v druhém bodu arbitráže spolu s explicitní ukázkou číslo 7 vedoucí na diskusní stránku zabývající se ACP i těmito jednotlici. Už mě nebaví neustále reagovat na lživá tvrzení o tom, že jsem nepředložil důkaz o nevěrohodnosti zdroje Brzek. Opakovaně jsme s Formolem upozorňovali na to, že skripta nejsou recenzovaná, jsou psána pro mimooborové studenty a nekladou si ambice být autoritativním zdrojem pro psychology nebo psychiatry a obsahují výjimečné a nijak nepodloženou domněnku, kterou vyvrací celý na sobě nezávislý vědecko-odborný mainstream. Brzek rozhodně není takové eso, aby tato jeho domněnka byla encyklopedicky významná a všichni mně a Formolovi oponující editoři a správci byli dosud absolutně neschopní reagovat na strany 30-36 v http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf a http://www.soulforce.org/article/642 nebo http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Submission%20to%20the%20Church%20of%20England.pdf Klade-li někdo již rok vytrvale Brzkovy nepodlodložené a vyvrácené bláboly na stejnou úroveň jako jsou tyto zdroje, tak evidentně není způsobilý příspívat do encyklopedie. --Destinero 4. 1. 2010, 22:26 (UTC)
Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:49 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. nevím, jestli je to množné číslo na místě. Já vím pouze o jedné podložené informaci, kterou opakovaně odstraňoval. --ŠJů 11. 1. 2010, 02:34 (UTC)

n) {Text tvrzení dokumentujícího důležitý aspekt případu s citováním důkazů, o které se opírá}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

==== Výjimečná tvrzení bez vyžadovaných výjimečných důkazů ==== n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy, neboť skupinka editorů prosazovala zdroje v rozporu s převládajícím míněním příslušné akademické komunity.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. --Destinero 8. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 2. Nesouhlasím s vysloveným vůči mé osobě. Viz bod 1 arbitráže (vůbec jsem se neúčastnil), viz bod 2 arbitráže (udělal jsem jeden revert poté, co jsem zjistil, že byly odstraněny zdroje bez jakékoliv předchozí diskuse). Dále v bodu 2 jsem dodal důkazy o tom, že se tak skutečně stalo, viz /Důkazy googletest Ne/Podloženost a ne/okrajovost zdroje Brzek, na které Destinero reagoval osobním útokem (jste neschopný).--DeeMusil 8. 1. 2010, 16:59 (UTC)
Komentáře ostatních:

Úhel pohledu podporovaný extrémně malou skupinou (jednotlivci)[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu, neboť skupinka editorů prosazovala úhly pohledu podporované extrémně malou skupinou (jednotlivci!).

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. --Destinero 8. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 2. Nesouhlasím. K čemu tohle jako vlastně je? Jednotlivcem se tedy myslí pravděpodobně zdroj Brzek. Opět musím upozornit na to že to není názor jednotlivce proti celému světu a že jsem podal vícero důkazů o tomtéž, co tvrdí Brzek: /Důkazy googletest Ne/Podloženost a ne/okrajovost zdroje Brzek. nebylo tedy potvrzeno, že jde o extrémně malou skupinu. Tento názor je možná okrajový, ale je prezentován evidentně spoustou zdrojů včetně těch pro-gay orientovaných.--DeeMusil 8. 1. 2010, 16:58 (UTC)
To je absurdní. Žádná spousta zdrojů, především jednotlivci. A jako takový ten názor ani nebyl uveden. Zde nešlo o politické rozhodnutí, ale o vědecké rozhodnutí. Důkaz: http://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=RyrWTo8X810C&oi=fnd&pg=PA17&dq=the+empirical+basis+for+demise+of+the+illness+model+of+homosexuality&ots=52j-9WXnhP&sig=6v2-O9jN3GKtClGPpsuk2aX2lCQ#v=onepage&q=the%20empirical%20basis%20for%20demise%20of%20the%20illness%20model%20of%20homosexuality&f=false (strana 20-25)
Komentáře ostatních:

Vědecká témata bez vědecky recenzovaných publikací[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Ověřitelnost#Zdroje, neboť skupinka editorů v oblasti vědecko-odborného tématu prosazovala nedoložené domněnky jednotlivců z vědecky nerecenzovaných publikací.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. --Destinero 8. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 2. Nesouhalsím. Je nanejvýš sporné, že se jedná o výhradně vědecko-odborné téma. Psychologie je poměrně soft vědní obor. Navíc téma homosexuality nemá jen vědecký rozměr (psychologie), ale také sociální, morální a dokonce i náboženský rozměr. Dále jsou zde opět zmíněni jednotlivci - irelevantní (viz má odpověď nález výše).
To je úplně to samé jako dělat z vědecko-odborných informací o vzniku a stáří země či vesmíru sociální, morální a náboženský směr. Tak to ale není. Já vím, že byste asi po vzoru prosazovatelů inteligentního stvoření v USA chtěli indoktrinovat školy a média o svém POV, ale takto věda bohužel pro vás nefunguje. Samotná záležitost odebrání homosexuality ze seznamů a vědecké výzkumy, které k tomu dodaly podklad, je ze své podstaty výlučně vědecko-odborná. Společenské a náboženské dopady má až důsledek, nechť se tím zabývá sekce či článek s názvem homosexualita v náboženství atd. --Destinero 8. 1. 2010, 19:55 (UTC)
Komentáře ostatních:

Nebyly vyhledávány a používány co nejautoritativnější zdroje[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Hodnocení zdrojů, neboť skupinka editorů nevyhledávala nejvěrohodnější a nejautoritativnější zdroje a prosazovala neautoritativní zdroje jako nerecenzovaná skripta pro mimooborové studenty či webové stránky jednotlivců (http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_4/konf_predn_trapkova.htm) nebo Americké sdružení dětských lékařů (založené v roce 2002, 150-200 členů), tedy politicko-nábožensko-aktivistický think-tank (http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-75 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-ACP-76 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-77)

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. --Destinero 8. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 2. Nesouhlasím. Článek již informace z těchto „nejvěrohodnějších a nejautoritativnějších zdrojů“ obsahoval, byla by tedy hloupost je opakovat. Destinero naopak usiloval o smazání zdrojů, které byly přidány a které sdělovaly opoziční stanovisko k dané problematice. Toto lze považovat za nedodržení NPOV. --DeeMusil 8. 1. 2010, 17:17 (UTC)
Wikipedie:Věrohodné_zdroje#Hodnocení zdrojů: "Rozpory mezi autoritativními zdroji by měly být zmíněny v článku." Brzek se svou domněnkou ve skriptech pro mimooborové studenty, kde nebyla nikým provedena kontrola faktů, není autoritativním zdrojem. Stejně tak ani ne webová stránka přepisující nějakou přednášku Trapkové a Chvály a Amerického sdružení dětských lékařů. --Destinero 8. 1. 2010, 20:02 (UTC)
Komentáře ostatních:

Nebyly používány zdroje procházející kontrolou faktů a nebyl sledován vědecký konsensus[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy (Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy#Důkazy od Destinera) o porušování Wikipedie:Věrohodné zdroje#Citujte vědecké publikace, které procházejí ověřováním, a sledujte konsenzus ve vědecké společnosti, neboť skupinka editorů necitovala ani vědecké publikace ani publikace procházející ověřováním a snažila se vyvolat dojem, že neexistuje široký vědecký konsensus v dané oblasti.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím. --Destinero 8. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 2. Nesouhlasím a popírám, že bych se snažil vyvolat nějaký výše popsaný dojem. Toto si myslím je výsledkem nepředpokládání dobré vůle. Jedinou snahou bylo umravnit ostré POV editace (povětšinou v diskusi) a dále poukázat na to, že existuje i opoziční a nezanedbatelný myšlenkový proud. Tento Destinero soustavně popírá.--DeeMusil 8. 1. 2010, 17:27 (UTC)
Odpovíte už konečně, proč jste tyto zdroje nekvantifikovali a neidentifikovaly jejich prominentní zastánce? A jaké autoritativní mainstreamové zdroje je identifikují a kvantifikují? Já to vím. Žádné, protože jde o velice marginální úhel pohledu, který nestojí už ani za uvedení. Oháníte se většinou nějakými desítky let starými odkazy, jejichž důvěryhodnost či autoritativnost je pochybná. --Destinero 8. 1. 2010, 20:05 (UTC)
Komentáře ostatních:

Užívání politických a náboženských webů[edit | edit source]

n) Arbitrážní výbor obdržel důkazy o porušování Wikipedie:Věrohodné zdroje#Politické a náboženské weby (včetně těch extrémistických), neboť skupinka editorů prosazovala zdroj Americké sdružení dětských lékařů (založené v roce 2002, 150-200 členů), tedy politicko-nábožensko-aktivistický think-tank (http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-75 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-ACP-76 http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#cite_note-77 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians) v článku o homosexualitě, přestože "skupiny všeobecně známé jako extrémistické nebo dokonce teroristické, ať už politického, náboženského, rasistického nebo jiného charakteru, by nikdy neměly být ve Wikipedii užívány jako zdroje, leda jako primární zdroje, tedy smějí být použity jen v článcích pojednávajících o názorech těchto organizací."

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 1. Souhlasím.--Destinero 8. 1. 2010, 13:27 (UTC)
 2. Nesouhlasím. myslím, že Destinero to s tím terorismem trochu přehání... navíc pravidlo které zmiňuje je podkapitolou Užívání online zdrojů a děl vydaných přímo autory tedy vztahuje se k self-published zdrojům. Není tedy možné takové stránky považovat za zdroj při tvorbě článku o takové organizaci. Je ale možné ho považovat za sekundární zdroj, pokud uveřejňuje např. syntézy jiných relevantních a ověřitelných primárních zdrojů. navíc, nebylo spolehlivě doloženo (pouze jeden wikipedistan na EN wikipedii), že American_College_of_Pediatricians je extrémistická nebo dokonce teroristická výhradně politicky, nábožensky nebo rasisticky orientovaná organizace.--DeeMusil 8. 1. 2010, 17:42 (UTC)
To prokazuje již snad více než půl roku příslušná pasáž http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita#V.C3.BDchova_d.C4.9Bt.C3.AD včetně dodaných referencí. Toto je svým počtem, vznikem i působností zcela průkazně politicko-náboženská aktivistická organizace, to nemá s neutrálními, odbornými, renomovanými a významnými zdroji prezentovanými v dané sekci nic společného. Podobné (http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_4/konf_predn_trapkova.htm) je ve své podstatě prakticky osobní web několika lidí, kteří tam na něm otiskly jakousi přednášku. Jakoupak má asi kontrolu faktů a klade si vůbec nějaké ambice být autoritativním zdrojem kromě otiskování nějakých odborně nepodložených domněnek? --Destinero 8. 1. 2010, 20:12 (UTC)
Komentáře ostatních:

Navržená opatření[edit | edit source]

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Opakované reverty[edit | edit source]

1a) Wikipedistovi Destinero je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí Wikipedista Destinero popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Podle Berenem shromážděných důkazů se Destinero dopouštěl revertování v takové míře, že to bylo ve zjevném rozporu s pravidlem tří revertů, i když nešlo o samotné porušení zásady tří revertů za 24 hodin. Že je opatření mířeno pouze proti Destinerovi, je logické z toho důvodu, že mezi důkazy je popsáno celkem 28 revertů, z toho 14 provedl Destinero. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Vzhledem k tomu, že editační válka následovala i u jiných témat než je homosexualita (v článku Evoluce), jsem pro přísnější opatření. --Beren 15. 1. 2010, 12:24 (UTC)
 4. Souhlasím. viz Okino --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)

1b) Wikipedistovi Destinero je povolen pouze 1 revert na článek, který se týká jakýmkoliv způsobem homosexuality, v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí Wikipedista Destinero popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Pro případ nepřijetí výše uvedeného, zdůvodnění výše. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím. se zdůvodněním jako Okino. --Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. Jako Okino. --Beren 15. 1. 2010, 12:24 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Vzhledem k tomu, že Destinero jiné editace prakticky nemá jsem pro možnost a). // Tímto se zamezí revertačním válkám a následnému zamykání článků.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)
 2. Je absolutně nepřípustné, aby pro některé uživatele a editory Wikipedia platila jiná pravidla než pro všechny ostatní a la 1984 Orwell. Wikipedie:Pravidlo_tří_revertů je závazné pravidlo české Wikipedie platící pro všechny a konzistentní s anglickou Wikipedií. --Destinero 25. 9. 2009, 15:38 (UTC)
"a konzistentní s anglickou Wikipedií" - proč se všichni staví tak, že anglické projekty Wikimedie jsou lepší než jiné nebo že jsou nějakými etalony? Pardon za můj nesouvisející povzdech, ale všímám si toho čím dál víc. Palu 3. 1. 2010, 12:06 (UTC)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pravidlo_t%C5%99%C3%AD_revert%C5%AF

Protože je naprosto tupé, aby česká sestra v důsledku porušování pravidel k téže věci poskytovala zcela protichůdné informace než vyspělejší a kontrolovanější anglická sestra. --Destinero 3. 1. 2010, 13:15 (UTC)
Neřekl bych, že je to tupé. Jinak zajímavý výraz. Spíše bych řekl, že je bezpodmínečně nutné v článku užívat věrohodné ověřené zdroje, naprosto nezávisle na jakémkoliv jiném (z podstaty spíše nevěrohodném) sesterském projektu. Důležitý je jen původní zdroj a jeho věrohodnost. --Palu 3. 1. 2010, 13:29 (UTC)
Víte, problém je v tom, že to co předvádí velká část českých editorů a správců, rozhodně nemá s používáním věrohodných zdrojů nic společného. Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:48 (UTC)
Komentáře ostatních:

Mazání zdrojů[edit | edit source]

2) Wikipedistovi Destinero se zakazuje mazat zdroje z článků pod jakoukoliv záminkou. Jejich smazání může pouze navrhovat v diskusi, případně požádat o smazání zkušenější uživatele. Destinero může přeformulovat text a změnit tak způsob užití zdroje v kontextu jeho obsahu. --DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Upřednostňuji vlastní návrh níže. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
 3. Zdržuji se.--Yopie 19. 5. 2010, 11:13 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tímto je možné zajistit, že z Wikipedie nebudou mizet zdroje.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)
 2. Toto je přímý důkaz DeeMusilovy snahy o porušování závazných pravidel české Wikipedie Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Žádný_vlastní_výzkum#Dohady_o_d.C5.AFle.C5.BEitosti_pohledu: "Zařazení takového úhlu pohledu, který zastává pouze velmi malá menšina, může v jistém smyslu nahrazovat „vlastní výzkum“, neboť i zde je nedostatek hodnověrných a důvěryhodných zdrojů, které by mohly prezentovaný úhel pohledu podpořit. Jimbo Wales, zakladatel Wikipedie, o tom říká: pokud je úhel pohledu menšinový, měl by být jasně podpořen odkazem na obecně akceptovaný referenční text pokud je úhel pohledu výrazně menšinový, nemělo by být obtížné pojmenovat „prominentní“ zastánce pokud je úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou, neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec (snad s výjimkou zmínky v nějakém doplňujícím, specializovaném článku) „bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nepravdivý a bez ohledu na to, zda je možné to dokázat, nebo ne“. Původ pravidla – rozhodnutí zakladatele Wikipedie Zakladatel Wikipedie Jimbo Wales popsal vlastní výzkum takto: Označení „vlastní výzkum“ vzniklo jako praktický nástroj na eliminaci fyzikálních podivínů, kterých je na webu mnoho. Základní myšlenka je následující: Pro nás je velmi obtížné jakýmkoliv způsobem dokazovat, zda je nějaké konkrétní tvrzení pravdivé, nebo ne. Nepřísluší nám zjišťovat, zda nějaká nová fyzikální teorie je správná. Nejsme na to zařízeni. Jediné, co „můžeme“ udělat, je zkontrolovat, zda tato teorie již byla publikována v respektovaném vědeckém časopise nebo v knize, kterou vydalo respektované nakladatelství. Místo dokazování pravdivosti jednoduše článek označíme nálepkou, že tato věc byla ověřena lidmi, kteří jsou na to vybaveni mnohem lépe než my. Stejné principy budou pečovat i o správnost historie [1] Ten, kdo chápe, proč Wikipedie nemůže vytvářet nové fyzikální teorie citováním výsledků experimentů a interpretací měření, nemusí vidět, že stejný princip se uplatňuje i v případě nové interpretace historických událostí [2]" Konkrétně se jedná o to, že pokud by bylo takovéto absurdní opatření odhlasováno, měl by zelenou v prosazování nátlakové okrajové politické propagandy či nepodložených výjimečných domněnek jednotlivců, což nemá nic společného s odbornými a vědeckými fakty zastoupenými v článcích. Konkrétními příklady jsou Brzek a ACP, což bylo jasným širokým editorským konsensem i experty z nástěnky pro posouzení důvěryhodných zdrojů na anglické Wikipedii shledáno jako nepřípustné: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Same-sex_marriage#ACP Odhlasováním tohoto opatření by tedy došlo k vědomému legalizování porušování pravidel české Wikipedie, těmi skutečně základními a zakládajícími stavebními pravidly/principy, na kterých Wikipedie vznikla, s jejími procesy a obsahem anglické Wikipedie ("starší sestry"), která podle pravidel skutečně funguje a takovéto problémy a arbitráže tam vůbec proto nemusí řešit. --Destinero 25. 9. 2009, 15:53 (UTC)
Zloděj křičí chyťte zloděje. Destinero několikrát opakovaně odstranil různé zdroje (nejen ty, které jsou předmětem arbitráže) bez příslušného konsenzu v jakékoliv diskusi (na cz wikipedii) a někdy dokonce bez jakéhokoliv odůvodnění. Nechci přeci Destinerovi odebrat zcela možnost editovat Wikipedii, pouze chci omezit jeho značně divoký a nekoncepční styl editací bez shrnutí, bez diskuse, bez shody s ostatními.--DeeMusil 25. 9. 2009, 23:44 (UTC)
Odstranil jsem zdroje, které byly prokazatelně a nepochybně v rozporu s NPOV a Undue Weight. Na to čekat na svolení editorů, kteří takové svolení z důvodu své extrémního ideologického smýšlení nechtějí vydat, rozhodně nemusím a nebudu.--Destinero 28. 9. 2009, 16:43 (UTC)
Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:47 (UTC)
Komentáře ostatních:

Osobní urážky a podobné jednání[edit | edit source]

3) Wikipedistovi Destinero se zakazuje jakkoliv se vymezovat (tedy nejen urážlivě, ale jakkoliv, např. označování schopnosti druhého cosi pochopit, atp.) vůči osobě druhých Wikipedistů, především vůči Wikipedistovi DeeMusil. Porušení zákazu bude považováno za osobní útok. --DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Znění opatření je nestandardní a nevymezuje jasně, co je jeho předmětem. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím. Opatření jde nad rámec osobních útoků. Ty jsou vymezeny samy o sobě lépe. --Beren 15. 1. 2010, 12:45 (UTC)
 3. Nesouhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:48 (UTC)
 4. Nesouhlasím. protože formulace, kdy se navrhuje "jakkoliv se vymezovat vůči osobě druhých Wikipedistů,..." zasahuje do základních lidských práv. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tímto je možné omezit nejen osobní útoky, ale i provokace ze strany Destinera vůči ostatním Wikipedistům a zároveň se zajistí, že diskuse bude probíhat pouze na věcné rovině.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)
 2. Jak je zjevné, ve svém návrhu jste zaměnil slovo DeeMusil za Destinero, bohužel jste za takovou hnusotu ani nebyl zablokován a vyprovokoval jste mně k bouřlivým reakcím vedoucím naopak k blokaci moji, za což si teď můžete mnout ruce a počítat skóre mojich blokací vytržených z kontextu tak, jak se vám to právě hodí, snad možná díky nějakým svým kamarádíčkům mezi správci. Člověk si pak klade otázku, kde je nějaká spravedlnost a rovné zacházení zde, evidentně o něj neusilujete a jde vám o využití Wikipedie jako nástroj propagandy svých okrajových politických aktivistických spolků, které když nemají žádné seriozní odborné argumenty tak, aby se jimi aspoň nějaká mainstreamová odborná organizace zabývala, tak to řeší silou a strkáním a cpaním dezinformací do Wikipedie, čímž matou čtenáře a degradují kvalitu encyklopedie: "Tady jste se konečně ukázal ve svých opravdových barvách duhy. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než že Vám v souladu s některými tvrzeními psychoterapeutů o větší labilitě homosexuálů ujely nervy. Oznamuji Vám, že jste tím porušil Wikipedie:Žádné osobní útoky, Wikipedie:Pět pilířů konkrétně Wikipedie:Wikietiketa. Pokud v tom míníte pokračovat, zasloužím se o Vaši Wikieliminaci. V zájmu rozvoje Wikipedie toho prosím nechte." --DeeMusil "Je tedy otázkou, co na Wikipedii vlastně děláte. Propagandu?" --DeeMusil 27. 4. 2009, 08:11 (UTC) "Destinero, to je Váš osobní názor, že je to Vaše tzv. snaha dodržování pravidel Wikipedie, kterými se tak oháníte, což se dle mého osobního názoru projevuje bezohledným prosazováním ultraliberálního POV. Ve Vašem případě není pochyb o tom, že jste pro-homosexuální aktivista. ... při příštím provinění hrozí ban na 3 ! týdny. Myslím, že naopak důvodů pro arbitráž proti Vám by bylo vícero." DeeMusil 8. 6. 2009, 02:51 (UTC) "Nezlobte se, ale když neumíte psát nezaujatě ani po několikanásobném vysvětlení jak na to, pak raději nepište. Také jsem byl na začátku jako Vy, ale po pár editacích jsem z toho vyrostl a dnes dokáži přidat i text podporující opačný názor, než je můj vlastní. Až toho budete schopen i Vy, bude vše v pořádku. Zatím toho však schopen nejste a berete Wikipedii jako nástroj své vlastní propagandy. Takové snahy budou revertovány a zamykány a Vaše urážky banovány. Nevím, čemu se divíte." --DeeMusil 8. 6. 2009, 20:12 (UTC) "Budu tedy také tvrdit to samé stále dokola a dokola jako žába v mixéru: máte problém s textací, pak také s textací a nakonec s textací a to je důvod všech Vašich zcela neopodstatněných v textu uváděných závěrů, které na úrovni svých znalostí a (především) názorů činíte a následných zcela opodstatněných revertů. Divím se že je to pro Vás tak těžko pochopitelné. Jedno z doporučení o NPOV je, aby pokud Wikipedista není schopen nezávislého úhlu pohledu, tak aby raději daný článek vůbec needitoval, aby zbytečně nevyvolával spory. Co kdybyste si to přidal do seznamu copypastovaných pravidel?--DeeMusil 10. 6. 2009, 19:15 (UTC)" "Dejte si do budoucna pozor na wording, tedy jaká slova volíte, jistě víte, co by Vás v případě osobních útoků čekalo. Vaše snaha se pomstít za tento spravedlivý ban zabanováním lidí za to, že mají jiný názor než vy, je však opovrženíhodná." "Narozdíl od Vás jsem nebyl 5x zabanovaný za porušení Wikipravidel (osobní útoky)." --DeeMusil 13. 6. 2009, 14:17 (UTC) ] --Destinero 25. 9. 2009, 16:26 (UTC)
Zde bych chtěl upozornit na to, že to byl právě Wikipedista Destinero, který byl za urážky mnohokráte blokován a výše copypastované je pouze výsledkem nikoliv příčinou sporu. Ale pro mne za mne to může platit klidně oboustranně. Nedělá mi žádný problém se vyjadřovat pouze k editacím, pokud to bude v zájmu projektu. Tento návrh ale projednává situaci Wikipedisty Destinero, pokud se mu to nelíbí může podat vlastní návrh.--DeeMusil 25. 9. 2009, 22:19 (UTC))
Člověk, který vyhrožuje tím, že se zaslouží o mojí wikieliminaci a píše cosi o labilitě nemá morální právo takovýto a ani další návrh vůbec podávat. Já podobné návrhy podávat nechci a nepotřebuji, pokud budou pro všechny platit stejná závazná pravidla a doporučení. --Destinero 26. 9. 2009, 12:10 (UTC)
Vytrháváte věty z kontextu. Toto bylo napsáno poté, co jste mne Vy velmi hrubě a sprostě napadl a byl za to po právu zablokován. Posílat lidi do ****** a nazývat je idioty na Wikipedii nepatří - a to včetně autora takových editací. Ve větě obsažená podmínka je tedy naprosto namístě, za tím si stojím. Pokud by Destinero pokračoval, bude zcela Wikieliminován - a doufám, že i bez mého přičinění.--DeeMusil 26. 9. 2009, 19:33 (UTC)
A já zase reagoval na podobné věci od vás a zablokován jste za ně nebyl ani předtím ani poté. Každopádně žádáte "Wikipedistovi Destinero se zakazuje jakkoliv se vymezovat (tedy nejen urážlivě, ale jakkoliv, např. označování schopnosti druhého cosi pochopit, atp.) vůči osobě druhých Wikipedistů, především vůči Wikipedistovi DeeMusil. Porušení zákazu bude považováno za osobní útok." čeho jste se ve zmíněné citaci sám dopustil a nijak se za to dosud neomluvil. Kromě toho nejste schopen reagovat na ty vaše poznámky o labilitě. --Destinero 28. 9. 2009, 16:44 (UTC)
Komentáře ostatních:

Výhrůžné jednání[edit | edit source]

4) Wikipedistovi Destinero se zakazuje jednání, kterým naznačuje nebo sděluje, že bude druhý Wikipedista zablokován, nebo že by neměl mít právo editovat Wikipedii. --DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Výhrůžky jsou obecně nevhodné (Wikipedie:Žádné právní výhrůžky: Nevyhrožujte ostatním uživatelům. Natož právními kroky.). Pokud by se kterýkoli wikipedista dopouštěl opakovaně takto nevhodného jednání, je možné požádat o zákrok správce. Opatření arbitrážního výboru k tomu není třeba. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím. Okinem citované pravidlo se týká výhrůžek typu "Dám vás k soudu", "podám na vás trestní oznámení" atd.--Yopie 6. 1. 2010, 23:09 (UTC)
 3. Nesouhlasím. Toto spadá do osobních útoků ("opakovaně pronášené obviňující komentáře"), ale takto formulované by to šlo nad rámec pravidla (v pravidle je ta opakovanost). --Beren 15. 1. 2010, 12:49 (UTC)
 4. Nesouhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:47 (UTC)
 5. Souhlasím. s výjimkou používaných šablon, které se užívají především neregistrovaným uživatelům při vandalské činnosti, pokud je Destinero užije v zájmu kvalitního fungování encyklopedie (tedy nikoliv prosazování vlastního názoru) --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tímto doufám skončí spekulace a křivé obviňování druhých wikipedistů z něčeho, co neudělali.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)
 2. Viz mé komentáře k předchozím bodům, takže tentokrát jen stručně: Pravidla a zákony platí (resp. měly by být) pro všechny stejná. Je pokrytecké navrhovat trestat mně za něco, čeho se sám mnohokrát dopouštíte a bohužel vám to prochází. --Destinero 25. 9. 2009, 16:36 (UTC)
ad Yopie 6. 1. 2010, 23:09 (UTC) To, že se DeeMusil dopouštěl téhož, opomíjíte z jakého důvodu? Kde je vaše proklamovaná nestrannost? --Destinero 8. 1. 2010, 09:25 (UTC)
U Vás to bohužel bylo zcela opodstatněné, neboť jste se dopouštěl přestoupení pravidel slušného chování, k Vaší vlastní škodě. Jediné z čeho můžete vinit vy mne je "Má jiný názor než já". V pravidlech to nikde nevidím.--DeeMusil 25. 9. 2009, 22:27 (UTC)
Člověk, který vyhrožuje tím, že se zaslouží o mojí wikieliminaci a píše cosi o labilitě nemá morální právo takovýto a ani další návrh vůbec podávat. Já podobné návrhy podávat nechci a nepotřebuji, pokud budou pro všechny platit stejná závazná pravidla a doporučení. --Destinero 26. 9. 2009, 12:10 (UTC)
Člověk, který vyhrožuje tím, že se zaslouží o mojí wikieliminaci a píše cosi o labilitě nemá morální právo takovýto a ani další návrh vůbec podávat. Já podobné návrhy podávat nechci a nepotřebuji, pokud budou pro všechny platit stejná závazná pravidla a doporučení. --Destinero 26. 9. 2009, 12:11 (UTC)
Opět copypaste... ah .. odpověď viz výše v Návrzích opatření 3).--DeeMusil 26. 9. 2009, 19:33 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. K tomuto a předchozímu bodu:
Nemůžu si pomoci, ale navrhovatel v bodu 3 a 4 navrhuje, aby na Destinera bylo uplatňováno pravidlo Žádné osobní útoky. Toto pravidlo však platí stejnou měrou pro všechny wikipedisty a nemyslím si, že by arbitrážní výbor měl určovat pro koho platí dvojnásob;-)
Co se týče proběhlé diskuze k bodům: DeeMusile není pravda, že jediného čeho jste se dopustil bylo „Mám jiný názor než Vy“. Dopustil jste se též řady osobních útoků a za ty jste zablokován nebyl. Ano, jakožto správce přiznávám, je i moje vina, že se tak nestalo. Ale i kdyby jste byl ke všem vyprovokován oponentem, není to dle pravidla žádná omluva.
Jedudědek 3. 1. 2010, 15:27 (UTC)

Copy & paste[edit | edit source]

5) Wikipedistovi Destinero se zakazuje tapetovat diskusní fóra článků okopírovanými texty z jiných diskusí nebo článků (včetně cizojazyčných Wiki). Wikipedista Destinero může uvádět odkazy na tyto diskuse nebo články. --DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. V podstatě podporuji, ale ještě pořád doufám, že kolegu Destinera od tohoto jednání odradí pouhé upozornění dalších wikipedistů, včetně arbitrů. Nestane-li se tak, může být na řadě jakýkoli další vhodný postup - pomoc správců, ŽoK nebo i znovuotevření arbitráže. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím. protože Destinero ve svém jednání stále pokračuje.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Souhlasím. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tímto se zamezí enormnímu růstu velikosti diskuse, přičemž přidaná hodnota je minimální. Také se předejde možnému copyvio.--DeeMusil 25. 9. 2009, 06:37 (UTC)
 2. Demagovové a manipulátoři potřebují umlčet fakta a pravdu z mnoha nejrenomovanějších a nejdůvěryhodnějších a na sobě nezávislých zdrojů, které existují. Dokladované citace a reference naopak přímo napomáhají odhalovat lži, kterých se dopouštějí. Není představitelné, jak bez nich pouze na odkazy kvant textu konkrétně diskutovat a dostat se k nějakému užitečnému výsledku, aby to nebylo jen tlachání o ničem. --Destinero 25. 9. 2009, 16:39 (UTC)
 3. Zakázat to pod tvrdou sankcí asi nelze, tak závažné to asi není. Na druhou stranu doporučení selhávají - vzhledem k tapetování tunami textu zde snad no comment. Snad už zbývá jen obecný postup proti Copyvio. --DeeMusil 25. 9. 2009, 23:44 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Tohle pokládám za rozumný návrh, byť samozřejmě mohou být spory o tom, co je už tapetování. Copypastováním hromad textu se diskuse vést nedá. --Tchoř 4. 10. 2009, 00:04 (UTC)
 2. Pochybuji, že to lze schopnost rozumně citovat takhle nadekretovat. Za problém považuji spíš to, že Destinero vytváří duplicity tím, že tytéž dlouhé pasáže opakuje v několika různých článcích nebo dokonce na několika různých místech téhož článku bez ohledu na jejich tématickou strukturu. --ŠJů 11. 1. 2010, 02:43 (UTC)

Editoři musí dodržovat závazné pravidlo zakazující vlastní výzkum, a tedy v žádném případě nesmí sami interpretovat poznatky[edit | edit source]

6) {Text navržených opatření}

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Interpretace poznatků je při psaní Wikipedie nezbytná, jinak není možné vytvořit z více zdrojů souvislý text. Vlastním výzkumem se z pohledu interpretací rozumí vytváření nových či novátorských interpretací, dosud nepublikovaných. Z čistě formálního hlediska jinak nejde o opatření, ale o princip. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:01 (UTC)
 3. Nesouhlasím, jako Okino. --Beren 15. 1. 2010, 12:54 (UTC)
 4. Nesouhlasím,--Mirek256 16. 1. 2010, 06:47 (UTC)
 5. Nesouhlasím. formulováno obecně, o čemž zde nejednámme, projednáváme konkrétní arbitráž, což v návrhu není uvedeno. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Konkrétně: Wikipedie:Žádný vlastní výzkum - "Sekundární zdroje jsou zprávy nejméně jeden krok vzdálené od popisované věci. Mohou se opírat o primární zdroje nebo o jiné sekundární zdroje. Sekundární zdroje podávají přehledovou informaci o svém předmětu anebo mohou obsahovat analytická či syntetická tvrzení." "Články Wikipedie se mají opírat především o uveřejněné spolehlivé sekundární zdroje a v menší míře o terciární zdroje. Všechny výklady, rozbory nebo syntézy primárních zdrojů musí vycházet z nějakého sekundárního zdroje, a nikoli z analýz primárních zdrojů uskutečněných samotnými wikipedisty." DeeMusil se tímto závazným pravidlem průkazně neřídí a tedy jej porušuje, jelikož si hraje na individuálního posuzovatele kvality vědeckých výzkumů, analyzuje a syntetizuje. To však není úloha editora, ale důvěryhodných zdrojů, pokud možno těch nejdůvěryhodnějších. Jak v případě adopce dětí homosexuály tak v případě vyřazení homosexuality ze seznamů nemocí na základě řady mnoha vědeckých výzkumů je v článcích na české i anglické Wikipedii takové vysoce kvalitní zdroje jsou, dokonce je jich použitá celá řada, a není možné je rozporovat extremistickými pohledy politicko aktivistických skupin a ojedinělými názory jednotlivců jako je Brzek, to do encyklopedie skutečně logicky nepatří a nemá to v ní co dělat ("pokud je úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou, neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec (snad s výjimkou zmínky v nějakém doplňujícím, specializovaném článku) „bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nepravdivý a bez ohledu na to, zda je možné to dokázat, nebo ne“.") jen proto, že se s tím jeden aktivistický a velmi aktivní editor (a pár dalších) neumí vyrovnat a smířit. Anglická Wikipedie tato závazná pravidla rozpracovává více do hloubky a naprosto jasně: "Keep in mind that, in determining proper weight, we consider a viewpoint's prevalence in reliable sources, not its prevalence among Wikipedia editors."
 2. Je třeba zvážit, že NPOV princip je tomuto nadřazen a to i NPOV v otázkách morálních hodnot. dále viz NPOV níže.--DeeMusil 25. 9. 2009, 23:51 (UTC) Dále je třeba zvážit, že analyzovat a syntetizovat cokoliv v diskusi (na což Destinero poukazuje) je něco jiného, než takové věci dávat do článků a vrátil bych tak Destinera na pevnou zem, aby si uvědomil, co je předmětem arbitráže. Já v diskusi zmínil morálně-etická pochybení na straně jednoho ze zdrojů Destinera (pokusy s dětskou sexualitou, použití chybné metodiky k získání výsledků), dokonce jsem to doložil zdrojem. Poukazuji na to že v rámci NPOV by to měl článek zohlednit v textaci a dle pravidel NPOV je to dokonce žádoucí. Přesto článek nedoznal zatím žádných změn. Zde je evidentní, že Destinero nerozlišuje / slučuje co je v článku a co je v diskusi. Dále je třeba zvážit pouze české znění pravidel, nelze brát v potaz pravidla jiných wikipedií, jak správně poukazuje Wikipedista H11 - například španělské, ruské nebo francouzské již jen vzhledem k tomu, že ne všichni hovoří příslušným jazykem a nelze tak taková pravidla vymáhat. Jsme v ČR.--DeeMusil 26. 9. 2009, 07:38 (UTC)
Žádné pravidlo nestojí jen tak samo o sobě, vždy platí všechny souběžně, to znamená jejich průnik. Anglická pravidla uvádím coby ilustraci toho, čím se česká Wikipedie inspirovala, jelikož jsou to základní stavební principy, a anglická Wikipedie je rozpracovává do větších detailů a situací. Není jistě na škodu poukázat na to, že česká pravidla jsou v lecčems nedostatečná a nepamatují moc dobře na zásadní situace vedoucí k této arbitráži. Žádná morálně-etických pochybení použitých zdrojů jste v diskusi nebyl schopen prokázat, jelikož s člověkem, který si vyzobává jednu desetinu z celé pasáže, není možné moc dobře a seriozně diskutovat, ale to nic nemění na tom, že APA a daný dokument je vysoce důvěryhodný a široce respektovaný zdroj a nijak nenáleží editorovi vyvracet v nich popsaná fakta jen proto, že se mu nelíbí. --Destinero 26. 9. 2009, 12:16 (UTC)
Nezpochybňuji tvrzení APA, jen upozorňuji na to, že článek by měl zohlednit uváděné kontroverze a kritiky v textaci dle pravidel NPOV. A kritiků, byť okrajových, je mnoho. --DeeMusil 26. 9. 2009, 19:33 (UTC)
Nezávislý důkaz a argumentace napadající vaše nesmyslné interpretace NPOV zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:44 (UTC)
1. Mezi vědci a odborníky z oboru žádné kontroverze ohledně homosexuality coby zdravé a normální varianty sexuální orientace i ohledně výchovy dětí homosexuály nejsou, takže není jediný důvod, proč ji do popisu faktických skutečností zanášet pouze na základě okrajových politicko aktivistických extremistických spolků. To je důvod, proč nic takového na anglické Wikipedii v článku o Homosexualitě nebo výchově dětí není. 2. Pokud vůbec takové extremistické vyvrácené názory někde uvádět, tak to v souladu s pravidly připadá v úvahu pouze ve specializovaných úzce zaměřených článcích pro dané téma a to ještě v kontextu většinového úhlu pohledu a vědecké a odborné shody podpořené důvěryhodnými zdroji. Rozhodně to ale v žádném případě nemůže být formulováno jako obecně platný fakt, jak to se skupinou kamarádů už skoro rok děláte, neboť je to naopak v přímém rozporu s fakty, ale mělo by to být jasně dáno do kontextu nepodložené okrajové domněnky jednotlivců jako je například pan Brzek. --Destinero 28. 9. 2009, 16:50 (UTC)
Komentáře ostatních:

Článek nesmí být více než půlroku uzamčen pro dvě verze, když se nediskutuje[edit | edit source]

7) {Text navržených opatření}

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Prakticky nehlasovatelné. Kromě špatné formulace jde i o procesní stránku: Zamykání článků je věcí správců, ani jeden z těch, kteří relevantní články zamykali, nebyl označen Destinerem za stranu arbitráže. Pokud jsem viděl, Destinero nikde nepožadoval projednání správnosti zamykání v této arbitráži, a to ani na stránce důkazů, ani v samotné žádosti. V obecné poloze (co se smí a co se nesmí) Arbitrážní výbor vydává principy, které formuluje jako obecné zdůvodnění východisek, ze kterých pak formuluje opatření. Opatřeními pak omezuje pouze konkrétní osoby. Žádná z těchto okolností není splněna, takže je text jako opatření i jako princip nehlasovatelný. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím. per Okino.--Yopie 6. 1. 2010, 23:10 (UTC)
 3. Nesouhlasím, jako Okino. --Beren 15. 1. 2010, 12:54 (UTC)
 4. Nesouhlasím,--Mirek256 16. 1. 2010, 06:46 (UTC)
 5. Souhlasím. viz Okino. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. ...jelikož to postrádá smysl a znemožňuje další rozvoj článku (třeba i menší opravy náhodnými čtenáři - nepravidelnými editory, kteří se kvůli tomu zřejmě nebudou zajímat rozsáhlou situací, kvůli níž je článek blokován, protože se to prostě časově nevyplatí). Toto je dokladovatelně zcela destruktivní přístup jdoucí proti smyslu otevřené encyklopedie. Konkrétní příklad: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9%C4%8Den%C3%AD_homosexuality&action=history --Destinero 25. 9. 2009, 19:21 (UTC)
 2. Tento případ vznikl několikaměsíční absencí Destinera v diskusi (nediskutovalo se, zámek zůstal) z důvodu jeho zablokování za urážky v diskusi a následnou arbitráží o tomtéž, pokud se nepletu. Co je zde požadavek na koho?--DeeMusil 25. 9. 2009, 22:31 (UTC)
To je jen taková vaše výmluva. Zablokován jsem byl drtivou menšinu času z dané doby a o diskusi jste nejevil zájem, trval jste na svých pozicích, i když se do diskuse zapojoval třeba Formol. --Destinero 26. 9. 2009, 12:18 (UTC)
Dobrá tedy, příště až budete zablokován, nechám článek odemknout a upravím ho, nebudu čekat v naději, že se možná zlepšíte, nebo že začnete editovat podle NPOV.--DeeMusil 26. 9. 2009, 19:40 (UTC)
Komentáře ostatních:

Výhružné jednání 2[edit | edit source]

8) Pokud Destinero obviní druhého Wikipedistu z nějakého činu, přičemž se dostatečně prokáže, že to není pravda, a takové jednání není následováno promptní a zřetelnou omluvou, pak je to posuzováno jako osobní útok (např. viz bod 1 arbitráže).

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Neodpovídá pojetí osobních útoků na Wikipedii. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím, obviňování je osobním útokem jen pokud se děje opakovaně nebo zjevně se zlou vůlí. Návrh tedy jde nad rámec příslušných pravidel. --Beren 15. 1. 2010, 12:56 (UTC)
 3. Nesouhlasím,--Mirek256 16. 1. 2010, 06:45 (UTC)
 4. Souhlasím. v případě tohoto wikipedisty. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
 5. Zdržuji se.--Yopie 19. 5. 2010, 11:14 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Destinero se např. touto arbitráží snaží obvinit druhé z nejrůznějšího proto, že se mu byli schopni oponovat (viz. jeho opožděná snaha zapojit do arbitráže další Wikipedisty). Často při tom nerozlišuje a směšuje do jednoho to, co se děje v diskusi a to, co se děje v článku. Dochází tak ke křivým obviněním z něčeho, co dotyčný neudělal, případně se daného vůbec neúčastnil. // Toto opatření by mělo předejít dalšímu neodůvodněnému obviňování druhých Wikipedistů.
Vzhledem k vaší angažovanosti a vystupování v diskusích, Žocích, Pod Lípou i ve zdejší arbitráži, které jsou v každém případě objemově minimálně řádově rozsáhlejší než u všech ostatních editorů dohromady, je prokázáno, že zcela správně reprezentujete špičku ledovce z celé protistrany dlouhodobých sporů. Vzhledem k tomu, že jsem žádost začal psát 17. 7. 2009, 18:59 UTC a orientovat se ve všech těch šablonách a další účastníky doplnil (i na základě předběžných reakcí) 18. 7. 2009, 06:17, většina arbitrů se vyjadřovala až po této době a případ byl otevřen 23. 7. 2009, 20:02, je opět vaše výmluva poněkud trapná. --Destinero 26. 9. 2009, 12:24 (UTC)
Miochodem každý se může přesvědčit o tom, že jste to vy, kdo mě během této arbitráže na diskusní stránce křivě obvinil z něčeho, co jsem neudělal, a když jsem vás na to upozornil, tak jste si na tom další den ještě dokonce trval (26. 7. 2009, 22:49 (UTC)): http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie_diskuse:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil. Dá se tedy říci, že před podáváním všech vašich takovýchto návrhů si laskavě nejdříve zameťte před vlastním prahem. --Destinero 26. 9. 2009, 12:30 (UTC)
Každý se může přesvědčit, že jsem se Vám omluvil i s odůvodněním, jak k tomu došlo.
Ano, a až se každý přesvědčí o tom, že jste mě křivě obvinil z něčeho a pokračoval jste i když jsem vám jasně dokázal, že tomu tak není, a omluvil jste se až když jste musel, neboť jsem si to nenechal jen tak líbit, až několik dní poté, tak to rozhodně není promptní a zřetelná omluva vycházející z vaší dobré vůle ale spíše z povinnosti tak, "aby se neřeklo". I proto dle mého názoru není možné vyhovět takovýmto vašim žádostem. --Destinero 28. 9. 2009, 16:53 (UTC)
Doufám že se každý přesvědčí, že já se omluvit umím, pokud rozpoznám, že jsem se mýlil. Vy za Vaše sprosté jednání (viz odkaz výše) jste se neomluvil, bohužel, zatím nikdy - jako by snad Vaším blokováním bylo vše smazáno.--DeeMusil 28. 9. 2009, 18:11 (UTC)
Na zmíněné vaší citaci, kterou jste dokonce při jejím psaní ztučnil, jste vyřvával cosi o mojí labilitě. Doteď jste za to nebyl zablokován ani jste se za to neomluvil. Doufám, že toto během arbitráže také nezůstane bez povšimnutí. --Destinero 28. 9. 2009, 20:19 (UTC)
Komentáře ostatních:

NPOV[edit | edit source]

9) Destinero musí dodržovat závazné pravidlo Wikipedie, Nezávislý úhel pohledu jako vedoucí základní princip.

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Jistě, že to platí pro Destinera jako pro kohokoli jiného, nicméně v takovéto obecné podobě nemá opatření žádný reálný přínos. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Zdržuji se. Jako Okino. --Beren 15. 1. 2010, 12:58 (UTC)
 3. Zdržuji se.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:44 (UTC)
 4. Zdržuji se. viz Okino --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
 5. Zdržuji se.--Yopie 19. 5. 2010, 11:14 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Destinero má prokazatelně problém editovat nezaujatě a vyváženě, tím spíše články dotýkající se homosexuality (téměř všechny editace), což se dá pochopit. Bohužel ale nebyl ochoten se chovat dle Příručky NPOV ani po dlouhých vysvětlujících diskusích, jak se takové věci dělají, tedy především NPOV v morálních hlediscích. Zatím projevil Destinero pro NPOV jen málo pochopení a jiné úhly pohledu se snažil z článků eliminovat.--DeeMusil 25. 9. 2009, 23:44 (UTC)
Ad Destinero 26. 9. 2009, 13:06 - Destinero v této diskusi označuje "takové editory" včetně editorů jako jsem já za "nebezpečné a škodlivé" nikoliv na základě editací článků Wikipedie, ale na základě jakéhosi externího a míním že i několik let starého blogu, který nebyl nikterak svázán s Wikipedií. Toto považuji za dvojnásobný osobní útok na mou osobu. 1) Destinero mne označuje za „nebezepčného a škodlivého“, což jsou slova která odpovídají NPOV:Spojení určité činnosti druhého s negativní vlastností. 2) viz Osobní útoky mimo Wikipedii - snaha o prozrazení osobních údajů, konkrétně civilního jména Wikipedisty. // Je evidentní, že Destinero cíleně vyhledává na Internetu informace o mé osobě, které by mohl použít proti mé osobě v této arbitráži, což považuji za daleko nebezpečnější.--DeeMusil 26. 9. 2009, 19:33 (UTC)
Ad Kyknos 9. 1. 2010, 17:56 - Zdravím Vás, je vidět, že až tak mrtvý, abyste psal ze záhrobí, zase nejste. Stav Wikipedie záleží na jejích editorech. Záleží na tom, zda jsou inteligentní či nikoliv, zda šíří své názory jako jedinou pravdu či nikoliv, zda se umí dohodnout či nikoliv, zda jsou slušní či nikoliv, zda zůstanou a přizpůsobí se či nikoliv. Vy bohužel patříte ke skupině Nikoliv a po zběžném pročtení Vašich textů když na ně Destinero upozornil to vnímám jako škodu pro Wikipedii, neboť jde pravděpodobně pouze o ten poslední z uvedených důvodů. Česká verze Wikipedie je možná kvalitativně horší, jak uvádíte, ale na druhou stranu si myslím, že je to i kvůli Vám, resp. Vaší nepřítomnosti. Zároveň však vnímám s podivem, kam že je Destinero ochoten zajít ve snaze prosadit svou - vytahovat kvůli tomu lidi ze záhrobí, to dokázal snad jen Ježíš. Jde teď už jen o to, zda Vám to zůstane, nebo je to jen dočasné oživení. Já bych preferoval první možnost. Věcně - nevím, zda jste se měl možnost seznámit s celým případem, doufám, že se tedy neztotožňujete s osobními útoky a revertovacími válkami. Abyste mi rozuměl, nikdo nechce léčit homosexualitu trepanací lebky, to jste velmi úspěšně zaútočil na strašáka (přeložte si doslovně do en), což je klamný argument jak vyšitý. Víte, neměl bych s tím žádný problém, kdyby bylo vše z Destinerovy strany košér. Jenže Destinero čerpá nejen z vědeckých zdrojů, ale také a především z ultraliberálního think-tanku pro-homosexuálních aktivistů (každý prostě čerpáme ze zdrojů ke kterým máme nejblíže), což je pouze druhá strana mince vámi zmíněných konzervativců, kteří se vyhraňují možná právě i dík aktivitě oněch ultraliberální aktivistů. Jinak by to totiž mohli být docela normální lidi. To je také smutná ironie... Destinero se ale navíc chová ... prostě nevhodně. Tak jen doufám, že s tím se neztotožňujete. Anglické Wikipedii zdar!--DeeMusil 9. 1. 2010, 21:19 (UTC)
Žádám o důkaz, že údajně čerpám "z ultraliberálního think-tanku pro-homosexuálních aktivistů". Poté budu požadovat omluvu za křivé obvinění. --Destinero 9. 1. 2010, 22:48 (UTC)
 1. DeeMusil má prokazatelně problém editovat nezaujatě nezaujatě a vyváženě, tím spíše články dotýkající se homosexuality (téměř všechny editace), což se dá pochopit. Bohužel ale nebyl ochoten respektovat, že platí všechna závazná pravidla zároveň, a nevyzobávat si z pravidel jen to, co se mu hodí. Pokud by totiž platilo to, co DeeMusil chce aby platilo, tedy propagace velice marginálních politicko aktivistických skupin tam, kde jejich lživé názory vyvrací všechny hlavní odborné organizace na světě, pak by bylo jednáno v přímém rozporu se s mnou mohokráte citovaným závazným pravidlem týkajícím se důležitosti pohledu. Takové závazné pravidlo by pak totiž postrádalo jakýkoliv smysl a mohlo by se rovnou zrušit. Zatím projevil DeeMusil pro NPOV a Žádný vlasntí výzkum jen málo pochopení a marginální a především celou škálou široce respektovaných důvěryhodných zdrojů vyvrácené pohledy politických aktivistů se přesto snaží do článků protlačovat. Připomínám, že se jedná prakticky o totéž, jako by se na Wikipedii měla věnovat pozornost tomu, že je země placatá a že kolem ní obíhá slunce jen proto, že si to nějaký aktivistický spolek píše na svém webu. Nebo kdyby se v rozporu s anglickou Wikipedií v článku o Evoluci neobjevilo konstatování, že evoluce je dokumentována a probíhá: http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution Pravidlo o důležitosti pohledu by pak bylo porušeno tím, že by se v hlavním článku věnovala pozornost tomu, co v rozporu s fakty a důkazy věřící nebo ultrakonzervativní spolky. Buď totiž v jedné dané realitě a světě platí jedna věc nebo druhá, nemůže ale platit současně. Buď bude tedy česká Wikipedie popisovat fakta stejně jako ta anglická a maximálně bude přípustné v nějakém úzce specializovaném článku věnovaném mimořádně menšinovému a vědecky vyvrácenému pohledu, a nebo bude prokázaná a široce přijímaná fakta degradovat tím, že bude propagovat a uměle navyšovat důležitost a význam nesmyslů poblázněných aktivistů: http://www.interacademies.net/Object.File/Master/6/150/Evolution%20statement.pdf Toto je totiž Wikipedie, ne http://www.conservapedia.com/Main_Page , kam DeeMusilem a ostatními editory protlačovaná a snahou svů význam přeexponovat hlediska patří (viz nesmysly v článcích Homosexuality nebo Evolution) a kde není žádný prostor pro seriozní zdroje, vědu a fakta. Zamyslete se, milí arbitři nad tím, co z Wikipedie chcete mít. Zda důvěryhodnou a užitečnou encyklopedii nebo prostor pro propagaci vyvrácených aktivistických a extremistických myšlenek. --Destinero 26. 9. 2009, 12:44 (UTC)
Je to v zásadě stejný případ jako v případě evoluce, kdy ji vyznává jen 1 promile vědců a toto číslo během času dramaticky klesá: http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution#Recent_scientific_trends Na jakém základě by tedy bylo opodstatněno propagování vyvrácených nesmyslů aktivisty a to včetně editorů jako je DeeMusil: http://musil.bigbloger.lidovky.cz/c/13702/Darwin-Teorie-a-nic-nez-teorie.html Takové editory vnímám jako velmi nebezepčné a škodlivé pro udržení kvality a důvěryhodnosti celého projektu. Pokud si zdejší arbitři vážně myslí, že editoři jako DeeMusil, Cinik a další jsou ve vědeckých faktech takové eso, které strčí do kapsy 99,9 % vědců a společné prohlášení všech akademie věd na světě, pak ať je jim tedy umožněno psát nevyvážené (a to věnování prostoru řádově vyššího, než okrajovým vyvráceným domněnkám dle závazných pravidel patří) články o evoluci, podobně tak o homosexualitě atd. a já a snad i další editoři zde nebudou přispívat. Rozhodně pak budu na konkrétních faktech dokladovat neserioznost a nedůvěryhodnost české Wikipedie, a to v situaci, kdy anglická takovými problémy netrpí a funguje to velmi dobře. --Destinero 26. 9. 2009, 13:06 (UTC)
1) Vaši činnost vnímám jako nebezpečnou a škodlivou a mám na takový názor právo, zejména když jsem to na konkrétních příkladech dokázal: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evoluce&action=history Uživatel DeeMusil si zjevně myslí, že jestliže 99,9 % vědců a odborné veřejnosti předkládá nezvratná fakta o tom, že evoluce probíhá, a protinázor zastávají vesměs jen náboženští fanatici a extremisté, neboť i několik papežů za poslední desetiletí fakta o evoluci připouští, tak že v takovém případě je neutrální popis skutečnosti takový, že jeden tábor tvrdí A a druhý tábor tvrdí B. To samozřejmě není pravda. Dle NPOV a Undue Weight závazného pravidla (resp. dle pravidla o Žádném vlastním výzkumu) je přísně zakázáno vkládat nepodložené či přímo vyvrácené domněnky extremistických skupin, právě aby encyklopedie, resp. Wikipedie byla skutečně užitečná a důvěryhodná. Kdyby se k záležitostem přistupovalo tak, jak chce DeeMusil, musela by se napadnou snad téměř jakákoliv věta ve Wikipedii, neboť nepochybuju o tom, že s ní bude řádově promile čtenářů a různých lidí nesouhlasit a rozporovat. Jenže prezentovat hlavní proudy podle NPOV a Undue weight a dalších závazných pravidel Wikipedie jasně znamená prezentovat názory desítek procent nebo aspoň procent z daného segmentu. Jestliže se zde ale bavíme o věcech, jako kdy panuje naprosto jasná shoda všech hlavních, největších a nejstarších odborných a vědeckých organizací z různých koutů světa ohledně neklasifikovatelnosti homosexuality coby nemoci, výchovy dětí homosexuálním párem nebo evoluci, pak prostě není možné věnovat v hlavních článcích pozornost extremistickým a většinou přímo vyvráceným myšlenkám, čemuž světonázory a snahy DeeMusila a dalších editorů zcela jasně odpovídají, neboť se objemově jedná maximálně o promile nesouhlasných zdrojů z daných oblastí. Já u takové extremistické nedůvěryhodné a nepřehledné stoky či bažiny Wikipedie být nechci, já chci, aby byla tvořena v souhladu se základními závaznými pravidly, na kterých byla postavena. Snažit se rozporovat či vyvažovat snad každou možnou větu či tvrzení na Wikipedii jen proto, že si promile okrajových zdrojů z dané oblasti myslí opak, pod záminkou nezaujatého úhlu pohledu, je postavené na hlavu, neboť nezaujatý úhel pohledu či žádný vlastní výzkum a konkrétně pasáž o důležitosti/významnosti pohledu je zde narušen už pouhým uvedením takových vysoce kontroverzních a vyvrácených myšlenek tím, že je tím umělě navýšena významnost a enycklopedická přínosnost takového úhlu pohledu nejméně stonásobně. Připomínám, že o encyklopedické významnosti a relevanci rozhoduje frekvence daného úhlu pohledu mezi nejrespektovanějšími, nejserioznějšími a nejdůvěryhodnějšími zdroji v dané oblasti, nikoliv to, že si nějaký politický spolek cosi napíše na svůj web, aby to pak editorští sympatizanti těchto extremistických myšlenek mohli zanášet do Wikipedí a propagovat. Rozum zůstává stát nad tím, že nad takto samozřejmými věcmi se musí diskutovat a vést arbitráže, což je důkaz, že mechanismy české Wikipedie zde selhávájí. --Destinero 28. 9. 2009, 17:12 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Totéž by se mělo týkat i DeeMusila - křesťanský POV není jediný správný ani v etice, ve vědě jde už vyloženě o marginalitu --Formol 2. 1. 2010, 22:15 (UTC)
Přesně tak. Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:43 (UTC)
 1. Na ceskou Wikipedii uz nejmene dva roky v podstate vubec nechodim a mam k tomu duvod. Nicmene jsem byl pozadan o nazor a proto jej pisi - z mobilu, takze panove uraci omluvit nestrukturovany pristup, vsechno napisi sem, ac to asi patri na ruzna mista teto stranky. Ceska Wikipedie je dlouhodobe ve velice spatnem stavu a nemalo lidi si to uvedomuje - slova "nepouzivej ceskou, ale anglickou Wikipedii" slycham stale casteji z ruznych stran. Mozna by meli lepe poslouchat i zdejsi byrokrati a zamyslet se, cim to je. Pricinou neni malo obsahu a resenim neni psat vice clanku a pokryt vice temat; pricinou je aktivni vytvareni nekvalitniho a zaujateho obsahu - a to je tragedie. Je to duvod, proc jsem o ceskou Wikipedii ztratil zajem ja a je to i pripad teto arbitraze.
Nemam co bych dodal k predmetu sporneho clanku - uzivatel destinero zde vyjadril vse podstatne a je se s nim ve vsech dulezitych bodech ztotoznuji. Homosexualita jako nemoc je soucasti historie mediciny (stejne jako treba leceni masturbace nebo leceni psychickych poruch trepanaci lebky), ale v soucasne dobe je to z dobrych a vedeckou komunitou vseobecne uznavanych duvodu jen extremisticky, casto nabozensky motivovany, nevedecky nazor. To je skutecnost a nebudu sem cpat dalsi odkazy, jednak je to z mobilu nepohodlne, druhak jich tu jiz spousta padla, tretak si je kazdy, kdo se dokaze prenest pres vlastni POV, dokaze snadno najit sam. Opak je plne srovnatelny s popiranim evoluce, konstruovanim perpetui mobile (i kdyz pro to asi neni nabozenska motivace) apod.
Smutna ironie je v tom, ze zatimco anglosasky svet je plny z naseho pohledu extremnich konzervativcu, anglicka wikipedie s tim vazny problem nema. V relativne liberalnim a osvicenem Cesku ale mame Wikipedii, ktera je zcela zrejme silne ovlivnena extremnimi nazory. Pravidlo NPOV se zde pouziva proti svemu duchu k prosazovani extremistickych POV atd. Chapu, ze je velmi tezke to zmenit, protoze setrvacnost je mocna a zatimco lide s otevrenejsi mysli odchazi nebo jsou odchazeni, extremistum se zde musi libit - ale jsme v Cesku a tak nadeje snad neumrela. Zacit by se mohlo zde odkazanim pavedy tam, kam patri.
A abych se predem branil pred ad hominem utoky pouzivanymi proti uzivateli destinero - homosexual nejsem ani v nejmensim. S pozdravem ze zahrobi --Kyknos 9. 1. 2010, 17:56 (UTC)
Myslím, že jste načrtl Vaše vnímání problému jasně. Konvervativci jsou špatní a extrémnističtí a liberální prostředí je správné a osvícené. Z tohoto pohledu Vám musí anglická Wikipedie opravdu v mnohém vyhovovat, jekoliž tam systematický "liberal bias" (slovo "liberální" nutno chápat v americkém smyslu, tudíž nikoliv jako to, co bychom označili za klasický liberalismus či snad libertariánství, ale jako sociální liberalismus) opravdu je. Sám J. Wales uznal, že je en.wiki liberálnější než většina americké společnosti a odůvodňoval to sociálním složením editorů. V tom prvním s ním lze jistě souhlasit. Setkal jsem se s řadou lidí, kteří en.wiki v politických tématech považují za krajně zaujatou, nikoliv však v tématech náboženských, ale politických. To se samozřejmě týká anglických a amerických témat či článků o věcech světově známých, v článcích o ČR či třeba politice v Peru je případná zaujatost nahodilou.
Česká Wikipedie má spíše problémy právě se zaujatostí nahodilou, tj. někdo něco napíše a ostatní si toho nevšimou či jeden člověk "vlastní" a vytrvale edituje "svůj" článek. I když v některých oblastech se díky specifickému složení editorů a menší velikosti také obsah posouvá specifickým směrem. Třeba v křesťanských tématech je vidět rukopis Cinika, v článcích o homosexualitě Felipeho a Destinera, některé starší právní články nesou rukopis Tomáše Peciny či Guye Peterse. Počet Čechů ale nenavýšíme a tak se jasné, že vždy poněkud speficické problémy budou mít anglická a španělská Wikipedie s kvantem rodilých i nerodilých mluvčích, česká či slovenská s pár miliony mluvčích a třeba Wikipedie v hornolužické srbštině či nějakém uralském jazyce v Rusku, kde je mluvčích pár stovek či tisícovek. Stejně tak na té Wikipedii v malém uralské jazyce nebudou z povahy věcí nikdy desetitisíce špičkových a denně aktualizovaných článků.
Osobně jsem pro to, aby bylo trváno na nezaujatém úhlu pohledu a o většinových a menšinových stanoviscích k různým otázkám informovala Wikipedie nezaujatě ve smyslu, co kdo tvrdí, a jakou má podporu a kdo jej za to kritizuje. Také přeci nenapíšeme, že ODS a ČSSD jsou nejlepší a nejsprávnější, jelikož dostali nejvíc hlasů a mají moc, ale Liberálové.cz jsou zlí extremisté, jelikož v posledních volbách dostali směšných 0,07%. Na druhou stranu by bylo špatně sílu jednotlivých stran a jejich volební zisky objektivně a nezaujatě nepopsat. Arbitrážní výbor by měl hodnotit především chování uživatelů, nikoliv řešit spory o obsah. Jistě se lze dohadovat o jednotlivých formulacích, ale chce to činit s chladnou hlavou, jistou dávku slušnosti, nikoliv pusou plnou nadávek či formou Ctrl C + Ctrl V kvanta mnohdy nerelavantních textů. --Dezidor 9. 1. 2010, 22:15 (UTC)
Dělení na konzervativce a liberály je irelevantní. Existuje dokladovaný široký vědecko-odborný konsensus snad na všech světadílech. Ten má Wikipedie zachytovat. Okrajové domněnky jednotlivců reprezentující promile názorového proudo do článku o Homosexualitě nepatří, stejně jako do článku o Zemi nepatří uvádět domněnky o tom, že ji stvořil bůh před několika tisíci lety. To je principiální nepochopení toho, co je to encylopedie, jejích pravidel a jejich brutální porušování. Nechcete doufám dávat vědeckým organizacím politické nálepky. Věda a fakta jsou jenom jedny. --Destinero 9. 1. 2010, 22:56 (UTC)
Já s tím dělením zde nezačal, pouze jsem na něj reagoval. Ostatně americké dělení na liberály a konzervativce má své vady stejně jako zde obvyklé dělení na pravici a levici. Různé profesní, odborné i zájmové organizace, zvláště v zemích, kde není jedna povinná centrální (ale i v těch), mívají pochopitelně svou politickou a hodnotovou orientaci. Obvinění z nevědeckosti a političnosti bývá ovšem též běžně využíváno jako součást boje v rámci různých sporů mezi proti sobě stojícími skupinami a jednotlivci.
PS: Jinak si myslím, že náboženské představy vzniku do článku o Zemi patří, ostatně je to dějinně významné i společensky významné, stejně jako doložené, co různá náboženství a jejich představitelé hlásají. --Dezidor 9. 1. 2010, 23:22 (UTC)
Patří to možná leda tak coby nějaká jasně označená náboženská představa, aby čtenáři viděli, jak v historii mnohá náboženství hlásala řadu pitomostí, nikoliv jako nějaký encyklopedický doložitelný a vědecky ověřitelný fakt. --Destinero 10. 1. 2010, 00:02 (UTC)

Není možné, aby česká a anglická Wikipedie poskytovaly čtenářům naprosto protichůdné informace[edit | edit source]

n) {Text navržených opatření}

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. Text formulovaný opět spíš jako princip než jako opatření je nekonkrétní a nijak přínosný, jelikož i v případě, že bychom se mohli ztotožnit s jeho obsahem, nijak neříká, jak takový nežádoucí stav napravit. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Nesouhlasím. je to nehlasovatelné a formálně vadné. Kromě toho, EN nemusí být správnější, může vycházet ze zastaralých dat a podobně.--Yopie 6. 1. 2010, 23:14 (UTC)
 3. Nesouhlasím, jako Okino a Yopie. --Beren 15. 1. 2010, 12:59 (UTC)
 4. Nesouhlasím, --Mirek256 16. 1. 2010, 06:44 (UTC)
 5. Nesouhlasím. formulováno obecně, o čemž zde nejednáme, projednáváme konkrétní arbitráž, což v návrhu není uvedeno. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Tak jako se to děje v článku Homosexualita a Léčení homosexuality. To s důvěryhodností a spolehlivostí encyklopedie nemá nic společného. Vzhledem k době a počtu čtenářů i editorů anglické Wikipedie by se měla ta česká v lecčems inspirovat ze zkušeností té anglické. Je tam tedy i logicky vyšší předpoklad pro kvalitnější a vyváženější obsah i závazná pravidla. Rozporům jde předejít pouze důsledným dodržováním všech závazných pravidel. Není možné, aby anglická Wikipedie popisovala, že všichni důvěryhodní experti a organizace v dané oblasti prohlašují, že se shodují na tom, že výchova dětí homosexuálním párem a homosexuální rodiče jsou stejně pozitvní jako heterosexuální a v české Wikipedii figurovala nepodložená výjimečná tvrzení jednotlivců a politických aktivistů s vyvrácenými argumenty. Stejně tak není přípustné, aby anglická Wikipedie informovala uživatele o tom, že v důsledku řady rigorozních vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že homosexualita byla na seznamech nemocí neprávem, a česká čtenářům na základě domněnky nějakého vcelku (celosvětově) bezvýznamného jednotlivce tvrdila, že vyřazení nebylo medicínské rozhodnutí. V tom je dokonce česká Wikipedie už půl roku díky všerůzným blokacím v rozporu sama se sebou, kdy okolní věty a odstavce tvrdí pravý opak. Takový bordel do Wikipedie nepatří. Není možné, aby to správcům bylo jedno. Nějaká kontrola a zodpovědnost za českou Wikipedii musí být nesena. Tato arbitráž je zásadní křižovatkou pro další směřování celého českého projektu, nakolik půjde zcela opačným směrem od své osvědčené a zkušené starší sestry. --Destinero 26. 9. 2009, 12:54 (UTC)
 2. Destinero pokračuje ve své činnosti i na anglické Wikipedii, čelí tam však podobným problémům jako zde. Tam to však berou trochu přísněji, takže byl záhy za NPOV zablokován, viz důkazy.--DeeMusil 26. 9. 2009, 19:33 (UTC)
Na anglické Wikipedii jsem byl zablokován pouze jednou jedinkrát zhruba na týden, ale po několika desítkách hodin jsem byl odblokován, když se ukázalo, že jsem byl zablokován na základě falešených důvodů a že daná záležitost mohla být prodiskutována a vyřešena: http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Destinero#September_2009 Takže vůbec nerozumím tomu, proč pořád lžete o podobných problémech, které mě tam mají údajně potkávat. Z historie mojich editací se dá dokladovat, že zhruba 95 % jich zůstalo buď v původní podobě nebo takové, které jsem na základě diskuse přepracoval, vždy ale zůstalo kruciální nosné významnové jádro stejné (buď šlo o reformulace nebo redukci pasáží či referencí). Rozhodně nikdy nevypadlo nic zásadního, čím jsem tam přispěl a drtivou většinu těch věcí tam ani nikdo nikdy nezpochybnil. Zřejmě proto, že tam skutečně závazná pravidla platí a panuje tam jiná kultura. Rozhodně tam prakticky nedochází k revertům či tak dalekosáhlím nicneřešícím diskusím ohledně zmiňovaných pasáží jako na české Wikipedii v daných tématech, není tam dokonce ani zapotřebí vést ŽOKy či arbitráže jako zde. Je to velmi silný důvod na zamyšlení. --Destinero 28. 9. 2009, 17:21 (UTC)
Abych byl zcela konkrétní, přispěl jsem asi před půl rokem téměř úplnými pasážemi http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Parenting i jinými včetně specializovaných článků ohledně daných témat, to abyste měli jasno, že moje editace nejsou kontroverzní, neboť jde dokladovat, že je tam nikdo nikdy nezpochybnil ani revertem ani v diskusi, natožpak žokem nebo arbitráží. A anglickou Wikipedii čte řádově více lidí a přispívá do ní řádově vyšší počet editorů. Pokud tam za tak dlouhou dobu nikdy nikdo nezpochybnil, natožpak zásadně změnil nebo zrušil dané pasáže, pak je zcela na hlavu postavené, že na české Wikipedii je nezbytně nutné a žádoucí vést dlouhé diskuse, žoky a arbitráže kvůli tomuto. Zde zcela jasně selhali editoři nechápající anebo záměrně porušující závazná pravidla či správci, kteří jim to dovolili. --Destinero 28. 9. 2009, 17:26 (UTC)
Konkrétní důkazy a fakta:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexuality&diff=299174455&oldid=298339381 , resp. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexuality&diff=299867449&oldid=299866966#Parenting (červen 2009) versus současná podoba sekce: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Parenting
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexuality&diff=300275925&oldid=300272620 (červenec 2009) versus současná podoba sekce: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology
Schválně zkuste najít jakýkoliv revert nebo polemiku k těmto mým editacím, které přímo souvisejí i s touto arbitráží, na diskusní stránce či kdekoliv jinde na anglické Wikipedii. Nenajdete ji. Doufám tedy, že tato arbitráž bude dovedena do uspokojivého výsledku, který nebude znamenat, že česká Wikipedie zůstane černou ovcí anglické prvorozené a zkušenější sestry. --Destinero 28. 9. 2009, 17:40 (UTC)
Úplně stačí si přečíst vaší diskusní stránku tamtéž: Edit_warring_at_LGBT_parenting a není třeba řešit, zda jste vedl editační války na LGBT parenting nebo ne. ve stejném článku jste byl zablokován za to, že nekonzultujete své změny v případě nesouhlasu. Odblokován jste byl, nikoliv protože by byly důvody falešné (to možná spíš vaše zdůvodnění je falešné), ale proto, že jste slíbil, že se budete radit v diskusích. Je to zde jasně zaevidováno.--DeeMusil 28. 9. 2009, 18:29 (UTC)
Ne, to opravdu nestačí. Uvedené důkazy prokazují, že moje editace jsou téměř úplně vždy bezproblémové a zůstávají na anglické Wikipedii mnoho měsíců beze změny nebo jen s kosmetickými úpravami a dá se na nich stavět. Na diskusních stránkách, Žocích ani arbitrážích je prakticky nikdo nezpochybňuje. Na ACP, NARTHu a dalších Fringe zdrojích panuje široká editorská shoda a v článku o homosexualitě proto vůbec nejsou uváděny a pokud je tam nějaký vandal dodá, tak je to správně vždy vyhodnoceno jako vandalsmus. Důsledek vámi zmiňované diskuse o LGBT parenting je ten, že moje editace tam zůstávají, protože jsou argumentačně neprůstřelné na rozdíl od vašich fringe zdrojů. Pokud by to nebylo v pořádku, jistě by na to bylo upozorněno a byl jsem zablokován a tyto pasáže článek by vypadal úplně jinak. Ale nevypadají, protože tam existuje široká editorská shoda na daných pasážích. Takže jste, DeeMusile, opět šlápl vedle. Bohužel pro vás. Schválně si tam zkuste udělat podobné destruktivní zásahy jako na české Wikipedii, když už jste se tam přišel v posledních dnech projevovat, uvidíme, jestli budete schopen vyjít s dalšími editory a zda vám vaše pokusy o vandalismus budou tolerovat, pokud jste si bezvýhradně jistý o správnosti vašeho přístupu. Jsem na to opravdu mimořádně zvědavý. --Destinero 28. 9. 2009, 20:16 (UTC)
Pěkně jedno po druhém Destinero. Nemíním se s Vámi hádat ještě i tam, jelikož jste mnohokrát prokázal, že o spolupráci nestojíte, naopak snažíte se spolupráci z mé strany eliminovat pomocí nepravdivých obvinění (viz bod 1 arbitráže). Ohledně vandalismu na anglické Wikipedii - jiné názory Vám mohou připadat vandalské, ale to je čistě Váš osobní pohled. Však obviňovat z vandalismu někoho, kdo přispívá téměř výhradně do diskusí, mi nepřipadá věcně správné, naopak spatřuji v tom značnou demagogii z pera autora takových obvinění, tedy konkrétně Vás.--DeeMusil 29. 9. 2009, 10:39 (UTC)
1. to je jen chabá vaše výmluva. Přišel jste řádit na diskusní stránky anglické Wikipedie a diskutovat tam se mnou o tomtéž, takže pokud jste přesvědčen o správnosti a vhodnosti vašeho přístupu, měl byste schopen s argumenty prorazit tam. Veřejně deklaruji, že je schválně nebudu nijak komentovat ani upravovat, to zajisté udělají jiní editoři. Aspoň každý uvidí, co se stane, když si tam přijdete napsat, že nějaký Brzek v jedněch nerecenzovaných skriptech napsal nijak nepodloženou domněnku o tom, že důvod vyřazení homosexuality ze seznamů nebyl medicínský a další vaše výplody. Dyť je to už samo o sobě k smíchu, že nechápu, jak se o něčem takovém může vůbec diskutovat. No jedině proto, že to nechápete. 2. Vzhledem k vašim aktivitám a jejich objemu správně reprezentujete protistranu skupiny editorů, ale týká se to obecně všech, kteří daná pravidla porušují. Opět zdůrazňuji to, co již půlroku nejste schopen chápat. Mně nevadí názory protistrany, ale musí být do Wikipedie uvedeny v souladu s jejími závázanými pravidly. Na příkladu anglické Wikipedie vidíte, že v článku o homosexualitě by vaše nesmysly neprorazily, je tam článek o pokusech změnit sexuální orientace zasazené do širokého vědeckého a medicínského konsensu, který ale z důvodu nesmyslnosti a okrajovosti a extremistnosti takových snah není odkazován z článku homosexualita, ale je dostupný lidem, kteří něco takového na Wikipedii hledají coby okrajové téma. To samé se týká mnohokrát i opakovaného konceptu Flat Earth, který čtenáře nemystifikuje přímo v článku o Zemi, ale jako úzké téma na samostatné stránce, a stejně je tomu tak v mnoha dalších příkladech. Takže až budete schopen přispívat v souladu se závaznými pravidly tak jako to není problém na anglické Wikipedii, pak určitě nebude problém se dohodnout. Anglická Wikipedie dokazuje jednak to, že moje editace téměř nikdy sporné nejsou a pokud někdy náhodou některé ano, tak se dokáži rychle bezproblémů dohodnout. Víc to není zapotřebí komentovat. --Destinero 29. 9. 2009, 17:11 (UTC)
To jsou Klamné nastrčené argumenty, Destinero. Používáte logický klam. A ten, jak uvádí Wikipedie, je s oblibou používán k propagandě a manipulaci. Bojujete se strašákem, víte to? Vaše přirovnání k tomu, že Země je placka bylo již vyvráceno, byl jste poučen, že ho nemáte vkládat druhým do úst a přesto to děláte. Stejně tak neustále obviňujete druhé že "něco nechápou", jakoby všichni kolem Vás byli naprostí hlupáci. Tak to také nedělejte. Oni mají jen jiný názor, než vy, víte? Začíná to být navíc dost jednotvárné. Umíte pouze druhé obvinit: "že by mohli rovnou říkat, že země je placatá". To je mi tedy argumentace...--DeeMusil 30. 9. 2009, 10:45 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Proč to není možné? Jak si představujete , že by to v reálu fungovalo a přepisovala by se en podle cs nebo cs podle en? IMHO nesmyslný požadavek....--H11 30. 9. 2009, 16:07 (UTC)
Tady nejde o to, že by jedna Wikipedie měla opisovat od druhé. Ale pokud by arbitři a editoři trvat na tom, že je v pořádku, aby (v důsledku porušování pravidel a v rozporu se zdravým rozumem) například anglická Wikipedie v souladu se všemi seriozními zdroji tvrdila, že Země obíhá kolem Slunce, a česká Wikipedie bude buď přímo tvrdit opak nebo s tím vážně polemizovat, pak by zjevně udělali z uživatelů české Wikipedie blbce a důvěryhodnost a přínosnost Wikipedie úplně pohřbily. Encyklopedie, Wikipedie má dodávat seriozní, ověřené a dobře ověřené informace a fakta, nemá to být žumpa nepodložených domněnek vykřikovaných bezvýznamnými jedinci a okrajovými extremistickými spolky účelově vzniklými před pár lety pro politický aktivisus. --Destinero 2. 10. 2009, 19:00 (UTC)
Nebo si snad vážně myslíte, že je v pořádku, když čtenáři české a anglické Wikipedie dostanou na stejné téma naprosto protichůdné informace, které si vzájemně rozporují? Jediný způsob, jak takovým trapnostem zamezit, a být užitečnou důvěryhodnou encyklopedí, je schopnost dohlížet na dodržování pravidel a tam, kde jsou poněkud vágní nebo přímo děravá, je dopracovat. --Destinero 2. 10. 2009, 19:06 (UTC)
Opět klamné argumenty, Destinero. Placatost Země, nebo její oběživost kolem slunce nejsou přeci kontroverzní společenská témata. Nelze tyto dvě věci porovnávat, to bychom byli padlí na hlavu úplně všichni a nejen Vaši oponenti.--DeeMusil 3. 10. 2009, 21:54 (UTC)
Kdepak. Lžete tady jedině vy. V otázce homosexuality a výchovy dětí panuje mezi vědeckými i odbornými výzkumníky i organizacemi shoda. To, že se to konzervativním fanatikům nelíbí a zakládají politicky aktivistické spolky je věc úplně jiná, na kterou by se možná slušelo, aby encyklopedie stručně poukázala, ale rozhodně ne způsobem, jak se o to snažíte vy, to znamená s fakty a stavět tyto okrajové skupinky extremistů na stejnou úroveň vedle široce renomovaných a kredibilních organizací. Encyklopedie by to měla podat způsobem, že vědecky a odborně žádná kontroverze neexistuje, a prostě když aktivistické spolky nemají argumenty, tak používají argumenty, které na poli vědy a odbornosti neobstojí. Vaše snaha stavět tuto úroveň argumentace na stejnou pozici je tedy ubohá a trapná. Možná i to je důvod, proč nám na fakultách MU v Brně říkají, že česká Wikipedie je často plná nesmyslných blábolů a doporučují aspoň anglickou po mnohem spolehlivějších zdrojích. Buď bude encyklopedie vycházet z kredibilních zdrojů nebo z okrajových aktivistů s extrémními diskriminujícími a předpojatými názory a s nimi sympatizujících editorů. Arbitři, vyberte si, co z české Wikipedie chcete mít. Když před pár sty lety přišlo osvícenství a Diderot sepsal encyklopedii, vycházel z kompetentních zdrojů nebo zahrnoval povídačky a domněnky k prakticky jakékoliv skutečnosti, ke které promile zástupců může mít jiný názor. V tomto případě se ani nejedná o stejnou či srovnatelnou množinu zdrojů úhlu pohledu, neboť do odborného pojednání v příslušných sekcích okrajové politické aktivistické spolky oproti všem odborným a vědeckým organizacím vůbec nepatří. --Destinero 3. 10. 2009, 23:17 (UTC)
Ale Destinero, já o voze a vy o koze... Říkal jsem vám již, že nemáte používat logický klam, „blejmovat“ druhé tím, že hlásají placatou zemi. Vy mne opakovaně urážíte a osočujete ze lži, aniž byste přiznal, že logický klam používáte, nebo že byste se vyjádřil v omluvném smyslu. Blame je zdá se Váš běžný postup, stačí se podívat na bod 1 arbitráže. Divím se, že Vám to zatím nikdo zcela a totálně nezarazil. --DeeMusil 4. 10. 2009, 09:41 (UTC)
Já přece nemohu za vaši opakovanou neschopnost doložit údajné logické klamy, jen stále opakujete to samé, že si myslíte, že nějaké jsou. Ale důkazy nikde. Placatost země je dobrý příměr, zjevně nejste ani s to pochopit, co to je příměr. Nikdo zde netvrdil, že hlásáte nebo věříte v placatost země. --Destinero 5. 10. 2009, 14:02 (UTC)
Návrh považuji za nesmyslný a v praxi nerealizovatelný. Nelze, aby se jedna jazykově vymezená Wikipedie řídila podle jiné. Stejně tak editoři té jedné nemají odpovědnost za obsah té druhé. Je to podobně nesmyslné a špatné jako se na různcýh Wikipediích snažit sjednotit výsledky hlasování o smazání. --Dezidor 23. 12. 2009, 15:51 (UTC)

Zákaz editace článků o homosexualitě[edit | edit source]

10) Destinero má zakázáno editovat články týkající se homosexuality. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší jak 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud Destinero založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
 1. Zdržuji se. Do jisté míry jsem si vědom toho, že vzhledem k velmi konfrontačnímu stylu a dlouhodobým problémům, které přináší, mohl by takový zákaz prospět Wikipedii, což je hlavní měřítko všech mých rozhodnutí v arbitrážním výboru. Přesto se domnívám, že dosud není zcela přiměřený. Ponechávám tedy rozhodutí spíš na ostatních arbitrech s tím, že návrh svým hlasem nepodporuji. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. SouhlasímJe to tvrdé opatření, ale prospěje celé komunitě. WP:NOT jasně stanoví, že nejsme řečnická tribuna pro propagandu a sebepropagandu. Jestliže chce Destinero pomoci Wikipedii a komunitě, může se věnovat článkům na jakékoliv jiné téma, než v kterém je tak vášnivě a nekriticky zainteresován. Samozřejmě, že každý z nás píše hlavně o tom, co ho zajímá, ale jsme ochotni přijmout i jiný pohled a slušně o něm diskutovat. Bohužel, Destinerovo působení v článcích o homosexualitě je rozvratné a neprospívá nikomu. Věřím tomu, že je zde několik dalších editorů s alternativní orientací, nicméně nikdo z nich se takovýmto způsobem nechová. Pokud si Destinero tímto způsobem potřebuje vyřešit svůj coming out, může to učinit jiným způsobem, který nebude obtěžovat ostatní. Pokud by například psal a rozšiřoval články o homosexuálních umělcích, pomůže tím Wiki, LBGT komunitě i sobě, aniž by rozvracel Wikipedii. Na okraj poznamenávám, že tento zákaz je v budoucnu přezkoumatelný ArbCommem(viz případ VZ) a pokud se bude Destinero vhodně chovat, lze jej zkrátit či zmírnit.--Yopie 6. 1. 2010, 23:39 (UTC)
 3. Zdržuji se.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:43 (UTC)
 4. Souhlasím. viz Yopie s vědomím, že jde skutečně o tvrdé opatření, nicméně ovšem Destinera nijak nepoškozuje v prezentaci jeho názorů na kontroverzní témata mimo wikipedii. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)

Takové opatření by mohlo mít racionální jádro jedině v případě, že bych na anglické Wikipedi v uplynulých letech neprokázal schopnost příspívat a spolupracovat a nebyl za to dokonce oceněn několika uznáními (http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Destinero#Hey_Destinero http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Barnstars) jiným dlouhodobým editorem, kterého ani neznám, a kdyby moje příspěvky do anglické Wikipedie nečelily 523x častější kontrole čtenářů a řádově vyššímu počtu editorů kde dlouhodobě bezrpoblémů přetrvávají, naopak problém je evidentně v dlouhodobé neschopnosti českého projektu a nekompetentnosti jeho editorů a správců reagovat na porušování pravidel, v jehož důsledku jsou čtenářům poskytovány nevěrohodné protichůdné informace a to dokonce i v rámci jedné stránky a i v porovnání s jiným článkem české Wikipedie (tak pokleslé zacházení se zdroji by nebylo tolerováno snad ani jako seminární práce na Masarykově univerzitě, kde studuji). Tak jak vůbec můžete tvrdit, že přináším dlouhodobé problémy, když o několik řádů vyšší počet uživatelů a editorů anglické Wikipedie moje příspěvky ve stejném stylu, které zde považujete za konfliktní, neshledává nijak závadné a naopak je oceňuje? Nepřipadáte si trapně? Problém je evidentně někde jinde než ve mně. --Destinero 4. 1. 2010, 15:59 (UTC)
Ocenění udělené velmi subjektivně jiným Wikipedistou na jiné Wikipedii je sice hezké, ale Destinero si ho můžete maximálně zarámovat. Jako argument je to totiž o ničem. Navíc, Wikipedisté, které označil za protistranu, tedy ŠJů, Dezidor a Cynik mají podobných ocenění tzv. 6 půlek, včetně těch udělených od správců české Wikipedie, nikoliv od řadového člena LGBT projektu anglické Wikipedie. Destinerovy mazací a revertovací začátky bez patřičné diskuse skončily totiž na anglické Wikipedii poměrně rychle trvalým zablokováním až do vyřešení problému (viz důkazy). Následné Destinerovo „polepšení se“ skýtá naději i pro jeho polepšení se zde na české verzi Wikipedie.--DeeMusil 5. 1. 2010, 16:29 (UTC)

Komentáře stran:
 1. Myslím, že i toto opatření je příliš tvrdé. I když si Destinero nepočíná zrovna ukázkově a jeho příspěvky bych viděl spíše na posílání ke všem čertům, než na Wikipedii, pořád má ještě, vzhledem k určitým znalostem tématu co říci. Pokud se tedy umravní, není takovýto "tvrdý" zákaz potřeba. Jde teď už spíše o to, jak vynutit umravnění a kdo bude mravnost posuzovat v průběhu času. Zatím se mi tedy jeví Destinero jako neumravnitelný, vzhledem k jeho neochotě se omluvit za své vlastní omyly a další urážky a jeho následnému, právě probíhajícímu dalšímu bloku - a to nejen co se týče stylu editací, ale i základních pravidel slušného chování a spolupráce. To by spíše napovídalo obecnému zákazu činnosti vůbec. Takže se nakonec kloním spíše k návrhu Dezidora výše a komentáři níže, jako rozumnému kompromisu. Mimochodem, pokud uvážíme, že Destinero jiné články, než o homosexualitě, vůbec needituje, pak je pro něj tato varianta stejně fatální. Navrhuji rozšířit pravidlo o "Destinero smí provést netriviální editaci jen v případě, že se na tom shodne v rámci diskuse s většinou editorů schopných hlasovat (minimálně tři včetně Destinera)" - nebo něco v tom smyslu.--DeeMusil 7. 12. 2009, 19:34 (UTC)

Nemyslím, že by to bylo moc omezující. Ostatně nic by mu nebránilo editovat diskusní stránky, kam by mohl své podněty psát. --Dezidor 8. 12. 2009, 15:22 (UTC)

 1. ad Yopie 6. 1. 2010, 23:39 (UTC) To snad nemyslíte vážně?! Skutečný nástroj pro propagandu z toho udělal DeeMusil, Šjů a ostatní, kteří nepodloženou výjimečnou domněnku jednotlivce uvedenou v nějakých nekontrolovaných mimooborových skriptech fomulují jako fakt v rozporu s mnoha mnohem důvěryhodnějšími zdroji uvedenými dokonce na téže stránce! Moje dlouhodobá spolupráce v tomto ohledu na o několik řádů navštěvovanější a editovanější anglické Wikipedii dosahující editorského konsensu a nebudící námitky dostatečně prokázala (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Destinero), že problém je ve skupince editorů a správců české Wikipedie neschopných dodržovat pravidla, což nevyhnutelně vedlo k žádostem o komentář a arbitráži, což jsou legitimní prostředky jak na tyto průšvihy upozornit. Do české Wikipedie jsem přispíval v intencích toho co do anglické, kde jsem byl zablokován pouze jednou jedinkrát myslím na týden a to dokonce nepodloženě, a proto následná diskuse vedla k tomu, že blokace byla po 4 dnech přehodnocena jako neadekvátní: http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Destinero#September_2009. --Destinero 8. 1. 2010, 09:38 (UTC)

Destinero, pročtěte si důkazy, hlavně Ne/Podloženost a ne/okrajovost zdroje Brzek, udělejte si vlastní Googletest co se týče tzv. okrajovosti a pak argumentujte. I ti největší pro-homosexuální vědátoři a aktivisté uznávají lví podíl aktivismu na výsledku hlasování APA v době, kdy většina z nás nebyla na světě (1973) a kdy se počet výzkumů podporujících takové rozhodnutí dal spočítat na prstech jedné ruky. Vaše argumentace zde je jen pravdopusté mlžení.--DeeMusil 8. 1. 2010, 11:45 (UTC)
Používáte zcela falešné a demagogické argumenty (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse:Homosexualita&diff=2552559&oldid=2552547). Jednak samotný počet výzkumů nevypovídá nic o jejich kvalitě a průkaznosti, takže takové argumenty si nechte. Navíc klamete o tom, že odebrání nebylo vědecké rozhodnutí kvůli hlasování: "The arguments on both sides of the issue paralleled those that had been aired. In the final vote the decision of the Board of Trustees was upheld by the membership by a majority of 58%. It is noteworthy that this action of the American Psychiatric Association is often misrepresented to make it appear that homosexuality was deleted from the DSM simply by a popular vote. In fact, the decision was made through a formal process similar to that which the American Psychiatric Association continues to use when it makes decisions on scientific issues." (http://www.google.com/books?id=RyrWTo8X810C&lpg=PA17&ots=52j-9WXnhP&dq=the%20empirical%20basis%20for%20demise%20of%20the%20illness%20model%20of%20homosexuality&lr=&hl=cs&pg=PA24#v=onepage&q=the%20empirical%20basis%20for%20demise%20of%20the%20illness%20model%20of%20homosexuality&f=false)
Jinými slovy bylo pro onen drtivě většinový a "jéédiný správný vědecký názor" po posouzení argumentů pouhých 58% hlasujících členů. Těch zbylých 42% hlasujících, kteří to nepodpořili, jsou okrajoví extremisté, náboženští fanatici a pseudovědci a vůči rozhodnutí profesní organizace kritické názory je třeba odmítnout jako okrajové. Zvláště pokud se někteří s politikou APA neztotožnili a založili si menší a méně obecně orientované organizace a s APA se navzájem kritizují. --Dezidor 8. 1. 2010, 20:47 (UTC) Překlep opraven. --Dezidor 11. 1. 2010, 09:32 (UTC)
Dezidore, 42% - to především. Je to tedy téměř fifty fifty. Je jasné, že ne všichni z těchto 42% byli zásadně proti, ale přesvědčivá většina to nebyla - a bylo to takzvaně o fous. Jinak v mnou předložených důkazech z Googletestu naleznete i popis samotného průběhu hlasování. Ten by se dal zcela jistě dobře doložit i z denního tisku, ten je ale bohužel po Internetu běžně nedostupný (přeci jen mluvíme o roku 1973). --DeeMusil 9. 1. 2010, 15:04 (UTC)
Mimochodem, předpokládám, že většina z těch 58 % procent, kteří hlasovali pro vyřazení se seznamu poruch, si byla plně vědoma toho, čeho si je vědom i Brzek: že ač homosexualita sama má biologické kořeny, medicinalizace (i demedicinalizace) homosexuality je otázkou společensko-politickou). Tedy ani těch 58 % není s Brzkem ve sporu a ani Brzek netvrdí, že to rozhodnutí bylo špatné. Samozřejmě pokud chápeme medicínu jako obor s mocensko-politickým rozměrem, tak to mocensko-politické rozhodnutí bylo medicínské. Brzek zřejmě mínil "medicínskost" v nějakém užším smyslu, z toho může plynout nedorozumění. DSM není vědecká studie, ale jen praktický manuál, který sotva může definovat více než minimální politickou shodu mezi různými odbornými pohledy. Na homosexualitě shoda není, a proto není v manuálu jmenovitě uvedena. --ŠJů 11. 1. 2010, 03:10 (UTC)
Proč opakovaně lžete, že není shoda na homosexualitě? Proč dokazujete svou nekompetenci se k tomu vyjadřovat? "As results from such research accumulated, professionals in medicine, mental health, and the behavioral and social sciences reached the conclusion that it was inaccurate to classify homosexuality as a mental disorder and that the DSM classification reflected untested assumptions based on once-prevalent social norms and clinical impressions from unrepresentative samples comprising patients seeking therapy and individuals whose conduct brought them into the criminal justice system." http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf#page=31 Nevím, zda jste vůbec intelektuálně schopný nebo spíš ochotný chápat ten výrok, i to, jak seriozní zdroje ho vydaly. Každopádně lžete, klamete, manipulujete. A to je to podstatné. --Destinero 11. 1. 2010, 18:43 (UTC)
Brzek se zabývá tím, jak definovat poruchy sexuálního chování. Nemám sice teď k dispozici celý text oněch skript, ale jak jsem je před pár měsíci procházel, on především ukazoval původní jednoduché definice, co považovat za chorobu, protože tyto teoretické otázky jsou pro právníky důležité. Vypořádával se s tím, že odstranění homosexuality ze seznamu chorob logickou stavbu definic narušilo, vytvořilo potřebu složitějších výkladů.
Brzek konstatuje, že homosexualita představuje pro subjekt medicínsky (tedy biologicky) zapříčiněný handicap v oblasti reprodukce a souvisejících oblastech (komplikuje rodičovství a naplněnost partnerských vztahů). Myslím, že to ani není předmětem žádných sporů. Tento fakt homosexualitu podle původních jednoduchých definic jasně řadil mezi nemoci. K jeho vyvrácení nedošlo, je stále platný. Rozhodnutím naopak došlo k úpravě předmětu činnosti daného oboru, tedy nadoborovému rozhodnutí, kterému je nutno definice přizpůsobit. Pokud má rozhodnutí za následek spíše zkomplikování teoretického základu oboru, tak je asi logické vyvozovat, že při jeho přijímání dostaly spíše přednost potřeby společnosti (konkrétně, jak říká Brzek: snaha odstranit neodůvodněnou společenskou a právní diskriminaci homosexuálně orientovaných osob) a nikoliv potřeby daného oboru mít co nejlogičtější vnitřní stavbu. --Beren 11. 1. 2010, 16:39 (UTC)
Berene, vysvětlete prosím vás jak homosexualita komplikuje naplněnost partnerských vztahů, já tomu nerozumím. --Destinero 11. 1. 2010, 18:49 (UTC)
Z kontextu vyplývá, že jde o naplněnost vztahů u osob opačného pohlaví, protože u osob stejného pohlaví prostě k reprodukci nedochází. --Beren 11. 1. 2010, 19:59 (UTC)
Nikoliv. Přece jste jasně psal, že Brzek se vyjadřuje k homosexualitě: "Brzek konstatuje, že homosexualita představuje pro subjekt medicínsky (tedy biologicky) zapříčiněný handicap v oblasti reprodukce a souvisejících oblastech (komplikuje rodičovství a naplněnost partnerských vztahů)." Nevím, nakolik je podstatná jakákoliv diskuse o naplněnosti partnerských vztahů heterosexuálů v diskusi o homosexualitě. Asi nijak. Je to stejné jako levorucí. Řada předmětů je dělaná s úchopem pro praváky, ale to neznamená, že je situace pro leváky neřešitelná. Přesto o nich nikdo nemluví jako o hendikepovaných. Odporovalo by to totiž zdravému rozumu. A stejný argument platí i zde: Co ta třetina leseb a čtvrtina gayů vychovávajících děti v USA? ještě dříve, než to bylo v některých státech právně ošetřeno? Podobné je to i u nás. Řada homosexuálů již děti vychovává, často i vlastní (z předchozích vztahů). Komplikuje to tedy přístup či započetí rodičovství, ale neznemožňuje a neodráží se nijak ani na jeho kvalitě. Takže se ještě jednou ptám: Byla skupinkou wikipedistů protlačená citace o tom, že vyřazení homosexuality nebylo medicínské rozhodnutí ze své podstaty racionální a pravdivá a nebo Wikipedie skutečně servíruje čtenářům neověřené bláboly jednotlivce z nerecenzovaných skript? --Destinero 11. 1. 2010, 20:58 (UTC)
Destinero, kdybyste nečetl jen politická prohlášení různých profesních a zájmových organizací, ale přinejmenším alespoň tu klasifikaci DSM samu o sobě (anebo třeba úvod k pátému dílu ICD) nebo nějaké odborné studie, tak byste se dočetl, co je ostatně zřejmé i samo o sobě. Že je obtížné definovat duševní zdraví a duševní nemoc a že tato definice je bytostně závislá na kulturně-sociálních podmínkách (t. j. ze své podstaty "politická"). Zkuste si někde, třeba zrovna v DSM, přečíst definici duševní poruchy, a pak i odborné diskuse, které se k té definici a její aplikaci vážou (viz např. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654406/, http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/MoserKleinplatz.htm#Are_the_Paraphilias a mnohé další). Zkuste si přečíst, jaké diskuse probíhají ohledně tvorby DSM-V, ohledně jmenování odborných skupin a jejich práce atd. Všichni víme, že homosexualita, leváctví a mnohé další odlišnosti přinášejí lidem zvýšené riziko určitých problémů, "disabilities". Je také obecně známo, že i člověk s debilitou, jakoukoliv parafilií, neplodností nebo lecjakou jinou "diagnostikovatelnou poruchou" může prožít šťastný a naplněný život odpovídající jeho dispozicím, tedy že tyto vlastnosti jej nepředurčují samy o sobě k bolesti ani předčasné smrti. Ostatně i dispozice, které se v našem kulturním okruhu projevují zdánlivě jen jako porucha, mohou být v jiných podmínkách plně integrovány do osobnosti i kultury, třeba tzv. psychózy v šamanské tradici. Je čistě společensko-politickou konvencí, které z těchto odlišností je zvykem nálepkovat jako nemoci a které nikoliv. To je záležitostí politickou a kulturní, nikoliv biomedicínskou. --ŠJů 12. 1. 2010, 07:08 (UTC)
Brzek nikde nepíše, že by reprodukce či související věci byly znemožněny. A na komplikacích se s ním shodujete. Co se týká vztahů mezi heterosexuály, o tom vskutku řeč nebyla, z logiky věci byla samozřejmě řeč o vztahu homosexuála s osobou opačného pohlaví, za normálních podmínek nutný předpoklad k reprodukci. --Beren 12. 1. 2010, 12:21 (UTC)
Berene, nějaká citace či jiný encyklopedický důkaz pro tvrzení, že "u osob stejného pohlaví prostě k reprodukci nedochází". Adopce je imho zcela validní způsob reprodukce, a to nejen v kontextu lidském, ale dokonce i čistě zoologickém. --Kyknos 4. 3. 2010, 19:19 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Destinero se chová problematicky při editování článků v této jedné oblasti a všech těch obtěžujících sporů okolo ní. Celkový zákaz by mohl být příliš tvrdý, proto by mu měla být odňata ta oblast, kde dělá problémy. "Netriviální" uvedeno z toho důvodu, že např. pouhé uvedení sexuální orientace v nějaké biografii či oprava překlepu by důvodem bloku být neměly a takové omezení by bylo pro běžnou práci na Wikipedii příliš omezující. --Dezidor 7. 12. 2009, 15:38 (UTC)
 2. Absurdní návrh. Pokud by měl mít smysl, musel by se týkat i DeeMusila, který, i když se to snaží maskovat, vnáší s oblibou do článků týkajících se homosexuality POV okrajových až extrémistických skupin a prezentuje jej jako relevantní POV. Bez Destinerovy protiváhy (i když nešťastně vedené) by byla Wikipedie výrazně poškozena na věrohodnosti (také už jsem zaslechl pojmy jako Katolikopedie). Kombinace neschopnosti a neochoty DeeMusila hodnotit vědecké informace podle vědeckých hledisek jen z toho důvodu, že nejsou v souladu s jeho vírou, je imho v konečném důsledku horší než Destinerovo chování - právě z toho důvodu, že jde o "plíživé záškodnictví" --Formol 2. 1. 2010, 22:12 (UTC)

 1. Ale Formole, buďte konkrétní... kterou editací jsem zanesl do kterého článku své POV a co se snažím maskovat? (Maskovat? Ó, jak jsem zlovolný! :c) Buďte prosím přesný. Navíc nadhazování tématu víry a tzv. „Katolikopedie“ Vám pravděpodobně zkomplikuji tím, že nejsem katolík. Z Vaší strany se ale nepochybně jedná o religiofobii.--DeeMusil 5. 1. 2010, 16:39 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků Destinera[edit | edit source]

n) Destinerovi se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se Destinero osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Toto opatření je platné jeden rok a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh podle jiných arbitráží. Okino 21. 12. 2009, 21:19 (UTC)
 1. Souhlasím. Množství Destinerových osobních útoků, a to dokonce i v této arbitráži, překročilo podle mého názoru únosnou mez. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím. Naprosto souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:15 (UTC)
 3. Souhlasím. --Beren 15. 1. 2010, 13:02 (UTC)
 4. Souhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:41 (UTC)
 5. Souhlasím. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Doplnění opatření[edit | edit source]

Text se doplňuje: "Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně Destinero z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu."

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. --Krvesaj 24. 3. 2010, 11:21 (UTC)
 2. Zdržuji se.--Yopie 19. 5. 2010, 11:15 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Je zjevné, že důkazy i návrhy, které byly vloženy po započetí hlasování by měly být brány obezřetně nebo vůbec. Jinak Formole "(ty) návrhy platilY", já jen doufám, že neplatily. Pravidla jsou jasná.--DeeMusil 7. 3. 2010, 22:25 (UTC)
Vkládaný text, víme. Na rozdíl od jiných nemám ve zvyku cokoliv odstraňovat z cizích editací.--Formol 7. 3. 2010, 22:44 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Můj návrh po ukončení funkčního období. Okino 5. 3. 2010, 19:41 (UTC)
 2. Jak je možné, že Yopie 8. ledna zrušil moje návrhy s odůvodněním, že po zahájení hlasování nelze vkládat nové (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop&diff=4799871&oldid=4799831), a přitom Okino návrhy rozšiřuje (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/Workshop&action=history)? Pokud je toto možné, chci, aby moje návrhy také platili, protože v zásadě není problém, aby se k nim komunita a arbitři vyjádřili a hlasovali. To je otázkou několika minut a odmítnutí je jen zřejmá účelová výmluva a neochota v arbitráži trvající už tak stejně déle než půl roku. Pokud toto nebude možné, tak si podobně jako Okino rozšířím svoje návrhy. Na žádost Destinera vložil--Formol 7. 3. 2010, 10:28 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků DeeMusila[edit | edit source]

n) DeeMusilovi se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se DeeMusil osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně DeeMusil z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu.

Komentáře arbitrů:
 1. Nesouhlasím. --Krvesaj 24. 3. 2010, 13:48 (UTC) konkrétně s částí, která se týká případných útoků mimo Wikipedii. Svůj původní souhlas měním, přehlédl jsem se v právě té části, která se týká "mimo Wikipedii".
 2. Zdržuji se.--Yopie 19. 5. 2010, 11:16 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Vzhledem k tomu, že Okino podává návrh po začátku hlasování, nemělo by se o něm hlasovat vůbec. Pokud snad za nějakých podmínek ano, navrhuji zmírnit toto opatření vzhledem k tomu, že se neprojevuji jako "chronický urážeč druhých", který by si neuměl pomoci. Teď už vím, že ani mimo Wikipedii člověk nesmí napsat v odpověď např. na urážku Čůrák, že je dotyčný Magor (a to pomíjím všechny ty předchozí, co jsem obdržel), ale že si mám hned stěžovat, aby byl dotyčnému prodloužen blok, případně aby byl zcela Wikieliminován. Dilema je jak si stěžovat na něco co sem nemůžu nalinkovat...--DeeMusil 7. 3. 2010, 22:49 (UTC)
  Pokud jde o podání návrhu po zahájení hlasování: Podávat návrhy po zahájení hlasování je obecně možné a záleží na zpravodaji případu a potažmo na celém arbitrážním výboru, zda je k hlasování přijme, nebo nikoli. Již v minulosti arbitrážní výbor hlasoval o návrzích podaných po zahájení hlasování. Blíže viz příslušné doporučení Wikipedie:Arbitrážní proces, kde se o lhůtě pro podávání návrhů výslovně nic nepíše. K tomu dodám, že porovnání s předchozí situací, kdy arbitr Yopie za tichého souhlasu ostatních arbitrů odmítl návrhy Destinera, je liché, protože zde jde o reakci na důkazy, které dříve nebyly známé, zatímco Destinero podal s prodlením návrh reagující na fakta známá již dlouho. Nicméně ponechávám zcela na vůli arbitrů, aby posoudili obě skupiny návrhů - mé i Destinerovy - zcela sami a rozhodli se, zda o nich budou hlasovat. Pokud jde o způsob reagování na osobní útoky mimo Wikipedii - pochybuji, že je vhodná snaha o "wikieliminaci", je asi tak stejně vhodná jako oplácení urážek urážkami. Nejlepší je věnovat se práci na Wikipedii a neútočit na nikoho nikde. Okino 8. 3. 2010, 11:25 (UTC)
Komentáře ostatních:
 1. Můj návrh po ukončení funkčního období. Okino 5. 3. 2010, 19:41 (UTC)

Napomenutí DeeMusila[edit | edit source]

n) Wikipedista DeeMusil je napomenut za nezdvořilosti a osobní útoky.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:19 (UTC)
 1. Zdržuji se. Po přezkoumání na základě níže uvedené DeeMusilovy žádosti jsem opravdu nenašel "nenapomenuté" osobní útoky. Nicméně se osobně přidávám k napomenutím již vysloveným, byť nepovažuji za nutné vložení tohoto opatření mezi ostatní přijatá opatření "na věky věků". Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Zdržuji se.--Yopie 6. 1. 2010, 23:41 (UTC)
 3. Zdržuji se.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:40 (UTC)
 4. Nesouhlasím. DeeMusil v komentářích vysvětlil, protistrana nerozporuje. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
 1. Pokud si dobře vzpomínám, tak za jedinou (vyprovokovanou) nezdvořilost vůči druhé straně jsem již napomenut byl a dále se pak již nikdy nic takového nestalo, takže nevidím důvod k opakování napomenutí, nebo k soustavnému napomínání. Zároveň tak vzhledem k jednotnému číslu bych trval i na jednotném čísle textu tohoto návrhu. Pokud snad kdokoliv myslí, že bych se mohl mýlit, nechť předloží důkaz, že jsem se dopustil vícero takových věcí dříve nebo později. Dodávám jen, že jsem nebyl nikdy zablokován, tedy jiní nezávislí správci nevyhodnotili mé jednání jako osobní útok. --DeeMusil 22. 12. 2009, 12:43 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zákaz opakovaného odstraňování encyklopedického obsahu Destinerem[edit | edit source]

n) Wikipedista Destinero nesmí z hlavního jmenného prostoru bez zdůvodnění odstraňovat encyklopedický obsah podložený věrohodným zdrojem. Byl-li Destinerem odstraněný encyklopedický obsah jiným wikipedistou s vysvětlením vrácen, nesmí ho Destinero znovu odstranit. Předmětem zákazu není přesunutí obsahu na vhodnější místo v hlavním jmenném prostoru, např. i v jiném článku.

Komentáře arbitrů:
Vlastní návrh. Okino 21. 12. 2009, 21:19 (UTC)
 1. Souhlasím. Odůvodnění je podloženo několika různými případy v souladu s mými hlasy výše u principů a nálezů. Okino 4. 1. 2010, 12:29 (UTC)
 2. Souhlasím.--Yopie 6. 1. 2010, 23:18 (UTC)
 3. Souhlasím.--Mirek256 16. 1. 2010, 06:40 (UTC)
 4. Souhlasím. --Krvesaj 24. 1. 2010, 11:49 (UTC)
Komentáře stran:
Odůvodnění je v přímém rozporu se závaznými pravidly Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#Co je to respektovaný zdroj?: Pokud posuzujete důvěryhodnost zdroje, zeptejte se sami sebe. Je otevřeně přívrženecký, nebo fanatický? Jak velká je čtenářská základna? Je důvěryhodný vydavatel? Vydává dokument v principu jedna osoba, nebo se na obsahu podílí velký a stabilní kolektiv? Existuje zavedený způsob nezávislého ověřování informací, nebo máte pocit, že informace jsou vypalovány od boku? Představte si, že od známého uslyšíte, že tento zdroj o vás napsal něco velmi, velmi nehezkého. Budete (a) naštvaní, protože předpokládáte, že jsou bezohlední a nezodpovědní, neboť si určitě neprověřili fakta o vás, nebo (b) budete se cítit docela jistě, neboť předpokládáte, že vydavatel zaměstnává několik úrovni editorů, kontrolorů, právníků a redaktorů, kteří si vždy ověří pravdivost svých tvrzení a obvykle případnou chybu odhalí. Pokud si odpovíte (a), tento zdroj nepoužívejte. Pokud je odpověď (b), můžete jej zařadit mezi „důvěryhodné“. a Wikipedie:Žádný_vlastní_výzkum#Dohady o důležitosti pohledu: Zařazení takového úhlu pohledu, který zastává pouze velmi malá menšina, může v jistém smyslu nahrazovat „vlastní výzkum“, neboť i zde je nedostatek hodnověrných a důvěryhodných zdrojů, které by mohly prezentovaný úhel pohledu podpořit. Jimbo Wales, zakladatel Wikipedie, o tom říká: pokud je úhel pohledu podporován extrémně malou skupinou, neměl by být prezentován ve Wikipedii vůbec (snad s výjimkou zmínky v nějakém doplňujícím, specializovaném článku) „bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nepravdivý a bez ohledu na to, zda je možné to dokázat, nebo ne“. Každý arbitr, který pro tento zákaz vyjádří souhlas, si musí být vědom toho, že hlasuje proti těmto konkrétním závazným pravidlům, neboť nemůže být pochyb o tom, že mnou odstraněná Trapková, Chvála, ACP a Brzek bez diskusí naplňují rysy úhlu pohledu extrémně malé a nedůvěryhodné skupiny s malou čtenářskou základnou bez několika úrovní editorů, kontrolorů atd. (důkazy zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Parenting + samozřejmě tamní reference + http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Noticeboard/Archive_36#American_College_of_Pediatricians). Okino ani nikdo jiný totiž dosud nebyl schopen tyto neustále opakované a konkrétně podložené faktické námitky vyvrátit, pouze obecně mlží o tom, že zdroje jsou důvěryhodné. --Destinero 4. 1. 2010, 16:16 (UTC)
 1. Odůvodnění není podloženo konkrétním specifickým případem. Pokládám ho tedy za lživé a poškozující mou osobu. --Destinero 3. 1. 2010, 00:00 (UTC)
 2. Je to naprosto na místě. Destinerovým stylem editací je mazání zdrojů, které nevyhovují jeho přesvědčení, což je nepřípustné a škodí to Wikipedii. Proto je potřeba nástroj, který tomu zamezí.
Mazal jsem vždy výhradně v souladu s pravidly citovanými o odstavec výše výjimečná tvrzení extrémně malé skupiny lidí, což je naprosto v pořádku. Nepřípustné je to, co provádíte vy, tzn. pravý opak toho co já, zkuste si to na anglické Wikipedii, a uvidíte, jak větší a rozmanitější komunita vyhodnotí vaše zásahy jako nepřípustné a škodlivé pro projekt. Připomínám, že česká a anglická Wikipedie vycházejí ze stejných klíčových pravidel. --Destinero 4. 1. 2010, 22:32 (UTC)
Nezávislý důkaz a argumentace zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Homosexuality#Neutrality_dispute --Destinero 4. 1. 2010, 22:42 (UTC)
Komentáře ostatních:

Šablona[edit | edit source]

n) {Text navržených opatření}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Navržené metody vynucování[edit | edit source]

Šablona[edit | edit source]

n) {Text opatření, která se budou aplikovat v případě nerespektování pravidel některou ze stran.}

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Uzavření[edit | edit source]

23. března přepnul tehdy jediný arbitr ve funkci Krvesaj případ do fáze podnět k uzavření. Ani po zvolení nového výboru nikdo z arbitrů neprojevil zájem o zpětné přepnutí do některé z předchozích fází a vypršela i interní dohodou arbitrů stanovená lhůta pro hlasování o návrzích. Proto zakládám hlasování o uzavření případu, a protože již 24. března uplynula pravidly určená lhůta pro možné zahájení tohoto hlasování připojuji svůj hlas. Okino 22. 5. 2010, 04:38 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 1. Souhlasím. Okino 22. 5. 2010, 04:38 (UTC)
 2. Souhlasím. Mělo to být uzavřené už dávno. --Tchoř 22. 5. 2010, 16:29 (UTC)
 3. Souhlasím--Yopie 23. 5. 2010, 17:01 (UTC)
 4. Souhlasím. jakožto původní navrhovatel --Krvesaj 24. 5. 2010, 10:06 (UTC)
 5. Souhlasím Jirka O. 25. 5. 2010, 10:10 (UTC)
Schváleno. Poměr hlasů: 5/0/0/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržené opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Okino 25. 5. 2010, 10:33 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních: