Wikipedie:Žádost o arbitráž/Destinero versus DeeMusil/Důkazy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kdokoliv, ať už přímo zapojený či ne, smí na tuto stránku přidávat důkazy. Tvořte prosím sekce pro Vámi předkládané důkazy a podepisujte komentáře svým jménem.

Když zde budete předkládat důkazy, prosím projevte ohleduplnost vůči arbitrům a buďte struční. Dlouhé, neuspořádané záznamy nebo dokonce nekonečné tirády nejsou užitečné.

Je také nesmírně důležité užívat předepsaný formát. Předložený důkaz by měl obsahovat odkaz na skutečné porovnání (diff) stránek; odkazy na stránku samotnou nepostačují. Například citování Berenovy úpravy Hlavní stránky, kterým předělal způsob vkládání zajímavostí by mělo vypadat takto: [http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_strana&diff=271644&oldid=264571] [1].

Tato stránka není určena pro obecnou rozpravu – k takovému účelu užijte diskusní stránku.

Pro své důkazy vytvořte vlastní sekci a důkazy přidávejte pouze do ní. Prosím omezte své důkazy na maximálně 1000 slov a 100 porovnání (diff) stránek, kratší a zhuštěnější prezentace bude nejspíš působivější. Zaměřte se prosím na problémy vypíchnuté ve stanoviscích, stížnostech a odpovědích a na porovnání (diff) stránek, které ilustrují chování vztahující se k problémům.

Pokud nesouhlasíte s některými důkazy zde, prosím citujte je ve své vlastní sekci a poskytněte protidůkazy nebo vysvětlení proč jsou tyto důkazy zavádějící. Needitujte v důkazní sekci jiného uživatele.

Buďte si vědom, že arbitři čas od času přepracují tuto stránku při pokusech dát jí logičtější stavbu. Pokud jste účastníkem případu nebo třetí stranou, nepokoušejte se vylepšit strukturu stránky, nechte to na arbitrech. Pokud nesouhlasíte s důkazy jiných účastníků nebo třetích stran, citujte tento důkaz a vyjádřete své námitky ve vlastní sekci v této stránce. Je zvláště důležité nemazat důkazy přednesené ostatními. Pokud je něco umístěno na špatném místě, nechte nápravu na arbitrech, případně na to upozorněte na diskusní stránce.

Arbitři analyzují důkazy a jiné tvrzení na /Workshop. Workshop slouží ke komentářům stran sporu, třetích stran a rovněž arbitrů.


Důkazy od Berena[editovat | editovat zdroj]

Skripta Antonína Brzka jako zdroj[editovat | editovat zdroj]

1) Odbornost autora: MUDr. Antonín Brzek (*1938):

2) Identifikace zdroje informace:

 • a) BRZEK, Antonín: Sexuologie pro právníky. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. Praha. 1997. ISBN 80-7184-383-0, strana 46. Informaci včetně zdroje v článku poprvé uvedl Dezidor.
 • b) Podle informací v záhlaví skript jde o jejich první vydání. Nicméně existovaly ekvivalentní skripta od téhož autora z let 1985 (spolu s Lubošem Zrůbkem) a 1991. Vizte odkaz na publikace autora výše.
 • c) Na serveru s materiály pro přípravu studentů právnické fakulty existuje soubor ve formátu doc, který se velmi podobá textu skript. Informaci o něm přinesl Destinero, v poslední větě svého dlouhého příspěvku. Ale tento soubor neobsahuje přesný text skript z roku 1997, je upraven.
 • d) Texty:
  • Podstatný je text odstavce na str. 46 začínající „Vyškrtnutí ze seznamu nemocí nebylo motivováno medicínsky …“ a ten je jak v souboru, tak ve skriptech z roku 1997 až na drobné formulační úpravy stejný.
  • Myšlenka je ještě dále rozvíjena v odstavci na str. 47, který je ve skriptech i v souboru stejný: „V úsilí o odtrestnění homosexuálního chování a také o odmedicinizování homosexuality (včetně zmíněného vyškrtnutí ze seznamu chorob) sehrály významnou roli organizace homosexuálů, které se vytvořily po celém světě. …“.
  • V souboru jsem našel ještě krátkou poznámku (bohužel poté, co jsem skripta v knihovně vrátil, takže nevím, jestli je tam uvedena rovněž): „Poté, co byla z mezinárodní klasifikace chorob a vad vyškrtnuta homosexualita (a to z důvodů nikoliv medicínských, ale sexuálně politických) …“.
  Informace je tedy podle mého názoru uvedena poměrně výrazným způsobem, což je podle mě v rozporu s Destinerovým tvrzením, že jde o „okrajovou poznámku“ (poslední věta v [2]).

3) Proces kontroly faktů: Na konci skript je uvedeno, že je lektorovali: MUDr. Slavoj Brichcín a Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – tedy tvrzení, že „skripta možná ani nejsou recenzovaná“ [3] není pravdivé.

4) Nezávislé názory na stejnou nebo podobnou otázku:

 • a) ZVĚŘINA, Jaroslav; Sexuologický ústav, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno : CERM, 2003. ISBN 80-7204-264-5. Kapitola Homosexualita, s. 122. – nenašel jsem sice žádnou zmínku ohledně motivace při vyškrtnutí homosexuality ze seznamu chorob, nicméně je zřejmé, že pan Zvěřina zastává v související věci jiný POV než Brzek, srovnejte:
  • Zvěřina, Sexuologie (nejen) pro lékaře, s. 122: „Bylo by nepřesné, kdybychom homosexualitu chápali jako duševní poruchu a patologický stav. Má povahu celoživotní osudové orientace všech sexuálních a erotických zájmů. U komponovaných osobností se stává samozřejmou součástí jejich psychické a sociální adaptace, a to obdobně jako heterosexuální orientace heterosexuálních lidí.“
  • Brzek, Sexuologie pro právníky, s. 46: „… homosexuální orientace ze své medicínské, tedy bio-psychologické podstaty člověku přecejen přináší mnohé nesnáze, které z ní činí medicínsky zapřičiněný hendikep (nemožnost odpovědného rodičovství a s tím související krize životního smyslu, zvláště v pozdějších obdobích života, nedokonalá naplněnost partnerských vztahů, jako jeden z činitelů partnerské nestability), tedy znamená poruchu sexuálního zdraví.“

5) Citační ohlas:

 • a) ISI Web of Knowledge nalezl 9 prací od „BRZEK A“, z toho 4 práce mají citace jinde, celkem 31 citací, průměrně 0.95 citace za rok, po vyloučení citací sebe sama 30 citací:
  • Title: ALCOHOL AND MALE-FERTILITY (PRELIMINARY-REPORT) Author(s): BRZEK A Source: ANDROLOGIA Volume: 19 Issue: 1 Pages: 32-36 Published: JAN-FEB 1987 Citations: 16
  • Title: PARENTAL AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF TRANSSEXUAL AND MASCULINE AND FEMININE HOMOSEXUAL MEN Author(s): SIPOVA I, BRZEK A Source: JOURNAL OF HOMOSEXUALITY Volume: 9 Issue: 1 Pages: 75-85 Published: 1983 Citations: 5
  • Title: SPERMIOGRAM IN ALCOHOLIC MEN Author(s): BRZEK A, SKALA J, LACHMAN M Source: DERMATOLOGISCHE MONATSSCHRIFT Volume: 164 Issue: 8 Pages: 557-559 Published: 1978 Citations: 5
  • Title: RECIDIVOUS OFFENSE IN SADISTIC HOMOSEXUAL PEDOPHILE WITH KARYOTYPE-48, XXXY AFTER TESTICULAR PULPECTOMY - A CASE-REPORT Author(s): LACHMAN M, BRZEK A, MELLAN J, et al. Source: EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY Volume: 98 Issue: 2 Pages: 171-174 Published: 1991 Citations: 4
 • b) Pro srovnání citační ohlas Jaroslava Zvěřiny. ISI Web of Knowledge nalezl 326 prací od „ZVERINA J“, celkem 12 267 citací, průměrně 438.11 citace za rok, po vyloučení citací sebe sama 6 802 citací.
 • Postup získání údajů: Databáze ISI Web of Knowledge je dostupná z některých českých knihoven a univerzit, například z Moravské zemské knihovny. Ve formuláři v záložce "Search" napsat do políčka "BRZEK A", zvolit odpovídající možnost "Autor", klepnout na tlačítko "Search". Na stránce s výsledky vyhledávání klepnout na odkaz "Create Citation Report". Octneme se na stránce s grafy, kde je většina údajů. Vyloučit citace sebe sama lze po kliknutí na odkaz "View without self-citations".

Diskuse k těmto důkazům.

Historie sporu[editovat | editovat zdroj]

Všechny časové údaje jsou v UTC a týkají se roku 2009.

Únor[editovat | editovat zdroj]

Březen[editovat | editovat zdroj]

 • 4.–6. března – osobní útoky, předpokládání zlé vůle, nezdvořilost – diskuse u článku Léčení homosexuality
  • 10:05 – DeeMusil obvinil Destinera z trollování (na základě odstraňování ozdrojovaných tvrzení v článku)
  • 11:02 – Destinero reagoval osobním útokem
  • 18:29 – DeeMusil napomíná, upozorňuje na pravidla
  • 22:32 – Destinero připouští přehnanost své reakce a nabízí cestu ke smíru, ale účinnost tohoto vstřícného kroku je snížena dalšími silnými slovy, kterými označuje jednání svého oponenta
  • 5. března 22:14 – po drobném sporu, co lze považovat za slušnost, Destinerův komentář k osobě oponenta
  • 6. března 12:08 až 12:20 – dvě napomenutí od DeeMusila ([6] a [7])
  • 12:24 – Harold zablokoval Destinera na 1 den
 • 11. března – žádost o ověření checkuserem – nástěnka správců
  • DeeMusil vyjádřil na nástěnce správců podezření, že Destinero je rovněž uživatelem Nicky726 a zablokovaným uživatelem Felipe. Destinero to popřel. Žádost byla zamítnuta.
 • 17. března – osobní útoky, nezdvořilost, zneužití loutkového účtu, obcházení bloku – spor Destinera s DeeMusilem v diskusi u článku Homosexualita, zároveň téhož dne probíhala i diskuse na nástěnce správců, kde si Destinero stěžoval na Dezidora, že vrací tvrzení do článku
  • 13:47 – výpad Destinera vůči DeeMusilovi v diskusi u článku Homosexualita
  • 13:58 – osobní útok Destinera vůči Dezidorovi
  • 14:02 – Daniel Baránek zablokoval Destinera na dva dny za jeho výrok ze 13:47 s vysvětlením na jeho diskusní stránce
   • poněkud tvrdé zablokování za „útočný tón“ (nezdvořilost), na druhou stranu zde byla historie sporu a napomenutí z předchozího dne, dále pak osobní útok na nástěnce správců, který ale do bloku započítán nebyl
  • 14:12 – z účtu Ptomes byl proveden revert Dezidorovy editace v článku Léčení homosexuality na verzi od Destinera
  • 14:15 – správce Daniel Baránek blokoval tento účet za obcházení bloku (záznam blokování tohoto účtu), správce Faigl.ladislav tento blok později prodloužil na neurčito
  • 14:17 – Tlusťa zamyká stránku Léčení homosexuality na neurčito
  • 16:31 – Mormegil potvrdil přístup přes open proxy (spojitost s uživatelem Destinero patrně byla doložena historií editací)

Duben[editovat | editovat zdroj]

 • 19.–20. dubna – editační válka – článek Homosexualita
  • 19. dubna, 18:39 – Destinero vložil text, který hodnotil a uváděl podrobnosti o použitých zdrojích, následně vznikla editační válka
  • revertovali: DeeMusil ([10], [11]), Destinero ([12], [13]), Cinik ([14])
  • 20. dubna, 21:52 – JAn Dudík na 14 dnů zamkl článek Homosexualita
 • 22.–23. dubna – nezdvořilost – v Diskuse:Homosexualita
  • 12:32 – Destinero se vyjádřil nezdvořile vůči DeeMusilovi ("... neopakujte dokola pitomosti")
  • 22:12 – DeeMusil si stěžoval na nástěnce správců
  • 23. dubna, 03:35 – Správce Kacir Destinera varoval na jeho osobní stránce.

Květen[editovat | editovat zdroj]

Červen[editovat | editovat zdroj]

 • 7.–8. června – editační válka – článek Homosexualita
  • 16:38 – Destinero odstranil některé reference
  • reverty: Cinik ([15]), Destinero ([16]), ŠJů ([17])
  • 22:11 – Destinero si stěžuje na to, že jeho editaci označil Cinik jako vandalismus. Žádost visela několik dnů bez reakce správců, poté byla uzavřena jako příliš stará k řešení.
  • 8. června, 19:16 – Mercy na 3 dny zamkl článek Homosexualita
 • 10. června – žádost o vyjádření správců k podobě článku
  • Destinero požádal správce o vyjádření k interpretaci pravidel o zdrojích. Žádost odmítl Jirka. O.
 • 14. června – editační válka – článek Homosexualita
  • 09:49–09:58 Destinero odstranil několik odstavců textu z článku Homosexualita.
  • reverty: Destinero ([18], [19]), Nissan ([20], [21]), H11 ([22])
  • 11:05 – Destinero požádal na nástěnce správců o zablokování Nissana za údajný vandalismus. Žádost zamítl správce Mercy.

Červenec[editovat | editovat zdroj]

 • 21. července – předpokládání zlé vůleWikipedie:Pod lípou
  • DeeMusil obvinil Destinera z lhaní
  • Destinero žádal o jeho zablokování na nástěnce správců.
  • Žádost byla zamítnuta správcem Tlusťou s odkazem na arbitráž.
 • 27. července – editační válka – článek Evoluce
  • Destinero vložil text o současné všeobecně přijímané biologické teorii evoluce
  • reverty: Tchoř [30], Destinero ([31], [32], [33]), DeeMusil ([34])
  • Podzemník zamkl článek Evoluce na týden

Charakter editací[editovat | editovat zdroj]

Nechal jsem si vypsat editované stránky (shlédnuto 2. září 2009) u Destinera a DeeMusila v pořadí podle počtu editací.

1) Destinero editoval jen stránky Homosexualita, Léčení homosexuality, Sexuální orientace, Homofobie, Předsudky vůči sexuální orientaci, Terapie homosexuality (Aardweg), Gerard J. M. van den Aardweg, dále Evoluce a Evoluční teorie. Uvážíme-li rovněž staré editace účtu Ptomes, lze mu připočíst ještě vytvoření pahýlu o Antonínu Dvořákovi a doplnění externího odkazu u Karla IV. Jeho hlavním tématem je zjevně homosexualita a doprovodné články. Druhé téma začal teprve nedávno, nicméně bylo rovněž ihned poznamenáno editační válkou.

2) U DeeMusila se zdá, že se zabývá náboženskou a kulturně-sociální tématikou obecně, nejkontroverznější se zdá být Církev sjednocení (viz diskuse u ní), problémy se však vyřešily bez závažných excesů. Spory lze najít i u článků Globální oteplování a dalších, nicméně jde o běžné námitky vedoucí k vylepšování článků.

Důkazy od Destinera[editovat | editovat zdroj]

Skripta Antonína Brzka jako zdroj prezentující mimořádně okrajový úhel pohledu, který je navíc v přímém rozporu se úplně všemi výrazně důvěryhodnějšími zdroji použitými na anglické verzi Wikipedie pro dané téma[editovat | editovat zdroj]

1) American Psychological Association, California Psychological Association, American Psychiatric Association, National Association of Social Workers, National Association of Social Workers - California Chapter:

"Amici, the nation’s and state’s leading associations of mental health professionals and behavioral scientists present this brief to provide the Court with a comprehensive and balanced review of the scientific and professional literature pertinent to the issues before the Court." "The brief was prepared primarily by the American Psychological Association. The views expressed herein, however, are shared by all amici."
"In preparing this brief, amici have been guided solely by criteria relating to the scientific rigor and reliability of studies and literature, not by whether a given study supports or undermines a particular conclusion." "This brief has been prepared and reviewed by expert members of the amici – the nation’s and state’s leading associations of mental health professionals and behavioral scientists – who are thoroughly familiar with current scientific theory, research methods, empirical findings, and clinical techniques concerning sexual orientation, marriage and non-marital relationships, parenting, and stigma and prejudice."
 • d) Význam zdroje:
"In striking down California’s ban on same-sex marriage, the state’s Supreme Court cited the amicus curiae brief APA jointly filed with the California Psychological Association, the American Psychiatric Association, the National Association of Social Workers and its California chapter." "Out of the 45 amicus briefs in the case, the only brief cited and quoted in support of the decision was the one APA co-filed." (http://www.apa.org/psyclaw/marriage.html) > (http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/archive/S147999.PDF)
S prakticky totožnou amici curiae zprávou (http://data.lambdalegal.org/pdf/legal/varnum/varnum-d-08302007-ia-district.pdf) se ztotožnil například i soud v Iowě v roce 2007: http://data.lambdalegal.org/pdf/legal/varnum/varnum-d-08302007-ia-district.pdf

2) Journal of the American Medical Association (JAMA)

"The social and political impetus for change, Sabshin said, was supported by scientific evidence. The APA's Committee on Nomenclature reviewed numerous studies that used standardized instruments and nonpatient populations and showed that most gay persons were satisfied with their sexual orientation and were not impaired in their social functioning."

3) Chinese Society of Psychiatry:

"China's psychiatric association is removing homosexuality from its list of mental illnesses in a new diagnostic manual due out this year, the group's vice president said today. The 8,000-member association has concluded that homosexuality is not a perversion, the vice president, Dr. Chen Yanfang, said."
"The change comes after five years of study by the association, Dr. Chen said. He said its evidence included a study published in 1999 that followed the daily lives of 51 Chinese gays and lesbians for one year."

4) Royal College of Psychiatrists

5) Canadian Psychological Association:

"Homosexuality in and of itself is not a psychological problem or disorder and has not been considered so by the professional mental health community for 30 years."

6) Australian Psychological Society:

"Psychologists, psychiatrists and other mental health professionals agree that homosexuality is not an illness, mental disorder or emotional problem. However negative attitudes towards homosexuality can result in gay and lesbian people having negative thoughts about themselves, which can result in emotional and/or social problems."
"In the past, homosexuality was thought to be a mental illness because mental health professionals and society had biased information about homosexuality. Most of that information came from studies that only involved lesbians and gay men undergoing therapy for problems. When researchers examined data about gay people who were not in therapy, the idea that homosexuality was a mental illness was found to be untrue."
In 1973, the American Psychiatric Association confirmed the importance of the new research by removing the term ‘homosexuality’ from the official manual that lists all mental and emotional disorders. In 1975, the American Psychological Association passed a resolution supporting this action and additional research findings have subsequently reaffirmed this decision."

7) Gonsiorek, J. (1991). The empirical basis for the demise of the illness model of homosexuality. In J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Eds.), Homosexuality: Research implications for public policy (pp. 115-136). Newbury Park, CA: Sage. (dostupné u APA):

"Psychiatric diagnosis is legitimate, but its application to homosexuality is erroneous and invalid because there is no empirical justification for it. The diagnosis of homosexuality as an illness is bad science. Therefore, whether one accepts or rejects the plausibility of the diagnostic enterprise in psychiatry, there is no basis for viewing homosexuality as a disease or as indicative of psychological disturbance. It is my conclusion that the issue of whether homosexuality per se is a sign of psychopathology, psychological maladjustment, or disturbance has been answered, and the answer is that it is not. The studies reviewed and the findings in this chapter ought to be the touchstone of further theory and research in the study of homosexuality, because they represent the most carefully designed, reliable, valid, and objective measures of adjustment in the armamentarium of the behavioral sciences. It is clear that homosexuality is not in and of itself related to psychopathology."

8) Gregory M. Herek, Ph.D.:

"Some psychologists and psychiatrists still hold negative personal attitudes toward homosexuality. However, empirical evidence and professional norms do not support the idea that homosexuality is a form of mental illness or is inherently linked to psychopathology." --Destinero 24. 7. 2009, 08:59 (UTC)

Námět k zamylšlení nad příčinou a následke[editovat | editovat zdroj]

Na prosbu Destinera vkládám odkaz na Admministrators' noticeboard, kde se řešil obdobný osobní útok (na DeeMusila). Za sebe dodávám, že stojí k zamyšlení, že správci na neřeší symptomy, ale příčinu, zatímco u nás je to právě naopak a pak se všichni diví, že problém eskaluje, Destinero je věčně na banánové dietě a česká Wikipedie je, minimálně u kontroverzních témat, nedůvěryhodných zdrojem, protože se snadno stává hlásnou troubou nejrůznějších extrémistů.--Formol 7. 3. 2010, 09:12 (UTC)

Důkazy od Okino[editovat | editovat zdroj]

Přenáším informaci uvedenou v diskusi DeeMusilem, že sám Destinero zanesl do článku Sexuální orientace citaci, v níž se označují MUDr. Brzek a další dva lékaři za „naše přední odborníky v problematice homosexuality“. Tato charakteristika v článku ani v diskusi - pokud je mi známo - nikdy nebyla zpochybněna. Okino 25. 7. 2009, 09:28 (UTC)

Diskuse k těmto důkazům.

Důkazy od DeeMusila[editovat | editovat zdroj]

Obdobné Destinerovy výsledky na EN wiki[editovat | editovat zdroj]

... se zdroji, editacemi i zablokováními. Přestože Destinero občas argumentuje jakýmysi důkazy z anglické Wikipedie, aniž by si přitom uvědomil, že je na české, jeho výsledky jsou tam víceméně podobné: editace, diskusní stránka. Zablokování z důvodů kontroverzních editací bez předcházející diskuse po cca 2 měsících působení. Skladba článků podobná. Způsoby editací podobné (chabá shrnutí, mnoho editací za sebou bez použití náhledu). Revertační války. Stejné zdroje copy-pastované do článků. Často revertováno. Zdá se mi, že Destinero si místní bloky šel nahrazovat na anglickou Wikipedii.--DeeMusil 9. 9. 2009, 02:35 (UTC)

K průběhu sporu (viz důkazy od Berena)[editovat | editovat zdroj]

tato část by mohla být volně začleněna do průběhu sporu viz důkazy od Berena. Seznam jistě není kompletní, vzal jsem pouze diskusi u jednoho článku. --DeeMusil 6. 9. 2009, 17:39 (UTC)

DeeMusil opakovaně vysvětluje Destinerovi, jak psát NPOV editace a snaží se záležitost vyřešit diskusí:

 • 2.3.2009 DeeMusil tvrdí, že editace jsou tendenční, vysvětluje Destinerovi způsob NPOV editací a žádá o přepracování odstavce.
 • 17.3.2009 DeeMusil oceňuje dozdrojování článku, nicméně kritizuje kritizuje že výběr zdrojů není nestranný.
 • 20.4.2009 DeeMusil se snaží vyřešit zámek článku způsobený revertační válkou diskusí a uvádí argumenty proč do článku Homosexualita nezanášet detailní informace o důležitosti APA.
 • 8.6.2009 DeeMusil souhlasí se zdroji Destinera, ale nabádá ho k neutrálně formulované textaci.
 • 12.6.2009 DeeMusil opakovaně vysvětluje Destinerovi, jak napsat neutrálně formulovaný text a ukazuje protiklad s jeho současnými texty.

DeeMusil postřehl Destinerův omyl viz bod 1 arbitráže

 • 27.4.2009 DeeMusil reklamuje u Destinera obvinění, že by snad osobně dodal zdroj www.acpeds.org do článku, což se však nestalo. Zajímavé však je pokračování tohoto vlákna, kde dochází nakonec k dohodě o formulacích (s Destinerovým „ale...“) a následnému odemčení článku. Po přečtení tohoto vlákna je však naprosto jisté, že již během této diskuse Destinero zaměnil osobu autora sporného textu, s DeeMusilem a dále se na něj zaměřil i během arbitráže (viz s osobou DeeMusila naprosto nesouvisející bod 1 arbitráže).

Osobní útoky od Destinero během arbitráže[editovat | editovat zdroj]

tento odstavec hodlám použít k potrestání agresora po skončení arbitráže, pokud mne ovšem někdo nepředběhneTento odstavec obsahuje editace Destinera které nejsou/nebyly zmíněny jinde a které by bylo možné považovat za osobní útok. Také slouží jako přehled kultury vyjadřování Wikipedisty Destinero.

Osobní útoky od Destinera během arbitráže (po uzavření důkazů)[editovat | editovat zdroj]

osobní útoky vůči protistraně, pro přehled, z knihy zablokování (některé byly i vůči jiným Wikipedistům) a jiné...

 • 6.5.2009 - mediální útok proti Wikipedii Je Wikipedie důvěryhodná a vyplatí se do ní přispívat?- „Wikipedie bohužel není realizace snu o znalostech celého lidstva jako spíš ale propaganda určitých politických a myšlenkových proudů“
 • 27.7.2009 - ... Na úrovni základní školy - zablokoval Mercy na 1 měsíc
 • 8.9.2009 - ...opakovaně nejste schopen pochopit... - zablokoval Jan Dudík na 3 dny
 • 2.12.2009 - ...poukazuje to na vaši nezpůsobilost spolupráce na Wikipedii + zablokoval Faigl.Ladislav na 1 měsíc
 • 9.1.2010 - mediální útok proti Wikipedii Česká Wikipedie slouží jako nástroj propagandy- „Česká Wikipedie selhala, protože selhali její správci. A teď už i arbitrátoři, kteří nevidí problém v tom, když mají editoři a správci pravidla jen pro parádu.“
 • 11.1.2010 - Lžete klamete manipulujete - zablokoval Daniel Baránek
 • 12.1.2010 - externí [refaktorizováno dlouhodobě poškozujete Wikipedii svou inteligenční neschopností chápat]
 • 4.1.2010 - externí [refaktorizováno Člověk jako vy lživě vydávající... ...je intelektuálně retardovaný. Chudáci vaše dítka.]
 • 13.1.2010 - externí [refaktorizováno tyto a další vaše negramotnosti a pitomosti se promítají do vašich editací, ...]
 • 14.1.2010 - externí [refaktorizováno Jste lhář a manipulátor]
 • 14.1.2010 - externí [refaktorizováno Problém tmářů, demagogů nebo nevzdělanců (ať je příčina jakákoliv) jako je DeeMusil, že ...]
 • 14.1.2010 - externí [refaktorizováno Je DeeMusil vážně tak moc hloupý nebo... ?]
 • 18.1.2010 - externí [refaktorizováno Tak podívej, blbečku, ...]
 • 9.2.2010 - externí [refaktorizováno vaše vyblité propagndistické kecy, které nemají s realitou nic společného. Jenže vy jste natolik pitomej, že to nepochopíte]
 • 23.2.2010 - Výhrůžky medializací - zablokoval Jirka O. na 1 měsíc
 • 26.2.2010 - externí [refaktorizováno A jestli tě někdy uvidím osobně, Deemusile, tak ti za ty kecy o tom, že jsem pedofil, rozkopu držku. Už se na to těším.]
 • 26.2.2010 - externí [refaktorizováno ...jak by homofobní čůráčci neměli mít právo přispívat na Wikipedii... Ale to kriplíčkům jako jste vy nevoní,... Váš zkriplený náhled na evoluci ...]
 • 2.3.2010 - externí [refaktorizovánoco předali vaši rodiče vám, když z vás vychovali takového zmetka, a co předáte vašim dětem, když jste natolik blbý nebo ulhaný, že]
 • 2.3.2010 - externí [refaktorizováno Vy jste takový imbecil, že spoustu věcí nepochopíte nikdy. A na tom si trvám, na Wikipedii nemáte vůbec co dělat... ...Holt na Wiki prostě může editovat každý blbec jako vy.]
 • 2.3.2010 - externí [refaktorizováno Ty jsi takový kus čuráka, který nechápe, že... ...tak jste skutečně megačurák. Přesně kvůli takovým jako jste vy idiotům ve společnosti existuje zbytečné stigma, jen aby srali lidi kolem sebe a vytvářeli z nich asociály.]
 • 2.3.2010 - externí [refaktorizovánoVaše vyblité žvatlaniny postavené na fringe groups]
 • 3.3.2010 - externí [refaktorizováno Ahá! Hahá! Dobře ti tak, zmetku.]
 • 5.3.2010 - externí [refaktorizováno takže laskavě takhle sprostě nelži, kriple]
 • 9.3.2010 - externí [refaktorizovánoVy jste strašný demagog a především blbec]
 • 9.3.2010 - externí [refaktorizováno ..., tak jste vážně uplný idiot a magor. ]
 • 10.3.2010 - externí [refaktorizovánoCo také čekat od intelektuálně neschopného člověka,...]

důkazy k bodu 1 arbitráže[editovat | editovat zdroj]

Ne/Podloženost a ne/okrajovost zdroje Brzek[editovat | editovat zdroj]

Co se týče vyjádření dle Brzka v článku Léčení homosexuality, Destinero prohlašuje, že jde o okrajové, ničím nepodložené tvrzení bezvýznamného člověka. Významnost Brzka je již dostatečně doložena Berenem. Jde tedy spíše o to, zda je tvrzení pana Brzka něčím podloženo a zda je okrajové. Po provedení Googletestu na APA voting homosexuality jsem nalezl následující zdroje:

 • Joseph Berger, M.D., NARTH The APA Vote On Same-Sex Marriage - první odstavec se vyjadřuje v souladu
 • Dr. Ronald Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis. (1981) - výtah z obsahu dostupný online - popisuje detailně způsob a provedení hlasování
 • Dr. Jeffrey Satinover, Homosexuality and the Politics of Truth - popisuje že na protest proti hlasování bylo dáno 15 minut a popisuje financování poštovní akce před hlasováním pomocí gay aktivistické skupiny
 • Dr. Charles Socarides, Sexual Politics and Scientific Logic: The Issue of Homosexuality - popisuje, že APA byla přinucena homosexuály uvnitř i vně organizace, aby odstranila homosexualit ze seznamu mentálních poruch a že toto bylo učiněno bez jakékoliv vědeckých důkazů
 • Dr. Charles Socarides, Memo regarding Poll to determine the opinions of members of the American Psychiatric Association, American Psychoanalytic Association, and American Psychological Association on the Normalcy of Homosexuality - popisuje že z adresáře AMA byli v roce 1977 osloveni lékaři s otázkou, zda považují homosexualitu za nemoc, 68% odpovědělo kladně, což vedlo Dr. Harold I. Liefa, profesora psychologie na University of Pennsylvania k názoru, že volby APA byly pod politickým vlivem. + další skutečnosti a případy.
 • Stanton L. Jones, Mark A. Yarhouse, Homosexuality, částečně dostupné na Googlebooks - popisuje nezvyklý způsob hlasování s tím, že i přes toto hlasování 69% psychologů dále považovalo homosexualitu za poruchu.

a něco na podporu, na doraženou z pro-gay koutku:

 • Simon LeVay (1996), Queer Science, The MIT Press, strana 224: „Gay activism was clearly the force that propelled the APA to declassify homosexuality.“ - citáty z knihy dostupné online, upřesnění textu zde, které uvádí i jednotlivé Gay aktivisty. Simon LeVay je homosexuál, vědec, orientovaný silně pro-homosexuálně, je tedy vysoce nepravděpodobné, že by šlo o manipulaci, z které dozajista budou Destinerem obviněné všechny předchozí zdroje.

Tak toto bylo z prvních 10 (deset) odkazů z googletestu. Myslím, že je to dostatečný důkaz o tom, že tvrzení Brzka není okrajové a že má dostatečnou oporu v realitě, neboť si toho všimli i jiní. Možná kdyby Destinero zalistoval v zápisech své oblíbené organizace (APA), našel by další důkazy, ale toho se asi nedočkáme.

Navrch logický důkaz: Je nutné si uvědomit, že pokud by APA měla tehdy (rok 1973) vycházet z vědeckých důkazů, jak tvrdí Destinero, pak by již v roce 1973 musely existovat odborné, publikované a odborně recenzované studie, že homosexualita není mentální poruchou. To znamená, že APA prakticky neměla z čeho vycházet, jelikož takových studií byla v roce 1973 značná minorita a tak hlasování a politický nátlak byl pro gay aktivisty jediný možný způsob, jak takovou změnu provést. Nechme tedy Destinera, nechť uvede studie, ze kterých APA ve svém hlasování v roce 1973 vycházela, ať se pobavíme - a jsem opravdu velmi zvědav, co vymyslí. --DeeMusil 26. 7. 2009, 23:10 (UTC)

Diskuse k těmto důkazům.

Můj podíl na bodu 1 arbitráže[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista Destinero mne obviňuje z prosazování zdroje Brzek v článku, přičemž jsem se s tímto zdrojem v článku zcela minul. Historie editací:

intermezzo na nástěnce správců, Destinero zablokován za osobní útoky

druhé intermezzo na nástěnce správců (viz odkaz výše), PTomes je zablokován navěky jako loutka pro obcházení bloků

Je evidentní že v žádné z editací ani revertů jsem neměl žádný podíl, neboť jméno DeeMusil se v tomto seznamu ani v historii článku v tomto období nenachází. Je tedy absurdní vůči mé osobě vyvozovat jakékoliv závěry, neboť s těmito editacemi nejsem nikterak spojen. Pokud jsem se do celé věci nějak zapojil, bylo to v diskusi a není zakázáno žádným pravidlem o čemkoliv diskutovat. Jediné evidentní spojení je identifikace a upozornění na osobní útok. Je nepochybné, že ze strany Destinera se jedná o falešné obvinění, a snahu o odplatu, které považuji za další osobní útok z jeho strany.

důkazy k bodu 2 arbitráže[editovat | editovat zdroj]

můj podíl na bodu 2) arbitráže[editovat | editovat zdroj]

Jak jsem již uvedl ve svém vyjádření, nejsem autorem textu a jediné co mne spojuje s případem American College of Pediatrics a dalších zdrojů (tedy tím, že Destinero se je snaží usilovně smazat) je pravděpodobně tato editace/revert. Tuto Destinero považuje za „opakovaně porušuje závazné pravidlo české Wikipedie Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a to v části Wikipedie:Žádný vlastní výzkum#Dohady o důležitosti pohledu“ a „DeeMusilem prosazovaný zdroj“. Vzhledem k níže uvedeným důkazům je možné označit obvinění za lichá a vymyšlená a tudíž za osobní útok proti mé osobě.--DeeMusil 2. 8. 2009, 10:08 (UTC)

domnělé opakované prosazování z pohledu autorství[editovat | editovat zdroj]

Autorem textu je Wikipedista Dezidor touto editací. Z pohledu autorství se tedy nejedná o žádné prosazování.--DeeMusil 2. 8. 2009, 10:08 (UTC)

domnělé opakované prosazování z pohledu editací[editovat | editovat zdroj]

Z mé strany došlo k jednomu výše uvedené editace/revertu Destinerova mazání tohoto textu a zdroje. To by snad mohlo být chápáno jako jeho prosazování zdroje nikoliv však opakované. Učinil jsem tak až poté, co totožnou věc revertovali i:

 • Nissan a to opakovaně ve shrnutí editace s poukazem na nutnost dodržet NPOV a na přítomnost zdrojování informace, dále s poukazem na osobní názor Destinera a neochotu pokračovat v revertační válce
 • H11 ve shrnutí editace s poukazem, že článek má zmiňovat všechny úhly pohledu

poté, ze strany Destinera se v podstatě jedná o skrytou revertační válku. Dále jsem stejnou věc, vzhledem k nepřehledné historii, revertoval já a po mém revertu stejnou věc revertovali i:

 • Cinik ve shrnutí editace s poukazem na to, že v této fázi se jedná již o vandalismus
 • ŠJů ve shrnutí editace s odkazem na diskusi

přičemž Destinero vždy revertuje zpět pomocí 2-3 editací tak, aby se nejednalo o prosté reverty.

Na svou obranu musím uvést, že jsem tak učinil spíše z důvodu Destinerova tvrdošíjného mazání navzdory různým členům komunity a až poté, co bylo jasné, že dva naprosto nezávislí editoři, kteří s Destinerem nejsou ve sporu, si myslí totéž. Celý případ je tedy spíše doklad o Destinerově skryté revertační válce, než o čemkoliv jiném, tedy žádné opakování ani prosazování. --DeeMusil 2. 8. 2009, 10:08 (UTC)

domnělé opakování[editovat | editovat zdroj]

Prošel jsem zpětně své editace a nevidím v tomto případu žádné opakování. Texty byly od jiného podobného revertu podstatně změněny. Opakování tedy nebylo prokázáno. Příspěvky v diskusích v tomto počítat nelze.

Jiný předchozí revert Destinerovy editace proběhl zde a to v případě, kdy se Wikipedista Destinero snažil v textu článku o diskreditaci zdroje, aniž by svá tvrzení doložil zdrojem. Nejdená se tedy o totéž, tedy žádné opakování.--DeeMusil 2. 8. 2009, 10:08 (UTC)

mazání předmětu sporu v době arbitráže[editovat | editovat zdroj]

 • Destinero odstraňuje text i zdroj o který vede v arbitráži spor z článku Homosexualita aniž by počkal na konec arbitráže. Musím přiznat, že tímto úporným opakovaným odstraňováním textu i zdroje jsem opravdu velmi udiven. :cO --DeeMusil

Slabá schopnost Destinera se dohodnout[editovat | editovat zdroj]

Dodávám sice po termínu, ale lépe teď než nikdy. Arbitráž už taky měla být dávno uzavřená.

Tak to je teda uplna pitomost jak mraky a melete z posledniho. S Bazim jsme si vse potrebne a nedorozumeni vyrikali pres icq, coz jiste muze potvrdit. Ano, jedna se o prirozeny postup, ktery s vami neni mozny provest. --Destinero 27. 4. 2010, 18:44 (UTC)
Destinero, pouze přikládám důkaz, že jste v konfliktu i s těmi, kdo mají podobný názor jako vy. A ano, máte pravdu že se mnou si to na ICQ vyříkat nemůžete, ale nepochybně je to způsobeno například tím, jak jste mi na osobním blogu vyhrožoval rozkopáním držky (aniž bych něco takového u sebe měl). Já se se slušnými lidmi dohodnout umím. Kam se řadíte vy záleží jen na vás.--DeeMusil 28. 4. 2010, 08:45 (UTC)
"Zmínka o možnosti poškození tvého ústního otvoru byla reakcí na tvé bezprecedentní výroky o pedofilii, což je naprosto pochopitelné a lidské. Abclinuxu.cz je web věnovaný opensource projektům a proto je referování o stavu Wikipedie na jeho stánkách zcela normální." --Kyknos 6. 3. 2010, 19:08 (UTC) (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/Destinero_versus_DeeMusil/D%C5%AFkazy&diff=5049632&oldid=5047344) Je tedy zjevné, že šlo o odpověď na vaši neomalenost a velkohubost: http://www.abclinuxu.cz/blog/ptomes/2010/1/kdyz-odbornik-nezna-fakta-a-mate-verejnost#832 Na hrubý pytel patří hrubá záplata. --Destinero 28. 4. 2010, 14:45 (UTC)

Pche, jistě, stejnětak je asi podle Vás normální reportovat na weblogu o linuxu o "homosexuálním dobru pro všechny děti" a odkazovat na pro-homosexuální petice. Nainstaloval jsem a používám už nejeden linux, ale tyhle VĚCI jsem opravdu ještě nikdy nepotřeboval. Vy používáte Váš blog jako homosexuální aktivista, nikoliv jako ajťák. Co se týče hrubé záplaty, budiž Vám jich také dopřáno požehnaně. Podle Vašeho chování zde i jinde a sledujíc vaší knihu zablokování soudím, že pytel nebude zakrátko pro záplaty vůbec vidět. Ale vězte, že plemenného býka kvůli Vám sebou tahat nehodlám (to kvůli té hubě, abyste si posloužil), bohužel musím sebou tahat jiné věci. Mimochodem, na souvislosti mezi homosexualitou a pedofilií existuje hodnověrný zdroj, takže Vaše rozohnění se či osočování je bezpředmětné. A ještě mi vysvětlete: proč používáte (opět) copy-paste a kopírujete sem něco z jiné diskuse i s Kyknovým podpisem z 6.3., jakoby to sem snad napsal on? Myslím, že takto se diskuse používat nemají - jednáte takto zcela zmatečně. To si snad myslíte, že si lidé neumí kliknout na diff link?--DeeMusil 28. 4. 2010, 23:06 (UTC)
Ano, jistěže je to normální, když se na blozích Abclinuxu věnuje většina autorů v desítkách procent případů zcela jiným tématům než informačním technologiím: http://www.abclinuxu.cz/blog/ A není pravda, že používám blog jako homosexuální aktivista, ale jako někdo, komu záleží na tom, co se ve společnosti děje, kdo je krácen na svých právech a chování lidí jako jste vy, když šíříte účelovou nenávistnou propagandu o spojitosti pedofilie, homosexuality a mé osoby, o tom, jak je homosexualita osobní volba způsobená výchovou a změnitelná či přímo léčitelná, když se nejedná o nemoc, a další výroky ho poškozují a stigmatizují. Vzhledem k tomu, že nemine pomalu týden, kdy vyplave na povrch skandál o zneužívání dětí by mě ještě mohlo napadnout tvrdit něco o inklinaci těchto struktur k pedofilii atd. a podobné pitomosti. Ale nejsem jako vy. --Destinero 29. 4. 2010, 05:42 (UTC)

Důkazy od Dezidora[editovat | editovat zdroj]

K samotné podstatě sporu a možné roli Výboru v něm jsem se vyjádřil zde. Jako důkaz na podporu svého stanoviska sem dodávám odkaz na záznam zablokování. Ještě k tomu si je nutné uvědomit, že nešlo jen o bloky, ale i o opakovaná bezvýsledná domlouvání a upozorňování na nástěnce správců. --Dezidor 7. 12. 2009, 15:17 (UTC)

Důkazy od Kykna[editovat | editovat zdroj]

Neustálé osobní urážky ze strany DeeMusila během arbitráže. Na můj vkus trošku moc. Z příspěvků je navíc patrná motivace a brutální POV ze strany DeeMusila. refaktorizováno A mnoho dalších. --Kyknos 4. 3. 2010, 19:08 (UTC)

Kyknosi, zdá se že se vracíte na Wikipedii. Blog Ptomeše není Wikipedie. POV v diskusi mimo Wikipedii může mít člověk jaký chce, dokud se to nepromítá do editací, což lze ošetřit, ale např. Destinero se tím neřídí. Mimoto je třeba zvážit dva body:
a) proces arbitráže důkazy po přepnutí do workshopu připouští jen výjimečně.
b) když se řekne a, musí se říci B, takže je třeba uvážit obdobné (po tomto si dovolím říci zcela záměrné) jednání Destinerovo, nemá smysl linkovat, stačí si pročíst některé jeho velmi sprosté odpovědi na mne (např. se jako pánské přirození necítím). Odkazy jsem refaktorizoval, neboť obsahují primárně osobní útoky na mou osobu.--DeeMusil 5. 3. 2010, 18:23 (UTC)
Problém je, že do tvých editací se to evidentně promítá. Navíc tvé útoky jsou evidentně zcela záměrnými a cílenými provokacemi, které překračují hranice veškerého vkusu (veřejné obviňování z pedofilie atd.), zatímco protistrana reaguje sice také nevhodně, ovšem stále v mantinelech, abych tak řekl, přirozené lidské komunikace. Blog PT sice neni Wikipedie, ale pravidla Wikipedie se týkají i útoků mimo Wikipedii. --Kyknos 5. 3. 2010, 21:56 (UTC)

Tak tohle už je podle mého vrchol - DeeMusile, když už se chováte jako primitivní hulvát, tak se tomu laskavě snažte čelit a ne zastírat stopy vandalizací. Vámi odstraněné odkazy (([37], [38] a [39])) jasně ukazují, co jste vlastně zač. Vždyt vy záměrně Destinera provokujete a ještě máte tu drzost si stěžovat na jakoukoliv jeho ostřejší reakci.--Formol 5. 3. 2010, 22:34 (UTC)

Zloděj křičí chyťte zloděje. Destinero tam (na svém blogu) spustil útok nejen proti mne ale proti české Wikipedii vůbec. Pak to zde (na Wikipedii) nalinkoval. Jinak bych se o tom ani nedozvěděl, tedy bych ani nereagoval. Takže kdo že to vlastně provokuje?? Poté, co mi Destinero vyhrožoval, že mi "rozkope držku" považuji linkování takových odkazů za součást osobního útoku proti mne vhodných refaktorizace. Mimoto v historii se může každý podívat na to co to bylo a nepovažuji to tedy za vandalizaci. Nebudu si tedy brát žádné servítky a budu se muset ode dneška více starat o svou ochranu. Toto daleko přesahuje jen rámec osobních útoků na Wikipedii. Cokoliv z toho zde vyplyne pro mne, budu v odpovídající míře požadovat u Destinera. Navíc tedy se chtě nechtě bude muset stát Destinerův blog součástí mých stížností proti němu. Nemůžu se zbavit dojmu, že to celé nastalo proto, že Destinero nebyl schopen následovat doporučení v kuchařce NPOV, tedy že pokud jde o střet zájmů, nebo je jistá pochybnost, že editor není nestranný, neměl by článek po nějakou dobu editovat vůbec a měl by se soustředit na jiné články, stejně jako i já jsem si dal pauzu u článku např. Zdeněk Vojtíšek.--DeeMusil 6. 3. 2010, 09:30 (UTC)
Zmínka o možnosti poškození tvého ústního otvoru byla reakcí na tvé bezprecedentní výroky o pedofilii, což je naprosto pochopitelné a lidské. Abclinuxu.cz je web věnovaný opensource projektům a proto je referování o stavu Wikipedie na jeho stánkách zcela normální. --Kyknos 6. 3. 2010, 19:08 (UTC)
Klamné argumenty Kykne, Destinero používá svůj Blog na Abclinuxu jako svůj osobní POLITICKÝ blog. Odborné tématické příspěvky jsou v menšině. Vizte tituly dvou posledních článků: "Dobro dětí ve všech rodinách" - věnovaný petici pro adopci dětí homosexuály => POLITIKA, "Když odborník nezná fakta a mate veřejnost" - věnovaný témuž, odpověď na dopis jisté paní doktorky => POLITIKA. Jeho příspěvky na Wikipedii ... věnované témuž ==> POLITIKA. Co tady ten Destinero vlastně dělá? no politiku,co jiného...--DeeMusil 7. 3. 2010, 17:27 (UTC)
Měl by ses držet tématu. --Kyknos 7. 3. 2010, 17:49 (UTC)
A vy svých předsevzetí ohledně České Wikipedie. Však, o čem myslíte že jste tam vedl diskusi? O pedofilii a homosexualitě. Tedy naprosto k tématu. S abclinuxu to nemá co dělat, to je pouze náhoda, že zrovna tam Destinera a jeho diskuse trpí. Jestli ono to nebude šéfredaktorem... Ale máme-li se bavit o tématu, já něco napsal o spojitosti homosexuality s pedofilií, tedy to o čem jste si tam psali týden přede mnou. Destinero to chybně(opačně) vztáhl na sebe a špatně pochopil a následně mi vyhrožoval ublížením na zdraví. Slušně se k tomu nic víc říct nedá.--DeeMusil 7. 3. 2010, 19:52 (UTC)
no comment--Formol 7. 3. 2010, 20:08 (UTC)
DeeMusile, svým způsobem je vaše drzost obdivuhodná. Po vyslovení jasné lži o Destinerově blogu (Odborné tématické příspěvky jsou v menšině.), kterou lze snadno ověřit pohledem na destinerův blog (články věnované OpenSource projektům naopak výrazně převažují), máte ještě odvahu se ohánět pojmem "klamavý argument" (navíc věcně špatným - skutečně vás nikdo nenutí Destinerův blog číst).--Formol 7. 3. 2010, 18:40 (UTC)
Heleďte Formole, je mi to fuk. Já se s Destinerovým blogem seznámil až poté co ho zde linkloval, od té doby psal jednou o firefoxu, dvakrát o Wikipedii a svých problémech s její editací (spojené s homosexualitou) a třikrát o homosexuální politice, jednou o Vánocích. Historii nestuduji a ani mne nezajímá. Dále tedy bez komentáře.--DeeMusil 7. 3. 2010, 19:52 (UTC)

DeeMusil, Brzek a Dawkins[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil prosazuje okrajového a bezvýznamného Brzka a jeho názor o patologii homosexuality do článku o homosexualitě, ale maže informace o řádově významějším autorovi patologizujícím náboženskou víru (Richard Dawkins) - v článku náboženství. Richard Dawkins je autor světového významu, mnohokrát oceněn, s řadou následovníků a pokračovatelů, autor mnoha bestsellerů. Záležitost je přitom velmi dobrou analogií problému s Brzkem - jedná se o okrajový názor patologizující jeden nebo druhý aspekt člověka, homosexualitu vs. víru. Dawkins je přitom prokazatelně výrazně významnější autor než Brzek. Přesto je DeeMusilem tvrdě revertován - a to nikoliv pouhá a dobře ozdrojovaná zmínka o něm, ale i následná NPOV šablona. Přitom vzhledem k významu Dawkinse vs významu Brzka, je-li měřeno stejným metrem a postupováno podle NPOV, není možné na jednu stranu citovat Brzka a na druhou urputně bránit zmínce o Dawkinsovi a jeho stoupencích.

Vidím v tom důkaz jásné zaujatosti DeeMusila. --Kyknos 15. 3. 2010, 22:43 (UTC)

Nesouvisející, neprůkazné, nesrovnatelné. Evidentní zaujetí Kykna. Kyknos editoval, byl v několika článcích několikrát revertován uživatele Ioaness pragensis, poté přizván k diskusi (náboženství, Křesťan). Pokračoval v revertování bez toho že by počkal na výsledek diskuse, to znamená nehledal konsensus v diskusi ale pokračoval ve flamewar. Na výzvy hledání konsenzu nereagoval. Současně jsem zaznamenal flamewary i na článku Křesťan, a na Portál:Hnutí pro-life. Vazba Wikipedisty Kyknos na Wikipedistu Destinero také stojí za zmínku. Není tedy vyloučeno, že jde o cílenou provokaci. Navrhuji postupovat standardním způsobem, tedy vyřešením v diskusi ve spolupráci s I.Pragensis.--DeeMusil 15. 3. 2010, 23:17 (UTC)
"Vazba Wikipedisty Kyknos na Wikipedistu Destinero také stojí za zmínku." Opravdu, jaká? Obávám se, že překračuješ hranici, kde lze uplatňovat pravidlo o předpokládání dobré vůle, neboť mi začíná docházet fantazie, jak si tvé výroky vysvětlit bez předpokladu, řekněme, úmyslné dezinformace. --Kyknos 16. 3. 2010, 10:07 (UTC) :)
Jaká? Na to přeci stačí pročíst Destinerův blog, na to člověk nemusí být akademik, aby to zjistil. Obávám se, že např. ve smyslu úmyslné dezinformace sdílíme stejný dojem o překračování hranice.--DeeMusil 16. 3. 2010, 21:21 (UTC)
Buď přestaneš mlžit nebo riskuješ další arbitráž. --Kyknos 16. 3. 2010, 23:42 (UTC)
1)Netykejte mi, nehráli jsme spolu počítačové hry. 2)Vizte odpověď na mé diskusní stránce. Netuším, co by mělo být příčinou další arbitráže. Myslím si, že jakýkoliv obstrukcionismus nebude vnímán pozitivně. Také si myslím, že chápu Váš zájem o mou osobu, nevím ale, čeho myslíte, že tím můžete dosáhnout.--DeeMusil 17. 3. 2010, 12:05 (UTC)