Veřejná politika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Veřejná politika (anglicky public policy) jsou záměrné aktivity a rozhodnutí vlády či jiných aktérů, která ovlivňují život společnosti. Termínu veřejná politika se užívá také k označení sociálněvědní disciplíny (public policy nebo policy science), která využívá přístupů a metod řady jiných společenských věd k analýze politických opatření či k jejich návrhu.

Oblasti zájmu veřejné politiky[editovat | editovat zdroj]

Veřejná politika je prováděna v různých oblastech, proto bývá rozlišována řada rezortních politik:

Veřejná politika jako vědní disciplína[editovat | editovat zdroj]

Veřejná politika je multidisciplinární vědou formující se od 60. letech 20. století z oborů, jako je sociologie, politologie, ekonomie, právní věda či veřejná správa. Veřejná politika je věda zaměřená na zkoumání procesů tvorby politiky a výstupů politiky. Zabývá se jednak obsahy politik, ale zároveň i příčinami a důvody (proč jsou politiky vytvářeny) a jejich důsledky a účinky (co může být důsledkem politických opatření). Zároveň se veřejná politika zajímá i o to, co by měli političtí aktéři činit. Zahrnuje tedy popisně-analytický přístup i praktické využití poznatků.

Studium veřejné politiky[editovat | editovat zdroj]

V zahraničí je veřejná politika vyučována na většině velkých a prestižních univerzit (např. Harvard University, University of California at Berkeley, Stanfordova univerzita, Yale University, Oxfordská univerzita), v České republice nabízí studium veřejné politiky Karlova univerzita a Masarykova univerzita, na řadě dalších vysokých škol pak lze studovat blízké obory jako veřejnou správu (Česká zemědělská univerzita, Masarykova univerzita), sociální politiku (Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická, Slezská univerzita v Opavě), veřejnou ekonomiku (Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) či hospodářskou politiku a správu (Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola finanční a správní).

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Colebatch, H. K. Úvod do policy. Brno, Barrister & Principal, 2005.
  • Potůček, Martin a kol. Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství, 2005. 396 s.
  • Veselý, Arnošt; Martin Nekola (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha, Sociologické nakladatelství, 2007.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]