Valné shromáždění OSN

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Zasedání Valného shromáždění OSN

Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. V čele Valného shromáždění stojí předseda; během 69. zasedání jím je ugandský politik Sam Kutesa.

Valné shromáždění projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy.

První Valné shromáždění OSN se uskutečnilo v lednu 1946 v Londýně, kde byla zároveň rozpuštěna i Společnost národů.

Šest hlavních výborů[editovat | editovat zdroj]

Jako pomocné orgány si Valné shromáždění tvoří výbory a komise. Hlavních výborů je šest:

 • první výbor – politický a bezpečnostní, na jehož práci se podílí i tzv. zvláštní politický výbor,
 • druhý výbor – hospodářský a finanční,
 • třetí výbor – sociální, humanitní a kulturní,
 • čtvrtý výbor – speciálně-politický a dekolonizační,
 • pátý výbor – administrativní a rozpočtový,
 • šestý výbor – právní.

Předseda, místopředsedové Valného shromáždění a předsedové těchto výborů tvoří tzv. všeobecný výbor.

Hlasování ve Valném shromáždění[editovat | editovat zdroj]

 • při běžných otázkách (např. program) je potřebná nadpoloviční většina přítomných hlasujících,
 • při podstatných věcech, např. přijímání nových členů, je potřebná dvoutřetinová většina z přítomných a hlasujících,
 • při volbě soudců Mezinárodního soudního dvora je potřebná nadpoloviční většina ze všech členů,
 • při revizi Charty je potřebná dvoutřetinová většina ze všech členů,
 • v politických otázkách se rozhodnutí přijímají konsenzem všech členských států (konsenzus znamená všeobecný souhlas). Pokud někdo vznáší připomínku, dále se rokuje, když ji nevznáší, považuje se věc za schválenou a dále se o ní nerokuje.

Při hlasováních má každý členský stát jeden hlas. Přítomní hlasující jsou ti, kteří jsou fyzicky přítomni.

Předseda Valného shromáždění[editovat | editovat zdroj]

Zasedání Valného shromáždění začíná každoročně v září. Předsednictví každý rok rotuje mezi 5 geografickými regiony: Afrika, Asie, Východní Evropa, Latinská Amerika a Karibik, Západní Evropa a jiní.

Zástupci největších a nejmocnějších států, jako jsou USA, Čína, Rusko, Spojené království, Francie (stálí členové Rady bezpečnosti) a Japonsko, nikdy nepředsedali Valnému shromáždění.

Jan Kavan byl předsedou Valného shromáždění během jeho 57. zasedání (2002/03).

64. zasedání Valného shromáždění[editovat | editovat zdroj]

10. června 2009 byl předsedou Valného shromáždění zvolen Ali Abdussalam Treki, bývalý ministr zahraničí Libye. Treki se ujal úřadu 15. září 2009 po Miguelovi d'Escoto Brockmannovi (bývalý ministr zahraničí Nikaraguy)