Terach

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Terach
Narození 1883 př. n. l.
Úmrtí 1678 př. n. l. (ve věku 204–205 let)
Haran
Místo odpočinku Harran
Děti Abrahám, Haran, Náchor a Sára
Rodiče Nahor
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Terach (hebrejsky תרח‎‎) je biblická postava Starého zákona. Jeho otcem je podle bible Náchor. Terach se Náchorovi narodil, když mu bylo 29 let. Terachovým dědečkem byl Serúg. Terach měl tři syny Abrama, Náchora a Hárana. Otec Abrahama Abraham, osmá generace od Sema. (Lk 3:34; 1Mo 11:10–24; 1Pa 1:24–26)

Prostřednictvím svých synů Abrahama, Nachora a Charana se Terach stal předkem početných kmenů. (1Mo 11:27; 22:20–24; 25:1–4, 13–15; 1Pa 1:28–42; 2:1, 2)

Terach měl děti teprve od svých 70 let. Abraham je sice uváděn jako první, ale zdá se, že to není proto, že by byl prvorozený, ale proto, že byl z Terachových synů nejproslulejší. Když Terach ve 205 letech zemřel, bylo Abrahamovi teprve 75 let, takže Terachovi muselo být 130 let, když se Abraham narodil. (1Mo 11:26, 32; 12:4)

Sára byla Abrahamova nevlastní sestra, byla to pravděpodobně Terachova dcera, kterou měl s jinou manželkou. (1Mo 20:12)

Terachův prvorozený syn byl s největší pravděpodobností Charan, jehož dcera byla v takovém věku, že se mohla provdat za jiného Terachova syna, totiž Nachora. (1Mo 11:29)

Terach žil v Uru Chaldejců a tam vyrostly jeho děti. (1Mo 11:28)

Ze slov u Jozua 24:2 je patrné, že Terach kdysi neuctíval Jehovu, ale uctíval jiné bohy, možná měsíčního boha Sina, božstvo, jehož uctívání bylo v Uru velmi rozšířeno. Když však Jehova vyzval Abrahama, aby Ur opustil, Terach jakožto hlava rodiny šel společně s ním do Charanu a tam všichni žili až do Terachovy smrti asi v roce 1943 př. n. l. (1Mo 11:31, 32; Sk 7:2–4)


Terachova modloslužba[editovat | editovat zdroj]

Terach je uveden jako příklad člověka sloužícího cizím bohům.Joz 24, 2 (Kral, ČEP) Jozue před touto cestou varuje a vyzývá izraelské kmeny, ke službě Hospodinu:Joz 24, 14–15 (Kral, ČEP)

Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
— Bible, Jozue 24:15
Abraham odchází na Hospodinův pokyn ze země svých otců

Vývoj vztahu Abrahama a Teracha[editovat | editovat zdroj]

Hospodin přikázal Abrahamovi, aby odešel ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce Teracha a následoval Hospodina do země, kterou mu Hospodin ukáže.

Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.
— Bible, Genesis 12:1

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha : [s.n.], 1956. (Kalich). Dostupné online. Heslo Táre, s. 1079.  
  • /Genesis 11:23/
  • /Genesis 12:1/
  • /Jozue 24:2/
  • Hlubší pochopení Písma, Tom 1., str. 913

Související články[editovat | editovat zdroj]