Úřední deska: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 047 bajtů ,  před 11 lety
dokončení (doplnění obecné úpravy správní desky)
m (doplnění odkazů)
(dokončení (doplnění obecné úpravy správní desky))
'''Úřední deska''' je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování [[právní předpis|právních předpisů]], [[rozhodnutí]] a jiných dokumentů [[správní orgán|správních orgánů]] a [[soud]]ů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické.
 
Platí, že každá obec, kraj nebo třeba soud má jen jednu úřední desku, i když na ní mohou vyvěšovat své písemnosti různé organizační složky do nich začleněné, výjimkou jsou [[městský obvod|městské obvody]] (městské části), které mají svou vlastní. Fyzická úřední deska, většinou v podobě uzamykatelné skleněné skříně, nemusí být umístěna přímo v prostorách úřadu, vždy však musí být 24 hodin denně veřejně přístupná a čitelná (tzn. např. v noci osvětlená). Může se vnitřně členit např. na sekci zastupitelstva, rady, starosty, právních předpisů, doručovaných písemností, záměrů prodeje, výběrových řízení, povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informací ostatních subjektů apod., měla by však na ní vždy být navíc umístěna informace o webové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi. K této dálkově přístupné verzi pak nesmí být přístup podmíněn znalostí jakéhokoli hesla a na ní vyvěšené úřední dokumenty se musí zcela shodovat s těmi, které jsou na fyzické úřední desce.
 
== Správní úřední deska ==
=== Obecná úprava ===
 
Vedení úřední desky je u [[obec|obcí]] i [[kraj]]ů výkonem jejich [[samostatná působnost|samostatné působnosti]]. Pokud však obec není schopna zajistit elektronickou verzi, třeba i prostřednictvím soukromého subjektu, má povinnost uzavřít s [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]], do jejíhož obvodu spadá, [[veřejnoprávní smlouva|veřejnoprávní smlouvu]] o takovém zveřejňování, kterou schvaluje [[krajský úřad]].
 
Prostřednictvím úřední desky lze ve [[správní řízení|správním řízení]] především doručovat, což se provádí prostřednictvím tzv. [[veřejná vyhláška|veřejné vyhlášky]]. Tento postup se využívá tehdy, pokud jde o osobu neznámého pobytu nebo o osobu, které se vůbec nedaří doručit, přičemž po uplynutí 15 dní od vyvěšení doručované písemnosti se uplatní ''fikce doručení'', tedy má se za to, že písemnost byla řádně doručena. Kromě doručování se ve správním řízení úřední deska využívá např. k oznámení o zahajení řízení (zejména tehdy, jde-li o řízení s více než 30 účastníky), ke zveřejňování [[veřejnoprávní smlouva|veřejnoprávních smluv]] nebo ke zveřejnění návrhu [[opatření obecné povahy]], informace o veřejném projednání tohoto opatření i k jeho oznámení po tomto projednání. Opatření obecné povahy se oznamuje opět formou veřejné vyhlášky a nabývá obecně [[účinnost (právo)|účinnosti]] po 15 dnech od vyvěšení.
 
=== Obce ===
 
Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich [[obecně závazná vyhláška|obecně závazné vyhlášky]] a [[nařízení]], protože tím je podmíněna jejich platnost. [[Platnost]]i tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají [[účinnost (právo)|účinnými]]. Speciálně pro nařízení [[obecní úřad|obecních úřadů]] [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]] platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech.
 
Kromě toho mají obce povinnost zveřejňovat tímto způsobem jakýkoli záměr nakládat s obecním [[nemovitost|nemovitým]] majetkem, před [[komunální volby|komunálními volbami]] počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo obce|zastupitelstva]] nebo třeba usnesení o vyhlášení místního [[referendum|referenda]]. Dále pak ty informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon, např. v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde především o informace o důvodu a způsobu založení obce, popisu její organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí a sazebník úhrad za poskytování informací. Jinými speciálně vyvěšovanými písemnostmi jsou např. [[dražba|dražební]] vyhlášky, které se mají na území obce konat, informace o umístění opuštěného vozidla na obcí vybraném parkovišti nebo rozhodnutí zákazu shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
== Justiční úřední deska ==
 
Soudní úřední deska je velmi podobná úředním deskám správních orgánů, včetně jejího současného vedení v elektronické podobě. Vyvěšují se na ní především rozhodnutí a jiné písemnosti, které mají být doručeny účastníkům soudních řízení, přičemž je s tímto postupem většinou spojena tzv. ''fikce doručení''. Písemnost je vyvěšena po dobu 30 dní, ale už po 10 dnech od vyvěšení se má za to, že účastníkovi řízení bylo doručeno, což má za následek, že po takto uplynulé desetidenní době běží lhůta k podání opravného prostředku a následně doručované rozhodnutí nabývá [[právní moc]]i, i když se o tom účastník řízení nemusí dozvědět. Vyvěšují se nejen písemnosti z [[řízení nalézací|nalézacího]] občanskoprávního řízení, ale i z řízení o [[dědictví]], [[insolvenční řízení|insolvenčního řízení]], řízení o [[soudní úschova|úschovách]] a [[umoření listiny|umoření listin]], prohlášení za mrtvého či soudních [[dražba|dražeb]] a soudních [[exekuce|exekucí]].
 
Svou vlastní úřední desku mají i [[soudní exekutor|soudní exekutoři]], kteří na ní vyvěšují svá rozhodnutí a další exekuční dokumenty, stejně jako rozhodnutí a písemnosti, které jim předá k vyvěšení soud.
 
== Externí odkazy ==
{{Portál Právo}}
* [http://www.urednidesky.cz Katalog úředních desek měst a obcí]
* [http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6201382 JUDr. Josef Vedral, Ph.D.: ''Úřední deska v novém správním řádu'']

Navigační menu