Milan Kubr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Milan Kubr
Kubr Milan.jpg
Narození7. října 1930 (91 let)
Praha
Povoláníekonom, překladatel a textař
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Doc. Dr. Milan Kubr CSc. (* 7. října 1930, Praha) je česko-švýcarský ekonom, vysokoškolský pedagog, mezinárodní úředník a autor řady odborných publikací.

Život[1][2][editovat | editovat zdroj]

Milan Kubr se narodil 7. října 1930 v Praze v rodině právníka v prvorepublikové státní službě Františka Kubra, rodem z Křemýže (v Sudetech), a učitelky Milady Kubrové, rozené Čermákové, původem z Pacova u Tábora. Od dětských let se mu dostalo dvojjazyčného vzdělání ve francouzštině a češtině. Od roku 1934 chodil nejprve do francouzské dětské školky a od roku 1936 do školy obecné v PrazeDejvicích. Během německé okupace byly francouzské školy zavřené. V letech 194045 studoval Milan Kubr na reálném gymnasiu ve Velvarské ul. v Dejvicích, budovu ve Velvarské zabrala však brzy německá armáda a vyučování se přesunulo do různých školních budov v Praze 1. Po osvobození v roce 1945 Milan Kubr přešel na obnovené francouzské gymnasium, kde maturoval na jaře 1948. Francouzština, čeština a latina byly povinnými maturitními předměty vedle matematiky. Německy se Milan Kubr naučil ve školách během válečných let, po válce byla i ve francouzském gymnasiu povinným předmětem ruština. Anglicky se naučil v jazykových kurzech a v mezinárodním pracovním prostředí, v němž se angličtina používala jako hlavní pracovní jazyk. Své zkušenosti s životem a prací v několika jazycích shrnul ve stati "Vícejazyčný Čech v moderní Evropě".[3]

V roce 1945 se Milan Kubr stal členem skautského oddílu Dvojka, vedeného spisovatelem Jaroslavem Foglarem. V následujícím roce byl členem vítězné hlídky prvního Svojsíkova závodu skautské všestrannosti[4] a v létě 1947 byl členem československé delegace na světové skautské Jamboree Míru v Moisson u Paříže ve Francii.[5][6] V roce 1950 publikoval společně s hudebním skladatelem a Dvojkařem Jarmilem Burghauserem mezinárodní sborník písní pro mládež pod názvem Mládí zpívá 3.díl.[7]

V roce 1952 ukončil Milan Kubr čtyřleté studium ekonomiky průmyslu na VŠPHV; při studiu si přivydělával jako tlumočník, překladatel a pomocná vědecká síla. Po studiu nastoupil jako vysokoškolský učitel na výrobně-ekonomickou fakultu a katedru ekonomiky průmyslu VŠPHV. Fakulta se v reorganizaci roku 1953 stala součástí nově zřízené Vysoké školy ekonomické v Praze. Na výrobně-ekonomické fakultě a katedře ekonomiky průmyslu VŠE působil Milan Kubr v různých funcích 14 let do roku 1966.

V roce 1965 vyhrál mezinárodní konkurz na místo odborného pracovníka na úseku vzdělávání manažerů, produktivity a podpory drobného podnikání v Mezinárodní organizaci práce (ILO) v Ženevě. Do ILO nastoupil 1.2.1966 na permanentní kontrakt mezinárodního úředníka. V roce 1969 absolvoval dvouměsíční manažerský kurs na ženevském institutu „Centre d´études industrielles“ (CEI). Po sovětské intervenci a porážce Pražského jara odmítl příkaz MZV k rozvázání permanentního kontraktu a okamžitému návratu do ČSSR a rozhodl se ve své práci v ILO pokračovat. V ILO působil celkem 25 let až do odchodu do důchodu v roce 1991. V letech 19912002 pracoval jako nezávislý poradce a expert pro několik mezinárodních organizací. V letech 19942021 byl nejprve poradcem a v dalších letech členem správní rady Národního vzdělávacího fondu ČR (NVF) .

V listopadu 1960 uzavřel sňatek se svou bývalou studentkou Ing. Evou Židkovou-Kubrovou z Olomouce, absolventkou VŠE v roce 1957. V roce 2020 oslavili diamantovou svatbu. Mají dva syny, starší Ivan je praktickým lékařem v Ženevě, mladší Radan je advokátem a partnerem-spoluzakladatelem české a slovenské advokátní kanceláře PRK Partners.

Profesní dráha[editovat | editovat zdroj]

Po ukončení studia nastoupil Milan Kubr ihned jako asistent na nově zřízenou katedru ekonomiky průmyslu VŠPHV, s níž přešel na VŠE ke dni jejího založení v roce 1953. Jeho oborem se stala podniková a průmyslová organizace, plánování a řízení. Během působení na VŠE se podílel aktivně na řízení a rozvoji pedagogického procesu, včetně zpracování nových studijních programů, učebních materiálů, skript a odborných monografií. Od roku 1954 byl odborným asistentem a věnoval se intenzivně organizaci práce katedry ve funkci tajemníka. V roce 1960 převzal řízení katedry ekonomiky průmyslu nejprve jako zástupce vedoucího a v roce 1963 jako vedoucí katedry. V roce 1961 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Problémy teorie a efektivnosti organizace výrobního procesu a rok nato byl jmenován docentem. K desátému výročí založení VŠE mu byla udělena medaile Za zásluhy o rozvoj Vysoké školy ekonomické.[8]

V šedesátých letech spolupracoval na přípravách znovuzřízení Československého komitétu pro vědecké řízení a byl zvolen jeho vědeckým tajemníkem. V letech 1963 a 1965 přednášel několik týdnů v Alžírsku o řízení podniků v ČSSR a v zastoupení ČKVŘ se účastnil zahraničních konferencí a jednání o obnovení členství a spolupráce se Světovou radou pro vědecké řízení (CIOS).

Od února 1966 pracoval v ústředí ILO v Ženevě následujících 25 let, z toho 15 let (1966–1980) jako odborný referent a vedoucí výzkumné sekce a 10 let (19811991) jako ředitel odboru a celého programu technické pomoci rozvojovým zemím pro vzdělávání manažerů a rozvoj drobného podnikání (Management Development Programme).

Posláním programu byl transfer manažerského a podnikatelského know-how z průmyslově vyspělých do rozvojových ekonomik, včetně budování vzdělávacích a poradenských center a institutů a školení národních kádrů v jednotlivých zemích. Hlavním prostředkem realizace programu byly národní projekty technické pomoci a spolupráce, financované z různých multilaterálních i bilaterálních zdrojů a realizované ILO v roli tzv. executing agency. Projektů bylo několik set a byly zrealizovány ve více než 80 zemích. Týkaly se různých podniků a institucí v soukromém i státním sektoru, s rostoucím důrazem na rozvoj a podporu drobného podnikání.

Program zahrnoval širokou paletu činností a pracovních metod: průzkumy potřeb v terénu, navrhování a projednávání projektů, zakládání školicích center a institutů, nábor, instruktáže a kontrolu práce expertů, kontrolu provádění a hodnocení projektů, organizování studijních pobytů a výměny zkušeností a v neposlední řadě odbornou podporu vzdělávání a praktického školení manažerů a drobných podnikatelů metodickými publikacemi a učebními pomůckami. Program spolupracoval s velkým počtem předních manažerských škol a poradenských firem i s podnikatelskými svazy v četných zemích. Širokou mezinárodní spolupráci manažerských institutů podporoval několikaletým projektem INTERMAN.

V publikační činnosti se v tomto období Milan Kubr zaměřil na práce zobecňující praktické zkušenosti v řízení a podnikání na mezinárodní úrovni. Proto šlo většinou o díla kolektivní se spoluautory z více zemí. K tomu též inicioval a řídil odbornou knižnici ILO „Management Development Series“, pro jejíž jednotlivé tituly vybíral a instruoval autory.

Po odchodu do důchodu v roce 1991 zůstal Milan Kubr pracovně činný, soustředil se však na střední a východní Evropu, kde mohl být v tomto historickém období vzhledem ke svým životním zkušenostem a odbornému profilu nejužitečnější. Jako freelance consultant OSN, ILO, Světové banky a Evropské unie podnikl četné expertní mise a pomohl připravit a realizovat řadu projektů budování nových institucí a programů pro podporu manažerského vzdělávání, poradenství a podnikání v transformujících se ekonomikách. V letech 19922000 byl odborným poradcem Světové banky (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD, stručně World Bank) pro "Management and financial training project" v Rusku, financovaný bezúročným úvěrem banky. Do Ruska podnikl s týmem Světové banky 12 několikatýdenních pracovních misí.

Mnoho času a energie věnoval po Sametové revoluci modernizaci vzdělávání pro řízení a podnikání a obnově podnikového poradenství v České republice. Několik let byl poradcem nově zřízeného Národního vzdělávacího fondu v rámci programu PHARE Evropské unie. Po ukončení programu zůstal s NVF v pracovním styku a stal se členem jeho správní rady. V roce 1998 byl konzultantem projektu PHARE Zdokonalování veřejné správy a v rámci tohoto projektu spoluautorem a editorem koncepčních dokumentů pro vládu Analýza veřejné správy České republiky a Návrh strategie reformy veřejné správy České republiky. Spolupracoval také na Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku a redigoval závěrečný dokument schválený vládou v březnu 2003 (Úřad vlády ČR 2003).

Publikace o manažerském a podnikovém poradenství[editovat | editovat zdroj]

Kubr M. (editor): Management consulting: A guide to the profession[editovat | editovat zdroj]

Milan Kubr je editorem a hlavním autorem odborné příručky napsané mezinárodním kolektivem autorů Management consulting: A guide to the profession[9], vydané ILO ve čtyřech vydáních (1976, 1986, 1996 a 2002) a z anglického originálu přeložené do 14 dalších jazyků, z toho 3x do francouzštiny, španělštiny, čínštiny a japonštiny, 2x do ruštiny a korejštiny, 1x do portugalštiny, arabštiny, turečtiny, indonézštiny, maďarštiny, italštiny, rumunštiny a srbo-chorvatštiny. Česko-slovenské vydání vyšlo v Praze teprve v roce 1994 pod názvem Poradenství pro podnikatele a manažery[10].

Tato publikace se stala základním referenčním dílem pro obor a studijní předmět podnikového a manažerského poradenství, mnohokrát citovaným[11] a používaným jako praktická příručka, vysokoškolská učebnice a studijní text pro školení manažerských poradců ve všech světadílech. Po druhém vydání ji v roce 1988 The Economist (No. 7537) ocenil ve svém globálním přehledu manažerského poradenství jako nejlepší publikacií v tomto oboru. Kniha je součástí Core Collection v čítárně Baker Library na Harvard Business School. V roce 2017 se stala jedním z odborných podkladů, použitým a citovaným v mezinárodní normě ISO 20700 Guidelines for Management Consultancy Services.[12]

Kubr M.: How to select and use consultants: A client's guide (ILO 1993)[editovat | editovat zdroj]

Vydáno v 9 jazycích včetně korejštiny, thajštiny, polštiny, maďarštiny, srbštiny a španělštiny. Dvě německá vydání vyšla pod názvem Unternehmensberater auswählen und erfolgreich einsetzen.[13] České vydání pod titulem Jak si vybrat poradce[14] je volně k dispozici ke stažení v pdf. Tato publikace je stručným průvodcem klienta manažerským poradenstvím a návodem pro optimalizaci výběru poradců pro různé problémy a situační kontexty.[15]

Ostatní odborné publikace (výběr)[editovat | editovat zdroj]

 • Kubr M.: Organizace řízení socialistického strojírenského podniku (SNTL 1956)
 • Kubr M.: Výrobní proces a jeho organizace v závodě (SNTL 1959)
 • Pek J., Kubr M.: Gesce v nové soustavě řízení (SNTL 1960)
 • Miková L., Kubr M., Mošna Z.: Stručný průvodce ekonomikou podniku[16] (SNPL 1960)
 • Kolektiv pod vedením V. Šilhána: Ekonomika průmyslu ČSSR, vysokoškolská učebnice (NPL 1964), Milan Kubr spoluautor
 • Kolektiv pod vedením J.Slámy: Řízení a ekonomika vědeckotechnického rozvoje, vysokoškolská učebnice (Svoboda 1968), Milan Kubr spoluautor
 • An introductory course in teaching and training methods for management development (ILO 1972)[17], Milan Kubr editor a spoluautor
 • Kubr M. editor a hlavní autor: Managing a management development institution (ILO 1982)
 • Kubr M., Wallace J.: Successes and failures in meeting the management challenge, (World Bank 1983, Staff working paper No.585)
 • Kubr M., Prokopenko J.: Diagnosing management development and training needs: Concepts and techniques[18] (ILO 1989)
 • Prokopenko J, Kubr M. a kolektiv: Vzdělávání a rozvoj manažerů[19] (Grada 1996)
 • Redesigning management development in the new Europe (European Training Foundation 1998)[20], Milan Kubr editor a spoluautor kolektivní studie pro EU
 • Kubr M.: Průvodce politickým divadlem pro herce i diváky (Baronet 2005). Satirická "pseudovědecká" publikace s ilustracemi Vladimíra Jiránka, volně ke stažení v PDF.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Druhý život: Příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko, Švýcarské velvyslanectví v Praze 2018, str. 132-141.
 2. STELLNER, František. Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953. Praha: [s.n.] 252 pages s. Dostupné online. ISBN 978-80-86277-80-6, ISBN 80-86277-80-1. OCLC 946747158 
 3. Milan Kubr » Vícejazyčný Čech v moderní Evropě | Názory Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. 2015-04-23 [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. (česky) 
 4. BOHOUŠEK.CZ, Foglar a Rychlé šípy =. Bohoušek. www.bohousek.cz [online]. 2001 [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. 
 5. Kubr M: Jamboree Míru 1947 ve Francii, Vzpomínky Dvojkaře Milana Kubra-Zubra k sedmdesátému výročí
 6. MIKŠOVIČ, Ivan. Československo na Jamboree míru - Francie 1947; Junácká edice ; sv. 25. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1947. 58 s. 
 7. BURGHAUSER, Jarmil; KUBR, Milan. Mládí zpívá 3. díl. Praha: Národní hudební vydavatelství Orbis, 1950. 124 s. 
 8. Kubr M.: Po šedesáti létech: Pionýrská létra VŠE očima přímého účastníka
 9. KUBR, Milan. Management consulting : a guide to the profession. 4th ed. vyd. Geneva: International Labour Office 1 online resource (xxiii, 904 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-92-2-113838-9, ISBN 92-2-113838-0. OCLC 635291223 
 10. Poradenství pro podnikatele a manažery : zásady a zkušenosti. Díl 1.. 1. vyd. vyd. Praha: CAPA 365 s. s. Dostupné online. ISBN 80-7064-036-7, ISBN 978-80-7064-036-4. OCLC 85682902 
 11. M. Kubr | Semantic Scholar. www.semanticscholar.org [online]. [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. 14:00-17:00. ISO 20700:2017. ISO [online]. [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. KUBR, Milan. Unternehmensberater auswählen und erfolgreich einsetzen : ein Handbuch für Entscheider. Nachdruck 2016. vyd. Wiesbaden: [s.n.] V, 365 Seiten s. Dostupné online. ISBN 978-3-658-07911-6, ISBN 3-658-07911-8. OCLC 958395158 
 14. Odborná publikace "Jak si vybrat poradce" ke stažení | Národní vzdělávací fond. www.nvf.cz [online]. [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. 
 15. KUBR, Milan. How to select and use consultants : a client's guide. Geneva: International Labour Office vii, 205 pages s. Dostupné online. ISBN 92-2-108517-1, ISBN 978-92-2-108517-1. OCLC 29396831 
 16. Kubr, M. ; Miková, L.; Mošna, Z. Stručný průvodce ekonomikou podniku. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 205 s. 
 17. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. MANAGEMENT DEVELOPMENT BRANCH. An introductory course in teaching and training methods for management development.. Geneva: International Labour Office 309 pages in various pagings s. Dostupné online. ISBN 92-2-101006-6, ISBN 978-92-2-101006-7. OCLC 2776368 
 18. KUBR, Milan. Diagnosing management training and development needs : concepts and techniques. Geneva: International Labour Office vii, 304 pages s. Dostupné online. ISBN 92-2-106399-2, ISBN 978-92-2-106399-5. OCLC 19603214 
 19. PROKOPENKO, Joseph; KUBR, Milan. Vzdělávání a rozvoj manažerů. Vyd. 1. vyd. Praha: Grada 631 s. s. Dostupné online. ISBN 80-7169-250-6, ISBN 978-80-7169-250-8. OCLC 38152044 
 20. Re-designing Management Development in the New Europe, 1998. Report of the Torino Group. [s.l.]: Bernan Associates, 4611-F Assembly Drive, Lanham, MD 20706; fax: 800/865-3450; e-mail: query@bernan Dostupné online. ISBN 978-92-9157-068-3. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]