Matoušovy pašije

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
El Greco, Kristus nesoucí kříž, 1580.
Johann Sebastian Bach, Matoušovy pašije, autograf č. 71

Matoušovy pašije (německy Matthäus-Passion, latinsky Passio Domini Nostri J. C. Secundum Evangelistam Matthaeum) J. S. Bacha je oratorium z roku 1727 nebo 1729, v Seznamu Bachova díla označené číslem 244. Námětem je úryvek z Matoušova evangelia, kapitola 26 a 27, který líčí Umučení Ježíše Krista. Název pochází z latinského slova passio (utrpení, umučení), jímž četba pašijí při bohoslužbě začínala. Jde o nejznámější zhudebnění tohoto evangelního textu.

Jde o jednu ze dvou Bachových pašijových skladeb, které se zachovaly v úplnosti (vedle Janových pašijí z roku 1724). Vznikla v posledním období jeho tvorby, kdy zastával místo kantora kostela sv. Tomáše v Lipsku. Skladba měla premiéru patrně 11. dubna 1727 a následně byla provedena opět na Velký pátek 15. dubna roku 1729. Poté ležela sto let v zapomenutí v archivu do doby, kdy ji našel a světu představil Felix Mendelssohn-Bartholdy 11. března roku 1829 v berlínské Sing-Akademie.

Pašije vznikly v době, kdy Bach již přestal systematicky psát kostelní kantáty. Její komponování započal na podzim roku 1728. V průběhu práce dostal zprávu o skonu svého přítele, knížete Leopolda z Koethen, spolu s žádostí o smuteční hudbu k obřadu uložení jeho ostatků, konanému 24. března 1729 - tedy tři týdny před premiérou pašijí. Bach samozřejmě nemohl ani pomyslet na to, že by vedle Pašijí komponoval ještě nějakou jinou skladbu. Poprosil tedy Picandera (Christiana Friedricha Henrici - velmi známého a plodného básníka, s nímž v Lipsku často spolupracoval) o vytvoření textu pro tuto příležitost k již hotovým částem hudby pašijí. To vyvolalo mnoho diskusí: ke kterému textu napsal Bach hudbu dříve, tedy co je originál a co kontrafaktura. Vzhledem k tomu, že text smuteční hudby je nevalné úrovně, dává se za pravdu těm, kdož zastávají názor, že celá hudba je spojená s textem pašijí, velmi pečlivě a vytříbeně vypracovaným.

Ze tří typů pašijí, užívaných v Bachově době (tj. pašije kantátové, pašije oratorní a pašijové oratorium), Bach použil formu poslední, s textem evangelia, interpolovaným (tj. vystavěným) za pomoci recitativů, chorálů (jimiž byly hymny z liturgických obřadů) a jiných prostředků (árie, arioso, chór), jejichž texty jsou madrigaly nebo volnou básnickou invencí. Biblický text díla byl čerpán především z Evangelia podle Matouše (kapitoly 26 a 27, v překladu Martina Luthera). Aby zvýraznil význam citátů z Písma, vepsal je Bach do své partitury červenou barvou, zatímco ostatní text a noty barvou černou a hnědou. K tomuto biblickému textu vzpomínaný Picander dopsal 28 madrigalových strof, které Bach hudebně zpracoval jako 12 sólových árií, 10 arios, 2 árie s chórem, 1 dvojitou s chórem a 3 chóry. Přidaných je také 12 zharmonizovaných chorálů. Libreto sice napsal Picander, ale předtím je Bach do nejmenších detailů připravil a Picander pracoval pod jeho bedlivým stálým dohledem. Tato spolupráce přinesla nádherné ovoce. Picander vytvořil text s mimořádně živým a výmluvným jazykem, s hlubokými úvahami. Náleží bezesporu k tomu nejlepšímu, co kdy Picander napsal.

Dramatická skica celých pašijí je prostá. Dílo je rozděleno na dvě velké části, mezi nimiž mělo místo kázání, a které korespondují s kapitolami 26 a 27 Matoušova evangelia. V jejich rámci události Umučení Krista byly dále rozděleny do 24 scén, z toho 12 velkých (prezentovaných chorály) a 12 malých (odehrávajících se v áriích). V klíčových pasážích jsou pasáže z bible podávány formou recitativu a scéna, která se tak rozehrála, se stává předmětem zbožné meditace. Tuto meditaci vyjadřují Picandrem napsané árie, přednesené nejčastěji ariosovým recitativem. V krátkých pauzách k meditaci vybízejí samotným Bachem vybrané verše chorálu. Vybíral je mistrovskou rukou tak, aby strofy chorálu co nejlépe zapadaly do smyslu daného fragmentu a aby objasnily stanovisko církve. V tomto vkládání strof chorálu se projevil poetický smysl Bacha v celé své hloubce. Jak napsal Albert Schweitzer, v pokladnici všech církevních německých písní nelze najít jediný verš, který by lépe vyplnil dané místo, než ten, který vybral Bach.

Obsazení[editovat | editovat zdroj]

Dílo je napsáno pro dva sbory, každý tvořený skupinou čtyř hlasů (soprán, alt, tenor a bas) a skupinou nástrojů (2 flétny, 2 hoboje, smyčce a basso continuo). V tomto smyslu lze hovořit o zdvojeném chóru i orchestru. Kromě toho v č. 1 a 35 se objevuje soprán in relleno, který je běžně obsazen dětským sborem (v kontrapozici ženským hlasům obou sborů). Tato tradice však neodpovídá Bachovým intencím, neboť kostelní sbory nedisponovaly ženskými hlasy, ale pouze hlasy dětskými a falsety, v tomto smyslu nerozlišovaly mezi hlasy sboru I a II a mezi sopránem in relleno.

Přehled částí skladby[editovat | editovat zdroj]

Čísla jednotlivých částí odpovídají řazení Bachova katalogu Bach-Werke-Verzeichnis (BWV). Pro srovnání je v druhém sloupci uvedeno řazení vět dle nové edice Neue Bach-Ausgabe (NBA). Poslední sloupec udává incipit s úvodním textem.

Barevná legenda
recitativ turba accompagnato árie chorál volný sbor

Jednotlivé hudební formy jsou označeny v souladu s barevnou legendou. V případě kombinace dvou forem (např. árie + chorál resp. volný sbor) je druhá z nich znázorněna barvou na témže řádku.

Díl první
BWV NBA Hudební forma (obsazení) Tónina Takt Počáteční text Instrumentace Zdroj textu Incipit
1 1 Sbor I & II (SATBSATB) + Choralmelodie (Soprán) e moll 12/8 Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen
+ O Lamm Gottes unschuldig
2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander,
Nicolaus Decius, 1531
BWV 244 Nr. 1 Kommt, ihr Töchter.svg
2 2 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) G dur→h moll Da Jesus diese Rede vollendet hatte basso continuo Mt, 26,1–2 BWV 244 Incipit Nr. 2 Da Jesus diese Rede.svg
3 3 Chorál (SATB) h moll C (4/4) Herzliebster Jesu 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Johann Heermann, 1630 BWV 244 Incipit Nr. 3 Herzliebster Jesu.svg
4 4a Recitativ (Evangelista/Tenor) A dur→C dur Da versammleten sich die Hohenpriester basso continuo Mt, 26,3–4 BWV 244 Incipit Nr. 4 Da versammleten sich.svg
5 4b Sbor I & II (SATBSATB) C dur C (4/4) Ja nicht auf das Fest 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,5 BWV 244 Incipit Nr. 5 Ja nicht auf das Fest.svg
6 4c Recitativ (Evangelista/Tenor) C dur→E dur Da nun Jesus war zu Bethanien basso continuo Mt, 26,6–8a BWV 244 Incipit Nr. 6 Da nun Jesus war.svg
7 4d Sbor I (SATB) a moll→d moll C (4/4) Wozu dienet dieser Unrat 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,8b–9 BWV 244 Incipit Nr. 7 Wozu dienet dieser Unrat.svg
8 4e Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) B dur→e moll Da das Jesus merkete smyčce, basso continuo Mt, 26,10–13 BWV 244 Incipit Nr. 8 Da das Jesus merkete.svg
9 5 Accompagnato-Recitativ (Alt) h moll→fis moll C (4/4) Du lieber Heiland du 2 příčné flétny, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 9 Du lieber Heiland du.svg
10 6 Árie (Alt) fis moll 3/8 Buß und Reu 2 příčné flétny, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 10 Buß und Reu.svg
11 7 Recitativ (Evangelista/Tenor, Juda/Bas) E dur→D dur Da ging hin der Zwölfen einer basso continuo Mt, 26,14–16 BWV 244 Incipit Nr.11 Da ging hin der Zwölfen einer.svg
12 8 Árie (Soprán) h moll C (4/4) Blute nur, du liebes Herz! 2 příčné flétny, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 12 Blute nur.svg
13 9a Recitativ (Evangelista/Tenor) G dur→D dur Aber am ersten Tage der süßen Brot basso continuo Mt, 26,17a BWV 244 Incipit Nr. 13 Aber am ersten Tage.svg
14 9b Sbor I (SATB) G dur 3/4 Wo willst du, dass wir dir bereiten 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,17b BWV244 Incipit Nr. 14 Wo willst du.svg
15 9c Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) G dur→C dur Er sprach: Gehet hin in die Stadt smyčce, basso continuo Mt, 26,18–21 BWV244 Incipit Nr. 15 Er sprach Gehet hin.svg
9d Recitativ (Evangelista/Tenor) b moll→f moll Und sie wurden sehr betrübt basso continuo Mt, 26,22a BWV 244 Incipit Nr. 15a Und sie wurden sehr betrübt.svg
9e Sbor I (SATB) f moll→c moll C (4/4) Herr, bin ich’s? 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,22b BWV 244 Incipit Nr. 15b Herr, bin ich's.svg
16 10 Chorál (SATB) As dur C (4/4) Ich bin’s, ich sollte büßen 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1647 BWV 244 Incipit Nr. 16 Ich bin's, ich sollte büßen.svg
17 11 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas, Juda/Bas) f moll→G dur C (4/4)-6/4 Er antwortete und sprach smyčce, basso continuo Mt, 26,23–29 BWV 244 Incipit Nr. 17 Er antwortete und sprach.svg
18 12 Accompagnato-Recitativ (Soprán) e moll→C dur C (4/4) Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt 2 hoboje d’amore, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 18 Wiewohl mein Herz.svg
19 13 Árie (Soprán) G dur 6/8 Ich will dir mein Herze schenken 2 hoboje d’amore, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 19 Ich will dir mein Herze schenken.svg
20 14 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) h moll→E dur Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten smyčce, basso continuo Mt, 26,30–32 BWV 244 Incipit Nr. 20 Und da sie den Lobgesang.svg
21 15 Chorál (SATB) E dur C (4/4) Erkenne mich, mein Hüter 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1656 BWV 244 Incipit Nr. 21 Erkenne mich.svg
22 16 Recitativ (Evangelista/Tenor, Petrus/Bas, Ježíš/Bas) A dur→g moll Petrus aber antwortete smyčce, basso continuo Mt, 26,33–35 BWV 224 Incipit Nr. 22 Petrus aber antwortete.svg
23 17 Chorál (SATB) Es dur C (4/4) Ich will hier bei dir stehen 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1656 BWV 244 Incipit Nr. 23 Ich will hier bei dir stehen.svg
24 18 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) F dur→As dur Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe smyčce, basso continuo Mt, 26,36–38 BWV 244 Incipit Nr. 24 Da kam Jesus.svg
25 19 Accompagnato-Recitativ (Tenor) + Chorál (SATB) f moll→G dur C (4/4) Hier zittert das gequälte Herz 2 Blockflöten, 2 hoboje da caccia, smyčce, basso continuo Johann Heermann, 1630 BWV 244 Incipit Nr. 25 O Schmerz.svg
26 20 Árie (Tenor) + Sbor II c moll C (4/4) Ich will bei meinem Jesu wachen 2 příčné flétny, hoboj, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 26 Ich will bei meinem Jesu.svg
27 21 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) B dur→g moll Und ging hin ein wenig smyčce, basso continuo Mt, 26,39 BWV 244 Incipit Nr. 27 Und ging hin ein wenig.svg
28 22 Accompagnato-Recitativ (Bas) d moll→B dur C (4/4) Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 28 Der Heiland fällt.svg
29 23 Árie (Bas) g moll 3/8 Gerne will ich mich bequemen 2 housle, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 29 Gerne will ich mich.svg
30 24 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) F dur→h moll Und er kam zu seinen Jüngern smyčce, basso continuo Mt, 26,40–42 BWV 244 Incipit Nr. 30 Und er kam zu seinen.svg
31 25 Chorál (SATB) h moll C (4/4) Was mein Gott will, das g’scheh allzeit 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Albrecht von Preußen, um 1554 BWV 244 Incipit Nr. 31 Was mein Gott will.svg
32 26 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) D dur→G dur Und er kam und fand sie aber schlafend smyčce, basso continuo Mt, 26,43–50 BWV 244 Incipit Nr. 32 Und er kam und fand.svg
33 27a Árie (Soprán, Alt) + Sbor II (SATB) e moll C (4/4) So ist mein Jesus nun gefangen 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 33 So ist mein Jesus.svg
27b Sbor I & II (SATBSATB) e moll 3/8 Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden? 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 33b Sind Blitze, sind Donner.svg
34 28 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) Fis dur→cis-Moll Und siehe, einer aus denen smyčce, basso continuo Mt, 26,51–56 BWV 244 Incipit Nr. 34 Und siehe, einer aus denen.svg
35 29 Chorál (SATB) E dur C (4/4) O Mensch, bewein dein Sünde groß 2 příčné flétny, 2 hoboje d’amore, smyčce, basso continuo Sebald Heyden, um 1530 BWV 244 Incipit Nr. 35 O Mensch, bewein.svg
Díl druhý
BWV NBA Hudební forma (obsazení) Tónina Takt Počáteční text Instrumentace Zdroj textu Incipit
36 30 Árie (Alt) + Sbor II (SATB) h moll 3/8 Ach! nun ist mein Jesus hin! příčná flétna, Oboe d’amore, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 36 Ach, nun ist mein.svg
37 31 Recitativ (Evangelista/Tenor) H dur→d moll Die aber Jesum gegriffen hatten basso continuo Mt, 26,57–60a BWV 244 Incipit Nr. 37 Die aber Jesum.svg
38 32 Chorál (SATB) B dur C (4/4) Mir hat die Welt trüglich gericht’ 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Adam Reusner, 1533 BWV 244 Incipit Nr. 38 Mir hat die Welt.svg
39 33 Recitativ (Evangelista/Tenor, 2 Zeugen/Alt und Tenor, Hohepriester/Bas) g moll Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten basso continuo Mt, 26,60b–63a BWV 244 Incipit Nr. 39 Und wiewohl viel falsche.svg
40 34 Accompagnato-Recitativ (Tenor) A dur→a moll C (4/4) Mein Jesus schweigt 2 hoboje, viola da gamba, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 40 Mein Jesus schweigt.svg
41 35 Árie (Tenor) a moll C (4/4) Geduld! Wenn mich falsche Zungen stechen basso continuo (s viola da gamba statt Violone) Picander BWV 244 Incipit Nr. 41 Geduld.svg
42 36a Recitativ (Evangelista/Tenor, Hohepriester/Bas, Ježíš/Bas) e moll Und der Hohepriester antwortete smyčce, basso continuo Mt, 26,63b-66a BWV 244 Incipit Nr. 42 Und der Hohepriester.svg
36b Sbor I & II (SATBSATB) G dur Er ist des Todes schuldig! 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,66b BWV 244 Incipit Nr. 42b Er ist des Todes.svg
43 36c Recitativ (Evangelista/Tenor) C dur→d moll Da speieten sie aus basso continuo Mt, 26,67 BWV 244 Incipit Nr. 43 Da speieten sie aus.svg
36d Sbor I & II (SATBSATB) d moll→F dur Weissage uns, Christe 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 26,68 BWV244 Incipit Nr. 43b Weissage uns, Christe.svg
44 37 Chorál (SATB) F dur C (4/4) Wer hat dich so geschlagen 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1647 BWV 244 Incipit Nr. 44 Wer hat dich so.svg
45 38a Recitativ (Evangelista/Tenor, Petrus/Bas, 2 Mägde/Soprán) A dur→D dur Petrus aber saß draußen basso continuo Mt, 26,69–73a BWV 244 Incipit Nr. 45 Petrus aber saß.svg
38b Sbor II (SATB) D dur→A dur Wahrlich, du bist auch einer 2 příčné flétny, hoboj, Oboe d’amore, smyčce, basso continuo Mt, 26,73b BWV 244 Incipit Nr. 45b Wahrlich, du bist.svg
46 38c Recitativ (Evangelista/Tenor, Petrus/Bas) Cis dur→fis moll Da hub er an, sich zu verfluchen basso continuo Mt, 26,74–75 BWV 244 Incipit Nr. 46 Da hub er an.svg
47 39 Árie (Alt) h moll 12/8 Erbarme dich Violine sólo I, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 47 Erbarme dich.svg
48 40 Chorál (SATB) fis moll→A dur C (4/4) Bin ich gleich von dir gewichen 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Johann Rist, 1642 BWV 244 Incipit Nr. 48 Bin ich gleich.svg
49 41a Recitativ (Evangelista/Tenor, Juda/Bas) fis moll→H dur Des Morgens aber hielten alle Hohepriester basso continuo Mt, 27,1–4a BWV 244 Incipit Nr. 49 Des Morgens aber.svg
41b Sbor I & II (SATBSATB) H dur→e moll Was gehet uns das an? 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,4b BWV 244 Incipit Nr. 49b Was gehet uns.svg
50 41c Recitativ (Evangelista/Tenor, 2 Hohepriester/Bas) a moll→h moll Und er warf die Silberlinge in den Tempel basso continuo Mt, 27,5–6 BWV 244 Incipit Nr. 50 Und er warf.svg
51 42 Árie (Bas) G dur C (4/4) Gebt mir meinen Jesum wieder! Violine sólo II, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 51 Gebt mir meinen.svg
52 43 Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas, Pilát/Bas) e moll→D dur Sie hielten aber einen Rat smyčce, basso continuo Mt, 27,7–14 BWV 244 Incipit Nr. 52 Sie hielten aber.svg
53 44 Chorál (SATB) D dur C (4/4) Befiehl du deine Wege 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1653 BWV 244 Incipit Nr. 53 Befiehl du deine Wege.svg
54 45a Recitativ (Evangelista/Tenor, Pilát/Bas, Frau des Pilatus/Soprán) Sbor I & II (SATBSATB) E dur→a moll Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit basso continuo Mt, 27,15–22a BWV 244 Incipit Nr. 54 Auf das Fest.svg
45b Sbor I & II (SATBSATB) a moll→H dur Laß ihn kreuzigen! 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,22b BWV 244 Incipit Nr. 54b Laß ihn kreuzigen I.svg
55 46 Chorál (SATB) h moll C (4/4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Johann Heermann, 1630 BWV 244 Incipit Nr. 55 Wie wunderbarlich.svg
56 47 Recitativ (Evangelista/Tenor, Pilát/Bas) h moll Der Landpfleger sagte basso continuo Mt, 27,23a BWV 244 Incipit Nr. 56 Der Landpfleger sagte.svg
57 48 Accompagnato-Recitativ (Soprán) e moll→C dur C (4/4) Er hat uns allen wohlgetan 2 hoboje da caccia, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 57 Er hat uns allen.svg
58 49 Árie (Soprán) a moll 3/4 Aus Liebe will mein Heiland sterben příčná flétna, 2 hoboje da caccia, kein basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 58 Aus Liebe.svg
59 50a Recitativ (Evangelista/Tenor) e moll Sie schrieen aber noch mehr basso continuo Mt, 27,23b BWV 244 Incipit Nr. 59 Sie schrieen aber.svg
50b Sbor I & II (SATBSATB) h moll→Cis dur Laß ihn kreuzigen! 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,23c BWV 244 Incipit Nr. 59b Laß ihn kreuzigen II.svg
50c Recitativ (Evangelista/Tenor, Pilát/Bas) Cis dur→h moll Da aber Pilatus sahe basso continuo Mt, 27,24–25a BWV 244 Incipit Nr. 59c Da aber Pilatus.svg
50d Sbor I & II (SATBSATB) h moll→D dur Sein Blut komme über uns 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,25b BWV 244 Incipit Nr. 59d Sein Blut komme.svg
50e Recitativ (Evangelista/Tenor) D dur→e moll Da gab er ihnen Barrabam los basso continuo Mt, 27,26 BWV 244 Incipit Nr. 59e Da gab er ihnen Barrabam.svg
60 51 Accompagnato-Recitativ (Alt) F dur→g moll C (4/4) Erbarm es Gott! smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 60 Erbarm es Gott.svg
61 52 Árie (Alt) g moll 3/4 Können Tränen meiner Wangen 2 housle, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 61 Können Tränen.svg
62 53a Recitativ (Evangelista/Tenor) F dur→d moll Da nahmen die Kriegsknechte basso continuo Mt, 27,27–29a BWV 244 Incipit Nr. 62 Da nahmen die Kriegsknechte.svg
53b Sbor I & II (SATBSATB) d moll→A dur Gegrüßet seist du, Jüdenkönig! 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,29b BWV 244 Incipit Nr. 62b Gegrüßet seist du.svg
53c Recitativ (Evangelista/Tenor) d moll Und speieten ihn an basso continuo Mt, 27,30 BWV 244 Incipit Nr. 62c Und speieten ihn an.svg
63 54 Chorál (SATB) d moll→F dur C (4/4) O Haupt voll Blut und Wunden 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1656 BWV 244 Incipit Nr. 63 O Haupt voll Blut.svg
64 55 Recitativ (Evangelista/Tenor) a moll Und da sie ihn verspottet hatten basso continuo Mt, 27,31–32 BWV 244 Incipit Nr. 64 Und da sie ihn verspottet.svg
65 56 Accompagnato-Recitativ (Bas) F dur→d moll C (4/4) Ja freilich will in uns 2 příčné flétny, viola da gamba, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 65 Ja freilich will.svg
66 57 Árie (Bas) d moll C (4/4) Komm, süßes Kreuz viola da gamba, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 66 Komm süßes Kreuz.svg
67 58a Recitativ (Evangelista/Tenor) C dur→Fis dur Und da sie an die Stätte kamen basso continuo Mt, 27,33–39 BWV 244 Incipit Nr. 67 Und da sie an die Stätte.svg
58b Sbor I & II (SATBSATB) Fis dur→h moll Der du den Tempel Gottes zerbrichst 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,40 BWV 244 Incipit Nr. 67b Der du den Tempel.svg
58c Recitativ (Evangelista/Tenor) Fis dur→e moll Desgleichen auch die Hohenpriester basso continuo Mt, 27,41 BWV 244 Incipit Nr. 67c Desgleichen auch die Hohenpriester.svg
58d Sbor I & II (SATBSATB) e moll Andern hat er geholfen 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,42–43 BWV 244 Incipit Nr. 67d Andern hat er geholfen.svg
68 58e Recitativ (Evangelista/Tenor) G dur→c moll Desgleichen schmäheten ihn basso continuo Mt, 27,44 BWV 244 Incipit Nr. 68 Desgleichen schmäheten.svg
69 59 Accompagnato-Recitativ (Alt) As dur C (4/4) Ach Golgatha 2 hoboje da caccia, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 69 Ach Golgatha.svg
70 60 Árie (Alt) + Sbor II (SATB) Es dur C (4/4) Sehet, Jesus hat die Hand 2 hoboje da caccia, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 70 Sehet, Jesus.svg
71 61a Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) Es dur→c moll Und von der sechsten Stunde an basso continuo, smyčce Mt, 27,45–47a BWV 244 Incipit Nr. 71 Und von der sechsten.svg
61b Sbor I (SATB) c moll→F dur Der rufet dem Elias! 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,47b BWV 244 Incipit Nr. 71b Der rufet dem Elias.svg
61c Recitativ (Evangelista/Tenor) F dur→g moll Und bald lief einer unter ihnen basso continuo Mt, 27,48–49a BWV 244 Incipit Nr. 71c Und bald lief.svg
61d Sbor II (SATB) g moll→d moll Halt! laß sehen 2 příčné flétny, hoboj, smyčce, basso continuo Mt, 27,49b BWV 244 Incipit Nr. 71d Halt, laß sehen.svg
61e Recitativ (Evangelista/Tenor, Ježíš/Bas) d moll→a moll Aber Jesus schriee abermal laut basso continuo Mt, 27,50 BWV 244 Incipit Nr. 71e Aber Jesus schriee.svg
72 62 Chorál (SATB) a moll C (4/4) Wenn ich einmal soll scheiden 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Paul Gerhardt, 1656 BWV 244 Incipit Nr. 72 Wenn ich einmal soll scheiden.svg
73 63a Recitativ (Evangelista/Tenor) C dur→As dur Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß basso continuo Mt, 27,51–54a BWV 244 Incipit Nr. 73 Und siehe da.svg
63b Sbor I & II (SATBSATB) (unisono) As dur Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen 2 příčné flétny, hoboj, smyčce, basso continuo Mt, 27,54b BWV 244 Incipit Nr. 73b Wahrlich, dieser ist.svg
63c Recitativ (Evangelista/Tenor) Es dur→B dur Und es waren viel Weiber da basso continuo Mt, 27,55–58 BWV 244 Incipit Nr. 73c Und es waren viel.svg
74 64 Accompagnato-Recitativ (Bas) g moll C (4/4) Am Abend, da es kühle war smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 74 Am Abend.svg
75 65 Árie (Bas) B dur 12/8 Mache dich, mein Herze, rein 2 hoboje da caccia, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 75 Mache dich, mein Herze.svg
76 66a Recitativ (Evangelista/Tenor) g moll→Es dur Und Joseph nahm den Leib basso continuo Mt, 27,59–62 BWV 244 Incipit Nr. 76 Und Joseph nahm.svg
66b Sbor I & II (SATBSATB) Es dur→D dur Herr, wir haben gedacht 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Mt, 27,63–64 BWV 244 Incipit Nr. 76b Herr, wir haben.svg
66c Recitativ (Evangelista/Tenor, Pilát/Bas) g moll→Es dur Pilatus sprach zu ihnen basso continuo Mt, 27,65–66 BWV 244 Incipit Nr. 77 Pilatus sprach zu ihnen.svg
77 67 Accompagnato-Recitativ (Soprán, Alt, Tenor, Bas) + Sbor II (SATB) Es dur→c moll C (4/4) Nun ist der Herr zur Ruh gebracht 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander BWV 244 Incipit Nr. 77 Nun ist der Herr.svg
78 68 Sbor I & II (SATBSATB) c moll 3/4 Wir setzen uns mit Tränen nieder 2 příčné flétny, 2 hoboje, smyčce, basso continuo Picander BWV244 Incipit Nr. 78 Wir setzen uns.svg

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]