Krum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Krum
Portrét
Místo narození Panonie
Úmrtí 13. dubna 814
Pliska
Pohřben Pliska
Potomci Omurtag
Otec Tokt
Krumova socha ve městě Plovdiv
Rozsah bulharské říše
během Krumovy vlády
(nově získaná území jsou žlutě)

Krum († 13. dubna 814) byl v letech 803814 bulharským chánem.

Svou vládou zanechal nesmazatelný znak v bulharské historii. Zápisy o něm hovoří, že byl energický, smělý a tvrdý vládce, když bylo třeba tak i nemilosrdný, a co se týkalo věcí, které měly něco do činění s jeho státem (např. dobývaní nových území) byl neoblomný.

Po nástupu na trůn se nejprve vypořádal s Avary, kteří žili na severní hranici Bulharska. Tak své teritorium rozšířil až k Dunaji a Karpatům a připojil k nim i nové slovanské kmeny. Byzantští kronikáři tento jev popisovali jako „Dunajské Bulharsko“. Společná hranice byla ustanovená v dohodě s Karlem Velikým. Bulharsko se v té době stalo největší zemí na Balkánském poloostrově a také bylo největší zemí v tomto období vůbec. Cílem chána Kruma bylo spojení všech zemí, které byly obývané Slovany, do jeho státu.

Na přelomu let 808 a 809 ve svém první boji bojoval s Byzantinci u řeky Struma. Po tomto vítězství si otevřel cestu k městu Serdika (Sofie), které se později stalo hlavním městem Bulharska, a dále do Makedonie.

V roce 811, během chánova pochodu do Makedonie, ho napadl císař Nikeforos I. Využil chvíli, kdy chán nebyl na svém území a obsadil mu palác v hlavním městě Pliska. Bylo už pozdě, když se to Krum dozvěděl, poslal však císaři zprávu: „Vyhrál jsi, porazil jsi mě, vezmi si, co chceš, a odejdi v pokoji“. Ale Nikeforos zprávu roztrhal. Poté přišel čas odplaty. V noci 25. července roku 811 v další bitvě mezi Bulhary a Byzantinci chán znovu svého nepřítele brutálně porazil. Byzantská říše takovou prohru nepamatovala. Císař Nikeforos i se svými sluhy byli mrtví.

Poslední bitva za Krumovy vlády se mezi těmito věčnými nepřáteli uskutečnila 22. června roku 813. U města Versinikia, blízko Adrianopole, byli Byzantinci znova poraženi a o město přišli. Bulharům ani toto nestačilo, a tak pokračovali ve svém tažení dál na východ až ke Konstantinopoli. Za sebou nenechali nic stát a všechno zpustošili. Chán Krum byl od této chvíle nazvaný „Hrozný“. V Konstantinopoli si Krum chtěl postavit svůj vlastní palác, ale jeho brzká smrt mu zabránila splnit jeho velký sen – vejít do paláce jako vítěz. Chán zemřel 13. dubna 814.

Bitvy proti Byzantské říši chán nebral nikdy jako něco velmi vážného. Bylo to jen splnění si povinnosti vůči zemi a rozšiřování území jeho další činnost. Byl však oslavován pro něco úplně jiného – byl tvůrcem prvních zákonů bulharského státu.

Zákony trestaly jakoukoliv krádež, vztahovaly se na každého Bulhara a zabezpečovaly ochranu chudobných. Prostřednictvím těchto zákonů se mu podařilo spojit Bulhary a Slovany do jednoho silného státu a získat si jméno velkodušného panovníka. Nikdo před ním v Bulharsku nedosáhl takovýto rozkvět.

Jeho následovníkem byl syn Omurtag, který na trůn nastoupil v roce 814.

Předchůdce:
Kardam
Znak z doby nástupu Bulharský chán
803814
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Omurtag