Kmotr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o křesťanském pojmu. Další významy jsou uvedeny v článku Kmotr (rozcestník).

Kmotr či kmotra (nář. kmoch, kmocháček, původně praslovanský ženský tvar kmotra je odvozen z latinského commater = spolumatka, mužský tvar kmotr vznikl přechýlením) je osoba, která podle tradičního pojetí převzala za dítě záruku

Pro kmotra nebo kmotru je toto dítě kmotřenec, resp. kmotřenka. Kmotr by měl být zhruba stejně starý jako rodiče kmotřence, popřípadě o něco málo mladší. Vztah mezi kmotrem (kmotrou) a kmotřencem (kmotřenkou) se také označuje jako duchovní příbuzenství.

Zhruba v 1. polovině 20. století se kmotrovství v českých zemích stalo vztahem ryze formálním, považovalo se pouze za čestnou funkci při křtu (říkalo se, že kmotr dítě při křtu podrží na rukou). Pokud rodiče neměli koho požádat o to, aby šel jejich dítěti za kmotra, stávalo se (zejména v chudých farnostech), že kmotrem se stal v řadě případů kostelník nebo farářova hospodyně.

V současné době je snaha o návrat k původnímu chápání s tím, že se již nepředpokládá péče kmotra (kmotry) o dítě v případě ztráty rodičů.

Slovo má i několik přenesených významů – v některých nářečích se používá i jako obecné označení souseda z vesnice, v prostředí organizovaného zločinu označuje šéfa mafie nebo obdobné zločinné struktury.

Současná úprava katolického církevního práva[editovat | editovat zdroj]

Podle kánonu 872 kodexu kanonického práva má kmotr pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života a má se snažit o to, aby pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně s přijetím křtu spojené povinnosti.

Za kmotra je třeba vybrat buď jednoho muže nebo jednu ženu nebo také dvojici - muže a ženu (kánon 873 CIC). Podle kánonu 874 CIC může být za kmotra připuštěn ten, kdo:

  • je označen křtěncem nebo jeho rodiči či zástupci rodičů, nebo pokud nejsou, farářem nebo udělovatelem křtu,
  • splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento úkol zastávat,
  • dovršil 16 let věku, ledaže diecézní biskup nestanovil jinou věkovou hranici nebo pokud by farář nebo udělovatel křtu byl mínění, že se ze spravedlivé příčiny má učinit výjimka,
  • je katolíkem, přijal již Nejsvětější svátost neboli eucharistii (jinými slovy absolvoval první svaté přijímání) je biřmován, a také vede život v souladu s vírou a službou, kterou přijímá,
  • není postižen žádným uloženým nebo vyhlášeným kanonickým trestem,
  • není otcem ani matkou křtěného.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]