Klasifikace virů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Klasifikace virů je vzhledem k jejich rozmanitosti a proměnlivosti problematičtější než u buněčných organismů. Existuje proto více možných přístupů a z nich vzniklých klasifikačních systémů.

Nejstarší klasifikační systémy virů vycházely z klasifikace napadaných organismů. Byla to například Holmesova klasifikace z r. 1948, aplikující linnéovskou binominální nomenklaturu a členící viry na fágy (napadající bakterie), fytofágy (napadající rostliny) a zoofágy (napadající živočichy).

Později se viry začaly klasifikovat podle strukturních fyzikálních a chemických vlastností, jako je nosič genetické informace (RNA nebo DNA), velikost, tvar a symetrie kapsidu apod. K takovým klasifikačním systémům patří např. hierarchická klasifikace LHT z roku 1962, dnes již zastaralá.

V současnosti se stále používá zjednodušená klasifikace podle nosiče genetické informace a způsobu jejího přepisu, tak zvaná Baltimorova klasifikace z r. 1971.

Aktuální snahou biologických klasifikačních systémů je přirozenost z hlediska fylogenetické příbuznosti. O tu se snaží podrobný, každoročně aktualizovaný systém Mezinárodního výboru pro taxonomii virů (ICTV).

Vzhledem k tomu, že není známo příliš typů subvirových činitelů (viroidy a virové satelity včetně virofágů a virusoidů), klasifikují se zpravidla pouze podle nosiče genetické informace, případně i její velikosti. Výjimkou je klasifikační systém viroidů podle Florese z roku 1998, používající čeledi a rody.

Systém ICTV[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní komise pro klasifikaci virů (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) klasifikuje viry podobně jako buněčné organismy do řádů, čeledí a rodů. Snahou je přitom respektovat fylogenetickou příbuznost, tedy na základě genetické informace sdružovat taxony dané úrovně do skupin, u kterých lze předpokládat společného předka. Nejistota u fylogenetické příbuznosti však vede k existenci mnoha nezařazených taxonů.

Standardními příponami jsou:

 • pro řád: -virales
 • pro čeleď: -viridae
 • pro podčeleď: -virinae
 • pro rod: -virus

Podle názvoslovného kódu ICTV se názvy všech těchto taxonů píší stejně jako jména druhů kurzívou.[1]

Aktuální klasifikace (ratifikovaná v březnu r. 2015) byla vydána pro stav k červenci r. 2014. Viry jsou systematicky kategorizovány do 7 řádů a 78 čeledí nezařazených do žádného řádu. Některé rody zůstávají nezařazeny.[2]

Klasifikace ICTV zahrnuje také viroidy (nezařazené čeledi Avsunviroidae a Pospiviroidae) a retrotranspozony (nezařazené čeledi Metaviridae a Pseudoviridae).

V následujícím přehledu jsou navíc pro úplnost uvedeny i dosud neuznané navrhované taxony, vždy označené závorkou "(neuznaný/á)". Návrh plyne z uvedené reference (zpravidla vědeckého periodika nebo webové složky ICTV s návrhy, u kterých dosud neskončil proces k jejich uznání.[3]).

Caudovirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Caudovirales (3 čeledi)
  • Čeleď: Myoviridae (4 podčeledi, 12 nezařazených rodů)
   • Nezařazený rod: Bcep781likevirus
   • Nezařazený rod: Bcepmulikevirus
   • Nezařazený rod: Felixounalikevirus
   • Nezařazený rod: Hapunalikevirus
   • Nezařazený rod: I3likevirus
   • Nezařazený rod: Mulikevirus
   • Nezařazený rod: Pbunalikevirus
   • Nezařazený rod: Phicd119likevirus
   • Nezařazený rod: Phihlikevirus
   • Nezařazený rod: Phikzlikevirus
   • Nezařazený rod: Punalikevirus
   • Nezařazený rod: Viunalikevirus
   • Podčeleď: Eucampyvirinae (2 rody)
    • Rod: Cp220likevirus
    • Rod: Cp8unalikevirus
   • Podčeleď: Peduovirinae (2 rody)
    • Rod: Hpunalikevirus
    • Rod: P2likevirus
   • Podčeleď: Spounavirinae (2 rody)
    • Rod: Spounalikevirus
    • Rod: Twortlikevirus
   • Podčeleď: Tevenvirinae (2 rody)
    • Rod: Schizot4likevirus
    • Rod: T4likevirus
  • Čeleď: Podoviridae (2 podčeledi, 8 nezařazených rodů)
   • Nezařazený rod: Bcep22likevirus
   • Nezařazený rod: Bppunalikevirus
   • Nezařazený rod: Epsilon15likevirus
   • Nezařazený rod: F116likevirus
   • Nezařazený rod: Luz24likevirus
   • Nezařazený rod: N4likevirus
   • Nezařazený rod: P22likevirus
   • Nezařazený rod: Phieco32likevirus
   • Podčeleď: Autographivirinae (3 rody)
    • Rod: Phikmvlikevirus
    • Rod: Sp6likevirus
    • Rod: T7likevirus
   • Podčeleď: Picovirinae (2 rody)
    • Rod: Ahjdlikevirus
    • Rod: Phi29likevirus
  • Čeleď: Siphoviridae (47 rodů, 7 neuznaných rodů)
   • Rod: 3alikevirus
   • Rod: 77likevirus
   • Rod: Andromedalikevirus
   • Rod: Barnyardlikevirus
   • Rod: Bignuzlikevirus
   • Rod: Bronlikevirus
   • Rod: C2likevirus
   • Rod: C5likevirus
   • Rod: Charlielikevirus
   • Rod: Che8likevirus
   • Rod: Che9clikevirus
   • Rod: Chilikevirus
   • Rod: Cjwunalikevirus
   • Rod: Corndoglikevirus
   • Rod: D3112likevirus
   • Rod: D3likevirus
   • Rod: Halolikevirus
   • Rod: Hk578likevirus
   • Rod: Iebhlikevirus
   • Rod: Jerseylikevirus
   • Rod: L5likevirus
   • Rod: Lambdalikevirus
   • Rod: N15likevirus
   • Rod: Omegalikevirus
   • Rod: P23likevirus
   • Rod: Pbiunalikevirus
   • Rod: Pgonelikevirus
   • Rod: Phic3unalikevirus
   • Rod: Phicbklikevirus
   • Rod: Phie125likevirus
   • Rod: Phietalikevirus
   • Rod: Phifllikevirus
   • Rod: Phijlunalikevirus
   • Rod: Psimunalikevirus
   • Rod: Reylikevirus
   • Rod: Sap6likevirus
   • Rod: Sfi1unalikevirus
   • Rod: Sfi21dtunalikevirus
   • Rod: Skunalikevirus
   • Rod: Spbetalikevirus
   • Rod: T5likevirus
   • Rod: Tm4likevirus
   • Rod: Tp2unalikevirus
   • Rod: Tunalikevirus (navržen zařadit do zatím neuznané podčeledi Tunavirinae spolu s neuznanými rody Tlslikevirus, Kp36likevirus, Rtplikevirus a Jk06likevirus)[4]
   • Rod: Wbetalikevirus
   • Rod: Xp10likevirus
   • Rod: Yualikevirus
   • Rod (neuznaný): Jk06likevirus[4]
   • Rod (neuznaný): Kp36likevirus[4]
   • Rod (neuznaný): Lebronlikevirus[5]
   • Rod (neuznaný): Likalikevirus[5]
   • Rod (neuznaný): R4likevirus[5]
   • Rod (neuznaný): Rtplikevirus[4]
   • Rod (neuznaný): Tlslikevirus[4]

Herpesvirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Herpesvirales (3 čeledi)
  • Čeleď: Alloherpesviridae (4 rody)
   • Rod: Batrachovirus
   • Rod: Cyprinivirus
   • Rod: Ictalurivirus
   • Rod: Salmonivirus
  • Čeleď: Herpesviridae (3 podčeledi)
  • Čeleď: Malacoherpesviridae (2 rody)
   • Rod: Aurivirus
   • Rod: Ostreavirus

Ligamenvirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Ligamenvirales (2 čeledi)
  • Čeleď: Lipothrixviridae (4 rody)
   • Rod: Alphalipothrixvirus
   • Rod: Betalipothrixvirus
   • Rod: Deltalipothrixvirus
   • Rod: Gammalipothrixvirus
  • Čeleď: Rudiviridae (1 rod)
   • Rod: Rudivirus

Mononegavirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Mononegavirales (5 čeledí, 1 nezařazený neuznaný rod)
 • Nezařazený rod (neuznaný): Dichorhavirus[6][7]
  • Čeleď: Bornaviridae (1 rod)
   • Rod: Bornavirus
  • Čeleď: Filoviridae (3 rody)
  • Čeleď: Nyamiviridae (1 rod)
   • Rod: Nyavirus
  • Čeleď: Paramyxoviridae (2 podčeledi)
   • Podčeleď: Paramyxovirinae (7 rodů)
    • Rod: Aquaparamyxovirus
    • Rod: Avulavirus
    • Rod: Ferlavirus
    • Rod: Henipavirus
    • Rod: Morbillivirus
    • Rod: Respirovirus
    • Rod: Rubulavirus
   • Podčeleď: Pneumovirinae (2 rody)
    • Rod: Metapneumovirus
    • Rod: Pneumovirus
  • Čeleď: Rhabdoviridae (11 rodů)
   • Rod: Cytorhabdovirus
   • Rod: Ephemerovirus
   • Rod: Lyssavirus
   • Rod: Novirhabdovirus
   • Rod: Nucleorhabdovirus
   • Rod: Perhabdovirus
   • Rod: Sigmavirus
   • Rod: Sprivivirus
   • Rod: Tibrovirus
   • Rod: Tupavirus
   • Rod: Vesiculovirus

Nidovirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Nidovirales (4 čeledi)
  • Čeleď: Arteriviridae (1 rod)
   • Rod: Arterivirus
  • Čeleď: Coronaviridae (2 podčeledi)
   • Podčeleď: Coronavirinae (4 rody)
    • Rod: Alphacoronavirus
    • Rod: Betacoronavirus
    • Rod: Deltacoronavirus
    • Rod: Gammacoronavirus
   • Podčeleď: Torovirinae (2 rody)
    • Rod: Bafinivirus
    • Rod: Torovirus
  • Čeleď: Mesoniviridae (1 rod)
   • Rod: Alphamesonivirus
  • Čeleď: Roniviridae (1 rod)
   • Rod: Okavirus

Picornavirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Picornavirales (5 čeledí a 2 nezařazené rody)
  • Nezařazený rod: Bacillarnavirus
  • Nezařazený rod: Labyrnavirus
  • Čeleď: Dicistroviridae (2 rody)
   • Rod: Aparavirus
   • Rod: Cripavirus
  • Čeleď: Iflaviridae (1 rod)
   • Rod: Iflavirus
  • Čeleď: Marnaviridae (1 rod)
   • Rod: Marnavirus
  • Čeleď: Picornaviridae (29 rodů)
   • Rod: Aphthovirus
   • Rod: Aquamavirus
   • Rod: Avihepatovirus
   • Rod: Avisivirus
   • Rod: Cardiovirus
   • Rod: Cosavirus
   • Rod: Dicipivirus
   • Rod: Enterovirus
   • Rod: Erbovirus
   • Rod: Gallivirus
   • Rod: Hepatovirus
   • Rod: Hunnivirus
   • Rod: Kobuvirus
   • Rod: Kunsagivirus
   • Rod: Megrivirus
   • Rod: Mischivirus
   • Rod: Mosavirus
   • Rod: Oscivirus
   • Rod: Parechovirus
   • Rod: Pasivirus
   • Rod: Passerivirus
   • Rod: Rosavirus
   • Rod: Sakobuvirus
   • Rod: Salivirus
   • Rod: Sapelovirus
   • Rod: Senecavirus
   • Rod: Sicinivirus
   • Rod: Teschovirus
   • Rod: Tremovirus
  • Čeleď: Secoviridae (1 podčeleď a 5 nezařazených rodů)
   • Nezařazený rod: Cheravirus
   • Nezařazený rod: Sadwavirus
   • Nezařazený rod: Sequivirus
   • Nezařazený rod: Torradovirus
   • Nezařazený rod: Waikavirus
   • Podčeleď: Comovirinae (3 rody)
    • Rod: Comovirus
    • Rod: Fabavirus
    • Rod: Nepovirus

Tymovirales[editovat | editovat zdroj]

 • Řád: Tymovirales (4 čeledi)
  • Čeleď: Alphaflexiviridae (6 rodů)
   • Rod: Allexivirus
   • Rod: Botrexvirus
   • Rod: Lolavirus
   • Rod: Mandarivirus
   • Rod: Potexvirus
   • Rod: Sclerodarnavirus
  • Čeleď: Betaflexiviridae (7 rodů)
   • Rod: Capillovirus
   • Rod: Carlavirus
   • Rod: Citrivirus
   • Rod: Foveavirus
   • Rod: Tepovirus
   • Rod: Trichovirus
   • Rod: Vitivirus
  • Čeleď: Gammaflexiviridae (1 rod)
   • Rod: Mycoflexivirus
  • Čeleď: Tymoviridae (3 rody)
   • Rod: Maculavirus
   • Rod: Marafivirus
   • Rod: Tymovirus

„Megavirales“[editovat | editovat zdroj]

 • Řád (neuznaný): Megavirales (7 čeledí, 3 neuznané čeledi, 1 nezařazený rod)[8][9]
  • Nezařazený rod: Dinodnavirus
  • Nezařazená čeleď: Ascoviridae (1 rod)[pozn. 1]
   • Rod: Ascovirus
  • Nezařazená čeleď: Asfarviridae (1 rod)[pozn. 1]
   • Rod: Asfivirus
  • Nezařazená čeleď: Iridoviridae (5 rodů)[pozn. 1]
   • Rod: Chloriridovirus
   • Rod: Iridovirus
   • Rod: Lymphocystivirus
   • Rod: Megalocytivirus
   • Rod: Ranavirus
  • Nezařazená čeleď: Marseilleviridae (1 rod, 2 neuznané rody)[pozn. 1]
   • Rod: Marseillevirus
   • Rod (neuznaný): Lausannevirus
   • Rod (neuznaný): Tunisvirus
  • Nezařazená čeleď (neuznaná): Megaviridae (1 neuznaný rod; v případě ztotožnění s neuznanou čeledí Mimiviridae 2 rody a 3 neuznané rody)[pozn. 1]
   • Rod (neuznaný): Megavirus[14]
  • Nezařazená čeleď: Mimiviridae (2 rody, 2 neuznané rody; v případě ztotožnění s neuznanou čeledí Megaviridae 2 rody a 3 neuznané rody)[pozn. 1]
   • Rod: Cafeteriavirus
   • Rod: Mimivirus
   • Rod (neuznaný): Lentillevirus[15]
   • Rod (neuznaný): Moumouvirus[8]
  • Nezařazená čeleď (neuznaná): Pandoraviridae[pozn. 1] (1 neuznaný rod)[16][17]
  • Nezařazená čeleď: Phycodnaviridae (6 rodů)[pozn. 1]
   • Rod: Chlorovirus
   • Rod: Coccolithovirus
   • Rod: Phaeovirus
   • Rod: Prasinovirus
   • Rod: Prymnesiovirus
   • Rod: Raphidovirus
  • Nezařazená čeleď (neuznaná): Pithoviridae[pozn. 1] (1 neuznaný rod)[12][18][19]
   • Rod (neuznaný): Pithovirus
  • Nezařazená čeleď: Poxviridae (2 podčeledi)[pozn. 1]
   • Podčeleď: Chordopoxvirinae (10 rodů)
    • Rod: Avipoxvirus
    • Rod: Capripoxvirus
    • Rod: Cervidpoxvirus
    • Rod: Crocodylidpoxvirus
    • Rod: Leporipoxvirus
    • Rod: Molluscipoxvirus
    • Rod: Orthopoxvirus
    • Rod: Parapoxvirus
    • Rod: Suipoxvirus
    • Rod: Yatapoxvirus
   • Podčeleď: Entomopoxvirinae (3 rody)
    • Rod: Alphaentomopoxvirus
    • Rod: Betaentomopoxvirus
    • Rod: Gammaentomopoxvirus

Nezařazené čeledi a rody[editovat | editovat zdroj]

 • Nezařazená čeleď: Adenoviridae (5 rodů)
  • Rod: Atadenovirus
  • Rod: Aviadenovirus
  • Rod: Ichtadenovirus
  • Rod: Mastadenovirus
  • Rod: Siadenovirus
 • Nezařazená čeleď: Alphatetraviridae (2 rody)
  • Rod: Betatetravirus
  • Rod: Omegatetravirus
 • Nezařazená čeleď: Alvernaviridae (1 rod)
  • Rod: Dinornavirus
 • Nezařazená čeleď: Amalgaviridae (1 rod)
  • Rod: Amalgavirus
 • Nezařazená čeleď: Ampullaviridae (1 rod)
  • Rod: Ampullavirus
 • Nezařazená čeleď: Anelloviridae (11 rodů)
  • Rod: Alphatorquevirus
  • Rod: Betatorquevirus
  • Rod: Deltatorquevirus
  • Rod: Epsilontorquevirus
  • Rod: Etatorquevirus
  • Rod: Gammatorquevirus
  • Rod: Iotatorquevirus
  • Rod: Kappatorquevirus
  • Rod: Lambdatorquevirus
  • Rod: Thetatorquevirus
  • Rod: Zetatorquevirus
  • (případně i rod: Gyrovirus, dosud řazený v čeledi Circoviridae[20])
 • Nezařazená čeleď: Arenaviridae (2 rody)
  • Rod: Mammarenavirus
  • Rod: Reptarenavirus
 • Nezařazená čeleď: Astroviridae (2 rody)
  • Rod: Avastrovirus
  • Rod: Mamastrovirus
 • Nezařazená čeleď: Avsunviroidae (3 rody)
  • Rod: Avsunviroid
  • Rod: Elaviroid
  • Rod: Pelamoviroid
 • Nezařazená čeleď: Baculoviridae (4 rody)
  • Rod: Alphabaculovirus
  • Rod: Betabaculovirus
  • Rod: Deltabaculovirus
  • Rod: Gammabaculovirus
 • Nezařazená čeleď: Barnaviridae (1 rod)
  • Rod: Barnavirus
 • Nezařazená čeleď: Benyviridae (1 rod)
  • Rod: Benyvirus
 • Nezařazená čeleď: Bicaudaviridae (1 rod)
  • Rod: Bicaudavirus
 • Nezařazená čeleď: Bidnaviridae (1 rod)
  • Rod: Bidensovirus
 • Nezařazená čeleď: Birnaviridae (4 rody)
  • Rod: Aquabirnavirus
  • Rod: Avibirnavirus
  • Rod: Blosnavirus
  • Rod: Entomobirnavirus
 • Nezařazená čeleď (neuznaná): Botybirnaviridae[21] (1 neuznaný rod)
  • Rod (neuznaný): Botybirnavirus
 • Nezařazená čeleď: Bromoviridae (6 rodů)
  • Rod: Alfamovirus
  • Rod: Anulavirus
  • Rod: Bromovirus
  • Rod: Cucumovirus
  • Rod: Ilarvirus
  • Rod: Oleavirus
 • Nezařazená čeleď: Bunyaviridae (5 rodů)
 • Nezařazená čeleď: Caliciviridae (5 rodů)
  • Rod: Lagovirus
  • Rod: Nebovirus
  • Rod: Norovirus
  • Rod: Sapovirus
  • Rod: Vesivirus
 • Nezařazená čeleď: Carmotetraviridae (1 rod)
  • Rod: Alphacarmotetravirus
 • Nezařazená čeleď: Caulimoviridae (8 rodů)
  • Rod: Badnavirus
  • Rod: Caulimovirus
  • Rod: Cavemovirus
  • Rod: Petuvirus
  • Rod: Rosadnavirus
  • Rod: Solendovirus
  • Rod: Soymovirus
  • Rod: Tungrovirus
 • Nezařazená čeleď: Chrysoviridae (1 rod)
  • Rod: Chrysovirus
 • Nezařazená čeleď: Circoviridae (2 rody, 1 neuznaný rod)
  • Rod: Circovirus
  • Rod: Gyrovirus (navrženo přesunout do čeledi Anelloviridae[22])
  • Rod (neuznaný): Cyclovirus[23]
 • Nezařazená čeleď: Clavaviridae (1 rod)
  • Rod: Clavavirus
 • Nezařazená čeleď: Closteroviridae (4 rody)
  • Rod: Ampelovirus
  • Rod: Closterovirus
  • Rod: Crinivirus
  • Rod: Velarivirus
 • Nezařazená čeleď: Corticoviridae (1 rod)
  • Rod: Corticovirus
 • Nezařazená čeleď: Cystoviridae (1 rod)
  • Rod: Cystovirus
 • Nezařazená čeleď: Endornaviridae (1 rod)
  • Rod: Endornavirus
 • Nezařazená čeleď: Flaviviridae (4 rody)
  • Rod: Flavivirus
  • Rod: Hepacivirus
  • Rod: Pegivirus
  • Rod: Pestivirus
 • Nezařazená čeleď: Fuselloviridae (2 rody)
  • Rod: Alphafusellovirus
  • Rod: Betafusellovirus
 • Nezařazená čeleď: Geminiviridae (7 rodů, 1 neuznaný rod)
  • Rod: Becurtovirus
  • Rod: Begomovirus
  • Rod: Curtovirus
  • Rod: Eragrovirus
  • Rod: Mastrevirus
  • Rod: Topocuvirus
  • Rod: Turncurtovirus
  • Rod (neuznaný): Graingemvirus[24]
 • Nezařazená čeleď: Globuloviridae (1 rod)
  • Rod: Globulovirus
 • Nezařazená čeleď: Guttaviridae (2 rody)
  • Rod: Alphaguttavirus
  • Rod: Betaguttavirus
 • Nezařazená čeleď: Hepadnaviridae (2 rody)
 • Nezařazená čeleď: Hepeviridae (2 rody)
  • Rod: Orthohepevirus
  • Rod: Piscihepevirus
 • Nezařazená čeleď: Hypoviridae (1 rod)
  • Rod: Hypovirus
 • Nezařazená čeleď: Hytrosaviridae (2 rody)
  • Rod: Glossinavirus
  • Rod: Muscavirus
 • Nezařazená čeleď: Inoviridae (2 rody)
  • Rod: Inovirus
  • Rod: Plectrovirus
 • Nezařazená čeleď: Leviviridae (2 rody)
  • Rod: Allolevivirus
  • Rod: Levivirus
 • Nezařazená čeleď: Luteoviridae (3 rody)
  • Rod: Enamovirus
  • Rod: Luteovirus
  • Rod: Polerovirus
 • Nezařazená čeleď: Megabirnaviridae (1 rod)
  • Rod: Megabirnavirus
 • Nezařazená čeleď: Metaviridae (3 rody)
  • Rod: Errantivirus
  • Rod: Metavirus
  • Rod: Semotivirus
 • Nezařazená čeleď: Microviridae (1 podčeleď a 1 nezařazený rod)
  • Nezařazený rod: Microvirus
  • Podčeleď: Gokushovirinae (3 rody)
   • Rod: Bdellomicrovirus
   • Rod: Chlamydiamicrovirus
   • Rod: Spiromicrovirus
 • Nezařazená čeleď: Nanoviridae (2 rody)
  • Rod: Babuvirus
  • Rod: Nanovirus
 • Nezařazená čeleď: Narnaviridae (2 rody)
  • Rod: Mitovirus
  • Rod: Narnavirus
 • Nezařazená čeleď: Nimaviridae (1 rod)
  • Rod: Whispovirus
 • Nezařazená čeleď: Nodaviridae (2 rody)
  • Rod: Alphanodavirus
  • Rod: Betanodavirus
 • Nezařazená čeleď: Nudiviridae (2 rody)
  • Rod: Alphanudivirus
  • Rod: Betaanudivirus
 • Nezařazená čeleď: Ophioviridae (1 rod)
  • Rod: Ophiovirus
 • Nezařazená čeleď: Orthomyxoviridae (6 rodů, 1 neuznaný rod)
  • Rod: Influenzavirus A
  • Rod: Influenzavirus B
  • Rod: Influenzavirus C
  • Rod (neuznaný): Influenzavirus D[25]
  • Rod: Isavirus
  • Rod: Quaranjavirus
  • Rod: Thogotovirus
 • Nezařazená čeleď: Papillomaviridae (39 rodů)
  • Rod: Alphapapillomavirus
  • Rod: Betapapillomavirus
  • Rod: Chipapillomavirus
  • Rod: Deltapapillomavirus
  • Rod: Dyodeltapapillomavirus
  • Rod: Dyoepsilonpapillomavirus
  • Rod: Dyoetapapillomavirus
  • Rod: Dyoiotapapillomavirus
  • Rod: Dyokappapapillomavirus
  • Rod: Dyolambdapapillomavirus
  • Rod: Dyomupapillomavirus
  • Rod: Dyonupapillomavirus
  • Rod: Dyoomikronpapillomavirus
  • Rod: Dyopipapillomavirus
  • Rod: Dyorhopapillomavirus
  • Rod: Dyosigmapapillomavirus
  • Rod: Dyothetapapillomavirus
  • Rod: Dyoxipapillomavirus
  • Rod: Dyozetapapillomavirus
  • Rod: Epsilonpapillomavirus
  • Rod: Etapapillomavirus
  • Rod: Gammapapillomavirus
  • Rod: Iotapapillomavirus
  • Rod: Kappapapillomavirus
  • Rod: Lambdapapillomavirus
  • Rod: Mupapillomavirus
  • Rod: Nupapillomavirus
  • Rod: Omegapapillomavirus
  • Rod: Omikronpapillomavirus
  • Rod: Phipapillomavirus
  • Rod: Pipapillomavirus
  • Rod: Psipapillomavirus
  • Rod: Rhopapillomavirus
  • Rod: Sigmapapillomavirus
  • Rod: Taupapillomavirus
  • Rod: Thetapapillomavirus
  • Rod: Upsilonpapillomavirus
  • Rod: Xipapillomavirus
  • Rod: Zetapapillomavirus
 • Nezařazená čeleď: Partitiviridae (5 rodů)
  • Rod: Alphapartitivirus
  • Rod: Betapartitivirus
  • Rod: Cryspovirus
  • Rod: Deltapartitivirus
  • Rod: Gammapartitivirus
 • Nezařazená čeleď: Parvoviridae (2 podčeledi)
  • Podčeleď: Densovirinae (5 rodů)
   • Rod: Ambidensovirus
   • Rod: Brevidensovirus
   • Rod: Hepandensovirus
   • Rod: Iteradensovirus
   • Rod: Penstyldensovirus
  • Podčeleď: Parvovirinae (8 rodů)
   • Rod: Amdoparvovirus
   • Rod: Aveparvovirus
   • Rod: Bocaparvovirus
   • Rod: Copiparvovirus
   • Rod: Dependoparvovirus
   • Rod: Erythroparvovirus
   • Rod: Protoparvovirus
   • Rod: Tetraparvovirus
 • Nezařazená čeleď: Permutotetraviridae (1 rod)
  • Rod: Alphapermutotetravirus
 • Nezařazená čeleď: Picobirnaviridae (1 rod)
  • Rod: Picobirnavirus
 • Nezařazená čeleď: Plasmaviridae (1 rod)
  • Rod: Plasmavirus
 • Nezařazená čeleď (neuznaná): Pleolipoviridae[26] (1 neuznaný rod)
  • Rod (neuznaný): Pleolipovirus
 • Nezařazená čeleď: Polydnaviridae (2 rody)
  • Rod: Bracovirus
  • Rod: Ichnovirus
 • Nezařazená čeleď: Polyomaviridae (1 rod)
  • Rod: Polyomavirus
 • Nezařazená čeleď: Pospiviroidae (5 rodů)
  • Rod: Apscaviroid
  • Rod: Cocadviroid
  • Rod: Coleviroid
  • Rod: Hostuviroid
  • Rod: Pospiviroid
 • Nezařazená čeleď: Potyviridae (8 rodů)
  • Rod: Brambyvirus
  • Rod: Bymovirus
  • Rod: Ipomovirus
  • Rod: Macluravirus
  • Rod: Poacevirus
  • Rod: Potyvirus
  • Rod: Rymovirus
  • Rod: Tritimovirus
 • Nezařazená čeleď: Pseudoviridae (3 rody)
  • Rod: Hemivirus
  • Rod: Pseudovirus
  • Rod: Sirevirus
 • Nezařazená čeleď: Quadriviridae (1 rod)
  • Rod: Quadrivirus
 • Nezařazená čeleď: Reoviridae (2 podčeledi)
  • Podčeleď: Sedoreovirinae (6 rodů)
   • Rod: Cardoreovirus
   • Rod: Mimoreovirus
   • Rod: Orbivirus
   • Rod: Phytoreovirus
   • Rod: Rotavirus
   • Rod: Seadornavirus
  • Podčeleď: Spinareovirinae (9 rodů)
   • Rod: Aquareovirus
   • Rod: Coltivirus
   • Rod: Cypovirus
   • Rod: Dinovernavirus
   • Rod: Fijivirus
   • Rod: Idnoreovirus
   • Rod: Mycoreovirus
   • Rod: Orthoreovirus
   • Rod: Oryzavirus
 • Nezařazená čeleď: Retroviridae (2 podčeledi)
  • Podčeleď: Orthoretrovirinae (6 rodů)
   • Rod: Alpharetrovirus
   • Rod: Betaretrovirus
   • Rod: Deltaretrovirus
   • Rod: Epsilonretrovirus
   • Rod: Gammaretrovirus
   • Rod: Lentivirus
  • Podčeleď: Spumaretrovirinae (1 rod)
   • Rod: Spumavirus
 • Nezařazená čeleď: Sphaerolipoviridae (3 rody)
  • Rod: Alphasphaerolipovirus
  • Rod: Betasphaerolipovirus
  • Rod: Gammasphaerolipovirus
 • Nezařazená čeleď: Spiraviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaspiravirus
 • Nezařazená čeleď: Tectiviridae (1 rod)
  • Rod: Tectivirus
 • Nezařazená čeleď: Togaviridae (2 rody)
 • Nezařazená čeleď: Tombusviridae (13 rodů, 1 neuznaný rod)
  • Rod: Alphanecrovirus
  • Rod: Aureusvirus
  • Rod: Avenavirus
  • Rod: Betanecrovirus
  • Rod: Carmovirus
  • Rod: Dianthovirus
  • Rod: Gallantivirus
  • Rod: Macanavirus
  • Rod: Machlomovirus
  • Rod: Panicovirus
  • Rod: Tombusvirus
  • Rod: Umbravirus
  • Rod: Zeavirus
  • Rod (neuznaný): Pelarspovirus[27]
 • Nezařazená čeleď: Totiviridae (5 rodů)
  • Rod: Giardiavirus
  • Rod: Leishmaniavirus
  • Rod: Totivirus
  • Rod: Trichomonasvirus
  • Rod: Victorivirus
 • Nezařazená čeleď: Turriviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaturrivirus
 • Nezařazená čeleď: Virgaviridae (6 rodů)
  • Rod: Furovirus
  • Rod: Hordeivirus
  • Rod: Pecluvirus
  • Rod: Pomovirus
  • Rod: Tobamovirus
  • Rod: Tobravirus
 • Nezařazené rody (14 rodů): Bacilladnavirus, Cilevirus, Deltavirus, Dinodnavirus (pravděpodobně by patřil do neuznaného řádu Megavirales[13]), Emaravirus, Higrevirus, Idaeovirus, Ourmiavirus, Polemovirus, Rhizidiovirus, Salterprovirus, Sobemovirus, Tenuivirus, Varicosavirus

Baltimorova klasifikace[editovat | editovat zdroj]

Baltimorova klasifikace virů je založena na způsobu syntézy virové mRNA podle virového genomu
Podrobnější informace naleznete v článku Baltimorova klasifikace.

Baltimorova klasifikace je systém klasifikace virů podle typu genetického materiálu, který je obsažen ve virových částicích, a způsobu jeho přepisu do virové mRNA. Klasifikaci poprvé navrhl v roce 1971 David Baltimore, pozdější nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství.[28] Jedná se o jednoduché a běžně používané třídění, které lze nadřadit systému ICTV. To ale neznamená, že se jedná o fylogeneticky přirozené taxony.[pozn. 2] V původním návrhu Davida Baltimora bylo šest skupin virů (I.-VI.), sedmá skupina byla vytvořena pro později objevenou skupinu hepadnavirů s unikátně stavěným genomem. Systém umožňuje zjednodušit si nesmírně komplikované a rozmanité typy životních cyklů, jimiž viry oplývají.[30]

 • Skupina I.: dsDNA viry, tedy viry s dvouvláknovou DNA
  Patří sem:
  • tzv. "head-tail" viry, tedy celé řády
   • Řád: Caudovirales
   • Řád: Herpesvirales
  • tzv. NCLDV (nucleocytoplasmic large DNA viruses), tedy celý neuznaný řád Megavirales, tedy:
   • Čeleď: Ascoviridae
   • Čeleď: Asfarviridae
   • Čeleď: Iridoviridae
   • Čeleď (neuznaná): Marseilleviridae
   • Čeleď (neuznaná): Megaviridae
   • Čeleď: Mimiviridae
   • Čeleď (neuznaná): Pandoraviridae
   • Čeleď: Phycodnaviridae
   • Čeleď (neuznaná): Pithoviridae
   • Čeleď: Poxviridae
   • Nezařazený rod: Dinodnavirus
  • a dále:
   • Řád: Ligamenvirales (celý)
   • Nezařazená čeleď: Adenoviridae
   • Nezařazená čeleď: Ampullaviridae
   • Nezařazená čeleď: Baculoviridae
   • Nezařazená čeleď: Bicaudaviridae
   • Nezařazená čeleď: Clavaviridae
   • Nezařazená čeleď: Corticoviridae
   • Nezařazená čeleď: Fuselloviridae
   • Nezařazená čeleď: Globuloviridae
   • Nezařazená čeleď: Guttaviridae
   • Nezařazená čeleď: Hytrosaviridae
   • Nezařazená čeleď: Nimaviridae
   • Nezařazená čeleď: Nudiviridae
   • Nezařazená čeleď: Papillomaviridae
   • Nezařazená čeleď: Plasmaviridae
   • Nezařazená čeleď: Polydnaviridae
   • Nezařazená čeleď: Polyomaviridae
   • Nezařazená čeleď: Sphaerolipoviridae
   • Nezařazená čeleď: Tectiviridae
   • Nezařazená čeleď: Turriviridae
   • Nezařazené rody: Rhizidiovirus, Salterprovirus
 • Skupina II.: ssDNA viry, tedy viry s jednovláknovou DNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem:
  • Nezařazená čeleď: Anelloviridae
  • Nezařazená čeleď: Bidnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Circoviridae
  • Nezařazená čeleď: Geminiviridae
  • Nezařazená čeleď: Inoviridae
  • Nezařazená čeleď: Microviridae
  • Nezařazená čeleď: Nanoviridae
  • Nezařazená čeleď: Parvoviridae
  • Nezařazená čeleď (neuznaná): Pleolipoviridae
  • Nezařazená čeleď: Spiraviridae
  • Nezařazený rod: Bacilladnavirus
 • Skupina III.: dsRNA viry, tedy viry s dvouvláknovou RNA
  Patří sem:
  • Nezařazená čeleď: Amalgaviridae
  • Nezařazená čeleď: Birnaviridae
  • Nezařazená čeleď (neuznaná): Botybirnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Chrysoviridae
  • Nezařazená čeleď: Cystoviridae
  • Nezařazená čeleď: Endornaviridae
  • Nezařazená čeleď: Hypoviridae
  • Nezařazená čeleď: Megabirnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Partitiviridae
  • Nezařazená čeleď: Picobirnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Quadriviridae
  • Nezařazená čeleď: Reoviridae
  • Nezařazená čeleď: Totiviridae
 • Skupina IV.: ssRNA viry s pozitivní polaritou, tedy viry s jednovláknovou RNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem:
  • Řád: Nidovirales (celý)
  • Řád: Picornavirales (celý)
  • Řád: Tymovirales (celý)
  • Nezařazená čeleď: Alphatetraviridae
  • Nezařazená čeleď: Alvernaviridae
  • Nezařazená čeleď: Astroviridae
  • Nezařazená čeleď: Barnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Benyviridae
  • Nezařazená čeleď: Bromoviridae
  • Nezařazená čeleď: Caliciviridae
  • Nezařazená čeleď: Carmotetraviridae
  • Nezařazená čeleď: Closteroviridae
  • Nezařazená čeleď: Flaviviridae
  • Nezařazená čeleď: Hepeviridae
  • Nezařazená čeleď: Leviviridae
  • Nezařazená čeleď: Luteoviridae
  • Nezařazená čeleď: Narnaviridae
  • Nezařazená čeleď: Nodaviridae
  • Nezařazená čeleď: Permutotetraviridae
  • Nezařazená čeleď: Potyviridae
  • Nezařazená čeleď: Togaviridae
  • Nezařazená čeleď: Tombusviridae
  • Nezařazená čeleď: Virgaviridae
  • Nezařazené rody: Cilevirus, Higrevirus, Idaeovirus, Ourmiavirus, Polemovirus, Sobemovirus
 • Skupina V.: ssRNA viry s negativní polaritou, tedy viry s jednovláknovou RNA přepisovanou do mRNA opačné polarity
  Patří sem:
  • Řád: Mononegavirales (celý)
  • Nezařazená čeleď: Arenaviridae
  • Nezařazená čeleď: Bunyaviridae
  • Nezařazená čeleď: Ophioviridae
  • Nezařazená čeleď: Orthomyxoviridae
  • Nezařazené rody: Deltavirus, Emaravirus, Tenuivirus, Varicosavirus
 • Skupina VI.: ssRNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s jednovláknovou RNA reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • Nezařazená čeleď: Metaviridae
  • Nezařazená čeleď: Pseudoviridae
  • Nezařazená čeleď: Retroviridae
 • Skupina VII.: dsDNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s dvouvláknovou (částečně i jednovláknovou) DNA nejprve přepisovanou do RNA a následně reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • Nezařazená čeleď: Caulimoviridae
  • Nezařazená čeleď: Hepadnaviridae

Systém LHT[editovat | editovat zdroj]

Systém navrhli v r. 1962 André Lwoff, R. W. Horne a P. Tournier. K zařazení druhů využili standardní taxony kmen, podkmen, třída, řád, podřád, čeleď, podčeleď a rod. Kritériem sdružování byly společně sdílené vlastnosti, nikoli napadané organismy. 5 hlavních charakteristik používaných ke klasifikaci bylo:

 • druh nukleové kyseliny genomu (DNA, RNA),
 • symetrie kapsidu (šroubovice, dvacetistěn, složitý tvar),
 • přítomnost či nepřítomnost obálky,
 • rozměry virionu a kapsidu,
 • počet kapsomer.

V témž roce byla klasifikace schválena Prozatímním výborem pro nomenklaturu virů (Provisional Committee on Nomenclature of Virus - PNVC) Mezinárodní asociace mikrobiologických společností (International Association of Microbiological Societies - IAMS).

V dnešní době se již system LHT nepoužívá, ale názvy některých taxonů přetrvávají v systému ICTV. Do úrovně čeledí vypadal následovně:[31]

 • Kmen Vira (rozdělen na 2 podkmeny)
  • Podkmen Deoxyvira (DNA viry)
   • Třída Deoxybinala (duální symetrie)
    • Řád Urovirales
     • Čeleď Phagoviridae
   • Třída Deoxyhelica (helikální symetrie - šroubovice)
    • Řád Chitovirales
     • Čeleď Poxviridae
   • Třída Deoxycubica (kubická symetrie - mnohostěn)
    • Řád Peplovirales
     • Čeleď Herpesviridae (162 kapsomer)
    • Řád Haplovirales (bez obálky)
     • Čeleď Iridoviridae (812 kapsomer)
     • Čeleď Adenoviridae (252 kapsomer)
     • Čeleď Papiloviridae (72 kapsomer)
     • Čeleď Paroviridae (32 kapsomer)
     • Čeleď Microviridae (12 kapsomer)
  • Podkmen Ribovira (RNA viry)
   • Třída Ribocubica (kubická symetrie - mnohostěn)
    • Řád Togovirales
     • Čeleď Arboviridae
    • Řád Lymovirales
     • Čeleď Napoviridae
     • Čeleď Reoviridae
   • Třída Ribohelica (helikální symetrie - šroubovice)
    • Řád Sagovirales
     • Čeleď Stomataviridae
     • Čeleď Paramyxoviridae
     • Čeleď Myxoviridae
    • Řád Rhabdovirales
     • Podřád Flexiviridales
      • Čeleď Mesoviridae
      • Čeleď Peptoviridae
     • Podřád Rigidovirales
      • Čeleď Pachyviridae
      • Čeleď Protoviridae
      • Čeleď Polichoviridae

Klasifikace viroidů[editovat | editovat zdroj]

Klasifikace byla navržena Floresem a kol. v r. 1998[32] a revidována Dienerem v r. 2001.[33]

Standardními příponami jsou:

 • pro čeleď: -viroidae
 • pro rod: -viroid

Viroidy jsou členěny do dvou čeledí. Zástupci čeledi Pospiviroidae mají v genomu tzv. centrální konzervovanou oblast (CCR – central conserved region) obsahující „jádrové“ sekvence a mající specifické sekundární struktury klíčové pro replikaci. Zástupci čeledi Avsunviroidae jsou zase schopni katalyzovat samoštěpení multimerů vytvářených při replikaci.

Systém vypadá následovně:[34]

 • Čeleď Avsunviroidae
  • Rod Avsunviroid
  • Rod Pelamoviroid
  • Rod Elaviroid
 • Čeleď Pospiviroidae
  • Rod Pospiviroid
  • Rod Hostuviroid
  • Rod Cocadviroid
  • Rod Apscaviroid
  • Rod Coleviroid

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i j Vzhledem k příbuznosti je navrhováno vyčlenění čeledí Ascoviridae, Asfarviridae, Iridoviridae, Marseilleviridae, Megaviridae, Mimiviridae, Phycodnaviridae a Poxviridae do zvláštního řádu Megavirales.[8][9][10] Pracovní skupina ICTV Poxviridae Study Group zatím neodsouhlasila zařazení poxvirů do navrhovaného řádu. Do řádu by pravděpodobně také náležely navrhované čeledi Pandoraviridae (vzhledem k blízkosti k čeledi Phycodnaviridae)[11] a Pithoviridae (vzhledem k blízkosti k čeledím Iridoviridae a Marseilleviridae)[12], jakož i nezařazený rod Dinodnavirus (vzhledem k blízkosti k čeledi Asfarviridae)[13].
 2. Např. III. skupina (ds-RNA viry) je považována za polyfyletickou, k ní patřící čeleď Amalgaviridae dokonce s velkou pravděpodobností vznikla rekombinací RNA virů dvou různých skupin Baltimorovy klasifikace.[29]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Kapitola IX, odstavec 3.36. ICTV, únor 2013. Dostupné online (anglicky)
 2. International Committee on Taxonomy of Viruses: Virus Taxonomy: 2014 Release
 3. International Committee on Taxonomy of Viruses: Pending Proposals
 4. a b c d e NIU, Yan D.; MCALLISTER, Tim A.; NASH, John H. E., Kropinski, Andrew M.; Stanford, Kim. Four Escherichia coli O157:H7 Phages: A New Bacteriophage Genus and Taxonomic Classification of T1-Like Phages. PLoS ONE [online]. , 25. červen 2014, svazek 9, čís. 6: e100426, s. 1-11. Dostupné online. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0100426. PMID 24963920.  (anglicky) 
 5. a b c ADRIAENSSENS, Evelien M.; EDWARDS, Rob; NASH, John H. E., MAHADEVAN, Padmanabhan; SETO, Donald; ACKERMANN, Hans-Wolfgang; LAVIGNE, Rob; KROPINSKI, Andrew M. Integration of genomic and proteomic analyses in the classification of the Siphoviridae family. Virology [online]. , 14. listopad 2014, svazek 477, s. 144–154. Dostupné online. ISSN 0042-6822. DOI:doi:10.1016/j.virol.2014.10.016. PMID 25466308.  (anglicky) 
 6. ICTV: Taxonomy Proposals
 7. ICTV: Taxonomy Proposals
 8. a b c YOOSUF, Niyaz, et al. Related Giant Viruses in Distant Locations and Different Habitats: Acanthamoeba polyphaga moumouvirus Represents a Third Lineage of the Mimiviridae That Is Close to the Megavirus Lineage. Genome Biol. Evol. [online]. , 4. prosinec 2012, svazek 4, čís. 12, s. 1324-1330. ISSN 1759-6653. DOI:10.1093/gbe/evs109.  (anglicky) 
 9. a b COLSON, Philippe, a kol. “Megavirales”, a proposed new order for eukaryotic nucleocytoplasmic large DNA viruses. Archives of Virology [online]. , 29. červen 2013, svazek 158, čís. 12, s. 2517-2521. Dostupné online. ISSN 1432-8798. DOI:10.1007/s00705-013-1768-6. PMID 23812617.  (anglicky) 
 10. ICTV: Taxonomy Proposals
 11. YUTIN, Natalya; KOONIN, Eugene V.. Pandoraviruses are highly derived phycodnaviruses. Biology Direct [online]. , 23. říjen 2013, svazek 8, čís. 25, s. 1-8. Dostupné online. PDF: [1]. DOI:10.1186/1745-6150-8-25.  (anglicky) 
 12. a b LEGENDRE, Matthieu; BARTOLI, Julia; SHMAKOVA, Lyubov, JEUDY, Sandra; LABADIE, Karine; ADRAIT, Annie; LESCOT, Magali; POIROT, Olivier; BERTAUX, Lionel; BRULEY, Christophe; COUTÉ, Yohann; RIVKINA, Elizaveta; ABERGEL, Chantal; CLAVERIE, Jean-Michel. Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. , 3. březen 2014. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1091-6490. DOI:10.1073/pnas.1320670111.  (anglicky) 
 13. a b ICTV taxonomic proposal 2009.001a/fF (anglicky)]
 14. ARSLAN, Defne, et al. Distant Mimivirus relative with a larger genome highlights the fundamental features of Megaviridae. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. , 18. říjen 2011, svazek 108, čís. 42, s. 17486–17491. ISSN 1091-6490. DOI:10.1073/pnas.1110889108.  (anglicky) 
 15. DESNUES, Christelle; LA SCOLA, Bernard; YUTIN, Natalya, FOURNOUS, Ghislain; ROBERT, Catherine; AZZA, Saïd; JARDOT, Priscilla; MONTEIL, Sonia; CAMPOCASSO, Angélique; KOONIN, Eugene V.; RAOULT, Didier. Provirophages and transpovirons as the diverse mobilome of giant viruses. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. , 15. říjen 2012. Online před tiskem. Dostupné online. DOI:10.1073/pnas.1208835109.  (anglicky) 
 16. PHILIPPE, Nadège, et al. Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes. Science [online]. , 19. červenec 2013, svazek 341, čís. 6143, s. 281-286. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI:10.1126/science.1239181.  (anglicky) 
 17. MIHULKA, Stanislav: Mimiviry jsou out, teď vládnou pandoraviry! O.S.E.L., 20. červenec 2013. Dostupné online
 18. YONG, Ed. Giant virus resurrected from 30,000-year-old ice. Nature News [online]. , 3. březen 2014. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI:doi:10.1038/nature.2014.14801.  (anglicky) 
 19. Vědci oživili 30 tisíc let starý virus z ledu. Týden [online]. , 4. březen 2014. Dostupné online.  
 20. ICTV: Taxonomy Proposals
 21. ICTV: Taxonomy Proposals
 22. ICTV: Taxonomy Proposals
 23. ICTV: Taxonomy Proposals
 24. POOJARI, Sudarsana; ALABI, Olufemi J.; FOFANOV, Viacheslav Y., NAIDU, Rayapati A. A Leafhopper-Transmissible DNA Virus with Novel Evolutionary Lineage in the Family Geminiviridae Implicated in Grapevine Redleaf Disease by Next-Generation Sequencing. PLoS ONE [online]. , 5. červen 2013, svazek 8, čís. 6: e64194, s. 1-17. Dostupné online. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0064194.  (anglicky) 
 25. ICTV: Taxonomy Proposals
 26. PIETILÄ, Maija K.; DEMINA, Tatiana A.; ATANASOVA, Nina S., OKSANEN, Hanna M.; BAMFORD, Dennis H. Archaeal viruses and bacteriophages: comparisons and contrasts. Trends in Microbiology [online]. , 16. březen 2014, kapitola Pleomorphic viruses, s. 5. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 0966-842X. DOI:10.1016/j.tim.2014.02.007.  (anglicky) 
 27. ICTV: Taxonomy Proposals
 28. BALTIMORE, D.. Expression of animal virus genomes. Bacteriol Rev.. 1971, roč. 35, čís. 3, s. 235-41. Dostupné online. ISSN 0005-3678.  
 29. KRUPOVIC, Mart; DOLJA, Valerian V.; KOONIN, Eugene V.. Plant viruses of the Amalgaviridae family evolved via recombination between viruses with double-stranded and negative-strand RNA genomes. Biology Direct [online]. , 29. březen 2015, svazek 10, čís. 12, s. 1-7. Dostupné online. PDF: [2]. DOI:10.1186/s13062-015-0047-8.  (anglicky) 
 30. RACANIELLO, Vincent. Simplifying virus classification: The Baltimore system [online]. Virology Blog. Dostupné online.  
 31. LWOFF, André; HORNE, R. W.; TOURNIER, P.. A system of viruses. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. [online]. 1962, svazek 27, s. 51-55. PMID 13931895.  (anglicky) 
 32. FLORES, R.; RANDLES, J. W.; BAR-JOSEPH, M., DIENER, T. O. A proposed scheme for viroid classification and nomenclature. Arch Virol. [online]. 1998, svazek 143, s. 623-629.  (anglicky) 
 33. DIENER, T. O.. The viroid: biological oddity or evolutionary fossil?. Adv Virus Res. [online]. 2001, svazek 57, s. 137-184.  (anglicky) 
 34. GÓRA-SOCHACKA, Anna. Viroids: unusual small pathogenic RNAs. Acta Biochimica Polonica [online]. 2004, svazek 51, čís. 3, s. 587–607, Tabulka 1 (strana 589). Dostupné online. PDF: [3].ISSN 1734-154X. PMID 15448723.  (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • (anglicky) ViralZone – podrobný přehled virů s popisy a schematickými obrázky kapsidů