Přeskočit na obsah

Kazimierz Dąbrowski

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kazimierz Dąbrowski (1. září 1902 v Klarowě – 26. listopadu 1980 ve Varšavě) byl polský psycholog, psychiatr a lékař. Jeho nejznámějším dílem je teorie pozitivní dezintegrace popisující mechanismy rozvoje osobnosti. V tomto pojetí není osobnost něco automaticky daného všem lidem, ale vytváří se až v průběhu života u některých jedinců následkem náročných situací a jejich zvládání. Část života Dąbrowski strávil v Kanadě, kde své knihy vydával v angličtině. Mimo jiné byl také básník a spisovatel, používal pseudonym „Paul Cienin, Paweł Cienin“.[1]

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Kazimierz Dąbrowski se narodil do katolické rodiny na venkovském panství poblíž Lublinu v ruském sektoru v Polsku. Jeho otec Antoni byl správcem panství. Kazimierz byl třetím ze čtyř dětí. Když mu bylo šest let, jeho tříletá sestra, zemřela na meningitidu. Kazimierz byl zpočátku v domácím učení. Později navštěvoval školu „Stefan Batory“ v Lublinu. Během první světové války spatřil těla padlých vojáků rozházená po bitevním poli, což jej hluboce šokovalo a patrně to ovlivnilo i jeho hlavní teorii. Ve svých 16 letech Dąbrowski zfalšoval svůj věk, aby získal přístup na nově otevřenou univerzitu v Lublinu. Navštěvoval zde program polského jazyka. V 18 letech byl přijat na Varšavskou univerzitu ke studiu medicíny. Po dvou letech přešel na univerzitu v Poznani, kde získal lékařský titul a začal studovat psychologii. Poté se přesunul na univerzitu v Ženevě, kde pracoval s Édouardem Claparèdem a Jeanem Piagetem a kde roku 1929 získal titul Phd. prací o sebevraždě pod vedením profesora F. Navillea. Druhý doktorát z psychologie pak získal na univerzitě v Poznani v roce 1931 širším rozpracováním tématu sebepoškozování, včetně askeze a sadomasochismu .

Kolem roku 1930 se Dąbrowski poprvé oženil. Manželství však netrvalo dlouho, protože jeho žena zemřela v polovině 30. let na tuberkulózu . S pomocí Rockefellerovy nadace mohl Dąbrowski vycestovat na postdoktorandská studia v Evropě a Severní Americe. Od roku 1932 strávil Dąbrowski zhruba dva roky ve Vídni, kde podstoupil zkrácenou psychoanalýzu s Wilhelmem Stekelem, bývalým spolupracovníkem Sigmunda Freuda. V té době absolvoval i postgraduální studia neurologie u Otty Marburga, vývojové psychologie u Karla Ludwiga Bühlera a jeho ženy Charlotte Bühler (rovněž profesorky psychologie), a neurofyziologie u rakouského lékaře Wilhelma Schlesingera. Kolem roku 1935, po smrti své ženy, odešel do USA.

V roce 1937 se Dąbrowski vrátil do Polska. Otevřel zde Institut pro duševní hygienu inspirovaný obdobným hnutím v USA a nabízel kurzy v tomto oboru. V roce 1940 se Dąbrowski oženil podruhé. S novou manželkou Eugenií, rovněž psycholožkou, měl dvě dcery. Jejich manželství vydrželo až do jeho smrti ve Varšavě v roce 1980.

V roce 1942 Dąbrowskiho zatklo gestapo a krátce jej drželo ve varšavské věznici Pawiak. Odtud byl na několik měsíců odvezen do věznice Montelupich v Krakově. Jeho kolegové nicméně vyjednali jeho propuštění a on se mohl vrátit do Varšavy. Tam pokračoval ve své klinické práci jako superintendent sanatoria. Němci omezili jeho práci a zařadili jej pod přísný dohled. Po válce se Dąbrowski vrátil ke své psychiatrické práci a mohl ještě jednou vycestovat do USA.

Po návratu z USA v roce 1949 byl Dąbrowski akreditován jako klinický psycholog na univerzitě ve Vratislavi. Stalinistické úřady však ještě ten stejný rok uzavřely jeho Institut duševní hygieny s odůvodněním, že jde o produkt nebezpečné západní ideologie.[2] I se svou manželkou (psycholožkou) byl postaven před soud, byli odsouzeni na dva roky vězení. Po Stalinově smrti byli propuštěni a Dąbrowski se vrátil ke skromnější klinické práci a výuce. Po částečném tání v sovětsko-západních vztazích Dąbrowski odcestoval v roce 1964 i se svou rodinou do Kanady na roční hostující profesuru na University of Alberta . Pak pokračoval ve vydávání a cestování do zahraničí, dokud nebyl ve svých pozdních 70 letech nucen přestat kvůli špatnému zdraví. [3]

Kariéra[editovat | editovat zdroj]

Dąbrowski vyvinul teorii pozitivní dezintegrace.[4] Ta se pokouší popsat, jak se v důsledku nashromážděných obtížných zkušeností může vyvíjet osobnost. „Dezintegrace“ se vztahuje k opuštění klastrů předchozích postojů, a to na základě poučení se z oněch náročných událostí. Dezintegraci lze považovat za pozitivní v případě, když proces posune osobnost ke zvýšené kapacitě obsáhnout náročné zkušenosti a získat nové perspektivy.

Dąbrowski se celoživotně věnoval oboru psychologie. V Zagórze nedaleko Varšavy založil rehabilitační centrum pro pacienty, kteří trpěli duševními poruchami vzniklými následkem těžkých životních situací. Výzkum v zařízení mu poskytl pozorování a data, která mu pomáhala utvářet jeho koncepty.

Koncepty[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článcích Pozitivní dezintegrace a Nadměrná vzrušivost.

Dąbrowski rozvinul teorii pozitivní dezintegrace z řady předpokladů a konceptů. Jeho přístup je filozoficky založen na Platónovi z hlediska pojetí esence – esence jednotlivce je velice důležitým faktorem, jež ovlivňuje směr rozvoje v jeho života. Dąbrowski byl také ovlivněn existenciálním přesvědčením, že člověk závisí na pociťovaných úzkostech a na způsobu řešení každodenních výzev. Esenci jedince je třeba realizovat prostřednictvím existenciálního a prožitkového procesu vývoje. Dąbrowskiho myšlenku „autonomního jedince“ lze přirovnat k charakteristice „ rytířů víry “ dánského filosofa Kierkegaarda.

Dąbrowskiho koncept pozitivní dezintegrace by neměl být zaměňován s jungovskými koncepty „De-integrace a re-integrace“, které vytvořil jeho současník Michael Fordham, britský dětský psychiatr a jungiánský analytik. Ačkoli se mohou zdát do jísté míry analogické, jsou založeny na různých osobnostních hypotézách a neexistuje žádný důkaz, že by o sobě navzájem věděli. [5] [6]

Postřehy o nadání[editovat | editovat zdroj]

V příloze anglicky psané knihy Personality-Shaping through Positive Disintegration (1967) Dąbrowski uvádí výsledky vyšetření, která proběhla roku 1962 s polskou mládeží. [7] Konkrétně byla zkoumána „skupina nadaných dětí a mladých lidí ve věku 8 až 23 let“ (s. 251). Z 80 studovaných mladých lidí jich 30 bylo „intelektuálně nadaných“ a 50 pocházelo z „divadelních, baletních nebo uměleckých škol“. Dąbrowski zjistil, že každé z dětí vykazovalo to, pro co Dąbrowski užívá pojem nadměrná vzrušivost (anglicky overexcitability). Podle něj tento faktor představuje „základy pro vznik neurotických a psychoneurotických sad. Navíc se ukázalo, že tyto děti vykazovaly i sady nervozity, neurózy a psychoneurózy různého druhu a intenzity, od lehkých vegetativních symptomů nebo symptomů úzkosti až po výrazně a vysoce intenzivní psychastenické nebo hysterické sady“ (s. 253). Dąbrowskise se tázal, proč by tyto děti měly vykazovat „stavy nervozity nebo psychoneurózy“ a navrhl, že je to kvůli přítomnosti oné nadměrné vzrušivosti. „Příčinou je pravděpodobně vyšší než průměrná citlivost, která nejenže umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků v učení a práci, ale současně zvyšuje počet bodů citlivých na všechny zkušenosti, které mohou urychlit anomální reakce, které se projevují v psychoneurotických souborech“ (s. 255).

Zdá se, že Dąbrowskiho předpokládanou souvislost mezi nadměrnou vzrušivostí a „nadáním“ podporují další výzkumy. Zejména jde o výzkumy prováděné Michael Piechowskim, který se na tuto oblast specializoval, a jeho kolegy. [8] [9] [10] Piechowski (narozen 1933) je polsko-americký psycholog, který s Dąbrowskim pracoval. Zdá se, že nadměrná vzrušivost je ukazatelem potenciálu osoby pro nadání/kreativitu. Nadměrná vzrušivost může učitelům a ostatním pomoci ropoznat nadanou osobu. [11] Základním poselstvím Dąbrowskiho je, že nadání může být neúměrně spojeno s procesem pozitivní dezintegrace a růstu osobnosti. [12]

Hlavní díla[editovat | editovat zdroj]

 • Nerwowość dzieci i młodzieży (1935; Nervozita dětí a dospívajících)
 • Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca (1959; sociálně-výchovná dětská psychiatrie)
 • O dezintegracji pozytywnej (1964) (O pozitivní dezintegraci)
 • Positive Disintegration (1964)
 • Personality-Shaping through Positive Disintegration (1967; Formování osobnosti prostřednictvím pozitivní dezintegrace)
 • Mental Growth through Positive Disintegration (1970)
 • Psychoneurosis Is Not an Illness (1972; Psychoneuróza není nemoc)
 • Existential Thoughts and Aphorisms (1972) (jako Paul Cienin)
 • Fragments from the Diary of a Madman (1972) (jako Pawel Cienin; básnická sbírka)
 • Myśli i aforyzmy egzystencjalne (1972; Myšlenky a existenciální aforismy) (jako Paweł Cienin )
 • The Dynamics of Concepts (1973)
 • Trud istnienia (1975; Úsilí existovat)
 • Dezintegracja pozytywna (1979)
 • W poszukiwaniu zdrowia psychicznego (1989; Hledání duševního zdraví)

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kazimierz Dąbrowski na anglické Wikipedii.

 1. Přezdívka je slovní hříčkou na polské slovo "cień", znamenající "odstín" či "stín".
 2. Bertolote, José. The roots of the concept of mental health. World Psychiatry. January 2008, s. 113–116. DOI 10.1002/j.2051-5545.2008.tb00172.x. PMID 18560478. 
 3. Battaglia, Marjorie Kaminski, Doctoral Thesis on Positive Disintegration for Virginia State University, 2002
 4. Dostupné online. 
 5. Fordham, Michael. (1969). "Children as Individuals", London: Hodder and Stoughton, SBN 340 02396 1. pp. 93–110.
 6. Sidoli, Mara. De-Integration and Re-Integration in the First Two Weeks of Life. Journal of Analytical Psychology. 1983, s. 201–212. DOI 10.1111/j.1465-5922.1983.00201.x. PMID 6618994. 
 7. ; Kazimierz Dąbrowski. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-0692427491. 
 8. Lysy and Piechowski 1983
 9. Piechowski 1986
 10. Piechowski and Miller 1995
 11. Winebrenner, S., & Brulles, D. (2012). Teaching gifted kids in today's class- room: Strategies and techniques every teacher can use. Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing.
 12. Michael Piechowski. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-1136-578-274. 

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • R. Zaborowski, Kazimierz Dąbrowski – l'homme et son œuvre in: Annales du Centre Scientifique à Paris de l'Académie Polonaise des Sciences 9, 2006, pp. 105–122 [1]
 • DEZINTEGRACJA. PL - polský web věnovaný Kazimierzi Dąbrowskimu a jeho teorii pozitivní dezintegrace
 • Kobierzycki, Tadeusz. 'Kazimierz Dąbrowski' - životopis v angličtině, Heksis 1/3 (22-24) 2000 [2]
 • Čtvrtletník Heksis, číslo 1/2010 věnovaný Teorii pozitivní dezintegrace Kazimierze Dąbrowskiho – http://www.heksis.com
 • Be Greeted; báseň, kterou napsal Dąbrowski .
 • AA Zych, Higiena psychiczna w Polsce. Słownik biograficzny. (Duševní hygiena v Polsku. Biografický slovník), Wrocław: Wyd. Nauk. DSW, 2013, str. 60–67.
 • Dąbrowski, K. (1964). Positive Disintegration. Maurice Bassett, 2016
 • Tillier, William. Personality Development through Positive Disintegration: The Work of Kazimierz Dabrowski. Maurice Bassett, 2018