Jednotná oblast pro platby v eurech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jednotná oblast pro platby v eurech a jejích 34 členských států

SEPA (Single Euro Payments Area), neboli jednotná oblast pro platby v eurech, slouží pro zjednodušení zprostředkování převodu peněz v evropských zemích. V roce 2019 je v SEPA integrováno 34 zemí, z nichž je 28 v Evropské unii a zbývajících šest v Evropském sdružení volného obchodu. Některé země mají zvláštní území, která nejsou součástí SEPA.

Hlavním cílem SEPA plateb je posílení efektivity zahraničních plateb a přeměnění dříve rozdělených trhů pro platby v eurech na jeden domácí. SEPA umožňuje zákazníkům převod bezhotovostních plateb na jakýkoli účet vedený ve kterékoli integrované zemi za pomocí jednoho bankovního účtu a jednotných bankovních nástrojů. Lidé, kteří mají svůj účet vedený v jedné ze zemí eurozóny, ho mohou použít k přijímání a posílání plateb na celém tomto území. Odpadá tedy nutnost rozlišování vnitrostátních a zahraničních plateb. Je také zaručeno přijetí platby v garantovaném čase a banky nemohou provádět žádné odpočty z transakcí, což bylo zavedeno v roce 2001. Převáděná částka přitom není nijak limitována. Projekt zahrnuje rozvoj společných finančních nástrojů, standardů, postupů a infrastruktury za účelem úsporných opatření. Důsledkem by mělo být snížení celkových nákladů pro evropské hospodářství spojených s pohybem kapitálu. SEPA nepodporuje platby v jiných měnách než je euro. ní evropské integrace a nabídka vyšší úrovně služeb platebního styku za nižší ceny.

Jednotlivé prvky SEPA jsou:

 • jednotná měna
 • jednotný soubor platebních nástrojů:
 • efektivní infrastruktura pro platební styk v eurech
 • jednotné technické normy
 • jednotné provozní postupy
 • harmonizovaný právní základ
 • průběžný rozvoj nových služeb orientovaných na zákazníky

Historie a právní úprava[editovat | editovat zdroj]

Zavedení evropského jednotného trhu umožňujícím volný pohyb osob, služeb, kapitálu a zboží mezi státy EU odstranilo obchodní překážky mezi jejími členy. Mezinárodní převody financí, ale zůstaly dražší a jejich zpracování trvalo oproti vnitrostátním převodům dlouho. Se zavedením eura se poptávka po účinnějším evropském platebním systému ještě zvýšila. Důležitým krokem bylo zřízení Evropské platební rady (EPC) v roce 2002. Ta je kromě rozhodování jménem Evropského finančního průmyslu mimo jiné odpovědná za koordinaci harmonizace platebních produktů a vypracovávání norem.Zavedení SEPA zpočátku bránily nedostatky v právním systému v některých zemích, například někde nebyly stanoven právní základ pro systém inkasa. Evropská komise proto v roce 2005 předložila návrh jednotného právního rámce, výsledkem byla nová směrnice o platebních službách, přičemž státy Evropské unie a státy Evropského společenství volného obchodu ji musely přijmout do 31. října 2009. Systém SEPA byl zahájen v lednu roku 2008, systém inkasa byl zaveden v listopadu roku 2009. Projekt je součástí přechodu na euro a je založen na regulační reformě, která přispívá k vytvoření jednotného trhu s maloobchodními platbami. SEPA se považuje za finalizaci zavedení eura jako jednotné měny.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

 • Usnadnění a zvýšení efektivity plateb mezi jednotlivými členskými zeměmi
 • Při SEPA platbě nedochází ke zpoždění při inkasu
 • Používá se jednotný formát souborů XML, který snižuje pravděpodobnost ztráty dat
 • Je podporován rozvoj společných standardů a softwarů
 • Snížení nákladů
 • Vývoj finančních nástrojů
 • Posílení integrace evropských států
 • Kratší čas transakce

Zúčastněné země[editovat | editovat zdroj]

 • 28 států Evropské unie
  • Z toho 19 členů eurozóny
   • Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko
  • Z toho 9 států, které členy eurozóny nejsou
   • Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené království
  • 4 členské země Evropského společenství volného trhu
 • Některé země mají speciální území s výjimkou, tudíž členy SEPA nejsou
  • Severní Kypr
  • Grónsko
  • Faerské ostrovy
  • Aruba
  • Karibské Nizozemsko
  • Curacao
  • Svatý Martin
  • Francouzská Polynésie

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]