Jaromír Tauchen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D. LL.M.Eur.Integration (Dresden) (* 23. červenec 1981, Sušice) je český právník, právní historik, soudní tlumočník jazyka německého, překladatel a vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autor celé řady prací vztahující se k německým právním dějinám a k dějinám protektorátního práva.[1]

Akademická dráha[editovat | editovat zdroj]

V roce 2005 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2007 získává titul JUDr. a v roce 2009 zakončuje doktorské studium (obor dějiny práva a římské právo) ziskem titulu Ph.D. (disertační práce věnovaná historii nacistického trestního soudnictví). Absolvoval rovněž Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor germanistika, historie. V rámci svých četných zahraničních studijních a výzkumných pobytů studoval na německých a rakouských univerzitách (Innsbruck, Konstanz, Passau, Regensburg, Münster, Wien). V letech 2005 – 2006 absolvoval LL.M.-studium zaměřené na evropské právo a evropskou integraci na univerzitě v Drážďanech.[2]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2006 vyučuje na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity semináře z právních dějin a římského práva a další předměty vyučované především v německém jazyce (Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, Deutsche Rechtsgeschichte, Geschichte der Integration in Europa).[3]

Zabývá se především německými a rakouskými právními dějinami s těžištěm na období národního socialismu a dějinami Němců v českých zemích. Ve své vědecké činnosti se věnuje rovněž pozitivnímu právu a právní komparatistice se zaměřením na německy mluvící země. Výsledky své vědecké práce publikuje především v Časopise pro právní vědu a praxi a dalších odborných periodikách u nás i v zahraniční. Dr. Tauchen Je členem Komory soudních tlumočníků České republiky, Deutsch - Tschechische Juristenvereinigung e.V, a aktivně je činný v mezinárodní organizaci The European Society for History of Law (funkce tajemníka). Od roku 2010 je členem redakčních rad časopisů Journal on European History of Law, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe a od roku 2015 pak členem mezinárodní vědecké rady rakouského časopisu Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs.[4]

Některé publikace[editovat | editovat zdroj]

 • Tauchen, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945, Brno, The European Society for History of Law, 2010, 186 s., ISBN 978-80-904522-2-0
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2 svazky). Praha, Linde a.s., 2013, 2800 s., ISBN 978-80-7201-927-4
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009, 196 s., ISBN 978-3-89963-935-3
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009, 124 s., ISBN 978-3-89963-935-3
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír – Veselá, Renata – Vojáček, Ladislav. Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009. 115 s., ISBN 978-3-86853-065-0
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing, 2008, 100 s. ISBN 978-80-87071-98-4
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Protektorát Čechy a Morava – jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). Brno, The European Society for History of Law, 2010, 139 s., ISBN 978-80-904522-0-6
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita, 2009, 253 s., ISBN 978-80-210-5087-7

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. životopis dostupný na https://is.muni.cz/auth/zivotopisy/cv.pl?mode=own;uco=53531;zjazyk=cze;varianta=3
 2. např. jeho kniha Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945 Brno: The European Society for History of Law, 2010, 186 s., ISBN 978-80-904522-2-0
 3. Seznam předmětů vyučovaných Katedrou dějin státu a práva PrF MU http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?prac=142213
 4. http://www.soudnipreklady.com/documents/omne.html