Hasič

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Hasiči v České republice v obvyklém výjezdovém převlečníku

Hasič (zastaralý výraz požárník) je označení zejména pro příslušníka nebo zaměstnance Hasičského záchranného sboru anebo člena dobrovolné jednotky.[1] Tato definice vychází z vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany[1], avšak označení hasič se vžilo i pro členy sboru dobrovolných hasičů. Tyto sbory se na rozdíl od jednotek požární ochrany nepodílejí na likvidaci požárů, ale zajišťují například kulturní akce nebo soutěže pro děti s hasičskou tématikou.

Oblečení hasičů v České republice, zleva: PS II (pé es dva) - běžné oblečení s reflexními pruhy, hazmat suit – pro likvidaci chemických havárií, fire proximity suit – proti extrémnímu sálavému teplu, nejpoužívanějším oblekem v ČR je oblek zásahový, podobný jako oblek PS II, ale liší se v maličkostech, pro běžného občana k nerozeznání od obleku PS II

Množný výraz hasiči je zjednodušené pojmenování pro všechny jednotky požární ochrany (tzv. JPO) a jejich členy, zaměstnance nebo příslušníky. Hasiči, vykonávající službu jako své hlavní povolání, se nazývají profesionální. Naopak hasiči vykonávající službu jako své vedlejší povolání nebo zcela dobrovolně, nazýváme dobrovolnými hasiči. Občas se lze také setkat s výrazem poloprofesionální.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace atd.). Mimo to se hasiči věnují prevenci na úseku požární ochrany, např. požární ochrana staveb nebo v rámci spolupráce s Ministerstvem školství zvyšují povědomí o ochraně člověka při mimořádných událostech.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jakýsi základ hasičského sboru lze hledat již ve starověkém Římě. Tamní hasičský sbor se skládal z asi 500 otroků. Poté byla požárnická odbornost zapomenuta a v případě požárů se hašení účastnili všichni obyvatelé měst. Avšak také vznikala nová protipožární opatření, jedním z nevýznamnějších bylo oddělení kuchyně od hlavní části stavby. Teprve na začátku 19. století se začaly opět formovat požární sbory, avšak na principu dobrovolnosti.

Hasiči v Česku[editovat | editovat zdroj]

V Česku působí hasiči různými formami:

 • HZS – seskupení rozpočtových organizací s názvem Hasičský záchranný sbor České republiky, kde vykonávají práci hasiče jako své hlavní povolání
 • HZSp – je jednotka hasičů, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kde hasiči vykonávají práci jako své hlavní povolání. (SŽDC, SETUZA,Vítkovické železárny, ŠKODA MB)
 • JSDHo – v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, kde vykonávají práci hasiče dobrovolně ve svém pracovním volnu, mohou také dostávat finanční odměnu nejčastěji od zřizovatele nebo sponzora dané hasičské jednotky. Zřizovatelem je obec. Člen jednotky nemusí být členem SDH. Členství je v JSDHo řešeno smluvně s obcí.
 • JSDHp – je jednotka hasičů, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Do jednotky jsou zařazeni zaměstnanci podniků a službu vykonávají dobrovolně.
 • SDH – je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Podílejí se převážně na výchově mládeže, prevenci, organizaci závodů, plesů a jiných sportovních a kulturních aktivit v obci/městě. Člen nemusí být zařazen v JSDH. SDH nemá žádnou váhu ani podíl ve výjezdové činnosti.
 • Telefonní číslo k přivolání hasičů je 150 (zneužití je trestné). Evropské číslo tísňového volání je 112 (hasiči, policie, záchranná služba).
 • V neposlední řadě se také dobrovolní, ale i profesionální hasiči věnují požárnímu sportu, který mnohdy bývá i vrcholovým sportem, ve kterém čeští hasiči patří na světovou špičku.

Čeští hasiči také cvičí různé varianty průběhů svých zásahů.[3]

Zmahač ohňů[editovat | editovat zdroj]

Specifickou formou hasiče, který pracuje především v uhelných dolech, je tzv. zmahač ohňů. Pracovní náplní je prevence a likvidace záparů, případně již vzniklých požárů způsobených samovznícením uhlí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b INFO@AION.CZ, AION CS -. 247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné online. (česky) 
 2. HTTP://WWW.WEBREX.CZ, WebRex s.r.o.,. HZS Libereckého kraje | Informace pro školy. www.hzslk.cz [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné online. 
 3. JANČAR, Rostislav. Podívejte se, jak se vyprošťuje člověk zpod kol tramvaje. technet.cz [online]. 2008-07-21 [cit. 2010-08-14]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: Život veřejný v 15. a 16. věku: mezi roky 1420–1620. Praha: Matice česká, 1892. Dostupné online. Kapitola O požárech a policii požárné, s. 218-252. 
 • VYSOCKÝ, J. Základy hasičstva: Rukověť pro českoslovanské větší i menší obce, obecní úřadníky, jakož i sbory hasičské a jednoty tělocvičné: Se 66 dřevorytinami. Praha: Berringer a Pichl, 1869. Dostupné online. Historie hasičstva, texty hasičských řádů, průběh hašení požáru včetně výčtu potřebného vybavení, organizace hasičských sborů a cvičení hasičů v praktické příručce z konce 60. let 19. století doplněné popisem několika velkých požárů.. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]