Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.[1]

Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

Rozdělení[editovat | editovat zdroj]

Jednotky JPO I zřizuje Hasičský záchranný sbor České republiky.

  • JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
  • JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (celkem 8 hasičů) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
  • JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
  • JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (celkem 8 hasičů) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
  • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči).

Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

Členové v jednotkách kategorie JPO II mohou činnost vykonávat jako svoje vedlejší nebo hlavní povolání.

Minimální vybavenost prostředky[editovat | editovat zdroj]

Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky
JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V
Celkem základní početní stav členů 12 24 12 24 9
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 8 4 8 4
Funkce
Velitel 1 1 1 1 1
Velitel družstva 2 5 2 5 2
Strojník 3 6 4 6 2
Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení 1 1 1 1 1*
Dopravní automobil 1 1 1 1 1*
Automobilový žebřík do 30 m 1** 1** 1** 1** -
Automobilová plošina do 30 m 1** 1** - - -
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1* 1* 1* 1* 1*
Motorová stříkačka 1* 1* 1* 1* 1
Izolační dýchací přístroj 4 8* 4 8* 4*
Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 -
Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 1*
Mobilní telefon 1* 1* 1* 1* 1*

* Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.

** Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady jako u stanic HZS, jednotka je vybavena požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud to odůvodňuje požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.

Právní rámec[editovat | editovat zdroj]

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů (SDH),[1] ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Jednotek složených ze členů dobrovolných sborů se týkají tytéž zákony jako profesionálních sborů, konkrétně

Seznam JSDH[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Víte c čem se liší JSDH a SDH? [online]. Praha-bechovice.cz [cit. 2020-04-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-09-21. 

Související články[editovat | editovat zdroj]