Požární sport

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Montování hadic k čerpadlu je začátek závodu
Závěrečné sestřelení terče proudem vody

Požární sport, občas také hasičský sport, je oblast sportu, která úzce souvisí s hasičskými jednotkami, zvláště pak se sbory dobrovolných hasičů.Je to týmový sport.

Disciplíny[editovat | editovat zdroj]

Disciplíny požárního sportu jsou:

 • výstup do 4.podlaží cvičné věže s hákovým žebříkem
 • požární útok
 • běh na 100m s překážkami
 • štafeta 4x100m s překážkami
 • dvojboj (dorost jednotlivci)
 • štafeta dvojic

Kategorie[editovat | editovat zdroj]

Soutěží se v kategoriích - přípravka, kde závodí nejmladší děti od 3 do 6 let. Dále pak mladší žáci (6-11 let), starší žáci (11-15 let). Dále se pak kategorie rozdělují na dorost, které se dále dělí na družstva, kde jsou děti od 14 do 18 let. A na jednotlivce, které se dělí na mladší (13-14), střední (15-16) a starší (17-18). Dále pak na ženy a muže od 18 let.

Soutěže[editovat | editovat zdroj]

Soutěží se účastní jak členové dobrovolných hasičských sborů, tak profesionální hasiči. Oficiální pravidla hasičského sportu vydává generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jsou pořádány různé místní pohárové soutěže (v rámci okresů), které jsou často součástí oblastní hasičské ligy. Prestižní soutěží je tzv. Extraliga. Dále se pořádají postupová kola od úrovně okrsků, přes okresní a krajská kola až po mistrovství republiky. Na mezinárodní úrovni se pak pořádají mistrovství Evropy, olympiády a mistrovství světa.

Připravené čerpadlo

Podrobný popis disciplín[editovat | editovat zdroj]

Dvojboj

Tato disciplína je určena pouze pro kategorii dorost - jednotlivci. Daný závodník běží sto metrů během nichž musí proskočit oknem a přenést přenosný hasící přístroj.

Branný závod

Tato disciplína je součástí postupové soutěže pro děti (mladší/starší) a dorost. Na trať se vydávají 5členné týmy nebo v případě dorostu i jednotlivci. Délka trati je ovlivněna kategorií a pořadatelem (Okres, republiku i kraj vždy pořádá jedno SDH v daném okrese/kraji/republice a záleží tak na jeho podmínkách). Kontroly

 • střelba vzduchovkou, kdy má každý závodník 3 náboje na 3 špalíčky, mladším s nabíjením mohou pomoci rozhodčí disciplíny.
 • Zdravověda (dětské kategorie, obvazují šátkem ruku a koleno, následně "postiženého" vedou/nesou kolem kuželu, dorost se musí naučit pro každý rok jiná zranění)
 • Topografie (značky dětí a dorostu se liší, mladší kategorie má stejné značky jako starší, která k nim má nějaké navíc)
 • Značky požární ochrany (přiřazení značky k nástroji)
 • orientace mapy (mladší musí položit buzolu do správného rohu mapy a seřídit ji, starší k tomu navíc určují azimut, dorost běží kus trati dle azimutu)
 • "Co se čím hasí" (členové družstva se musí naučit názvy hasicích přístrojů a co se jimi hasí a nehasí, v případě dorostu je seznam obsáhlejší)
 • Uzle (týká se pouze dětské kategorie - lodní uzel, úvaz na proudnici, zkracovačka, plochá spojka, tesařský uzel)
 • testy PO (týká se pouze dorostu - v některých okresech součást branného závodu konaného na podzim jinde součást jarního kola.)

Na jednotlivých kontrolách, si kromě zdravovědy, každý člen týmu tahá jednu otázku/uzel/značku. Za každou špatnou odpověď (špatně provedený úkol, neshozené špalíčky) se k času na trati přidávají trestné minuty.

Požární útok[editovat | editovat zdroj]

Nejrozšířenější disciplínou požárního sportu je požární útok. Spočívá v tom že za pomocí 2 savic, sacího koše, čerpadla (stříkačka PS12), hadic (2xB 4xC - u žen, muži - 3xB, 4xC), proudnic a rozdělovače musí družstvo utvořit dva útočné proudy a dopravit vodu do dvou terčíků vzdálených obvykle 60 metrů (záleží na kategorii, v které družstvo závodí) od „základny“. Po nastříkání 10 litrů vody (okolo 25 s) nebo po shození signalizačního zařízení (pod 20 s) se zastaví časomíra a je určen čas disciplíny.

Běh na 100m překážek[editovat | editovat zdroj]

Délka dráhy (start-cíl) činí 100 m, šířka dráhy je 2,5 m. Ve vzdálenosti 23 m od startu je umístěna uprostřed dráhy překážka o šířce a výšce 2 m(dorost mladší a střední 1,7 m). Za touto překážkou si závodník umístí dvě hadice C-52 mm, 20 m dlouhou. Deset metrů za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny délky 2 m a šířky 25 cm. Stejných rozměrů je i seběhový můstek. Vlastní kladina je dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m (mladší a starší dorost 0,8 m). Ve vzdálenosti 25 m před cílem je vyznačeno území pro umístění rozdělovače.

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač. Připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy a dorostenky místo překážky překonají nízkou bariéru(4 cm tlustá, výška 70 cm, šířka 1,8 až 2 metry) a menší kladinu (šířka 18 cm, délka 8 m, výška 0,8 m) než dorostenci a muži.

Hadice mají jiné půlspojky než na 60 m, jsou to takzvané "rotky". Hadice i proudnice mají danou váhu a délku. Proudnice má být těžká 0,5 kg a a dlouhá min. 25 cm, hadice má být 2,5 kg těžká. Každý má dva pokusy a zapisuje se ten nejlepší.

Štafeta 4x100 metrů s překážkami[editovat | editovat zdroj]

Délka dráhy je 400 metrů, přičemž šířka dráhy je 2,5 metru. Jako štafetový kolík slouží proudnice.

Muži mají po 30 metrech od startovní čáry postaven domeček, který soutěžící překoná pomocí žebříku se kterým vybíhá. Po té běží 70 metrů do předávky štafety, kde následující člen družstva běží 50 metrů a překoná bariéru o výšce 2 metry, po té pokračuje 50 metrů do další předávky, kde štafetu předá členovi, který sebere dvě štafetové hadice, a překoná s nimi kladinu vzdálenou 25 metrů od předávky, po seběhu z kladiny hadice rozhodí, půlspojky zapojí do sebe, další spojku umístí na připravený rozdělovač a připojí poslední koncovku na proudnici, po té běží 30 metrů, v odpojovacím území jí odpojí a přeá ji poslednímu členovi. Zde člen družstva po 20 metrech od předávky uchopí přenosný hasicí přístroj a nese ho po trati 30 metrů a po té ho odloží na podložku, po té běží 50 metrů do cíle a čas se zastavuje.

Ženy musí na prvním úseku proskočit oknem. Další členka překonává po uběhnutí 50 m nízkou bariéru (4 cm tlustá, výška 70 cm, šířka 1,8 až 2 metry). 3. a 4. úsek je stejný jako u mužů, ženy ale mají nižší kladinu.

Výstup do 4.podlaží cvičné věže[editovat | editovat zdroj]

Je to zřejmě divácky nejatraktivnější disciplína požárního sportu. Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. Proto v ní mohou soutěžit jen profesionální hasiči. Není divu, když závodník musí vyšplhat téměř až do 11 m.

Konstrukce čtyřpodlažní cvičné věže je tvořena kovovými profily obloženými z přední strany prkny, ve kterých jsou ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží umístěna okna. Parapet okna druhého podlaží je ve výšce 4,25 m a vzdálenosti mezi parapety druhého, třetího a čtvrtého podlaží jsou 3,3 m. Podlaží 4. patra je tak ve výšce 10, 85 m. Při plnění disciplíny se pod věží umisťuje z bezpečnostních důvodů zajišťovací poduška. Hmotnost hákového žebříku musí být nejméně 8,5 kg.

Soutěžící s jednohákovým žebříkem v ruce startuje ze vzdálenosti 32,25 m od cvičné věže. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Start může být nízký nebo vysoký, při vysokém startu se žebřík musí dotýkat země. Po odstartování doběhne se žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 3. podlaží, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 4. podlaží a vystoupí po něm. Pokus je ukončen při doteku soutěžícího oběma nohama podlahy ve 4. podlaží cvičné věže. 

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]