Plamen (soutěž)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Loeschangriff_Celje_AugustThalhammer_(111)_(52235830486)
Příprava na požární útok

Plamen je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Hra plamen vznikla v roce 1972 a od té doby se každoročně pravidelně opakuje. Hra byla od počátku organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Podmínky účasti[editovat | editovat zdroj]

Hra Plamen je určena pro nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů. Družstva mohou být složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý sbor dobrovolných hasičů může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí). Každý mladý hasič smí v jednom ročníku hry reprezentovat pouze jeden kolektiv. Při dodržení stanovených podmínek jsou samozřejmě také možné přestupy mladých hasičů do jiných kolektivů.

Kategorie družstev[editovat | editovat zdroj]

Soutěží se v kategoriích rozdělených podle věku účastníků.

  • přípravka (3 - 6 let)
  • mladší žáci (6 - 11 let)
  • starší žáci (11 - 15 let)

V kategorii mladších je doporučený minimální věk 6 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší, horní hranice je 11 let. Starší kategorie je vymezena věkem 11 – 15 let, ale zúčastnit se mohou také i děti mladší. K 1. 9. (včetně) nesmí v roce zahájení nového ročníku hry soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starších 15 let. (Dětem mladším 6let se nedá vystavit členský průkaz SH ČMS, ale vztahuje se na ně pojištění.)

Struktura hry[editovat | editovat zdroj]

Okresní kolo – konec května
Krajské kolo – během června
MČR hry Plamen – začátek července
Mezinárodní kolo


Na krajské kolo postupuje, v každém kraji odlišný, počet družstev z kategorie starších. Na MČR hry Plamen postupují jen vítězové krajských kol.

Disciplíny hry[editovat | editovat zdroj]

Požární útok[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Požární útok.
Loeschangriff_Celje_AugustThalhammer_(114)_(52236319615)
Požární útok

Požární útok provádí 7 členů družstva. Družstva mají buď jeden, nebo dva pokusy, přičemž se jim započítává lepší čas. Mladším kategoriím je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev je strojníkem jeden člen z družstva. Kategorie mladších má také připevněné savice na motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami, jinak je provedení disciplíny stejné: po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají rozděleny úkoly – část má na starost sestrojení sacího vedení pro nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, do rozdělovače a poté na ně zapojuje proudnice typu C. Po zapojení všech hadic se tato část družstva vydává k terčům, které proudaři zdolají buď bezprostředním sražením nebo nastříkáním 10 litrů vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné.

Požární útok s překážkami CTIF[editovat | editovat zdroj]

Ctif_20_07_2022_32_(52231012192)
Požární útok CTIF na Hasičské olympiádě v Celje 2022

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Před přípravou velitel podá hlášení. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel a lávku. Všechny překážky musí první překonat velitel. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny o ukončení disciplíny.

Štafeta na 4 × 60 metrů s překážkami[editovat | editovat zdroj]

Družstvo je rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen, zapojující hadice, dopraví do cíle.

Štafeta CTIF[editovat | editovat zdroj]

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný běžecký úsek, přenos požární hadice, volný běžecký úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, volný běžecký úsek, zapojení hadic.

Štafeta požárních dvojic[editovat | editovat zdroj]

Štafeta požárních dvojic

Jedná se o disciplínu určenou pro mladší a starší žáky. První člen družstva (tzv. velitel) oběhne metu vzdálenou 35 metrů od startu. Po jeho návratu vybíhá druhá dvojice. Jeden závodník uchopí proudnici, druhý hadici. U hydrantového nástavce napojí hadici do hydrantu a na druhý konec hadice napojí proudnici a vedení natáhnou. Poté oběhnou metu a vrací se do cíle. Druhá dvojice oběhne metu, odpojí nářadí od hydrantu a donese hadici a proudnici do cíle.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Směrnice hry Plamen, Praha 2022

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]